Do kiedy będą 2 dni wolnego za oddanie krwi?

Na dzień dzisiejszy nadal przysługują 2 dni wolnego.

Coraz częściej jednak na grupach na facebooku oraz forach internetowych pojawia się pytanie: do kiedy będą wydawane zaświadczenia na 2 dni wolnego. Nie da się na nie odpowiedzieć podając dokładną datę. Dlaczego? Dlatego, że zgodnie z przepisami przywilej 2 dni wolnego jest ściśle związany ze stanem zagrożenia epidemicznego i stanem epidemii.

Art. 9a. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii:
1) honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 9, z tym że wymiar zwolnienia od pracy oraz zwolnienia od wykonywania czynności służbowych przysługuje w dniu, w którym oddał krew lub jej składniki, oraz w dniu następnym; (…)

Źródło: Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Skąd zatem dawca ma wiedzieć czy jest stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii a w związku z tym czy należą się 2 dni wolnego za oddanie krwi lub jej składników? Minister Zdrowia ogłasza te stany poprzez opublikowanie odpowiednich rozporządzeń.

Pierwszym z takich aktów prawnych było  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

§ 1. W okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Stan zagrożenia epidemicznego został odwołany Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

§ 1. Odwołuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego.

Jednak w tym samym dniu a więc 20 marca 2021 roku został ogłoszony drugi stan; stan epidemii. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii stanowi:

§ 1. W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Jak widzicie rozporządzenie konkretnie podaje tylko datę ogłoszenia stanu epidemii. Stan epidemii zatem będzie obowiązywał a w raz z nim przywilej 2 dni wolnego tak długo aż Minister Zdrowia nie wyda rozporządzenia odwołującego ten stan. Kiedy konkretnie to będzie? Tego nikt Wam nie powie. Bardzo często informacje na temat wprowadzania restrykcji lub ich odwoływania czy innych zmian przepisów dotyczących epidemii są podawana do wiadomości publicznej dopiero w tym samym dniu co ogłoszenie aktu prawnego wprowadzającego te zmiany.

Reasumując dopóki nie zostanie wydane przez Ministra Zdrowia rozporządzenie (dokładniej mówiąc nie wejdą w życie jego przepisy)  odwołujące stan epidemii dopóty będzie obowiązywał przywilej 2 dni wolnego.

Jeżeli jednak stan epidemii zostanie odwołany nie musi to automatycznie oznaczać końca przywileju. Gdyż istnieje jeszcze możliwość, że Minister Zdrowia chcąc aby łagodniej przejść od stanu epidemii do normalności czasowo wprowadzi stan zagrożenia epidemicznego.  W takim przypadku nadal obowiązywały by 2 dni wolnego. Aż do czasu odwołania tego stanu.

Trzeba pamiętać również o tym, że przywilej 2 dni wolnego został wprowadzony dopiero w styczniu 2021 roku co powodowało, że nie mogliśmy z niego korzystać wraz z wejściem pierwszych stanów zagrożenia epidemicznego.

 

299 komentarzy do “Do kiedy będą 2 dni wolnego za oddanie krwi?”

 1. Dzień dobry, czy jeśli oddam krew w niedzielę czyli wolny dla mnie dzień od pracy to czy w poniedziałek przysługuje mi prawo dnia wolnego?

  Odpowiedz
 2. Witam. Czy mogę wziąć zwolnienie tylko na jeden dzień ? W czwartek chciałabym oddać krew ale w piątek być już w pracy ale skorzystać ze zwolnienia na czwartek

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Mając jednak na uwadze sygnały napływające od Honorowych Dawców Krwi w kontekście skorzystania z dnia wolnego wyłącznie w dniu donacji, co wynika ze specyfiki niektórych zakładów pracy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Dawców, Centra Krwiodawstwa takie zaświadczenia wydają. Odbywa się to w porozumieniu z Krwiodawcą, tj. Krwiodawca określa, czy zaświadczenie powinno odnosić się do jednego czy dwóch dni wolnych od pracy. Wobec powyższego, w przypadku wyrażenia chęci otrzymania zaświadczenia uprawniającego wyłącznie do jednego dnia wolnego od pracy bądź wykonywania czynności służbowych Krwiodawca składa stosowne oświadczenie, iż chce skorzystać tylko z jednego dnia wolnego. Jednakże biorąc pod uwagę cel, któremu ma służyć dzień wolny, tj. zrekompensowanie wydatku energetycznego związanego z donacją krwi, w tym ewentualnie z towarzyszącym donacji stresem (który może mieć w indywidualnych przypadkach różne nasilenie), przedmiotowe zaświadczenia nie mogą być wydawane tylko na dzień przypadający po dniu donacji, ponieważ nie byłoby to zgodne z tym celem.

   Odpowiedz
 3. Witam
  Pracuję w systemie po 12 godzin. Oddaje krew np. w poniedziałek, a zgodnie z grafikiem pracuje poniedziałek i wtorek po 12 godzin w gadz 6-18. Czy pracodawca powinien mi wypłacić wynagrodzenie za 24 godziny? Na jakiej podstawie?

  Odpowiedz
 4. Mam pytanie.oddałem krew w dzień wolny od pracy, mój kierownik powiedział że w dzień wolny mogę robić co chcę,nawet oddać krew. Wolne za oddanie krwi jest formą zwolnienia lekarskiego, więc jeśli oddaje krew w dzień wolny to w zasadzie dzień wolny który miałem w grafiku powinien zostać przeniesiony na późniejszy termin,? Nie chcę się kłócić ale jeśli za oddanie krwi przysługują dwa dni zwolnienia nie mogę jednocześnie być na dniu wolnym i na zwolnieniu lekarskim? Dajcie znać co o tym sądzicie,może ktoś był w podobnej sytuacji. Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Niestety Twój kierownik ma rację. Jeżeli oddajesz krew w dzień wolny to samodzielnie rezygnujesz z prawa do wolnego w danym dniu za oddanie. Ta sama zasada dotyczy osób, które oddają krew cały czas w soboty i niedziele np na akcjach wyjazdowych.

   Odpowiedz
 5. Witam. Według przepisu honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługuje wolne w dniu, w którym oddał krew lub jej składniki, oraz w dniu następnym. Pracodawca podważa ten przepis twierdząc, że nie należy mi się dwa dni wolnego tylko jeden ponieważ nie mam udokumentowanego faktu, że przeszedłem chorobę COVID-19. Czy jest jakiś zapis prawny mówiący o tym, że te dwa dni należą się każdemu bez względu na to czy przeszedł czy nie przeszedł COVID-19?

  Odpowiedz
 6. Dzień dobry, zwracam się z pytaniem dot. płytek krwi. Ustawa określa maksymalną liczbę donacji płytek na 12 w ciągu roku. Z racji tego, że oddaje podwójne płytki krwi (600ml zamiast 300ml), okazało się, że nie mogę mieć rocznie więcej niż 6 donacji, bo donacje liczone są one podwójnie. Co dziwne sytuacja zależy od interpretacji RCKiK, bo w jednym RCKiK można oddać 12 x 600ml a w innym tylko 12 x 300ml lub (jak w moim przypadku) 6 x 600ml. W ustawie nie znalazłam zapisów dotyczących ilości oddanych płytek a jedynie wskazana jest liczba donacji.
  Czy we wszystkich RCKiK przepisy nie powinny być interpretowane podobnie?

  Odpowiedz
 7. Czy dodatkowy drugi dzień wolny przysługuje również osobom które (oficjalnie) nie przeszły c-19 ? czy przysługuje osobom nie-szczepionym ? Czy przysługuje osobom, które wiedzą że miały ale “nisko-objawowo” potwierdzone domowym testem tylko ?

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Niestety ciężko powiedzieć gdyż dopuszczono się pewnego zaniedbania. Wprowadzono przywilej 2 dni art.9a natomiast nie poszerzono uprawnień dawcom płatnych o ten artykuł i nadal on brzmi:
   Art. 11. 1. Dawcom krwi rzadkich grup i dawcom krwi, którzy przed pobraniem krwi lub jej składników zostali poddani zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom wykonywanym w celu uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych, przysługuje, oprócz uprawnień określonych w art. 6-9, rekompensata pieniężna za niedogodności związane z koniecznością stawienia się na każde żądanie jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, o której mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2?4, w celu oddania krwi lub jej składników lub poddania się zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom wykonywanym w celu uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych.
   Jak widzisz przywileje, które przysługują dawcom płatnym są od 6 do 9 artykułu a nie 9a.

   Odpowiedz
  • Witam. Czy jeśli krew nie zostanie ode mnie pobrana muszę stawić się tego samego dnia w pracy? Powinnam więc wybrać odpowiednio wczesna godzinę aby uniknąć sytuacji, że nie zdążę wrócić do końca zmiany?

   Odpowiedz
 8. Witam, czy jeśli pracuje na umowę zlecenie to należy mi się także wynagrodzenie 100% za 2 dni, czyli dzień oddania i następny czy tyczy się to tylko umowy o prace?

  Odpowiedz
 9. Czy pracownikowi należą się 2 dni wolnego za oddanie krwi w sytuacji, gdy ma on już dzień wolny od pracy zgodnie z obowiązującym go harmonogramem czasu pracy (równoważny system czasu pracy) – pracownica otrzymała dzień wolnego za oddanie krwi 19 lipca (wtorek), dzień po – 20 lipca (środa) jest jej dniem wolnym w grafiku za przepracowaną wcześniej sobotę. Czy ten drugi dzień wolnego za oddanie krwi jej przepada czy dzień wolnego za sobotę trzeba przenieść i oddać w innym dniu?

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Nie, taki dzień przepada. Duża część osób nie chcąc brać wolnego od pracodawcy oddaje krew na akcjach mobilnych w sobotę, przez co mają wolną sobotę i niedzielę, które są u nich normalnie wolne. W taki przypadku pracodawca nie ma żadnych zoobowiązań wobec takich osób.

   Odpowiedz
 10. Dzień dobry

  Kto mi płaci wynagrodzenie za te 2 dni wolnego za oddanie krwi Krwiodawstwo ? czy pracodawca ? czy inna instytucja państwowa?

  Odpowiedz
 11. Witam. Mam pytanie, może znacie odpowiedź. Czy jeżeli idę oddać krew podczas gdy jestem na urlopie to czy pracodawca odda mi te dni, które gdybym była w pracy miałabym wolne? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Odpowiedz
 12. Witam mam pytanie może trudne abo i łatwe, czy jeśli pójdę na oddać krew czwartek to wiadomo piątek wolne ale taak, czy to się liczy do urlopu bo chciałbym później wyjechać na urlop wypoczynkowy by w sumie miałbym te 14 dni by mi wypłaciła firma za ten urlop wypoczynkowy. Ale czy te dwa dni czy ten piątkowy dzień by się do tego liczyło. Proszę o odpowiedź pozdrawiam

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Dzień w którym oddaje się krew jest dniem nieobecności usprawiedliwionej i nie ma żadnego związku z urlopem. Pracodawcy nie wolno pomniejszać urlopu dlatego, że pracownik oddawał krew. To dwie nie związane ze sobą kwestie.

   Odpowiedz
 13. Dzień dobry. Czy 2 dni wolnego są dodatkowymi dniami wolnymi? Zaczelam prace i poki co przysluguje mi tylko 5 dni urlopu w tym roku. Boje sie ze te dwa za oddanie krwi, odejma mi z tych pięciu.

  Czy te 2 dni wolnego bedzie widnialo w aktach jako L4?
  Pozdrawiam!

  Odpowiedz
 14. Witam mam takie pytanie.
  Czy ja jako pracownik muszę zgłaszać pracodawcy że jadę oddać krew ,bo mówiąc mu dziś że chciałbym oddać krew to on ki na yo że muszę pracodawcę poinformować 7 dni wcześniej prawda to

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Tak i nie. To prawda, że jest wymóg mówiący o tym, że należy powiadomić pracodawcę o przewidywanej nieobecności. Natomiast nie ma 7 dni wymaganych. Najlepiej jakby pracodawca dookreślił to w regulaminie pracy.

   Odpowiedz
 15. Witam
  Jestem przełożonym w zakładzie pracy, pracownik dostarczył mi zaswiadczenie, że oddał nie oddał krwi, ale na zaswiadczeniu jest napisane że należą mu się dwa dni wolnego. Nie wiem czy to akceptować, jest czwartek wieczór, a kadry będą pracować dopiero od poniedziałku.

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Jeżeli oddał krew to ma prawo do 2 dni wolnego. Jeżeli nie to ma prawo do wolnego określonego w zaświadczeniu. W zależności od centrum wystawiają one na całe 8 godzin lub na kilka godzin. 2 dni wolnego nalezą się w czasie trwania dwóch stanów: stanu epidemii oraz stanu zagrożenia epidemicznego. Obecnie na terenie Polski obowiązuje ten drugi stan stan zagrożenia epidemicznego. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001025/O/D20221025.pdf

   Odpowiedz
  • Dzień dobry, oddałem krew 31 października, a w 1 listopada (święto) mam zaplanowany dzień w pracy. Pracodawca zadzwonił do mnie i twierdzi że kolejny dzień wolnego przysługuje mi, ale dopiero w dzień roboczy czyli 2 listopada, moim zdaniem nie ma określenia czy jest to dzień roboczy, czy świąteczny (ale u mnie pracujący), proszę o wyjaśnienie…
   Mam również pytanie czy jeśli pracuje w systemie 12 godzinnym, to czy powinienem mieć zaliczone te godziny jako przepracowane, w związku z oddaniem krwi, czy mogą mi w systemie je “zamienić” na przepracowane 8 godzin.
   Czy są na to podstawy prawne, pozdrawiam.

   Odpowiedz
   • Witam serdecznie!
    Odpowiedź na pierwsze pytanie: Dniami wolnymi sa kolejno następujące po sobie dzień donacji i kolejny dzień bezwzględu czy roboczy czy nie. Oddając krew 31 października masz wolne 31 października i 1 listopada.

    Odpowiedz
 16. Mam pytanie odnośnie oddania krwi po nocnej zmianie, np schodzę z 3 nocki we czwartek rano, lekarz nie da zgody na oddanie przed upływem 11h od zakończonej pracy więc jeśli w mojej okolicy biorą np osocze do godziny 12 a pracę skończyłem o 6 to wezmą ode mnie dopiero w piątek. Czy 2 dni wolnego za oddanie mogę uznać czwartek i piątek? Bo oszukując że nie przyszedłem oddać krwi po nocce faktycznie z niej schodząc najwięcej”krzywdy” mogę zrobić sobie

  Odpowiedz
 17. Dzień dobry,
  Mam 3 pytania:
  1. Czy można oddać krew jak dzieci w żłobku do którego uczęszcza syn miały bostonkę?
  2. Czy można oddać krew jak syn (może i żona) ma bostonkę?
  3. Czy można oddać krew jak syn (może i żona) mieli bostonkę? Jak tak to po jakim czasie?

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Przepraszam, że tak długo ale czekaliśmy na odpowiedź od lekarza kwalifikującego:
   —–
   Dzień dobry. Jeśli chodzi o zapytanie nr 1 to jeśli nie było objawów można oddawać krew. Pytanie nr 2 – jeśli obecnie występuje bostonka to proszę wstrzymać się od oddawania krwi na 2 tygodnie od ustąpienia objawów choroby. Po 14 dniach od ustąpienia objawów można oddac krew. Pytanie nr 3 – jeśli nie wystąpiły objawy choroby u Pana to nie ma przeciwwskazań do oddawania krwi, ale dobrze odczekać 2 tygodnie celem wykluczenia zakażenia u Pana. Pozdrawiam serdecznie.
   Gabinety Lekarskie / RCKiK

   Odpowiedz
 18. Dzień dobry
  Czy pracodawca może powiedzieć pracownikowi w ten sposób:
  “Ustawa nie przewiduje w jaki dzień masz oddać krew, więc jeśli już oddajesz krew to masz to zrobić w piątek. Piątek wolny i sobota wolna czyli 2 dni”
  Czy pracodawca może w ten sposób narzucać termin pracownikowi?

  Odpowiedz
 19. Witam.Czy jak ide w poniedziałek na krew a mam nocki to ide do pracy z wtorku na srode czy dopiero z srody na czwartek .dziekuje

  Odpowiedz
 20. Witam. Mam pytanie odnośnie wolnego- słyszałam od pewnej “mądrej” Osoby że przysługuje 2dni wolnego ale w przeliczeniu na 8godz tryb pracy (dzień oddania 8godz + następny dzień 8godz= 16 godz. Wolnych od pracy). A co jeśli ja pracuje w systemie zmianowym 24/48?

  Odpowiedz
 21. Dzień dobry , pracuje w publicznej placówce , oddałam krew w maju i dostałam 2 dni wolnego , czy te dni odliczają sie od 13 wynagrodzenia w przyszłym roku ?

  Odpowiedz
 22. Witam jeśli pracodawca niechce zapłacić za urlop, tylko każe wypisać wniosek o urlop i wtedy stracę urlop z swojego co mi się należy na czas nie obecności jak oddam krew w czwartek i piątek wolny . Co należy zrobić gdzie należy to zgłosić ?i jakie są konsekwencje dla pracodawcy ?bo szef to olewa że ja chce oddać krew on Nie będzie za to płacił i dawał mi dodatkowych 2 dni wolnego tak powiedział bo dla niego to są straty finansowe no jak ja zarabiam 400zl.dniowki no to szef jest chory jak by miał teraz zapłacić każdemu pracownikowi za 12 dni w roku jak każdy odda po 6 razy razy 30 pracowników. Gdzie należy zgłosić takiego biznesmena? Choć wiem że on może kilka osoby zwolnić aby resztę wystraszyc aby nie oddawać krwi i niechodzic na urlopy te dodatkowe bo on tylko traci a państwa mu nie płaci. Proszę o dokładna odpowiedz

  Odpowiedz
 23. Czy Wy ludzie jakieś ***, są 2 dni wolnego poki będzie stan epidemiczny, po cholerne się ciągle pytacie o to…. 🙂

  Odpowiedz
 24. dzień dobry, czy w przypadku oddawania krwi w piątek, poniedziałek jest drugim dniem wolnym od pracy? Czy jest to sobota?

  Odpowiedz
 25. Jak wygląda kwestia wolnych dni w przypadku osób pracujących na ułamek etatu i w systemie zmianowym? Gdzie de facto grafik jest ustalany z tygodniowym wyprzedzeniem z uwzględnieniem dostępności pracownika? Czy te dni w jakiś sposób przepadają ze względu na to, że pracownik powinien plany oddania krwi uwzględnić w informacji o swojej dostępności i po prostu nie brać zmian w te dni?

  Odpowiedz
 26. Witam, jak w tej chwili wygląda sytuacja z dwoma dniami wolnego za oddanie krwi? Nadal przysługuje, mimo że od 16 ma być zmieniony stan epidemii w stan zagrożenia epidemicznego.

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Nadal przysługują 2 dni wolnego. Od 16 zacznie obowiązywać lżejszy stan zagrożenia epidemicznego. W czasie jego trwania również przysługują 2 dni wolnego.

   Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Nadal przysługują 2 dni wolnego. Od 16 zacznie obowiązywać lżejszy stan zagrożenia epidemicznego. W czasie jego trwania również przysługują 2 dni wolnego

   Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Dodatkowe przywileje w tym 2 dni wolnego są ściśle związane z ogłoszonym stanem epidemii oraz następnym po nim stanem zagrożenia epidemicznego. Tak więc nie ma konkretnej daty. Gdy oba stany przestaną obowiązywać zostanie to pewnie ogłoszone z dnia na dzie wtedy zniknie przywilej 2 dni wolnego.

   Odpowiedz
 27. Dzień dobry,
  proszę napisać, bo nie znalazłam takiej odpowiedzi – czy jeśli oddaję krew jednego dnia już po godzinach pracy np. ok 15tej, to czy również przysługują mi 2 dni zwolnienia lekarskiego?

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Tak. Dni te są ściśle związane z oddaniem krwi, to nie są dni nagrodowe. Oznacza to, że dniami wolnymi będzie dzień w którym Pani oddała krew bez względu czy oddawała Pani rano czy popołudniu oraz dzień kolejny po tym dniu.

   Odpowiedz
 28. Dzień dobry, słyszałam, że podobno od maja ma wrócić 1 dzień wolnego za oddanie krwi, jak wygląda sytuacja na chwile obecną?
  Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Od połowy maja ma zostać zmieniony stan epidemii na stan zagrożenia epidemicznego jednak nie spowoduje to zmniejszenia dni wolnych gdyż w stanie zagrożenia również obowiązują 2 dni. Tak więc można powiedzieć, że w maju nic nie powinno się zmienić.

   Odpowiedz
 29. Czy nadal obowiązują dwa dni wolnego za oddanie krwi? Czy dotyczy to wszystkich krwiodawców, czy tylko tych którzy przeszli Covid-19 lub są zaszczepieni?

  Odpowiedz
 30. Witam.
  Jeśli pojadę oddać krew (nie pójdę do pracy) zakladam najgorszy scenariusz bo oddaje 1 raz. Że moja krew np się nie przyda bo pobiorą do badań próbkę. To też dostaje 2 dni wolne? Czy dziękuję do widzenia radz w pracy sobie sam?

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   darowizna za krew zmniejsza dochody powodując odpowiednio procentowe zmniejszenie podatku. Jeżeli nie masz do zapłacenia podatku odliczenie nie spowoduje żadnych zmian. Sprawdź też czy nie jesteś w grupie, której dochód nie przekracza kwoty wolnej od podatku.

   Odpowiedz
 31. Witam, wszędzie krążą plotki że od 1 kwietnia już wraca 1 dzień za donacje krwi. Czy to prawda ? Na internecie nigdzie nie mogę takiej informacji znaleźć

  Odpowiedz
 32. Czyli reasumując, jeśli hemoglobinę bede miał w normie to jak nie samą krew to coś innego odemnie pobiorą i będę miał potwierdzenie z tego za które przysługuje mi 2 dni wolne od pracy?

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Nie, przepisu takiego nie ma. Natomiast prawo nakazuje RCKiK prowadzenie właściwej gospodarki magazynowej krwi i jej składników. Często centra powołują się właśnie na tą zasadę. Najczęściej pobierane są wtedy składniki krwi w danej grupie a nie krew pełna.

   Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   W związku z brakiem sztywnego unormowanie tego uprawnienia w przepisach, że wolne dotyczy doby są też takie interpretacje przepisów, które potwierdzają stanowisko Twojego pracodawcy. Samo Narodowe Centrum Krwi podaje taką informację z punkcie “Czy przysługuje mi zwolnienie z pracy w dniu oddania krwi?” https://www.gov.pl/web/nck/po-donacji Na szczęście ma to się wkrótce zmienić i będzie sztywno określone, że wolne należy się na 24h.

   Odpowiedz
 33. Czy jeśli w piątek byłbym oddać krew to mogę liczyć na wolną sobotę jeśli wtedy też z grafiku wypada że pracuje ?

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Nie, gdyż 2 dni wolnego przysługuje nie tylko w czasie obowiązywania stanu epidemii ale również w czasie obowiązywania “lżejszego” stanu zagrożenia epidemicznego a to właśnie na taki stan przejdziemy.

   Odpowiedz
 34. Czy w terenowym oddziale w Skierniewicach po oddaniu krwi też są 2 dni wolnego? I czy można tam też oddać osocze czy tylko krew pełna?

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Jeżeli chodzi o 2 dni to jak najbardziej też w oddziale terenowym otrzymasz takowe. Natomiast osocza nie pobierają. Chyba, że w wyjątkowych sytuacjach.

   Odpowiedz
 35. Dzień dobry, oddałem w przeciągu roku 3x450ml. Kwota odliczenia od podatku to 175,50. Przy wypełnianiu w Picie darowizny. W rubryce Kwota odliczenia(z poz. 15 z PIT/0) wpisałem kwotę 175,50. W liście obdarowanych wpisałem swoje centrum krwiodawstwa. Jaką kwote przekazanej darowizny (poz. D.4. z PIT/0) mam pisać? Ma być to wyliczone 175,50. Nie odebrałem z Centrum krwiodawsta jeszcze zaświadczenia o oddanej krwii, tylko telefonicznie otrzymałem informację o ilości donacji.

  Odpowiedz
 36. Dzień dobry, Jak to wygląda z tymi 2 dniami wolnego w momencie gdy pracuje na etat w systemie nienormowanego czasu pracy (w systemie 12 h z sobotami i niedzielami). Czy pokrywa mi to dzien 12h czy 8h czy jak?

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Wszystko zależy o co Pani pyta czy o dzień wolny czy o zmniejszenie ilości godzin do przepracowania. Jeżeli chodzi o wolne to nie ma znaczenia w jakim systemie się pracuje wolne należy się w dniu w którym się oddaje krew i w dniu następnym. Dni tych nie można przenosić. Są one ściśle związane z dniem donacji i następują po sobie.

   Odpowiedz
 37. Witam,będę oddawała krew po raz pierwszy. Czy zaświadczenie o oddaniu krwi dostanę zaraz po oddaniu krwi? Czy najpierw będą ja badać o dopiero później dostanę to zaświadczenie?

  Odpowiedz
 38. Dzień dobry. B mojego miejsca zamieszkania będzie akcja wyjazdowa .W tym dniu mam 2 zmianę.Jeśli nie dojdzie do oddania krwi, otrzymam zwolnienie na czas pobytu na akcji. Co w takim razie z resztą dniówki?

  Dziękuję

  Odpowiedz
 39. Witam,
  Czy jeżeli oddam krew w niedzielę (dzień wolny od pracy), to czy muszę cokolwiek podpisywać, chcąc w poniedziałek normalnie udać się do pracy?
  Czy zwolnienie jest wystawiane automatycznie? Czy tylko gdy o nie poproszę?
  Nie wiem czy w takim przypadku muszę zgłaszać wskazane oświadczenie.
  Z góry dziękuję za odpowiedź.
  Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Jeżeli chcesz oddać w niedzielę i masz ją wolną a w poniedziałek chcesz iść do pracy to nic nie podpisujesz. Po prostu mówisz, że nie potrzebujesz zwolnienia.

   Odpowiedz
 40. Witam. W moim zakładzie pracy obowiązuje 10-cio godzinny system pracy, czy oddając krew przysługuje mi dwa dni po 10 godzin czy jest to liczone jako 2 razy 8? Pozdrawoam

  Odpowiedz
 41. Witam, czy jest jakiś limit wypłacanych pieniędzy za krew przez pracodawców? Tzn czy jeśli będzie się chodziło na osocze co 2 tygodnie – co miesiąc to każdorazowo pracodawca wypłaci za te dni wynagrodzenie? Pozdrawiam.

  Odpowiedz
 42. Czy podczas tych 2 dni wolnych po oddaniu krwi mogę normalnie się przemieszczać / podróżować np. Samolotem? Akurat tuż przed planowanym wylotem będę miała jedyne okienko żeby móc oddać krew.

  Odpowiedz
 43. Dzień dobry
  Czy jeśli nie chcę korzystać z drugiego dnia wolnego po oddaniu krwi to mogę stawić się w pracy? Czy może pracodawca nie powinien mnie do pracy dopuścić mimo, że jestem chętny?

  Pozdrawiam
  Łukasz

  Odpowiedz
 44. Czy jeśli pracuję do godziny 14 i oddam krew tego samego dnia po pracy (akcja wyjazdowa) to w takim wypadku mogę wykorzystać jedynie jeden dzień wolnego tzn. ten kolejny? Czy w takiej sytuacji nie będzie to problemem że w dniu donacji byłam w pracy mimo że należy mi się wtedy dzień wolny?

  Odpowiedz
 45. Witam,

  Czy oddając krew w sobotę (18.12), kolejny dzień niedziela 19.12 przysługuje dzień wolny? Czy jest coś co nie pozwala na dzień wolny po donacji w niedziele?

  Odpowiedz
 46. Witam. Pracuje na czterobrygadowym systemie pracy 3dni po 12 3 dni wolnego . Tak niefortunnie wypadło ze 29,30,31 grudzień mam nocne zmiany (od 18 do 6 rano) a zależy mi by 31 grudnia świętować nowy rok w nowowybudowanym domu . Jak to wyglada jeśli poszedłbym w piątek 30grudnia oddać krew czy sobota również jest wolna.?

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Jeżeli pójdzie Pan oddać krew 31 grudnia (piątek) to w piątek i sobotę też ma Pan wolną. Jak Pan pójdzie oddać 30 grudnia (czwartek) to wolne ma Pan w czwartek i piątek. Problemem jest natomiast zmiana nocną pod tym względem, żę część interpretacji mówi, że wolne dotyczy tzw. dniówki a część mówi, że wolne należy się w danym dniu ale tylko do godz. 24:00 https://www.gov.pl/web/nck/po-donacji

   Odpowiedz
 47. Witam, pracuje na czterobrygadówce i mam pytanie czy muszę informować przełożonego że idę oddać krew?czy dopiero jak oddam ?

  Odpowiedz
 48. Jeśli w pracy mam 12godzin w środę i czwartek A pójdę na pobranie w poniedziałek, gdzie poniedziałek wtorek nie pracuje w grafiku, to co się dzieje z tymi dwoma dniami wolnymi, które się należą za pobranie krwi?

  Odpowiedz
 49. Ok. A jeśli skierniewice podlegają pod rckik w Łodzi. To czy robiąc w Skierniewicach i Łodzi na zmianę to będzie ok?

  Odpowiedz
 50. Witam, czy można oddawać krew w różnych oddziałach? Np raz w Warszawie raz w Łodzi raz w Skierniewicach. (Przykładowe miejscowości) Czy trzeba sie trzymać jednego.

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Tak, można oddawać. Natomiast musisz mieć na uwadze, że obecnie Krajowy Rejestr Dawców Krwi to tak naprawdę 23 osobne bazy danych co oznacza, że jedno centrum nie widzi donacji z drugiego. Ma się to zmienić wraz z wprowadzeniem systemu e-krew https://krwiodawcy.org/e-krew-co-to-jest Do tego momentu w przypadku gdybyś starał się np o odznakę będziesz musiał napisac maila do wcześniejszego centrum aby przesłało zaświadczenie potwierdzające oddanie krwi. Możesz takie zaświadczenie pobierać po każdej donacji w nieswoim centrum.

   Odpowiedz
 51. Witam
  Czy dni wolne uzyskane z ramach oddawania krwi lub jej skladnikow maja wplyw na ilosc lat (dni) pracujacych, ktore potem wliczane sa do obliczenia emerytury przez ZUS?

  Odpowiedz
 52. ?W przypadku dyskwalifikacji wracasz do pracy. 100% wynagrodzenia zachowujesz za godziny na które otrzymałeś zwolnienie.?

  Wyjazdowa akcja jest w godzinach porannych, ja w tym dniu pracuje od 14.
  Czy będą to nadgodziny? Czy po prostu stracone 3 godziny 🙂

  Odpowiedz
 53. Dzień dobry
  Niebawem organizowana jest akcja wyjazdowa, krew można będzie oddać do 12.30; w tym dniu mam II zmianę. Jak liczyć 2 dni wolne ?
  Jeśli nie zakwalifikuję się do oddania krwi w tym dniu, pewnie otrzymam zaświadczenie usprawiedliwiające 2/3 godzinną nieobecność w pracy( którego w sumie nie wykorzystam)

  Odpowiedz
  • Wolny masz dzień w którym oddajesz krew oraz następny dzień po donacji ( do 24:00 https://www.gov.pl/web/nck/po-donacji). Oczywiście to interpretacja przepisów dokonanych przez NCK. Wprost w przepisach to nie zostało zapisane. Znam takie interpretacje, które mówią, że dzień wolny należy traktować jako 24 godziny a nie do 24:00. W przypadku dyskwalifikacji wracasz do pracy. 100% wynagrodzenia zachowujesz za godziny na które otrzymałeś zwolnienie.

   Odpowiedz
 54. Witam, czy wysłanie do pracodawcy skanu zaświadczenie o oddaniu krwi np mailem, przejdzie? Czy to trzeba osobiście oryginał donieść?

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Niestety przepisy wprost o tym nie mówią. Wspominają tylko o sposobie poinformowania pracodawcy o nieobecności “Jeżeli przepisy prawa pracy obowiązujące u danego pracodawcy nie określają sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego.” Jednak o sposobie przekazania dokumentu usprawiedliwiającego nie ma mowy. Możesz sprawdzić regulamin coś o tym wspomina albo skontaktować się z kadrami.

   Odpowiedz
 55. Czy pracodawca może nie dać mi tych dni wolnego sugerując się, że nie ma osób do pracy i muszę się pojawić? Lub że mogłam powiedzieć przed zrobieniem grafiku i te dwa dni wolnego wziąć wolne?

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   W normalnej sytuacji nie może. Ma obowiązek zwolnić na dzień oddawania krwi oraz dzień następny pracownika. Jest jednak taki zapis w Kodeksie Pracy na który w razie sporów sądowych pracodawcy się próbują powoływać a mianowicie tzw. zasady współżycia społecznego: “Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony”. Pracodawca nie możę Ci kazać oddawania krwi w czasie wolnym.

   Odpowiedz
 56. Witam,
  Czy jak oddam krew w poniedziałek to we środę będę mógł udać się na badania okresowe gdzie też będzie mi pobierana krew?

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Jako takich w przepisach przeciwwskazań nie ma. Jednak od strony medycznej musisz wiedzieć, że pobranie ok 500 ml krwi pełnej powoduje zmiany w morfologii krwi co “wyjdzie” na badaniach okresowych.

   Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   2 dni wolnego będą zachowane dopóki nie zostanie wycofany stan epidemii. Wskaźniki zachorowań na COVID-19 nie wskazują na to by stan ten mógł być odwołany w najbliższych miesiącach.

   Odpowiedz
 57. Kto ponosi koszt wynagrodzenia pracownika w czasie jego nieobecności w pracy? Pracodawca, ZUS ? W jaki sposób jest to rozliczane z punktu widzenia pracodawcy?

  Odpowiedz
 58. Witam
  Mam pytanie odnoszace sie do dni wolnych. Jeali oddam krew w dzień wolny i nastepny tez bede miala wedlug grafiku wolny to czy pracodawca jak pojde do niego z kwitkiem ze oddalam to odda mi te dwa dni wolne kiedy indziej ? Czy to juz sie wtedy nie liczy ?

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   oddając w dzień wolny od pracy samodzielnie podejmujesz decyzję o rezygnacji z uprawionych 2 dni wolnego na oddanie krwi. Pracodawca nie oddaje wolnego w innych dniach. Wolnymi dniami są: dzień donacji oraz następny dzień po donacji.

   Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Zgodnie z Art.10 Karty nauczyciela “Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się w szkole, a w przypadku powołania zespołu szkół jako odrębnej jednostki organizacyjnej – w zespole szkół na podstawie umowy o pracę lub mianowania” Oznacza to, że nauczyciel taki ma prawo do uprawnień wynikających z ustawy o publicznej służbie krwi. Takiego prawa nie mają osoby, które zawierają umowy na podstawie przepisów cywilnoprawnych.

   Odpowiedz
 59. Witam. Zaczynając dzień pracy na 6 a punkt jest otwarty od 8:30 to jak nie dadzą rady pobrać mi krwi to dostanę zwolnienie od 6 czy tylko od momentu wejścia do punktu?

  Odpowiedz
 60. Mam rozbieżne informacje. Proszę o sprostowanie: Dwa dni wolne przysługują bez względu na to jaki jest dzień tygodnia którym oddaję krew czy tylko we czwartek? (i wtedy wolny jest czwartek i piątek) Czy pracodawca musi wyrazić zgodę na krwiodawstwo czy taka zgoda nie jest konieczna?

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   2 dni wolnego przysługują każdemu bez względu w jaki dzień oddaje krew lub jej składnik. Przepis ten dotyczy każdego honorowego dawcy krwi. Jedynie dawca na własną prośbę może poprosić centrum o wypisanie zwolnienia tylko na 1 dzień, dzień donacji https://krwiodawcy.org/czy-moge-skorzystac-tylko-z-jednego-dnia-wolnego Zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu “Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi. Pracodawca jest również obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą one być wykonane w czasie wolnym od pracy.”

   Odpowiedz
 61. Witam po oddaniu krwi dostaje zaświadczenie że np w środe oddałem krew i środe i czwartek mam wolne bo tylko te dwa dni mam pracujące w danym tygodniu to czy są to dni 100% płatne czy są to dni takie jak L4 i 80% płatne ?

  Odpowiedz
 62. Dzień dobry
  Chciałbym o interpretację przepisu o dwóch dniach wolnego za oddanie krwi.
  Czy pracownik pracujący w systemie pracy turnusowej tj. zmiany 12-godzinne (dzień, noc, dwa dni wolnego i znowu dzień)
  Czy pracownikowi gdy ma wolne harmonogramowe należy się za ten dzień wolne?
  Tzn. pracuje we wtorek na dzień i w środę ma na noc a oddaje krew w poniedziałek
  Jaki przepis lub zapis reguluje ten stan?
  |

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Nie, nie ma. W zależności od interpretacji przepisów dokonanych przez poszczególne podmioty: RCKiK, NCK, ministerstwa, kancelarie prawne są różne opinie. Część przemawia za tym, że należy się tzw. doba pracownicza, inne, że do 24:00.

   Odpowiedz
 63. Wiram. Pracuje w systemie 4 zmianowym po 12 godz. Dniowka, następny dzień na noc, potem 2 dni wolnego. Jeżeli na mojej planowanej dniówce oddam krew to mam również nocke wolne czy jak to wyglada

  Odpowiedz
 64. Witam, oddałam krew w piątek. Sobota była moim dniem pracującym i miałam zmianę pomiędzy 19 a 7 rano w niedzielę. Pracodawca zażądał mojej obecności w pracy od godziny 00:00 w niedzielę, twierdząc że okres zwolnienia obejmuje tylko ? dzień następny? a wiec sobotę. Czy słusznie musiałam pójść do pracy? Czy nie powinno być to tak określone, jak przy zwolnieniu lekarskim, czyli jeśli to jest zmiana nocna to jestem zwolniona z obowiązku świadczenia pracy do końca zmiany w dniu w którym kończy się zwolnienie?

  Odpowiedz
 65. Witam. Nie oddawałem jeszcze nigdy osocza. Zawsze krew pełną. Pytanie z mojej strony. Ile dni wolnych przysługuje po oddaniu osocza oraz ile dni po oddaniu osocza można oddać krew pełną?
  Pozdrawiam i do zobaczenia.

  Odpowiedz
 66. Witam mam pytanie mój pracodawca twierdzi że dwa dni wolnego za oddanie krwi obowiązuje tylko przy umowie o pracę, a nie przy umowie na zlecenie. Jak jest to w rzeczywistosci ?

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Mówi prawdę. Uprawnienie dotyczy umów zawartych na podstawie zasad Kodeksu Pracy. Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną co oznacza, że osoby takie nie posiadają prawa do otrzymania wolnego na oddanie krwi.

   Odpowiedz
 67. Czy pracodawca może odmówić wypłacenie wynagrodzenia, jeśli zgłosiłem chęć oddania krwi wcześniej? A planowane godziny pracy w dniu oddania krwi i z dnia następnego przerzucić na inne dni?

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Nie, nie może odmówić wypłacenia wynagrodzenia. Masz to zagwarantowane prawem. Natomiast zmienić grafik może ale musi to zrobić przed tym dniem nie po. Żadne przepisy tego mu nie zabraniają. Tak samo jak Ty możesz zrezygnować w danym dniu z oddawania.

   Odpowiedz
 68. Witam. Jeżeli nie jestem honorowym dawcą ,a chce oddać krew to też przysługuje mi prawo do wolnego? Dodam że nie chorowałam na covid

  Odpowiedz
 69. Jak wygląda sytuacja, gdy udam się na oddanie krwi, lecz nie zostanę dopuszczony? Czy dostaję l4 za cały dzień, czy na “ileś” godzin?

  Odpowiedz
   • 2 dni są dla każdego oddającego a nie tego co 3 razy oddał. To pomyłka. Prawda jest taka, że ten warunek, że trzeba 3 razy oddać aby się łapać to dotyczy czego innego – zwolnienie za bilety PKP czy coś takiego, można sobie znaleźć. To jest akurat obowiązujące tylko przy trzech donacjach, ale przywilej 2 dni wolnego obowiązuje każdego, nie tylko tych co oddali 3 razy. pozdrawiam

    Odpowiedz
 70. Dzień dobry. Moje pytanie brzmi tak. Co zrobić gdy pracodawca odmawia pracownikowi oddania krwi a nawet grozi zwolnieniem z pracy. Pozdrawiam

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Każde naruszenie przepisów czy to Kodeksu Pracy czy to zawartych w innych aktach prawnych należy zgłaszać do Okręgowego Inspektoratu Pracy. Niestety jeżeli pracodawca nie zatrudnia wielu osób i Ty jako jedna z nielicznych chcesz oddawać krew to “szef” może przypuszczać od kogo Inspektorat otrzymał skargę.

   Odpowiedz
 71. Dzień dobry,

  Jeżeli pracownik otrzyma zaświadczenie na 2 dni wolnego za oddanie krwi to czy musi je wykorzystać? Może np. na następny dzień po oddaniu krwi przyjść do pracy jeżeli chce?

  Odpowiedz
 72. Witam
  Czy w przypadku pracy na zmianę nocną, również obowiązują 2 dni wolnego?
  I czy po wakacjach w Dominikanie można oddać krew?

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Po pobycie na Dominikanie obowiązuje 12 miesięczna dyskwalifikacja. Dyskwalifikacja ta jest podyktowana występowaniem na terenach Dominikany malarii. Przy pracy na zmianę nocną też obowiązują 2 dni z tym, że 2 dzień zgodnie z interpretacją Narodowego Centrum Krwi jest ograniczony do godz. 24:00 https://www.gov.pl/web/nck/po-donacji

   Odpowiedz
 73. witam serdecznie, mam dwa pytanie: jest napisane, że oddać krew może oddać osoba, która w ostatnim czasie nie była szczepiona. chodzi o szczepienie Covidowe? jeśli tak to “ostatni czas” tzn? i pytanie drugie: co w przypadku, gdy po wstępnym badaniu krwi okaże się, że nie mogę jej oddać, jest to nieobecność w pracy usprawiedliwiona?

  Odpowiedz
 74. Dzień dobry mam na imię Przemek jestem honorowym krwiodawca. Mam takie pytanie pracuję w firmie w trybie ciągłym na 3 zmiany ostatnio w czerwcu schodząc z nocek 10 czerwca miałem dwa dni wolne czyli 10 i 11. Pojechałem 11 czerwca zdać krew i otrzymałem zaświadczenie że 11 czerwca oddałem krew i przeslugiwaly mi dwa dni wolne czyli 11 i 12 czerwca. Tylko że 12 czerwca musiałem iść do pracy no i normalnie pracowałem. Zaświadczenie dostarczyłem do swojego kierownika okazało się że nie otrzymałem wynagrodzenia za oddana krew ani za 11 ani 12. Kierownik się tłumaczy że mi nie przysługuje ponieważ 11 miałem wolny dzień a 12 przyszedłem do pracy zgodnie z grafikiem pracy. Proszę mi powiedzieć jak to wygląda od strony prawnej bo ja uważam że powinienem dostać za 11 czerwca wynagrodzenie a za 12 w formie nadgodzin proszę o jak najszybszą odpowiedź z góry dziękuję i pozdrawiam

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   W przypadku oddawania krwi w dzień wolny nie otrzymujesz ani wynagrodzenia za ten dzień ani nie masz prawa do odebrania dnia wolnego w innym terminie. Po prostu po oddanie krwi w dniu wolnym nie ma wobec Ciebie żadnych obowiązków. Jeżeli chodzi zaś o 2 dzień wolny to powinieneś otrzymać 100% wynagrodzenia za ten dzień. Sytuacja ta jest częsta u osób, które oddają w niedzielę na akcjach wyjazdowych. Pracodawca w przypadku 2 dnia popełnił błąd.

   Odpowiedz
   • “…Zaświadczenie dostarczyłem do swojego kierownika okazało się że nie otrzymałem wynagrodzenia za oddana krew ani za 11 ani 12….”
    “…uważam że powinienem dostać za 11 czerwca wynagrodzenie a za 12 w formie nadgodzin…”

    Z wypowiedzi Petryczko wynika, że oczekiwał on otrzymania dodatkowego wynagrodzenia za oddanie krwi 11.06 oraz 12.06 niezależnie od tego w jakie dni przypadały a w przypadku nałożenia się na siebie dnia pracy z grafiku z prawem do odebrania dnia wolnego liczył na podwójną zapłatę z obu tytułów. Rezygnując z dnia wolnego na rzecz pójścia do pacy traci przywilej otrzymania wynagrodzenia z tytułu dnia wolnego. Pracodawca w obu przypadkach miał rację. Nie wypłacił wynagrodzenia za dzień wolny tj. 11.06. oraz nie wypłacił dodatkowego wynagrodzenia w formie nadgodzin za dzień 12.06 a jedynie 100% za dzień pracy. Nie zauważyłam w wypowiedzi żeby była mowa o tym, że nie otrzymał on w ogóle wynagrodzenia za pracę w dniu 12.06 a jedynie, że nie dostał z tytułu oddania krwi. Dla mnie kolega założył, że oddanie krwi=czas pracy w dniu 12.06 dlatego też przyjście do pracy 12.06 potraktował jako nadgodziny stąd zdziwienie przy otrzymaniu wynagrodzenia.

    Odpowiedz
 75. Dzień dobry,
  Jeśli oddam krew w trakcie trwania urlopu wypoczynkowego, to czy należą mi się 2 dni wolnego? Tzn.czy jest podobnie jak z L4, że w przypadku zwolnienia lekarskiego, urlop wypoczynkowy jest odwołany?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry. Pytanie następujące : czy jeśli w punkcie krwiodawstwa stwierdzą, że wyniki nie pozwalają oddać przeze mnie krwi – np w poniedziałek (czyli poniedziałek i wtorek powinien być wolny) a od środy miałabym zwolnienie lekarskie załatwione już wcześniej, to co w takim przypadku? Co z tymi dwoma dniami pracującymi? Pozdrawiam 🙂

   Odpowiedz
   • Witam serdecznie!
    W takim przypadku nie należą się 2 dni wolnego. Według przepisów należy Ci się wolne na czas wykonywania badań. Dlatego w 99% punkty w takim przypadku wystawiają zwolnienie godzinowe.

    Odpowiedz
 76. Dzień dobry
  Będzie akcja wyjazdowa blisko mojej miejscowości, akcja zaplanowana jest na sobotę. Które dni będą moimi dniami wolnymi -pracuję od poniedziałku do piątku.
  Dziękuję

  Odpowiedz
 77. Kiedy, i ile wcześniej powinnam powiadomić pracodawcę o zamiarze oddania krwi i w jaki sposób. Czy pracodawca może się nie zgodzić na to bym oddala krew. Czy mogę pracodawcę powiadomić o tym zamiarze w dniu oddania krwi czy muszę wcześniej.

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Przepisy nie precyzują tego: § 2. 1. Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia

   Odpowiedz
 78. witam czy jak oddam krew jaką mam pewność że pracodawca zapłaci mi za te dwa dni czy ma obowiązek zapłacić czy poorostu nie jest to obowiązek

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Tak to obowiązek wynikający z przepisów prawa. Mówi o tym rozporządzenie: https://krwiodawcy.org/akty_prawne/D20141632.pdf
   “§ 16. 1.6) Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w § 8 zdanie drugie, § 9, § 11 ust. 1 pkt 2 i 2b, § 12 oraz § 15, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 297 Kodeksu pracy.”

   Odpowiedz
 79. Czy 2 dni urkolu należy się również osobkm oddajacym krew piersszorazowo czy tylko honorowym dawcom? I kolejna sprawa – jeśli jest to pierwszorazowe oddanie to z różnych przyczyn mogą mnie odrzucić – wtedy nie należy mi się urlop, a co z czasem kiedy nie było mnie w pracy, bo byłam oddać krew? Powiedzmy pracuję od 6, do stacji idę na 9 i niestety nie mogę oddać krwi, więc o 10 kończy się moja wizyta – wtedy za te 4 godziny plus dojazd do pracy mam obecność płatną usprawiedliwioną?

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   2 dni należą się również osobom, które oddają pierwszy raz krew. W przypadku odrzucenia otrzymuje się zwolnienie godzinowe, za ten okre zachowuje Pani 100% wynagrodzenia.

   Odpowiedz
 80. Witam.
  Mój czas pracy to 12 h/doba( dyżur ratowniczy) w związku z tym ,gdy mam dwa dyżury dzień po dniu i w pierwszym oddam krew jaka ilość godzin lub dni mi się należy wolnego.

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   W przypadku wolnego za oddanie krwi nie przelicza się ich na 8 godzinne “dniówki”. W przypadku krwiodawstwa wolne przysługuje w dniu donacji oraz w dniu kolejnym. Jeżeli byś dzisiaj rano oddał krew to masz wolne 10.07 oraz 11.07. Problem pojawia się wtedy gdy zaczynasz dzień pracy w jednym dniu a kończysz w kolejnym. Są różne interpretacje przepisów. Samo Narodowe Centrum Krwi stoi na stanowisku, że wolne należy się do godz. 24:00 (https://www.gov.pl/web/nck/po-donacji)

   Odpowiedz
 81. Czy jak oddam krew ostatniego dnia urlopu to pracodawca uwzględni ten dzień następujący po zakończeniu urlopu jako wolny usprawiedliwiony zgodnie z zaświadczeniem ze stacji czy może skoro oddałam krew w dniu wolnym od pracy to nie przysługuje mi dzień następny?

  Odpowiedz

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.