mObywatel w placówkach publicznej służby krwi

Oto treść maila jakiego otrzymaliśmy od jednego z dawców:

Imię: Marcin
RCKiK w …: Zawiercie
Komentarz: Dzien dobry
Proszę o udzielenie informacji. czy do procesu rejestracji w celu oddania krwi w punkcie RCCiK można posłużyć się wersją elektroniczną dowodu osobistego zawartego w aplikacji ministerstwa cyfryzacji “mObywatel”?
Powyższy dokument w formie elektronicznej potwierdzamy jest certyfikowanym profilem ePuap i akceptowany przez Banki, służby Policji, koleje itd.

Niestety same centra krwiodawstwa nie potwierdziły, że można korzystać z takiego sposobu potwierdzenia tożsamości. W związku z tym zwróciliśmy się z zapytaniem do Ministerstwa Zdrowia o możliwość honorowania aplikacji mObywatel w podmiotach wchodzących w skład publicznej służby krwi.

Poniżej zamieszczam odpowiedź:

Szanowny Panie,

 

w związku z Pana pismem z dnia 5 września 2019 r. w sprawie możliwości wykorzystywania aplikacji mObywatel do potwierdzania tożsamości kandydatów na krwiodawców, uprzejmie informuje, że nie ma przeszkód, aby już teraz Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) do tych celów wykorzystywały publiczną aplikację mobilną – usługa mTożsamość (elektroniczny odpowiednik dowodu osobistego na urządzeniu mobilnym), w podobny sposób jak mogą to robić świadczeniodawcy weryfikujący tożsamość pacjentów w celu potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

 

W związku z wejściem w życie z dniem 7 września 2019 r. ustawy z dnia 23 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy w związku z wdrążaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia, świadczeniodawcy mają możliwość potwierdzania tożsamości pacjentów przez okazanie przez pacjenta dokumentu elektronicznego zawierającego jego dane osobowe na ekranie urządzenia mobilnego. Taki sposób identyfikacji pacjenta jest wystarczający do ustalenia jego tożsamości. Nie wymaga się nawet sprawdzania przez podmiot leczniczy tożsamości przy użyciu narzędzia mWeryfikator (III poziom weryfikacji – kryptograficzny), a więc podmiot leczniczy będzie mógł poprzestać na pierwszym poziomie weryfikacji dokumentu, chyba że poweźmie wątpliwości co do prawdziwości danych wyświetlanych na urządzeniu mobilnym.

 

W przypadku podmiotów udzielających świadczeń finansowanych ze środków publicznych zrównano prawnie okazanie dowodu osobistego z okazaniem dokumentu elektronicznego na ekranie urządzenia mobilnego osobie stwierdzającej tożsamość. Nie ma zatem konieczności, aby pacjent w kontaktach z placówkami ochrony zdrowia legitymował się dowodem osobistym lub paszportem, wystarczy bowiem urządzenie mobilne z aktywną usługą mTożsamość.

 

Analogiczne rozwiązanie możemy zastosować w relacjach kandydat na krwiodawcę – RCKiK. Można ustalić tożsamość tej osoby na podstawie okazanego przez nią dokumentu elektronicznego wyświetlanego na urządzeniu mobilnym. Dopiero w przypadku gdy ten mechanizm weryfikacji tożsamości konkretnego pacjenta budzi wątpliwości osoby sprawdzającej, konieczne może okazać się wylegitymowanie się przez osobę sprawdzaną dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości.

Mimo pozytywnej odpowiedzi pojawiły się u mnie jednak wątpliwości. Związane są np z tym, że w czasie potwierdzania tożsamości na poszczególnych stanowiskach w centrum krwiodawstwa może rozładować się bateria 🙂 co spowoduje, że nie będzie można dokonać tego potwierdzenia. Co wtedy? Wiem, wiem … kombinuje.

A co Wy myślicie o potwierdzaniu tożsamości telefonem?

9 komentarzy do “mObywatel w placówkach publicznej służby krwi”

 1. Witam. Mam pytanie z innej beczki. Kiedy Legitymacja Honorowego Krwiodawcy pojawi się w aplikacji Mobywatel wśród innych legitymacji by poprzez Mobywatel okazywać się kontroli w autobusach miejskich i PKP, bo nie zawsze ma się Legitymację fizycznie przy sobie a zawsze się ma smartfon. Dodajcie Legitymacja Honorowego Krwiodawcy do Mobywatel.

  Odpowiedz
 2. Ponownie odmowa weryfikacji tożsamości za pomocą aplikacji mObywatel w RCKiK w Warszawie. Chyba Pani rejestrująca miała zły dzień, bo cała pozostała obsługa była przemiła jak zawsze! ?

  Odpowiedz
 3. Sytuacja z dziś, Terenowy Oddział RCKIK w Warszawie, Nowogrodzka – pani w recepcji odmówiła weryfikacji tożsamości przy użyciu mObywatela

  Odpowiedz
 4. mTożsamość jak będzie uznany za dokument potwierdzający tożsamość obywatela to wtedy wszędzie powinien być respektowany, niestety teraz tak nie jest, i nieprawdą jest, że uznaje się go w banku, tam tylko wersję plastikową dokumenty uznaje się za prawnie poprawną

  Odpowiedz

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Discover more from Honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading