mObywatel w placówkach publicznej służby krwi

Oto treść maila jakiego otrzymaliśmy od jednego z dawców: Imię: MarcinRCKiK w …: ZawiercieKomentarz: Dzien dobryProszę o udzielenie informacji. czy do procesu rejestracji w celu oddania krwi w punkcie RCCiK można posłużyć się wersją elektroniczną dowodu osobistego zawartego w aplikacji ministerstwa cyfryzacji “mObywatel”?Powyższy dokument w formie elektronicznej potwierdzamy jest certyfikowanym profilem ePuap i akceptowany przez Banki, służby Policji, … Dowiedz się więcej

E-krew – co to jest?

Co to jest e-krew? e-krew to realizowany przez Centrum e-Zdrowia projekt budowy systemu informatycznego, odpowiadający na potrzeby: – dawców i kandydatów na dawców krwi, – podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które wykorzystują krew i jej składniki w celach leczniczych, – centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa, które bezpośrednio realizują działania związane z publiczną służbą krwi – pobranie, badanie, … Dowiedz się więcej