Światowy Dzień Krwiodawcy 2017 (World Blood Donor Day)

Światowy dzień Krwiodawcy 2017

Co roku 14 czerwca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy. Wydarzenie to jest okazją do zwiększenia świadomości potrzeby zapewnienia pacjentom dostępu do bezpiecznej krwi i preparatów krwiopochodnych oraz podziękowania honorowym krwiodawcom za ratujący życie dar krwi. Święto dedykowane dawcom krwi, obchodzone jest corocznie w dzień urodzin Karla Landsteinera, który w 1901 odkrył grupy krwi za co w roku 1930 otrzymał nagrodę Nobla.

Krew jest ważnym elementem leczenia zarówno dla planowanych zabiegów jak i pilnych sytuacji. Pomagają pacjentom cierpiącym na choroby stanowiące zagrożenie dla życia, przedłużając i zapewniając im wyższą jakość życia, a także stanowią zabezpieczenie złożonych procedur medycznych i chirurgicznych. Krew jest również niezbędna w leczeniu rannych poszkodowanych podczas wszelkiego rodzaju katastrof (klęsk żywiołowych, wypadków, konfliktów zbrojnych itp.) oraz odgrywa istotną rolę w kontekście ratowania życia matek oraz opieki okołoporodowej.

Służba krwi, która zapewnia pacjentom nieograniczony dostęp do bezpiecznej krwi i produktów krwiopochodnych jest kluczowym elementem skutecznego systemu opieki zdrowotnej. Zapewnienie bezpiecznego i regularnego dostępu do krwi wymaga opracowania skoordynowanej krajowej służby krwi, opartej na dobrowolnych, nieodpłatnych donacjach krwi. Jednakże w wielu krajach służby krwi stają wobec wyzwania jakim jest konieczność zabezpieczenia i udostępnienia wystarczającej ilości krwi, dbając jednocześnie o jej odpowiednią jakość i bezpieczeństwo.

Każdego roku życie i zdrowie milionów osób jest narażone na wypadki. W ostatniej dekadzie katastrofy dotknęły ponad 250 milionów osób powodując śmierć blisko miliona z nich. Katastrofy naturalne, takie jak trzęsienia ziemi, powodzie i burze stwarzają znaczne zapotrzebowanie na opiekę zdrowotną w nagłych wypadkach, a jednocześnie zdarza się, że w czasie ich trwania niszczone są ważne ośrodki tejże opieki zdrowotnej jak np. szpitale. Katastrofy spowodowane przez człowieka, takie jak wypadki drogowe i konflikty zbrojne, stawiają również znaczne wymagania w zakresie opieki zdrowotnej i konieczność stworzenia możliwości leczenia na linii frontu.

Transfuzja krwi jest jednym z podstawowych składników opieki medycznej w nagłych wypadkach. W sytuacjach awaryjnych zwiększa się zapotrzebowanie na krew a jednocześnie katastrofy sprawiają, że jej dostawa jest trudna i problematyczna. Odpowiednie zaopatrzenie w krew w sytuacjach kryzysowych wymaga dobrze zorganizowanej służby krwi, którą można zapewnić jedynie poprzez zaangażowanie całego społeczeństwa w honorowe i dobrowolne oddawanie krwi przez cały rok.

Tegoroczna kampania ma następujące cele:
– Zachęcenie wszystkich do oddawania krwi a przez to udzielenie wsparcia dla służb ratunkowych;
– Zaangażowanie władz w opracowywanie skutecznych krajowych programów dawstwa krwi z możliwością szybkiego reagowania na wzrost zapotrzebowania na krew w sytuacjach awaryjnych;
– Promowanie włączenia publicznej służby krwi do krajowych działań w zakresie gotowości na wypadek sytuacji wyjątkowej i reagowania na nie; – Zwiększenie świadomości opinii publicznej o potrzebie oddawania krwi regularnie przez cały rok w celu utrzymania odpowiednich zapasów i osiągnięcia krajowej samowystarczalności w krew
– Podziękowanie osobom, które regularnie oddają krew i zachęcanie młodych ludzi do rozpoczęcia przygody z krwiodawstwem;
– Promowanie międzynarodowej współpracy i zapewnienie ogólnoświatowego rozpowszechniania i porozumienia w sprawie zasad dobrowolnego nieodpłatnego oddawania krwi, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa i dostępności tejże krwi.

W tym roku kampania skoncentruje się na temacie oddawania krwi w nagłych przypadkach. W czasie każdej sytuacji kryzysowej lub katastrofy naturalną reakcją człowieka jest zadanie sobie pytania “Co mogę zrobić? Jak mogę pomóc?”. Dlatego hasłem kampanii w 2017 r. jest hasło “Co możesz zrobić?”. Z wtórnym przesłaniem “Oddaj krew. Oddaj ją teraz. Oddawaj ją regularnie”. Gospodarzem Światowego Dnia Krwiodawcy 2017 jest Wietnam i Narodowy Instytut Hematologii i Transfuzjologii (NIHBT). Oficjalne obchody odbędą się w Hanoi, 14 czerwca 2017.


Życzenia z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

[carousel source=”media: 7250,7249,7248,7247,7246,7245,7244,7243,7242″]

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Discover more from Honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading