Czy dawca krwi zachowuje uprawnienie do 33% ulgi na przejazdy w komunikacji krajowej po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego?

URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO Szanowni Państwo,w związku z pojawiającymi się wątpliwościami interpretacyjnymi, a także potrzebą jednolitego stosowania przepisów przez podmioty pasażerskich przewozów kolejowych, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wystąpił do Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby jednoznacznego określenia przez ten organ okresu, w jakim osobom, które oddały co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze … Dowiedz się więcej

Współpraca między centrami krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Publiczna służba krwi na bieżąco analizuje zmieniającą się sytuację i dostosowuje działania do potrzeb podmiotów leczniczych w zakresie zapotrzebowania na krew i jej składniki. Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa współpracują ze sobą i w przypadku, kiedy jakiejś konkretnej grupy krwi potrzeba więcej, jest ona natychmiast sprowadzana z innego CKiK. W 2019 roku ok. 74 tys. jednostek … Dowiedz się więcej

Liczba Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi korzystających w ramach dodatkowych uprawnień z zaopatrzenia w leki objęte refundacją

Liczba osób korzystających w ramach swoich uprawnień dodatkowych (art. 43 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. 2022 poz. 2561 z późn. zm.) z zaopatrzenia w leki objęte refundacją, posiadających tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi oraz Zasłużonego Dawcy Przeszczepu (oznaczenie na recepcie “ZK“). Rok Liczba osób … Dowiedz się więcej

3 donacje w różnych centrach krwiodawstwa

Szanowny Panie,             odpowiadając na korespondencję z dnia 23 stycznia 2023 r., przy której przekazano pytanie dotyczące wydawania zaświadczeń uprawniających do 33% zniżki na przejazdy, uprzejmie prosimy o przyjęcie poniższego.             Zaświadczenie upoważniające do 33% zniżki na przejazdy dla osób oddających krew w różnych RCKiK wystawiane jest na podstawie zaświadczeń z innego Centrum lub informacji … Dowiedz się więcej

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Honorowych Dawców Krwi i Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Promocji Krwiodawstwa, Dawstwa Szpiku Kostnego i Transplantologii

W dniu 06.03 2023 r. odbyło się posiedzenie połączonych zespołów: Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Honorowych Dawców Krwi i Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Promocji Krwiodawstwa, Dawstwa Szpiku Kostnego i Transplantologii Porządek obrad: 1. Uwagi do projektu ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie; 2. Inwestycje w regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa w … Dowiedz się więcej

Projekt nowej ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie opublikowany

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem nowej ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie:https://krwiodawcy.org/akty_prawne/dokument609943.pdf Główne założenia projektu: – zagospodarowanie nadwyżek osocza, powstanie Narodowego Frakcjonatora Osocza z siedzibą w Katowicach – nowa odznaka po 40/50 litrach – odznaka Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu I stopnia (stara odznaka za 20 litrów otrzyma nazwę Honorowy Dawca … Dowiedz się więcej

300 milionów złotych wsparcia dla podmiotów publicznej służby krwi

Unia Europejska to wspólnota krajów znajdujących się na różnych poziomach rozwoju i mierzących się z wieloma różnymi wyzwaniami. Wiele z tych wyzwań jest wspólne dla wszystkich państw Unii. Dzięki Funduszom Europejskim wzmacniana jest konkurencyjność gospodarek państw członkowskich, podejmowana jest walka z bezrobociem, a także realizowane są działania, które pomagają w rozwoju uboższych regionów. Wsparcie dotyczy … Dowiedz się więcej

Problemy z odznaką resortową HDK-ZdZN

Jeżeli śledzicie fora internetowe czy kanały społecznościowe możecie spotkać się z komentarzami w których dawcy zwracają i wskazują problemy na jakie natknęli się przy uzyskiwaniu odznaki resortowej Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Ministerstwo Zdrowia w piśmie odniosło się do nich: Szanowny Panie,w odpowiedzi na zapytanie, złożone w trybie ustawy o dostępie do … Dowiedz się więcej