DODAJ ZNACZEK

Dodaj znaczek

STWÓRZ CERTYFIKAT

Bądź jak ...

BRAKUJE KRWI

Brakuje krwi

BĄDŹ JAK …

DO DONACJI ZOSTAŁO …

Wampiriada 2017

Wampiriada 2017 wiosna

Światowy Dzień Krwiodawcy 2017 (World Blood Donor Day)

Światowy dzień Krwiodawcy 2017

Co roku 14 czerwca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy. Wydarzenie to jest okazją do zwiększenia świadomości potrzeby zapewnienia pacjentom dostępu do bezpiecznej krwi i preparatów krwiopochodnych oraz podziękowania honorowym krwiodawcom za ratujący życie dar krwi. Święto dedykowane dawcom krwi, obchodzone jest corocznie w dzień urodzin Karla Landsteinera, który w 1901 odkrył grupy krwi za co w roku 1930 otrzymał nagrodę Nobla.

Krew jest ważnym elementem leczenia zarówno dla planowanych zabiegów jak i pilnych sytuacji. Pomagają pacjentom cierpiącym na choroby stanowiące zagrożenie dla życia, przedłużając i zapewniając im wyższą jakość życia, a także stanowią zabezpieczenie złożonych procedur medycznych i chirurgicznych. Krew jest również niezbędna w leczeniu rannych poszkodowanych podczas wszelkiego rodzaju katastrof (klęsk żywiołowych, wypadków, konfliktów zbrojnych itp.) oraz odgrywa istotną rolę w kontekście ratowania życia matek oraz opieki okołoporodowej.

Służba krwi, która zapewnia pacjentom nieograniczony dostęp do bezpiecznej krwi i produktów krwiopochodnych jest kluczowym elementem skutecznego systemu opieki zdrowotnej. Zapewnienie bezpiecznego i regularnego dostępu do krwi wymaga opracowania skoordynowanej krajowej służby krwi, opartej na dobrowolnych, nieodpłatnych donacjach krwi. Jednakże w wielu krajach służby krwi stają wobec wyzwania jakim jest konieczność zabezpieczenia i udostępnienia wystarczającej ilości krwi, dbając jednocześnie o jej odpowiednią jakość i bezpieczeństwo.

Każdego roku życie i zdrowie milionów osób jest narażone na wypadki. W ostatniej dekadzie katastrofy dotknęły ponad 250 milionów osób powodując śmierć blisko miliona z nich. Katastrofy naturalne, takie jak trzęsienia ziemi, powodzie i burze stwarzają znaczne zapotrzebowanie na opiekę zdrowotną w nagłych wypadkach, a jednocześnie zdarza się, że w czasie ich trwania niszczone są ważne ośrodki tejże opieki zdrowotnej jak np. szpitale. Katastrofy spowodowane przez człowieka, takie jak wypadki drogowe i konflikty zbrojne, stawiają również znaczne wymagania w zakresie opieki zdrowotnej i konieczność stworzenia możliwości leczenia na linii frontu.

Transfuzja krwi jest jednym z podstawowych składników opieki medycznej w nagłych wypadkach. W sytuacjach awaryjnych zwiększa się zapotrzebowanie na krew a jednocześnie katastrofy sprawiają, że jej dostawa jest trudna i problematyczna. Odpowiednie zaopatrzenie w krew w sytuacjach kryzysowych wymaga dobrze zorganizowanej służby krwi, którą można zapewnić jedynie poprzez zaangażowanie całego społeczeństwa w honorowe i dobrowolne oddawanie krwi przez cały rok.

Tegoroczna kampania ma następujące cele:
– Zachęcenie wszystkich do oddawania krwi a przez to udzielenie wsparcia dla służb ratunkowych;
– Zaangażowanie władz w opracowywanie skutecznych krajowych programów dawstwa krwi z możliwością szybkiego reagowania na wzrost zapotrzebowania na krew w sytuacjach awaryjnych;
– Promowanie włączenia publicznej służby krwi do krajowych działań w zakresie gotowości na wypadek sytuacji wyjątkowej i reagowania na nie; – Zwiększenie świadomości opinii publicznej o potrzebie oddawania krwi regularnie przez cały rok w celu utrzymania odpowiednich zapasów i osiągnięcia krajowej samowystarczalności w krew
– Podziękowanie osobom, które regularnie oddają krew i zachęcanie młodych ludzi do rozpoczęcia przygody z krwiodawstwem;
– Promowanie międzynarodowej współpracy i zapewnienie ogólnoświatowego rozpowszechniania i porozumienia w sprawie zasad dobrowolnego nieodpłatnego oddawania krwi, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa i dostępności tejże krwi.

W tym roku kampania skoncentruje się na temacie oddawania krwi w nagłych przypadkach. W czasie każdej sytuacji kryzysowej lub katastrofy naturalną reakcją człowieka jest zadanie sobie pytania „Co mogę zrobić? Jak mogę pomóc?”. Dlatego hasłem kampanii w 2017 r. jest hasło „Co możesz zrobić?”. Z wtórnym przesłaniem „Oddaj krew. Oddaj ją teraz. Oddawaj ją regularnie”. Gospodarzem Światowego Dnia Krwiodawcy 2017 jest Wietnam i Narodowy Instytut Hematologii i Transfuzjologii (NIHBT). Oficjalne obchody odbędą się w Hanoi, 14 czerwca 2017.


Życzenia z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

[carousel source=”media: 7250,7249,7248,7247,7246,7245,7244,7243,7242″]

Dodaj komentarz

Czerwona Nitka 30 sekund

Spot w ramach kampanii Twoja krew, moje życie

Opublikowany przez krwiodawcy.org na 15 czerwca 2016

... zobacz inne spoty ...
Film edukacyjny NCK

Widzieliście film edukacyjny Narodowe Centrum Krwi. 5-minutowy spot propaguje honorowe krwiodawstwo. Jak Wam się podoba? Film stworzony został w ramach kampanii Twoja krew, moje życie Obejrzyj i PODAJ DALEJ! #czerwonanitka https://www.facebook.com/krwiodawcy/videos/1164644343556434/

Opublikowany przez krwiodawcy.org na 10 lipca 2016

... zobacz inne spoty ...
Kto to jest bohater?

Opublikowany przez krwiodawcy.org na 29 września 2016

... zobacz inne spoty ...

Zgoda na Życie

Zgoda na Życie

Statystyki 2016