Tag : wbdd

Życzenia z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy od Dyrektora Narodowego Centrum Krwi

Warszawa, 14 czerwca 2020 r.

Drodzy Honorowi Dawcy Krwi,
wszyscy wiemy, że nic nie zastąpi krwi. I podobnie nic i nikt nie zastąpi Waszej pomocy ? serca, chęci i czynu. Czynu, który polega na dzieleniu się z innymi tym, co najcenniejsze. I który jest najlepszym dowodem wielkości człowieka, ponieważ, jak powiedział Święty Jan Paweł II, “człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Waszej wielkości towarzyszy skromność. Niesiecie pomoc i ratujecie życie bez dźwięku fanfar, pracy kamer i błysku fleszy. Dokonujecie wielkich i wspaniałych rzeczy tak po prostu, w ciszy, bezinteresownie. Z uśmiechem i płynącym z serca przekonaniem, że jest to Wasza powinność. Że jest to dla Was sprawa Honoru. Tym bardziej należy się Wam szacunek i wdzięczność.

Obchodzony 14 czerwca Światowy Dzień Krwiodawcy jest najlepszą okazją, by głośno wyrazić najwyższy podziw dla Waszej postawy i najserdeczniej podziękować za to, co robicie dla tysięcy potrzebujących ludzi. Podziękować za pomoc, którą niesiecie także dziś, podczas pandemii koronawirusa. W tym niezwykle trudnym momencie z poświęceniem pełnicie Wasze wspaniałe dzieło, którym jest dzielenie się bezcennym darem krwi z innymi.

Przed nami czas wakacji i urlopów. Nie jest to jednak czas wolny od zapotrzebowania na krew. Wręcz przeciwnie, okres wakacyjno-urlopowy stanowi wyzwanie dla publicznej służby krwi i dla Was, Honorowi Krwiodawcy. Jednakże jesteśmy przekonani, że tak jak dotychczas, również tego lata będziemy mogli liczyć na Waszą ofiarność. Niech zawsze łączy nas krew, która ratuje życie.

Z wyrazami szacunku,
Małgorzata Lorek
Dyrektor Narodowego Centrum Krwi

Życzenia z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy

Szanowni Krwiodawcy,
Z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy, obchodzonego corocznie 14 czerwca składam wyrazy wdzięczności wszystkim, którzy wspierają honorowe krwiodawstwo i dzielą się z potrzebującymi bezcennym darem jakim jest krew ratująca życie.

Dziękuję za Wasze oddanie, zaangażowanie, poświęcenie i wytrwałość. Walka z epidemią COVID-19 jest trudna dla wszystkich, jednakże kolejny raz egzamin z ofiarności i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, Krwiodawcy zdaliście celująco. Jesteście wspaniałym przykładem, że działanie na rzecz drugiego człowieka jest misją i wartością nadrzędną. Jestem dumny, że publiczna służba krwi, która jest filarem polskiego lecznictwa ma tak wspaniałe i oddane osoby, które spieszą z pomocą i pomagają ratować pacjentów, dla których krew jest nadzieją na powrót do zdrowia.

Pragnę podziękować także wszystkim organizacjom i instytucjom, które na co dzień odpowiadają za propagowanie idei krwiodawstwa, które dbają o zapewnienie krwi potrzebującym. Wasza praca i zaangażowanie w ratowanie zdrowia i życia ludzi zasługuje na szacunek i uznanie.

Niech zawsze łączy nas krew, która ratuje życie .

Z wyrazami szacunku,

Łukasz Szumowski

Światowy Dzień Krwiodawcy 2017 (World Blood Donor Day)

Światowy dzień Krwiodawcy 2017

Co roku 14 czerwca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy. Wydarzenie to jest okazją do zwiększenia świadomości potrzeby zapewnienia pacjentom dostępu do bezpiecznej krwi i preparatów krwiopochodnych oraz podziękowania honorowym krwiodawcom za ratujący życie dar krwi. Święto dedykowane dawcom krwi, obchodzone jest corocznie w dzień urodzin Karla Landsteinera, który w 1901 odkrył grupy krwi za co w roku 1930 otrzymał nagrodę Nobla.

Krew jest ważnym elementem leczenia zarówno dla planowanych zabiegów jak i pilnych sytuacji. Pomagają pacjentom cierpiącym na choroby stanowiące zagrożenie dla życia, przedłużając i zapewniając im wyższą jakość życia, a także stanowią zabezpieczenie złożonych procedur medycznych i chirurgicznych. Krew jest również niezbędna w leczeniu rannych poszkodowanych podczas wszelkiego rodzaju katastrof (klęsk żywiołowych, wypadków, konfliktów zbrojnych itp.) oraz odgrywa istotną rolę w kontekście ratowania życia matek oraz opieki okołoporodowej.

Służba krwi, która zapewnia pacjentom nieograniczony dostęp do bezpiecznej krwi i produktów krwiopochodnych jest kluczowym elementem skutecznego systemu opieki zdrowotnej. Zapewnienie bezpiecznego i regularnego dostępu do krwi wymaga opracowania skoordynowanej krajowej służby krwi, opartej na dobrowolnych, nieodpłatnych donacjach krwi. Jednakże w wielu krajach służby krwi stają wobec wyzwania jakim jest konieczność zabezpieczenia i udostępnienia wystarczającej ilości krwi, dbając jednocześnie o jej odpowiednią jakość i bezpieczeństwo.

Każdego roku życie i zdrowie milionów osób jest narażone na wypadki. W ostatniej dekadzie katastrofy dotknęły ponad 250 milionów osób powodując śmierć blisko miliona z nich. Katastrofy naturalne, takie jak trzęsienia ziemi, powodzie i burze stwarzają znaczne zapotrzebowanie na opiekę zdrowotną w nagłych wypadkach, a jednocześnie zdarza się, że w czasie ich trwania niszczone są ważne ośrodki tejże opieki zdrowotnej jak np. szpitale. Katastrofy spowodowane przez człowieka, takie jak wypadki drogowe i konflikty zbrojne, stawiają również znaczne wymagania w zakresie opieki zdrowotnej i konieczność stworzenia możliwości leczenia na linii frontu.

Transfuzja krwi jest jednym z podstawowych składników opieki medycznej w nagłych wypadkach. W sytuacjach awaryjnych zwiększa się zapotrzebowanie na krew a jednocześnie katastrofy sprawiają, że jej dostawa jest trudna i problematyczna. Odpowiednie zaopatrzenie w krew w sytuacjach kryzysowych wymaga dobrze zorganizowanej służby krwi, którą można zapewnić jedynie poprzez zaangażowanie całego społeczeństwa w honorowe i dobrowolne oddawanie krwi przez cały rok.

Tegoroczna kampania ma następujące cele:
– Zachęcenie wszystkich do oddawania krwi a przez to udzielenie wsparcia dla służb ratunkowych;
– Zaangażowanie władz w opracowywanie skutecznych krajowych programów dawstwa krwi z możliwością szybkiego reagowania na wzrost zapotrzebowania na krew w sytuacjach awaryjnych;
– Promowanie włączenia publicznej służby krwi do krajowych działań w zakresie gotowości na wypadek sytuacji wyjątkowej i reagowania na nie; – Zwiększenie świadomości opinii publicznej o potrzebie oddawania krwi regularnie przez cały rok w celu utrzymania odpowiednich zapasów i osiągnięcia krajowej samowystarczalności w krew
– Podziękowanie osobom, które regularnie oddają krew i zachęcanie młodych ludzi do rozpoczęcia przygody z krwiodawstwem;
– Promowanie międzynarodowej współpracy i zapewnienie ogólnoświatowego rozpowszechniania i porozumienia w sprawie zasad dobrowolnego nieodpłatnego oddawania krwi, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa i dostępności tejże krwi.

W tym roku kampania skoncentruje się na temacie oddawania krwi w nagłych przypadkach. W czasie każdej sytuacji kryzysowej lub katastrofy naturalną reakcją człowieka jest zadanie sobie pytania “Co mogę zrobić? Jak mogę pomóc?”. Dlatego hasłem kampanii w 2017 r. jest hasło “Co możesz zrobić?”. Z wtórnym przesłaniem “Oddaj krew. Oddaj ją teraz. Oddawaj ją regularnie”. Gospodarzem Światowego Dnia Krwiodawcy 2017 jest Wietnam i Narodowy Instytut Hematologii i Transfuzjologii (NIHBT). Oficjalne obchody odbędą się w Hanoi, 14 czerwca 2017.


Życzenia z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

[carousel source=”media: 7250,7249,7248,7247,7246,7245,7244,7243,7242″]

Światowy Dzień Krwiodawcy 2016 – Krew łączy nas wszystkich

Krew łączy nas wszystkich

Światowy Dzień Krwiodawcy 2016 – Krew łączy nas wszystkich

13 czerwca 2016 | GENEWA
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zwraca uwagę, że w celu zapewnienia niezawodnego zaopatrzenia w bezpieczną krew dla pacjentów, których życie zależy od transfuzji w ponad połowie krajów na świecie trzeba prowadzić bardziej intensywne działania na rzecz zwiększenia dobrowolnego, nieodpłatnego oddawania krwi.
W tym roku tematem przewodnim Światowy Dnia Krwiodawcy jest ‘Krew łączy nas wszystkich’, podkreślając wspólną więź, która łączy wszystkich ludzi. To więzią jest właśnie krew. Slogan ‘Podziel się życiem, oddaj krew’, zwraca uwagę na rolę, jaką odgrywa dobrowolne oddawanie krwi w zachęcaniu ludzi do wzajemnej troski o siebie. Krwiodawstwo promuje również spójność społeczną.

‘Mimo, że różni nas wiele cech zewnętrznych, taka sama krew płynie w naszych żyłach,’ powiedziała dr Margaret Chan, dyrektor generalny WHO. ‘Dobrowolne, nieodpłatne oddawanie krwi jest aktem dawania życia – największym darem, każda osoba może taki dar dać lub otrzymać. ‘

W każdym roku na całym świecie pobiera się około 108 mln donacji. Prawie 50% tych jednostek pobieranych jest w krajach o wysokich dochodach, których społeczeństwo stanowi mniej niż 20% ludności świata. Średni wskaźnik oddawania krwi jest więcej niż 9 razy większy w krajach o wysokich dochodach, niż w krajach o niskich dochodach.

W wielu krajach zapotrzebowanie na krew znacznie przewyższa dostępne zasoby i służby krwiodawstwa zmagają się z koniecznością zabezpieczenia i udostępnienia wystarczającej ilości krwi, dbając jednocześnie o jej odpowiednią jakość i bezpieczeństwo. Odpowiednia ilość krwi może być zapewniona jedynie poprzez regularne donacje honorowych krwiodawców.

Regularni, dobrowolni i nieodpłatni dawcy krwi dlatego są podstawą gwarancji bezpiecznej krwi, ponieważ ich donacje wykazują się niskim poziomem infekcji, które mogą być przenoszone przez krew, w tym HIV oraz wirusów zapalenia wątroby. Na całym świecie 25 krajów nie jest w stanie badać wszystkich jednostek podarowanej krwi pod względem zakażeń. Powodem takiego stanu rzeczy są: nieregularne dostawy zestawów testowych wykrywającyh choroby, braki kadrowe, niska jakość zestawów do badań, lub brak podstawowej jakości w laboratoriach.

WHO zachęca wszystkie kraje do stworzenia służb krwi opartych tylko na honorowym oddawaniu krwi. Obecnie jedynie w 62 państwach krajowe zasoby krwi zabezpieczają niemal wyłącznie w 100% honorowi krwiodawcy, podczas gdy 34 państw nadal korzysta z krwi oddawanej przez członków rodzin pacjentów, a nawet z płatnego krwiodawstwa, którzy stanowią nawet 75% ogółu donacji.

Krew może być stosowany w całości, albo może być rozdzielana na składniki, takie jak czerwone krwinki, płytki krwi, osocze i inne, które mogą być stosowane w leczeniu wielu chorób. Pojedyncza jednostka krwi może pomóc kilku pacjentom.

Transfuzje krwi i produktów krwiopochodnych pomagają każdego roku uratować miliony istnień ludzkich, w tym w sytuacjach kryzysowych, takich jak konflikty zbrojne, klęski żywiołowe, wypadki oraz podczas porodu. Pomagają pacjentom cierpiącym na choroby stanowiące zagrożenie dla życia, przedłużając i zapewniając im wyższą jakość życia, a także stanowią zabezpieczenie złożonych procedur medycznych i chirurgicznych.

‘Dobrowolni dawcy krwi pochodzą z różnych środowisk, ale mają jedną wspólną cechę: postawili dobro innych ludzi nad własnym interesem – ludzi, których nawet nie znają’, powiedział dr Ed Kelley, dyrektor Departamentu realizacji usług i bezpieczeństwa w WHO. ‘Za każdym razem oddaając krew, dokonują aktu bezinteresownego bohaterstwa. ‘

Światowy Dzień Krwiodawcy obchodzony jest corocznie od 2004 roku, w celu przypomnienia służbie krwi o obowiązku dążenia do poprawy bezpieczeństwa i zapewnienia krajowych dostaw krwi od bezpiecznych, dobrowolnych, bezpłatnych dawców, którzy regularnie oddają krew.

Gospodarzem Światowego Dnia Krwiodawcy 2016 jest Holandia i holenderska krajowa służba krwiodawstwa Sanquin. Oficjalne obchody odbędą się w Amsterdamie, 14 czerwca 2016.

Życzenia od Ministra Zdrowia oraz Narodowego Centrum Krwi.

Życzenia od Ministra Zdrowia

Życzenia od Ministra Zdrowia

Życzenia od Narodowego Centrum Krwi

Życzenia od Narodowego Centrum Krwi

Światowy Dzień Krwiodawcy 2016

Światowy Dzień Krwiodawcy 2016

Światowy Dzień Krwiodawcy 2016

Hasło przewodnie tegorocznej kampanii “Krew łączy nas wszystkich” skupia się na podziękowaniu krwiodawcom i podkreśla aspekt “dzielenia się” i “więzów” łączących krwiodawców i pacjentów. Ponadto dla celów obchodów Światowego Dnia Krwiodawcy zaadaptowano również hasło, “Dziel się życiem, oddaj krew“, aby zwrócić uwagę na funkcję, jaką pełni system dobrowolnego oddawania krwi – zachęca ludzi, aby wzajemnie troszczyli się o siebie i promuje spójność społeczną.

Kampania przywołuje historie konkretnych osób, którym uratowano życie dzięki krwi oddanej przez innych, przez co ma motywować dotychczasowych krwiodawców do dalszego oddawania krwi a pozostałe osoby ? szczególnie młodych ludzi cieszących się dobrym zdrowiem, którzy nigdy nie oddali krwi ? do tego, aby zostali krwiodawcami.

W ramach kampanii odbędą się wydarzenia upamiętniające krwiodawstwo i poświęconemu mu spotkania oraz konferencje naukowe. Opublikowane zostaną historie konkretnych osób i artykuły, które ukażą się w krajowych, regionalnych i międzynarodowych magazynach naukowych. Podejmowane będą również inne działania, które pomogą w promowaniu tegorocznego przesłania Światowego Dnia Krwiodawcy.

Informacje ogólne
Co roku 14 czerwca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy. Wydarzenie to jest okazją do podziękowania honorowym krwiodawcom – oddającym bezpłatnie krew – za ratujący życie dar krwi i zwiększenia świadomości potrzeby regularnego oddawania krwi w celu zapewnienia potrzebującym pacjentom dostępu do wysokiej jakości, bezpiecznej krwi i preparatów krwiopochodnych.

Transfuzje krwi i produkty krwiopochodne co roku ratują życie milionom ludzi. Pomagają pacjentom cierpiącym na choroby stanowiące zagrożenie dla życia, przedłużając i zapewniając im wyższą jakość życia, a także stanowią zabezpieczenie złożonych procedur medycznych i chirurgicznych. Krew odgrywa również istotną rolę w kontekście opieki i ratowania życia matek i dzieci oraz w czasie operacji ratunkowych podejmowanych w związku z katastrofami naturalnymi i spowodowanymi przez człowieka.

W wielu krajach zapotrzebowanie na krew znacznie przewyższa dostępne zasoby i służby krwiodawstwa zmagają się z koniecznością zabezpieczenia i udostępnienia wystarczającej ilości krwi, dbając jednocześnie o jej odpowiednią jakość i bezpieczeństwo. Jedynie regularne, nieodpłatne oddawanie krwi przez honorowych krwiodawców umożliwia zapewnienie odpowiednich zasobów krwi. Celem WHO jest doprowadzenie do tego, aby do 2020 r. wszystkie państwa pozyskiwały potrzebne zasoby krwi od honorowych krwiodawców.

Obecnie jedynie w 62 państwach krajowe zasoby krwi zabezpieczają niemal wyłącznie w 100% honorowi krwiodawcy, podczas gdy 40 państw nadal korzysta z krwi oddawanej przez członków rodzin pacjentów, a nawet z płatnego krwiodawstwa.

Tegoroczna kampania ma następujące cele:
– Podziękowanie krwiodawcom za ratujący życie dar krwi i podkreślenie głównego przesłania, że krew łączy nas wszystkich;
– Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej potrzeby regularnego, nieodpłatnego oddawania krwi i zainspirowanie tych, którzy jeszcze nigdy nie oddawali krwi ? zwłaszcza młodych ludzi cieszących się dobrym zdrowiem – aby zaczęli to robić;
– Promowanie i podkreślenie potrzeby dzielenia się życiem poprzez oddawanie krwi;
– Zwrócenie uwagi na działanie służby krwiodawstwa jako służby społecznej i na to, jak duże znaczenie ma udział społeczności w zabezpieczeniu odpowiedniej ilości, bezpiecznej i regularnie dostępnej krwi;
– Przekonanie ministerstw zdrowia, aby wyraźnie pokazały, że doceniają oddających regularnie i nieodpłatnie krew krwiodawców i działają z zaangażowaniem na rzecz pozyskiwania bezpiecznych zasobów krwi i produktów krwiopochodnych pochodzących w 100% od honorowych krwiodawców.

Gospodarz obchodów Światowego Dnia Krwiodawcy
Gospodarzem Światowego Dnia Krwiodawcy 2016 jest Holandia i holenderska krajowa służba krwiodawstwa Sanquin. Oficjalne obchody odbędą się w Amsterdamie, 14 czerwca 2016.

Plakat z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy 2016

Plakat z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy 2016

Plakat z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy 2016

Plakat z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy 2016

Plakat z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy 2016

Plakat z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy 2016

Akcja Planuje Długie Życie
Akcja Profilaktyka 40 Plus