Tag : krakow

Małopolski bilet dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi I stopnia

Zgodnie z przepisami od 17 lutego 2020 roku osoby posiadające tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia (złota odznaka) podróżujące po Małopolsce mogą korzystać z nowych warunków taryfowych. Dotyczą one komunikacji zapewnionej przez REGIO i Koleje Małopolskie.

UPRAWNIENI

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, którzy oddali bezpłatnie co najmniej 18 litrów krwi pełnej lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników – w przypadku mężczyzn, 15 litrów krwi pełnej lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników – w przypadku kobiet.

DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY

Na podstawie:
1) biletu dobowego;
2) biletu sieciowego miesięcznego imiennego

ZAKRES WAŻNOŚCI

Oferta dotyczy przejazdów pociągami REGIO na obszarze wewnątrz województwa małopolskiego ograniczonego stacjami:
1) Wałki i Jasło w kierunku województwa podkarpackiego;
2) Hucisko, Kęty Podlesie, Czechowice-Dziedzice, Balin i Bukowno Przymiarki w kierunku województwa śląskiego;
3) Sędziszów w kierunku województwa świętokrzyskiego.

WARUNKI STOSOWANIA

1) bilet dobowy w przypadku zakupu w dniu wyjazdu jest ważny do godziny 24:00, natomiast zakupiony w przedsprzedaży jest ważny od godziny 0:01 do godziny 24:00 w dniu wskazanym przez nabywcę;
2) bilet sieciowy miesięczny imienny jest ważny przez okres jednego miesiąca od daty wydania lub wskazanej przez nabywcę;
3) bilety wg oferty uprawniają w terminie ich ważności i na obszarze obowiązywania oferty do wielokrotnych przejazdów pociągami REGIO i pociągami spółki Koleje Małopolskie;
4) uprawnienie do korzystania z biletów wg oferty poświadczają legitymacje:
a) “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” – (wzór nr 1),
b) “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” – (wzór nr 2),
c) “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I Stopnia” – (wzór nr 3), wraz z dokumentem ze zdjęciem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej; dane podróżnego potwierdzać można również przy użyciu usługi mTożsamość. Wzory legitymacji określone są w Załączniku do niniejszych warunków;
5) osobę, która w trakcie kontroli dokumentów przewozu w pociągu, nie okaże dokumentu poświadczającego uprawnienie do korzystania z biletu wg oferty, uważa się za podróżnego bez ważnego dokumentu przewozu;
6) bilety można nabyć:
a) dobowe:
# w punktach odprawy, w automatach biletowych w tym wchodzących w skład Systemu Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej (System MKA) – w przedsprzedaży do 30 dni naprzód,
# w pociągu u obsługi i poprzez aplikację mobilną iMKA – wyłącznie w dniu wyjazdu,
b) sieciowe miesięczne imienne: w punktach odprawy, w automatach biletowych, w pociągu u obsługi oraz za pośrednictwem Systemu MKA lub aplikacji mobilnej iMKA
# w przedsprzedaży do 30 dni naprzód;
7) bilety wg oferty wydaje się z nadrukiem “Małopolski bilet dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi“;
8) oferty nie łączy się z ofertami taryfowymi oraz innymi ofertami pozataryfowymi i specjalnymi.

OPŁATY

Ceny biletów wg oferty wynoszą:
1) dobowego – 1,00 zł w tym 0,08 zł PTU;
2) miesięcznego imiennego – 10,00 zł w tym 0,74 zł PTU

ZMIANY UMOWY PRZEWOZU

1) podróżny ma prawo do zmiany umowy przewozu – w zależności od sposobu nabycia biletu na przejazd – wg zasad określonych w Regulaminie przewozu (RPR) albo Regulaminie wydawania i korzystania z Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej, aplikacji mobilnej iMKA oraz sprzedaży biletów przez internet (Regulaminu MKA);
2) zmiana umowy przewozu w zakresie terminu wyjazdu w przypadku biletów dobowych nabytych w punktach odprawy i automatach biletowych:
a) przed rozpoczęciem terminu ważności biletu – możliwa jest w dowolnym punkcie odprawy prowadzącym sprzedaż biletów wg oferty,
b) po rozpoczęciu terminu ważności biletu – możliwa jest nie później niż przed upływem 2-giej godziny jego ważności w punkcie odprawy wyłącznie na stacji nabycia biletu, poprzez wymianę biletu;
3) w pociągu zmiana terminu wyjazdu na podstawie biletu dobowego możliwa jest wyłącznie na termin wcześniejszy, pod warunkiem zgłoszenia się podróżnego do obsługi pociągu na zasadach określonych w Regulaminie przewozu (RPR) – w celu uzyskania odpowiedniego poświadczenia o nowym terminie ważności;
4) podróżny, który zamierza odbyć przejazd do nowej stacji przeznaczenia znajdującej się poza obszarem objętym ofertą, na zasadach przewidzianych w Regulaminie przewozu (RPR) zobowiązany jest nabyć nowy bilet jednorazowy na przejazd od granicznej stacji obszaru objętego ofertą do nowej stacji przeznaczenia z zastosowaniem opłat zawartych w Dziale III Taryfy przewozowej (TPR) lub obowiązującej oferty pozataryfowej,
z uwzględnieniem przysługującego uprawnienia do ulg przejazdowych.

ZWROTY

1) zwrot należności za całkowicie niewykorzystany bilet dobowy nabyty w punktach odprawy lub automatach biletowych można uzyskać:
a) przed rozpoczęciem terminu ważności biletu – w dowolnym punkcie odprawy prowadzącym sprzedaż biletów wg oferty,
b) po rozpoczęciu terminu ważności biletu – po uzyskaniu odpowiedniego poświadczenia nie później niż przed upływem 2-giej godziny jego ważności w punkcie odprawy wyłącznie na stacji nabycia biletu, z potrąceniem 10% odstępnego;
2) nie zwraca się należności za bilety dobowe częściowo niewykorzystane;
3) zwrot należności za bilety nabyte za pośrednictwem Systemu MKA lub aplikacji mobilnej iMKA – można uzyskać na zasadach określonych w regulaminie właściwym dla tego systemu.

INNE

1) bilet na przewóz pod nadzorem podróżnego: bagażu ręcznego, roweru lub psa, wydany do biletu dobowego – uprawnia do przewozu w terminie ważności tego biletu;
2) w sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach stosuje się odpowiednie postanowienia:
a) Regulaminu przewozu (RPR) i Taryfy przewozowej (TPR) dostępnych na stronie www.polregio.pl,
b) Regulaminu wydawania i korzystania z Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej, aplikacji mobilnej iMKA oraz sprzedaży biletów przez internet (Regulaminu MKA), dostępnego na stronie www.mka.malopolska.pl

ZAŁĄCZNIKI

DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE UPRAWNIENIE DO OTRZYMANIA BILETÓW

Wygląd legitymacji Honorowego Dawcy Krwi – Zasłużonego dla Zdrowia Narodu

Wygląd “starej” legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi nadawanej po oddaniu 18 (mężczyznom) i 15 (kobietom) litrów krwi. Legitymacje te nie posiadają określonego słownie stopnia oraz PESELu.

Wygląd legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia

Więcej ulg na: https://krwiodawcy.org/ulga/index.html

XII Ogólnopolska Pielgrzymka Honorowych Dawców Krwi PCK

 

Odpowiadając na oczekiwania krwiodawców, Małopolski Oddział Okręgowy PCK po raz XII organizuje Ogólnopolską Pielgrzymkę Krwiodawców do Sanktuarium Maryjno-Pasyjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej połączoną z akcją krwiodawstwa.
 
Pielgrzymka odbędzie się w okresie wakacyjnym, 21 lipca 2018 roku, w ramach akcji “Wakacyjna kropla krwi”.
 
Zgłoszenia: grup pielgrzymkowych, obecności sztandarów, darów ofiarnych, przyjmuje Małopolski Oddział Okręgowy PCK w Krakowie: telefon 12 422 91 15 w 34 lub e-mail: krakow.hdk@pck.org.pl w terminie do 19.07.2018r. (obowiązkowo na formularzu zgłoszeniowym)
 
Program pielgrzymki:
 
8.00 – 11.00 – Rejestracja grup (przyjmowane są zgłoszenia darów ofiarnych)
9.00 – 14.00 – Pobór krwi , rejestracja Dawców Szpiku Kostnego
10.00 – 11.15 – Droga Krzyżowa z rozważaniami
11.45 – zbiórka pocztów sztandarowych przy krwiobusie
12.00 – Msza św. w intencji krwiodawców i pielgrzymów,
13.30 – posiłek, Grill
 
Po południu możliwość indywidualnego zwiedzania Sanktuarium i modlitwy, udziału w Dróżkach Maryjnych.
 
Organizatorzy:
Sanktuarium Pasyjno – Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej
Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie
 
Pobór krwi:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
 
Więcej o Sanktuarium
http://kalwaria.eu
 
Nocleg:
Osoby, które będą zainteresowane noclegiem, mogą wcześniej zarezerwować pokój w Domu Pielgrzyma przy Sanktuarium Pasyjno – Maryjnym, ul. Bernardyńska 46, 34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska, tel./fax 33/ 876 55 39, mail: dompielgrzyma@kalwaria.eu, strona internetowa: www.dompielgrzyma.kalwaria.eu
 
Wszelkie zapytania prosimy kierować do p. Małgorzaty Pasternak, koordynator ds. krwiodawstwa w Małopolskim Oddziale Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, nr tel. 12/ 422 91 15 wew. 34, mail: krakow.hdk@pck.org.pl

Pobierz formularz zgłoszeniowy na XII Pielgrzymkę

Krwiobieg Kraków po raz 4

Krwiobieg Kraków 2017

   Głównym założeniem KRWIOBIEGU KRAKÓW jest organizacja biegu charytatywnego na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa, pozyskanie funduszy na jego rozwój oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez bieganie na świeżym powietrzu. Krwiobieg to wydarzenie nie tylko dla tych, którzy biegają zawodowo, amatorsko lub biegną rano za uciekającym tramwajem! Krwiobieg to miejsce dla każdego, komu bliskie jest pomaganie i świadomość, że zwykłe “chcę” może zdziałać cuda i uratować komuś życie.
 

   “Oddając krew – darujesz życie” ? to hasło towarzyszy działaniom Polskiego Czerwonego Krzyża, najstarszej i najbardziej wszechstronnej organizacji humanitarnej w Polsce, która od kilkudziesięciu lat zajmuje się organizacją i propagowaniem honorowego krwiodawstwa oraz uświadamianiem znaczenia krwi w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego.
 

   W Stowarzyszeniu obecnie działa 1 128 Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK, zrzeszając blisko 200.000 członków i wolontariuszy, którzy poza systematycznym i planowym oddawaniem krwi, promują oraz upowszechniają ideały Ruchu zjednując mu tym samym nowych sympatyków. Dzięki szeroko zakrojonym działaniom promocyjnym, rocznie ok. 40 000 dawców decyduje się oddać krew po raz pierwszy. Wciąż jednak placówki medyczne borykają się z problemem zbyt małej ilości krwi, dlatego nie możemy ustawać w działaniach mających na celu propagowanie honorowego krwiodawstwa.
 

   Strukturę organizacyjną Ruchu tworzą kluby i rady HDK. Kluby, jako podstawowe jednostki organizacyjne PCK, zrzeszają dawców w środowiskach lokalnych: miejscach zamieszkania, pracy lub nauki. Podejmowane przez nie inicjatywy to m.in.: doraźne akcje poboru np. w odzewie na apel służby zdrowia, szkolenia, pogadanki, konkursy, wspólne wyjazdy lub imprezy sportowe. Rady HDK działają przy zarządach PCK wszystkich szczebli, a ich działalność dotyczy przede wszystkim koordynacji i inspiracji prac klubów oraz współpracy ze służbą krwi.
 

W czasie imprezy osoby chcące będą mogły oddać krew. Mobilny punkt poboru krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie będzie stał na Bulwarach Wiślanych od godz. 10:00. Rejestracja dawców możliwa będzie do godz. 15:00.

 

   Drodzy Krwiodawcy, jesteśmy Wam wdzięczni za Wasze poświęcenie oraz wkład w istnienie Ruchu HDK. Krwiodawstwo to dla Was satysfakcja, a dla potrzebujących Waszej krwi – szansa i bezcenny dar życia. Dziękujemy!
 

   Serdecznie Was zapraszamy do udziału w KRWIOBIEG KRAKÓW. Do zobaczenia!

 

Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę: Krwiobieg Kraków

KRakowski KRwiecień KRwiodawstwa

Już od 5 lat krakowscy studenci organizują KRakowski KRwiecień KRwiodawstwa – akcję promującą krwiodawstwo oraz świadomą transplantologię.

Dla inicjatorów ten wyjątkowy jubileusz stanowi świetną okazję do rozszerzenia akcji promującej krwiodawstwo na kolejne polskie miasta. Tegoroczna edycja KRKRKR, dzięki porozumieniu Samorządów Studenckich, odbędzie się w Krakowie oraz 5 innych miastach Polski: Katowicach, Gliwicach, Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie pod nazwą KRajowy KRwiecień KRwiodawstwa.

W każdym z nich, w największych ośrodkach uczelnianych, odbędą się konferencje, pokazy ratownicze, tematyczne imprezy w klubach i najważniejsze – zbiórki krwi.W Krakowie akcja ruszy już 26 marca i potrwa do 26 kwietnia 2012 roku.

Krew będzie można oddać w dniach:
26.03 – 30.03 – Akademia Górniczo – Hutnicza
3.04 – Uniwersytet Papieski
4.04 – Akademia Sztuk Pięknych
11.04 – 12.04 – Uniwersytet Jagielloński,
18.04 – 20.04 – Politechnika Krakowska
18.04 – 19.04 – Uniwersytet Rolniczy
23.04 – Uniwersytet Jagielloński
24.04 – 25.04 – AWF
25.04 – 26.04 – Uniwersytet Pedagogiczny

Dodatkowo, wszystkich chętnych zapraszamy 4 kwietnia do Centrum Dydaktyczno – Kongresowego na ulicy Św. Łazarza 16 na konferencję “Transplantologia – Życie po życiu”, w ramach której będzie można uczestniczyć w spotkaniu z dawcami i biorcami organów.

Krwiobieg

21 i 22 maja 2011 roku, w 16 miastach w Polsce, tj. tam gdzie fundacja posiada swoje oddziały, przy współpracy z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, odbędzie się akcja zbiórki krwi. Towarzyszyć będą jej gry i zabawy dla dzieci oraz koncerty lokalnych zespołów.

Celem pośrednim Krwiobiegu jest uświadamianie społeczeństwu istoty honorowego krwiodawstwa, informowanie o procedurach oddawania krwi oraz promocja zdrowia jako wartości bezcennej.

krwiobieg