fbpx

Do kiedy będą 2 dni wolnego za oddanie krwi?

Na dzień dzisiejszy nadal przysługują 2 dni wolnego.

Coraz częściej jednak na grupach na facebooku oraz forach internetowych pojawia się pytanie: do kiedy będą wydawane zaświadczenia na 2 dni wolnego. Nie da się na nie odpowiedzieć podając dokładną datę. Dlaczego? Dlatego, że zgodnie z przepisami przywilej 2 dni wolnego jest ściśle związany ze stanem zagrożenia epidemicznego i stanem epidemii.

Art. 9a. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii:
1) honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 9, z tym że wymiar zwolnienia od pracy oraz zwolnienia od wykonywania czynności służbowych przysługuje w dniu, w którym oddał krew lub jej składniki, oraz w dniu następnym; (…)

Źródło: Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Skąd zatem dawca ma wiedzieć czy jest stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii a w związku z tym czy należą się 2 dni wolnego za oddanie krwi lub jej składników? Minister Zdrowia ogłasza te stany poprzez opublikowanie odpowiednich rozporządzeń.

Pierwszym z takich aktów prawnych było  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

§ 1. W okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Stan zagrożenia epidemicznego został odwołany Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

§ 1. Odwołuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego.

Jednak w tym samym dniu a więc 20 marca 2021 roku został ogłoszony drugi stan; stan epidemii. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii stanowi:

§ 1. W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Jak widzicie rozporządzenie konkretnie podaje tylko datę ogłoszenia stanu epidemii. Stan epidemii zatem będzie obowiązywał a w raz z nim przywilej 2 dni wolnego tak długo aż Minister Zdrowia nie wyda rozporządzenia odwołującego ten stan. Kiedy konkretnie to będzie? Tego nikt Wam nie powie. Bardzo często informacje na temat wprowadzania restrykcji lub ich odwoływania czy innych zmian przepisów dotyczących epidemii są podawana do wiadomości publicznej dopiero w tym samym dniu co ogłoszenie aktu prawnego wprowadzającego te zmiany.

Reasumując dopóki nie zostanie wydane przez Ministra Zdrowia rozporządzenie (dokładniej mówiąc nie wejdą w życie jego przepisy)  odwołujące stan epidemii dopóty będzie obowiązywał przywilej 2 dni wolnego.

Jeżeli jednak stan epidemii zostanie odwołany nie musi to automatycznie oznaczać końca przywileju. Gdyż istnieje jeszcze możliwość, że Minister Zdrowia chcąc aby łagodniej przejść od stanu epidemii do normalności czasowo wprowadzi stan zagrożenia epidemicznego.  W takim przypadku nadal obowiązywały by 2 dni wolnego. Aż do czasu odwołania tego stanu.

Trzeba pamiętać również o tym, że przywilej 2 dni wolnego został wprowadzony dopiero w styczniu 2021 roku co powodowało, że nie mogliśmy z niego korzystać wraz z wejściem pierwszych stanów zagrożenia epidemicznego.

 

111 komentarzy

 • Lukasz

  Witam
  Czy dni wolne uzyskane z ramach oddawania krwi lub jej skladnikow maja wplyw na ilosc lat (dni) pracujacych, ktore potem wliczane sa do obliczenia emerytury przez ZUS?

 • Agata

  ?W przypadku dyskwalifikacji wracasz do pracy. 100% wynagrodzenia zachowujesz za godziny na które otrzymałeś zwolnienie.?

  Wyjazdowa akcja jest w godzinach porannych, ja w tym dniu pracuje od 14.
  Czy będą to nadgodziny? Czy po prostu stracone 3 godziny 🙂

 • Agata

  Dzień dobry
  Niebawem organizowana jest akcja wyjazdowa, krew można będzie oddać do 12.30; w tym dniu mam II zmianę. Jak liczyć 2 dni wolne ?
  Jeśli nie zakwalifikuję się do oddania krwi w tym dniu, pewnie otrzymam zaświadczenie usprawiedliwiające 2/3 godzinną nieobecność w pracy( którego w sumie nie wykorzystam)

  • krwiodawca

   Wolny masz dzień w którym oddajesz krew oraz następny dzień po donacji ( do 24:00 https://www.gov.pl/web/nck/po-donacji). Oczywiście to interpretacja przepisów dokonanych przez NCK. Wprost w przepisach to nie zostało zapisane. Znam takie interpretacje, które mówią, że dzień wolny należy traktować jako 24 godziny a nie do 24:00. W przypadku dyskwalifikacji wracasz do pracy. 100% wynagrodzenia zachowujesz za godziny na które otrzymałeś zwolnienie.

 • Kamil

  Witam, czy wysłanie do pracodawcy skanu zaświadczenie o oddaniu krwi np mailem, przejdzie? Czy to trzeba osobiście oryginał donieść?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Niestety przepisy wprost o tym nie mówią. Wspominają tylko o sposobie poinformowania pracodawcy o nieobecności „Jeżeli przepisy prawa pracy obowiązujące u danego pracodawcy nie określają sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego.” Jednak o sposobie przekazania dokumentu usprawiedliwiającego nie ma mowy. Możesz sprawdzić regulamin coś o tym wspomina albo skontaktować się z kadrami.

 • Bernard

  Czy pracodawca może nie dać mi tych dni wolnego sugerując się, że nie ma osób do pracy i muszę się pojawić? Lub że mogłam powiedzieć przed zrobieniem grafiku i te dwa dni wolnego wziąć wolne?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   W normalnej sytuacji nie może. Ma obowiązek zwolnić na dzień oddawania krwi oraz dzień następny pracownika. Jest jednak taki zapis w Kodeksie Pracy na który w razie sporów sądowych pracodawcy się próbują powoływać a mianowicie tzw. zasady współżycia społecznego: „Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony”. Pracodawca nie możę Ci kazać oddawania krwi w czasie wolnym.

 • Andrzej

  Witam,
  Czy jak oddam krew w poniedziałek to we środę będę mógł udać się na badania okresowe gdzie też będzie mi pobierana krew?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Jako takich w przepisach przeciwwskazań nie ma. Jednak od strony medycznej musisz wiedzieć, że pobranie ok 500 ml krwi pełnej powoduje zmiany w morfologii krwi co „wyjdzie” na badaniach okresowych.

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   2 dni wolnego będą zachowane dopóki nie zostanie wycofany stan epidemii. Wskaźniki zachorowań na COVID-19 nie wskazują na to by stan ten mógł być odwołany w najbliższych miesiącach.

 • Beata

  Kto ponosi koszt wynagrodzenia pracownika w czasie jego nieobecności w pracy? Pracodawca, ZUS ? W jaki sposób jest to rozliczane z punktu widzenia pracodawcy?

 • Patrycja

  Witam
  Mam pytanie odnoszace sie do dni wolnych. Jeali oddam krew w dzień wolny i nastepny tez bede miala wedlug grafiku wolny to czy pracodawca jak pojde do niego z kwitkiem ze oddalam to odda mi te dwa dni wolne kiedy indziej ? Czy to juz sie wtedy nie liczy ?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   oddając w dzień wolny od pracy samodzielnie podejmujesz decyzję o rezygnacji z uprawionych 2 dni wolnego na oddanie krwi. Pracodawca nie oddaje wolnego w innych dniach. Wolnymi dniami są: dzień donacji oraz następny dzień po donacji.

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Zgodnie z Art.10 Karty nauczyciela „Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się w szkole, a w przypadku powołania zespołu szkół jako odrębnej jednostki organizacyjnej – w zespole szkół na podstawie umowy o pracę lub mianowania” Oznacza to, że nauczyciel taki ma prawo do uprawnień wynikających z ustawy o publicznej służbie krwi. Takiego prawa nie mają osoby, które zawierają umowy na podstawie przepisów cywilnoprawnych.

 • Michał

  Witam. Zaczynając dzień pracy na 6 a punkt jest otwarty od 8:30 to jak nie dadzą rady pobrać mi krwi to dostanę zwolnienie od 6 czy tylko od momentu wejścia do punktu?

 • Halina Kielar

  Mam rozbieżne informacje. Proszę o sprostowanie: Dwa dni wolne przysługują bez względu na to jaki jest dzień tygodnia którym oddaję krew czy tylko we czwartek? (i wtedy wolny jest czwartek i piątek) Czy pracodawca musi wyrazić zgodę na krwiodawstwo czy taka zgoda nie jest konieczna?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   2 dni wolnego przysługują każdemu bez względu w jaki dzień oddaje krew lub jej składnik. Przepis ten dotyczy każdego honorowego dawcy krwi. Jedynie dawca na własną prośbę może poprosić centrum o wypisanie zwolnienia tylko na 1 dzień, dzień donacji https://krwiodawcy.org/czy-moge-skorzystac-tylko-z-jednego-dnia-wolnego Zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu „Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi. Pracodawca jest również obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą one być wykonane w czasie wolnym od pracy.”

 • ChceOddaćKrew

  Witam po oddaniu krwi dostaje zaświadczenie że np w środe oddałem krew i środe i czwartek mam wolne bo tylko te dwa dni mam pracujące w danym tygodniu to czy są to dni 100% płatne czy są to dni takie jak L4 i 80% płatne ?

 • Piotr

  Dzień dobry
  Chciałbym o interpretację przepisu o dwóch dniach wolnego za oddanie krwi.
  Czy pracownik pracujący w systemie pracy turnusowej tj. zmiany 12-godzinne (dzień, noc, dwa dni wolnego i znowu dzień)
  Czy pracownikowi gdy ma wolne harmonogramowe należy się za ten dzień wolne?
  Tzn. pracuje we wtorek na dzień i w środę ma na noc a oddaje krew w poniedziałek
  Jaki przepis lub zapis reguluje ten stan?
  |

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Nie, nie ma. W zależności od interpretacji przepisów dokonanych przez poszczególne podmioty: RCKiK, NCK, ministerstwa, kancelarie prawne są różne opinie. Część przemawia za tym, że należy się tzw. doba pracownicza, inne, że do 24:00.

 • Michał

  Wiram. Pracuje w systemie 4 zmianowym po 12 godz. Dniowka, następny dzień na noc, potem 2 dni wolnego. Jeżeli na mojej planowanej dniówce oddam krew to mam również nocke wolne czy jak to wyglada

 • Agnieszka

  Witam, oddałam krew w piątek. Sobota była moim dniem pracującym i miałam zmianę pomiędzy 19 a 7 rano w niedzielę. Pracodawca zażądał mojej obecności w pracy od godziny 00:00 w niedzielę, twierdząc że okres zwolnienia obejmuje tylko ? dzień następny? a wiec sobotę. Czy słusznie musiałam pójść do pracy? Czy nie powinno być to tak określone, jak przy zwolnieniu lekarskim, czyli jeśli to jest zmiana nocna to jestem zwolniona z obowiązku świadczenia pracy do końca zmiany w dniu w którym kończy się zwolnienie?

 • Krwiodawca

  Witam. Nie oddawałem jeszcze nigdy osocza. Zawsze krew pełną. Pytanie z mojej strony. Ile dni wolnych przysługuje po oddaniu osocza oraz ile dni po oddaniu osocza można oddać krew pełną?
  Pozdrawiam i do zobaczenia.

 • Łukasz

  Witam mam pytanie mój pracodawca twierdzi że dwa dni wolnego za oddanie krwi obowiązuje tylko przy umowie o pracę, a nie przy umowie na zlecenie. Jak jest to w rzeczywistosci ?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Mówi prawdę. Uprawnienie dotyczy umów zawartych na podstawie zasad Kodeksu Pracy. Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną co oznacza, że osoby takie nie posiadają prawa do otrzymania wolnego na oddanie krwi.

 • Dominik

  Czy pracodawca może odmówić wypłacenie wynagrodzenia, jeśli zgłosiłem chęć oddania krwi wcześniej? A planowane godziny pracy w dniu oddania krwi i z dnia następnego przerzucić na inne dni?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Nie, nie może odmówić wypłacenia wynagrodzenia. Masz to zagwarantowane prawem. Natomiast zmienić grafik może ale musi to zrobić przed tym dniem nie po. Żadne przepisy tego mu nie zabraniają. Tak samo jak Ty możesz zrezygnować w danym dniu z oddawania.

 • Małgorzata Wasilewska

  Witam. Jeżeli nie jestem honorowym dawcą ,a chce oddać krew to też przysługuje mi prawo do wolnego? Dodam że nie chorowałam na covid

 • Student

  Jak wygląda sytuacja, gdy udam się na oddanie krwi, lecz nie zostanę dopuszczony? Czy dostaję l4 za cały dzień, czy na „ileś” godzin?

 • IS

  Witam,
  Czy tylko osobą po przebytej chorobie COVID oraz osoba szczepionym przysługują 2 dni, czy innym krwiodawca również ?

   • FilipM

    2 dni są dla każdego oddającego a nie tego co 3 razy oddał. To pomyłka. Prawda jest taka, że ten warunek, że trzeba 3 razy oddać aby się łapać to dotyczy czego innego – zwolnienie za bilety PKP czy coś takiego, można sobie znaleźć. To jest akurat obowiązujące tylko przy trzech donacjach, ale przywilej 2 dni wolnego obowiązuje każdego, nie tylko tych co oddali 3 razy. pozdrawiam

 • Irenka

  Dzień dobry. Moje pytanie brzmi tak. Co zrobić gdy pracodawca odmawia pracownikowi oddania krwi a nawet grozi zwolnieniem z pracy. Pozdrawiam

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Każde naruszenie przepisów czy to Kodeksu Pracy czy to zawartych w innych aktach prawnych należy zgłaszać do Okręgowego Inspektoratu Pracy. Niestety jeżeli pracodawca nie zatrudnia wielu osób i Ty jako jedna z nielicznych chcesz oddawać krew to „szef” może przypuszczać od kogo Inspektorat otrzymał skargę.

 • Ewa

  Dzień dobry,

  Jeżeli pracownik otrzyma zaświadczenie na 2 dni wolnego za oddanie krwi to czy musi je wykorzystać? Może np. na następny dzień po oddaniu krwi przyjść do pracy jeżeli chce?

 • Patrycja

  Witam
  Czy w przypadku pracy na zmianę nocną, również obowiązują 2 dni wolnego?
  I czy po wakacjach w Dominikanie można oddać krew?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Po pobycie na Dominikanie obowiązuje 12 miesięczna dyskwalifikacja. Dyskwalifikacja ta jest podyktowana występowaniem na terenach Dominikany malarii. Przy pracy na zmianę nocną też obowiązują 2 dni z tym, że 2 dzień zgodnie z interpretacją Narodowego Centrum Krwi jest ograniczony do godz. 24:00 https://www.gov.pl/web/nck/po-donacji

 • magda

  witam serdecznie, mam dwa pytanie: jest napisane, że oddać krew może oddać osoba, która w ostatnim czasie nie była szczepiona. chodzi o szczepienie Covidowe? jeśli tak to „ostatni czas” tzn? i pytanie drugie: co w przypadku, gdy po wstępnym badaniu krwi okaże się, że nie mogę jej oddać, jest to nieobecność w pracy usprawiedliwiona?

 • Petryczko

  Dzień dobry mam na imię Przemek jestem honorowym krwiodawca. Mam takie pytanie pracuję w firmie w trybie ciągłym na 3 zmiany ostatnio w czerwcu schodząc z nocek 10 czerwca miałem dwa dni wolne czyli 10 i 11. Pojechałem 11 czerwca zdać krew i otrzymałem zaświadczenie że 11 czerwca oddałem krew i przeslugiwaly mi dwa dni wolne czyli 11 i 12 czerwca. Tylko że 12 czerwca musiałem iść do pracy no i normalnie pracowałem. Zaświadczenie dostarczyłem do swojego kierownika okazało się że nie otrzymałem wynagrodzenia za oddana krew ani za 11 ani 12. Kierownik się tłumaczy że mi nie przysługuje ponieważ 11 miałem wolny dzień a 12 przyszedłem do pracy zgodnie z grafikiem pracy. Proszę mi powiedzieć jak to wygląda od strony prawnej bo ja uważam że powinienem dostać za 11 czerwca wynagrodzenie a za 12 w formie nadgodzin proszę o jak najszybszą odpowiedź z góry dziękuję i pozdrawiam

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   W przypadku oddawania krwi w dzień wolny nie otrzymujesz ani wynagrodzenia za ten dzień ani nie masz prawa do odebrania dnia wolnego w innym terminie. Po prostu po oddanie krwi w dniu wolnym nie ma wobec Ciebie żadnych obowiązków. Jeżeli chodzi zaś o 2 dzień wolny to powinieneś otrzymać 100% wynagrodzenia za ten dzień. Sytuacja ta jest częsta u osób, które oddają w niedzielę na akcjach wyjazdowych. Pracodawca w przypadku 2 dnia popełnił błąd.

   • Ania

    „…Zaświadczenie dostarczyłem do swojego kierownika okazało się że nie otrzymałem wynagrodzenia za oddana krew ani za 11 ani 12….”
    „…uważam że powinienem dostać za 11 czerwca wynagrodzenie a za 12 w formie nadgodzin…”

    Z wypowiedzi Petryczko wynika, że oczekiwał on otrzymania dodatkowego wynagrodzenia za oddanie krwi 11.06 oraz 12.06 niezależnie od tego w jakie dni przypadały a w przypadku nałożenia się na siebie dnia pracy z grafiku z prawem do odebrania dnia wolnego liczył na podwójną zapłatę z obu tytułów. Rezygnując z dnia wolnego na rzecz pójścia do pacy traci przywilej otrzymania wynagrodzenia z tytułu dnia wolnego. Pracodawca w obu przypadkach miał rację. Nie wypłacił wynagrodzenia za dzień wolny tj. 11.06. oraz nie wypłacił dodatkowego wynagrodzenia w formie nadgodzin za dzień 12.06 a jedynie 100% za dzień pracy. Nie zauważyłam w wypowiedzi żeby była mowa o tym, że nie otrzymał on w ogóle wynagrodzenia za pracę w dniu 12.06 a jedynie, że nie dostał z tytułu oddania krwi. Dla mnie kolega założył, że oddanie krwi=czas pracy w dniu 12.06 dlatego też przyjście do pracy 12.06 potraktował jako nadgodziny stąd zdziwienie przy otrzymaniu wynagrodzenia.

 • Kasia

  Dzień dobry,
  Jeśli oddam krew w trakcie trwania urlopu wypoczynkowego, to czy należą mi się 2 dni wolnego? Tzn.czy jest podobnie jak z L4, że w przypadku zwolnienia lekarskiego, urlop wypoczynkowy jest odwołany?

  • Daszka

   Dzień dobry. Pytanie następujące : czy jeśli w punkcie krwiodawstwa stwierdzą, że wyniki nie pozwalają oddać przeze mnie krwi – np w poniedziałek (czyli poniedziałek i wtorek powinien być wolny) a od środy miałabym zwolnienie lekarskie załatwione już wcześniej, to co w takim przypadku? Co z tymi dwoma dniami pracującymi? Pozdrawiam 🙂

   • krwiodawca

    Witam serdecznie!
    W takim przypadku nie należą się 2 dni wolnego. Według przepisów należy Ci się wolne na czas wykonywania badań. Dlatego w 99% punkty w takim przypadku wystawiają zwolnienie godzinowe.

 • Aga

  Dzień dobry
  Będzie akcja wyjazdowa blisko mojej miejscowości, akcja zaplanowana jest na sobotę. Które dni będą moimi dniami wolnymi -pracuję od poniedziałku do piątku.
  Dziękuję

 • Izabela

  Kiedy, i ile wcześniej powinnam powiadomić pracodawcę o zamiarze oddania krwi i w jaki sposób. Czy pracodawca może się nie zgodzić na to bym oddala krew. Czy mogę pracodawcę powiadomić o tym zamiarze w dniu oddania krwi czy muszę wcześniej.

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Przepisy nie precyzują tego: § 2. 1. Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia

 • Broniu

  witam czy jak oddam krew jaką mam pewność że pracodawca zapłaci mi za te dwa dni czy ma obowiązek zapłacić czy poorostu nie jest to obowiązek

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Tak to obowiązek wynikający z przepisów prawa. Mówi o tym rozporządzenie: https://krwiodawcy.org/akty_prawne/D20141632.pdf
   „§ 16. 1.6) Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w § 8 zdanie drugie, § 9, § 11 ust. 1 pkt 2 i 2b, § 12 oraz § 15, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 297 Kodeksu pracy.”

 • Anna

  Czy 2 dni urkolu należy się również osobkm oddajacym krew piersszorazowo czy tylko honorowym dawcom? I kolejna sprawa – jeśli jest to pierwszorazowe oddanie to z różnych przyczyn mogą mnie odrzucić – wtedy nie należy mi się urlop, a co z czasem kiedy nie było mnie w pracy, bo byłam oddać krew? Powiedzmy pracuję od 6, do stacji idę na 9 i niestety nie mogę oddać krwi, więc o 10 kończy się moja wizyta – wtedy za te 4 godziny plus dojazd do pracy mam obecność płatną usprawiedliwioną?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   2 dni należą się również osobom, które oddają pierwszy raz krew. W przypadku odrzucenia otrzymuje się zwolnienie godzinowe, za ten okre zachowuje Pani 100% wynagrodzenia.

 • Janusz Zieliński

  Witam.
  Mój czas pracy to 12 h/doba( dyżur ratowniczy) w związku z tym ,gdy mam dwa dyżury dzień po dniu i w pierwszym oddam krew jaka ilość godzin lub dni mi się należy wolnego.

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   W przypadku wolnego za oddanie krwi nie przelicza się ich na 8 godzinne „dniówki”. W przypadku krwiodawstwa wolne przysługuje w dniu donacji oraz w dniu kolejnym. Jeżeli byś dzisiaj rano oddał krew to masz wolne 10.07 oraz 11.07. Problem pojawia się wtedy gdy zaczynasz dzień pracy w jednym dniu a kończysz w kolejnym. Są różne interpretacje przepisów. Samo Narodowe Centrum Krwi stoi na stanowisku, że wolne należy się do godz. 24:00 (https://www.gov.pl/web/nck/po-donacji)

 • Krycha

  Czy jak oddam krew ostatniego dnia urlopu to pracodawca uwzględni ten dzień następujący po zakończeniu urlopu jako wolny usprawiedliwiony zgodnie z zaświadczeniem ze stacji czy może skoro oddałam krew w dniu wolnym od pracy to nie przysługuje mi dzień następny?

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.