DODAJ ZNACZEK

Dodaj znaczek

STWÓRZ CERTYFIKAT

Bądź jak ...

BRAKUJE KRWI

Brakuje krwi

BĄDŹ JAK …

DO DONACJI ZOSTAŁO …

Wampiriada 2017

Wampiriada 2017 wiosna

Tag : polski-czerwony-krzyz

Motoserce 21 kwietnia 2012

Przypominamy, że już 21 kwietnia odbędzie się ogólnopolska akcja krwiodawstwa „Motoserce”. Jednak nie jest to jedyny dzień w którym w ramach tej akcji można oddać krew. Niektóre akcje już się odbyły inne z kolei odbędą się po 21 kwietnia. Jeżeli chcesz się dowiedzieć w jakim terminie akcja odbywa się w Twoim województwie wejdź na stronę motoserce.pl i sprawdź w zakładce „Akcje w regionach”.

Dawcom w darze

Z przyjemnością zawiadamiam, że do Akcji Dawcom w Darze dołączyła dzisiaj Cukiernia Jagiellońska (Kraków, ul. Jagiellońska 5, tel. 12 4212291, www.cukiernia-jagiellonska.pl), oferując wszystkim aktywnym Honorowym Dawcom Krwi 10% rabatu cały asortyment.

Rabat, zgodnie z zasadami Akcji, przyznawany jest na podstawie legitymacji HDK, pod warunkiem, że od ostatniego pobrania nie minął więcej, niż rok.

Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc w rozpowszechnieniu tej informacji i przekazanie jej wszystkim potencjalnie zainteresowanym.

Pozdrawiam serdecznie!
Kuba Terakowski – koordynator Akcji Dawcom w Darze
tel. 603 305 401
http://www.dawcomwdarze.pl/

Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK

logo PCK

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK wszystkim Honorowym Dawcom Krwi, wolontariuszom i sympatykom Ruchu HDK PCK a także pracownikom publicznej służby krwi, składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, miłości, szczęścia oraz sukcesów zawodowych. Dziękujemy za cząstkę siebie, jaką bezinteresownie oddajecie nieznanym ludziom, chorym w szpitalach oraz za pomoc i pracę jaką wykonujecie promując ideę honorowego krwiodawstwa.

Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża obchodzone są co roku w listopadzie. Jest to święto wszystkich Polskich Honorowych Dawców Krwi i czas podziękowań. W trakcie obchodów organizowane są spotkania i oficjalne uroczystości, na których najbardziej Zasłużonym Honorowym Krwiodawcom wręczane są odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” nadane przez Ministra Zdrowia, Wyróżnienia Polskiego Czerwonego Krzyża „Kryształowe Serce” oraz wiele innych symbolicznych podziękowań.

Więcej informacji na stronie www.oddajkrew.pl

Renata Kawka
Sekretarz Krajowej Rady
Honorowego Krwiodawstwa
Polskiego Czerwonego Krzyża

Wakacyjna Kropla Krwi

W okresie urlopowym duża liczba wypadków komunikacyjnych na drogach wiodących do turystycznych regionów kraju zwiększa zapotrzebowanie na ten najcenniejszy i niezastąpiony lek. Dodatkowo zapotrzebowanie na krew rośnie w tym okresie z powodu zwiększonej liczby wypadków podczas prac polowych w rolnictwie. Przestarzały sprzęt, brak wymaganych osłon ruchomych części maszyn i ostre narzędzia to najkrótsza droga do poważnych urazów, których następstwem często bywa potrzeba przetoczenia krwi. Wciąż liczną grupę poszkodowanych stanowią tu dzieci.

Kalendarz akcji „Wakacyjna Kropla Krwi”

Źródło: http://www.oddajkrew.pl/

Światowy Dzień Krwiodawcy

14 czerwca – Światowy Dzień Krwiodawcy

Z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy składamy wszystkim Dawcom Krwi najserdeczniejsze życzenia oraz podziękowania. Życzymy Wam wszystkiego najlepszego dużo zdrowia, szczęścia oraz pomyślności zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. Dzieląc się z innymi własną krwią dajecie im nadzieję na Życie.

Statystyki ze strony WHO
Płeć dawców
Wiek dawców

Turniej piłki nożnej

Zarząd Miejskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi
Polskiego Czerwonego Krzyża w Rydułtowach

zaprasza do udziału w organizowanym dnia 18 czerwca 2011 r.

III Turnieju Piątek Piłkarskich Honorowych Dawców Krwi
o Puchar Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu.

Jest to wspaniała jednodniowa zabawa rodzinna na terenie kompleksu Orlik przy Rydułtowskim Ośrodku Kulturalno-Oświatowym, ul. Adama Mickiewicza 33 w Rydułtowach, w ramach Światowego Dnia Krwiodawcy.

Organizatorzy:

– Miejski Klub HDK PCK w Rydułtowach
– Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
– Zarząd Rejonowy PCK w Wodzisławiu Śląskim

W turnieju mogą uczestniczyć piątki piłkarskie + dwóch zawodników rezerwowych

– Kluby HDK PCK działające przy RCKiK w Raciborzu i Oddziałach Terenowych
– Kluby HDK z terenów innych RCKiK z terenu kraju
– Urzędy, instytucje i organizacje z terenu działalności RCKiK Racibórz

Zgłoszenia drużyn wraz z adresem do korespondencji należy przesłać do dnia 10 czerwca 2011 r. na adres mailowy hdkpck.rydultowy@wp.pl
lub pocztą (decyduje data wpłynięcia) :

Miejski Klub
HDK PCK
w Rydułtowach
ul. Raciborska 385/5
44 – 280 Rydułtowy

Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy na wskazany adres e-mail ewentualne materiały pomocnicze. Zachęcamy do udziału i życzymy udanej zabawy!”

z Czerwonokrzyskim pozdrowieniem

Marcin Hoszycki
prezes Miejskiego Klubu HDK PCK w Rydułtowach

Regulamin turnieju: http://www.oddajkrew.pl/files/fck/File/news/III_Turniej_Pilkarski_HDK.pdf

Źródło: oddajkrew.pl

 

turniej piłki nożnaj

„Zbieramy krew dla Polski”

W tym roku już po raz czwarty Polski Czerwony Krzyż wraz z Grupą Muszkieterów, zrzeszeniem właścicieli sklepów Intermarché i Bricomarché, organizują kampanię honorowego krwiodawstwa pod hasłem „Zbieramy krew dla Polski”. Jest to największa pod względem zasięgu tego typu akcja w naszym kraju. Kampania zainicjowana przez Grupę Muszkieterów potrwa od 5 maja do 8 października.

Kalendarz zbiórek: Kalendarz zbiórek krwi akcji „Zbieramy krew dla Polski”
Więcej na: Zbieramy krew dla Polski

Zbieramy krew dla Polski

Szachowe Mistrzostwa Województwa Kujawsko – Pomorskiego Krwiodawców

Szachy

W dniu 12 marca 2011 r. w Świetlicy Szkoły Podstawowej w OSTASZEWIE, rozegrane zostały Szachowe Mistrzostwa Województwa Kujawsko – Pomorskiego Krwiodawców i Mistrzostwa Gminy Łysomice – Seniorów i Juniorów. Turniej rozegrany został systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 9 rund, z tempem gry po 15 minut na partię dla zawodnika (kojarzenie komputerowe), według obowiązujących przepisów gry Polskiego Związku Szachowego.

Podczas zawodów panowała miła i przyjazna atmosfera, przy kawie, herbacie i piernikach z Kopernika /ufundowanych przez Roberta Kożuchowskiego/. Zawody sędziował Czesław Karasiewicz wraz z Emilem Karulskim przy komputerze. Organizatorem był Klub Honorowych Dawców Krwi koła PCK w Ostaszewie
i Urząd Gminy Łysomice. Pamiątkowe statuetki Mistrzostw, puchary, medale, nagrody i znaczki okolicznościowe wręczał Wójt Gminy Łysomice Piotr Kowal i Przewodniczący Rady Gminy Roman Wojda,
z ramienia Powiatu Puchary wręczała Radna Powiatu Agnieszka Jankierska. Sponsorami Mistrzostw byli: Państwo Janiszewscy – Firma Stex Sp. J. z Wytrębowic, Urząd Gminy Łysomice, Starostwo Powiatu Toruńskiego, Robert Kożuchowski – Firma INTER BROKER, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
sp. z o. o., Klub HDK koła PCK w Ostaszewie oraz Urząd Marszałkowski.

Pierwsza trójka w klasyfikacji drużynowej Mistrzostw Województwa Kujawsko – Pomorskiego

Honorowych Dawców Krwi PCK przedstawia się następująco:

I m-ce Klub HDK Ostaszewo – zdobywając Puchar Marszałka Piotra Całbeckiego.
II m-ce Klub HDK Logistycy Bydgoszcz – zdobywając Puchar Starosty Toruńskiego Mirosława Graczyka.
III m-ce Klub HDK przy UG Zławieś Wielka – zdobywając Puchar Starosty Toruńskiego Mirosława Graczyka.

Pierwsza trójka w klasyfikacji indywidualnej Mistrzostw Województwa Kujawsko – Pomorskiego

Honorowych Dawców Krwi PCK, przedstawia się następująco:

I m-ce Wiśniewski Przemysław – HDK Bydgoszcz.
II m-ce Jastrzębski Tomasz – HDK Logistycy Bydgoszcz.
III m-ce Jankowski Wiesław – HDK Ostaszewo.

Wszyscy otrzymali Puchary Marszałka Piotra Całbeckiego.

Pierwsza trójka w klasyfikacji Seniorów Mistrzostw Gminy Łysomice, przedstawia się następująco:

I m-ce Kamiński Dominik – Ostaszewo
II m-ce Kruszyński Michał – Ostaszewo.
III m-ce Grodzicki Tomasz – Gostkowo.

Wszyscy otrzymali Puchary i medale.

Pierwsza trójka w klasyfikacji Juniorów Mistrzostw Gminy Łysomice, przedstawia się następująco:

I m-ce Wilczyński Kamil – Łysomice.
II m-ce Wilczyński Dawid – Łysomice.
III m-ce Kożuchowski Dominik – Łysomice.

Wszyscy otrzymali Puchary i medale.

Źródło: http://www.hdkpckostaszewo.republika.pl

Oddał wannę krwi

Oddał wannę krwi

Więcej info:
http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Oddal-wanne-krwi-a-teraz-zacheca-innych-n45564.html

„Kryształowe Serce” – zmiany od 1 stycznia

Kryształowe Serce – zmiany od 1 stycznia 2011

1. Wyróżnienie „Kryształowe Serce” (w formie stylizowanego serca) może być przyznane za wybitne zasługi w rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Mogą je otrzymać osoby fizyczne, które:

* prowadzą systematyczną, aktywną działalność propagandową w PCK i posiadają:

– krwiodawcy odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia lub równoważną z jej odznakę ZHDK w rozumieniu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2006 r i 15 lat udokumentowanego członkostwa zwyczajnego w PCK

– pozostali działacze 25 lat udokumentowanego członkostwa zwyczajnego w PCK,

* w sposób konkretny przyczyniły się do realizacji zadań czerwonokrzyskich a w szczególności do rozwoju honorowego krwiodawstwa.

Wyróżnienie „Kryształowe Serce” przyznaje z upoważnienia ZG PCK, raz w roku Kapituła, którą stanowi Prezydium Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa. Kapitule przewodniczy Przewodniczący KR HDK. Do wręczania „Kryształowego Serca” upoważnieni są członkowie Prezydium Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa – oraz prezes lub wiceprezes zarządu PCK.

Zasady nadawania wyróżnienia „Kryształowe Serce”
Pokrywanie kosztów wyróżnienia „Kryształowe Serce”
Wniosek o nadanie wyróżnienia „Kryształowe Serce”

Kryształowe Serce
Kryształowe Serce

Zgoda na Życie

Zgoda na Życie

Statystyki 2016