Tag : world-blood-donor-day

Światowy Dzień Krwiodawcy 2017 (World Blood Donor Day)

Światowy dzień Krwiodawcy 2017

Co roku 14 czerwca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy. Wydarzenie to jest okazją do zwiększenia świadomości potrzeby zapewnienia pacjentom dostępu do bezpiecznej krwi i preparatów krwiopochodnych oraz podziękowania honorowym krwiodawcom za ratujący życie dar krwi. Święto dedykowane dawcom krwi, obchodzone jest corocznie w dzień urodzin Karla Landsteinera, który w 1901 odkrył grupy krwi za co w roku 1930 otrzymał nagrodę Nobla.

Krew jest ważnym elementem leczenia zarówno dla planowanych zabiegów jak i pilnych sytuacji. Pomagają pacjentom cierpiącym na choroby stanowiące zagrożenie dla życia, przedłużając i zapewniając im wyższą jakość życia, a także stanowią zabezpieczenie złożonych procedur medycznych i chirurgicznych. Krew jest również niezbędna w leczeniu rannych poszkodowanych podczas wszelkiego rodzaju katastrof (klęsk żywiołowych, wypadków, konfliktów zbrojnych itp.) oraz odgrywa istotną rolę w kontekście ratowania życia matek oraz opieki okołoporodowej.

Służba krwi, która zapewnia pacjentom nieograniczony dostęp do bezpiecznej krwi i produktów krwiopochodnych jest kluczowym elementem skutecznego systemu opieki zdrowotnej. Zapewnienie bezpiecznego i regularnego dostępu do krwi wymaga opracowania skoordynowanej krajowej służby krwi, opartej na dobrowolnych, nieodpłatnych donacjach krwi. Jednakże w wielu krajach służby krwi stają wobec wyzwania jakim jest konieczność zabezpieczenia i udostępnienia wystarczającej ilości krwi, dbając jednocześnie o jej odpowiednią jakość i bezpieczeństwo.

Każdego roku życie i zdrowie milionów osób jest narażone na wypadki. W ostatniej dekadzie katastrofy dotknęły ponad 250 milionów osób powodując śmierć blisko miliona z nich. Katastrofy naturalne, takie jak trzęsienia ziemi, powodzie i burze stwarzają znaczne zapotrzebowanie na opiekę zdrowotną w nagłych wypadkach, a jednocześnie zdarza się, że w czasie ich trwania niszczone są ważne ośrodki tejże opieki zdrowotnej jak np. szpitale. Katastrofy spowodowane przez człowieka, takie jak wypadki drogowe i konflikty zbrojne, stawiają również znaczne wymagania w zakresie opieki zdrowotnej i konieczność stworzenia możliwości leczenia na linii frontu.

Transfuzja krwi jest jednym z podstawowych składników opieki medycznej w nagłych wypadkach. W sytuacjach awaryjnych zwiększa się zapotrzebowanie na krew a jednocześnie katastrofy sprawiają, że jej dostawa jest trudna i problematyczna. Odpowiednie zaopatrzenie w krew w sytuacjach kryzysowych wymaga dobrze zorganizowanej służby krwi, którą można zapewnić jedynie poprzez zaangażowanie całego społeczeństwa w honorowe i dobrowolne oddawanie krwi przez cały rok.

Tegoroczna kampania ma następujące cele:
– Zachęcenie wszystkich do oddawania krwi a przez to udzielenie wsparcia dla służb ratunkowych;
– Zaangażowanie władz w opracowywanie skutecznych krajowych programów dawstwa krwi z możliwością szybkiego reagowania na wzrost zapotrzebowania na krew w sytuacjach awaryjnych;
– Promowanie włączenia publicznej służby krwi do krajowych działań w zakresie gotowości na wypadek sytuacji wyjątkowej i reagowania na nie; – Zwiększenie świadomości opinii publicznej o potrzebie oddawania krwi regularnie przez cały rok w celu utrzymania odpowiednich zapasów i osiągnięcia krajowej samowystarczalności w krew
– Podziękowanie osobom, które regularnie oddają krew i zachęcanie młodych ludzi do rozpoczęcia przygody z krwiodawstwem;
– Promowanie międzynarodowej współpracy i zapewnienie ogólnoświatowego rozpowszechniania i porozumienia w sprawie zasad dobrowolnego nieodpłatnego oddawania krwi, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa i dostępności tejże krwi.

W tym roku kampania skoncentruje się na temacie oddawania krwi w nagłych przypadkach. W czasie każdej sytuacji kryzysowej lub katastrofy naturalną reakcją człowieka jest zadanie sobie pytania “Co mogę zrobić? Jak mogę pomóc?”. Dlatego hasłem kampanii w 2017 r. jest hasło “Co możesz zrobić?”. Z wtórnym przesłaniem “Oddaj krew. Oddaj ją teraz. Oddawaj ją regularnie”. Gospodarzem Światowego Dnia Krwiodawcy 2017 jest Wietnam i Narodowy Instytut Hematologii i Transfuzjologii (NIHBT). Oficjalne obchody odbędą się w Hanoi, 14 czerwca 2017.


Życzenia z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

[carousel source=”media: 7250,7249,7248,7247,7246,7245,7244,7243,7242″]

Światowy Dzień Krwiodawcy 2016

Światowy Dzień Krwiodawcy 2016

Światowy Dzień Krwiodawcy 2016

Hasło przewodnie tegorocznej kampanii “Krew łączy nas wszystkich” skupia się na podziękowaniu krwiodawcom i podkreśla aspekt “dzielenia się” i “więzów” łączących krwiodawców i pacjentów. Ponadto dla celów obchodów Światowego Dnia Krwiodawcy zaadaptowano również hasło, “Dziel się życiem, oddaj krew“, aby zwrócić uwagę na funkcję, jaką pełni system dobrowolnego oddawania krwi – zachęca ludzi, aby wzajemnie troszczyli się o siebie i promuje spójność społeczną.

Kampania przywołuje historie konkretnych osób, którym uratowano życie dzięki krwi oddanej przez innych, przez co ma motywować dotychczasowych krwiodawców do dalszego oddawania krwi a pozostałe osoby ? szczególnie młodych ludzi cieszących się dobrym zdrowiem, którzy nigdy nie oddali krwi ? do tego, aby zostali krwiodawcami.

W ramach kampanii odbędą się wydarzenia upamiętniające krwiodawstwo i poświęconemu mu spotkania oraz konferencje naukowe. Opublikowane zostaną historie konkretnych osób i artykuły, które ukażą się w krajowych, regionalnych i międzynarodowych magazynach naukowych. Podejmowane będą również inne działania, które pomogą w promowaniu tegorocznego przesłania Światowego Dnia Krwiodawcy.

Informacje ogólne
Co roku 14 czerwca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy. Wydarzenie to jest okazją do podziękowania honorowym krwiodawcom – oddającym bezpłatnie krew – za ratujący życie dar krwi i zwiększenia świadomości potrzeby regularnego oddawania krwi w celu zapewnienia potrzebującym pacjentom dostępu do wysokiej jakości, bezpiecznej krwi i preparatów krwiopochodnych.

Transfuzje krwi i produkty krwiopochodne co roku ratują życie milionom ludzi. Pomagają pacjentom cierpiącym na choroby stanowiące zagrożenie dla życia, przedłużając i zapewniając im wyższą jakość życia, a także stanowią zabezpieczenie złożonych procedur medycznych i chirurgicznych. Krew odgrywa również istotną rolę w kontekście opieki i ratowania życia matek i dzieci oraz w czasie operacji ratunkowych podejmowanych w związku z katastrofami naturalnymi i spowodowanymi przez człowieka.

W wielu krajach zapotrzebowanie na krew znacznie przewyższa dostępne zasoby i służby krwiodawstwa zmagają się z koniecznością zabezpieczenia i udostępnienia wystarczającej ilości krwi, dbając jednocześnie o jej odpowiednią jakość i bezpieczeństwo. Jedynie regularne, nieodpłatne oddawanie krwi przez honorowych krwiodawców umożliwia zapewnienie odpowiednich zasobów krwi. Celem WHO jest doprowadzenie do tego, aby do 2020 r. wszystkie państwa pozyskiwały potrzebne zasoby krwi od honorowych krwiodawców.

Obecnie jedynie w 62 państwach krajowe zasoby krwi zabezpieczają niemal wyłącznie w 100% honorowi krwiodawcy, podczas gdy 40 państw nadal korzysta z krwi oddawanej przez członków rodzin pacjentów, a nawet z płatnego krwiodawstwa.

Tegoroczna kampania ma następujące cele:
– Podziękowanie krwiodawcom za ratujący życie dar krwi i podkreślenie głównego przesłania, że krew łączy nas wszystkich;
– Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej potrzeby regularnego, nieodpłatnego oddawania krwi i zainspirowanie tych, którzy jeszcze nigdy nie oddawali krwi ? zwłaszcza młodych ludzi cieszących się dobrym zdrowiem – aby zaczęli to robić;
– Promowanie i podkreślenie potrzeby dzielenia się życiem poprzez oddawanie krwi;
– Zwrócenie uwagi na działanie służby krwiodawstwa jako służby społecznej i na to, jak duże znaczenie ma udział społeczności w zabezpieczeniu odpowiedniej ilości, bezpiecznej i regularnie dostępnej krwi;
– Przekonanie ministerstw zdrowia, aby wyraźnie pokazały, że doceniają oddających regularnie i nieodpłatnie krew krwiodawców i działają z zaangażowaniem na rzecz pozyskiwania bezpiecznych zasobów krwi i produktów krwiopochodnych pochodzących w 100% od honorowych krwiodawców.

Gospodarz obchodów Światowego Dnia Krwiodawcy
Gospodarzem Światowego Dnia Krwiodawcy 2016 jest Holandia i holenderska krajowa służba krwiodawstwa Sanquin. Oficjalne obchody odbędą się w Amsterdamie, 14 czerwca 2016.

Plakat z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy 2016

Plakat z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy 2016

Plakat z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy 2016

Plakat z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy 2016

Plakat z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy 2016

Plakat z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy 2016