Program lojalnościowy
Oddaj krew - znajdź najbliższy punkt krwiodawstwa
Grafika przedstawia przykładowe hasła jakie możesz dodać do zdjęć promujących dawstwo
Grafika zachęca do dodawania znaczków promujących krwiodawstwo na zdjęcia
Grafika przedstawia certyfikat potwierdzający oddanie krwi
Grafika przedstawia kroplę symbolizującą zapasy krwi
Grafika przedstawia osobę oddającą krew
Grafika przedstawia licznik odmierzający dni do donacji

Małopolski bilet dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi I stopnia

Zgodnie z przepisami od 17 lutego 2020 roku osoby posiadające tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia (złota odznaka) podróżujące po Małopolsce mogą korzystać z nowych warunków taryfowych. Dotyczą one komunikacji zapewnionej przez REGIO i Koleje Małopolskie.

UPRAWNIENI

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, którzy oddali bezpłatnie co najmniej 18 litrów krwi pełnej lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników – w przypadku mężczyzn, 15 litrów krwi pełnej lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników – w przypadku kobiet.

DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY

Na podstawie:
1) biletu dobowego;
2) biletu sieciowego miesięcznego imiennego

ZAKRES WAŻNOŚCI

Oferta dotyczy przejazdów pociągami REGIO na obszarze wewnątrz województwa małopolskiego ograniczonego stacjami:
1) Wałki i Jasło w kierunku województwa podkarpackiego;
2) Hucisko, Kęty Podlesie, Czechowice-Dziedzice, Balin i Bukowno Przymiarki w kierunku województwa śląskiego;
3) Sędziszów w kierunku województwa świętokrzyskiego.

WARUNKI STOSOWANIA

1) bilet dobowy w przypadku zakupu w dniu wyjazdu jest ważny do godziny 24:00, natomiast zakupiony w przedsprzedaży jest ważny od godziny 0:01 do godziny 24:00 w dniu wskazanym przez nabywcę;
2) bilet sieciowy miesięczny imienny jest ważny przez okres jednego miesiąca od daty wydania lub wskazanej przez nabywcę;
3) bilety wg oferty uprawniają w terminie ich ważności i na obszarze obowiązywania oferty do wielokrotnych przejazdów pociągami REGIO i pociągami spółki Koleje Małopolskie;
4) uprawnienie do korzystania z biletów wg oferty poświadczają legitymacje:
a) “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” – (wzór nr 1),
b) “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” – (wzór nr 2),
c) “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I Stopnia” – (wzór nr 3), wraz z dokumentem ze zdjęciem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej; dane podróżnego potwierdzać można również przy użyciu usługi mTożsamość. Wzory legitymacji określone są w Załączniku do niniejszych warunków;
5) osobę, która w trakcie kontroli dokumentów przewozu w pociągu, nie okaże dokumentu poświadczającego uprawnienie do korzystania z biletu wg oferty, uważa się za podróżnego bez ważnego dokumentu przewozu;
6) bilety można nabyć:
a) dobowe:
# w punktach odprawy, w automatach biletowych w tym wchodzących w skład Systemu Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej (System MKA) – w przedsprzedaży do 30 dni naprzód,
# w pociągu u obsługi i poprzez aplikację mobilną iMKA – wyłącznie w dniu wyjazdu,
b) sieciowe miesięczne imienne: w punktach odprawy, w automatach biletowych, w pociągu u obsługi oraz za pośrednictwem Systemu MKA lub aplikacji mobilnej iMKA
# w przedsprzedaży do 30 dni naprzód;
7) bilety wg oferty wydaje się z nadrukiem “Małopolski bilet dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi“;
8) oferty nie łączy się z ofertami taryfowymi oraz innymi ofertami pozataryfowymi i specjalnymi.

OPŁATY

Ceny biletów wg oferty wynoszą:
1) dobowego – 1,00 zł w tym 0,08 zł PTU;
2) miesięcznego imiennego – 10,00 zł w tym 0,74 zł PTU

ZMIANY UMOWY PRZEWOZU

1) podróżny ma prawo do zmiany umowy przewozu – w zależności od sposobu nabycia biletu na przejazd – wg zasad określonych w Regulaminie przewozu (RPR) albo Regulaminie wydawania i korzystania z Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej, aplikacji mobilnej iMKA oraz sprzedaży biletów przez internet (Regulaminu MKA);
2) zmiana umowy przewozu w zakresie terminu wyjazdu w przypadku biletów dobowych nabytych w punktach odprawy i automatach biletowych:
a) przed rozpoczęciem terminu ważności biletu – możliwa jest w dowolnym punkcie odprawy prowadzącym sprzedaż biletów wg oferty,
b) po rozpoczęciu terminu ważności biletu – możliwa jest nie później niż przed upływem 2-giej godziny jego ważności w punkcie odprawy wyłącznie na stacji nabycia biletu, poprzez wymianę biletu;
3) w pociągu zmiana terminu wyjazdu na podstawie biletu dobowego możliwa jest wyłącznie na termin wcześniejszy, pod warunkiem zgłoszenia się podróżnego do obsługi pociągu na zasadach określonych w Regulaminie przewozu (RPR) – w celu uzyskania odpowiedniego poświadczenia o nowym terminie ważności;
4) podróżny, który zamierza odbyć przejazd do nowej stacji przeznaczenia znajdującej się poza obszarem objętym ofertą, na zasadach przewidzianych w Regulaminie przewozu (RPR) zobowiązany jest nabyć nowy bilet jednorazowy na przejazd od granicznej stacji obszaru objętego ofertą do nowej stacji przeznaczenia z zastosowaniem opłat zawartych w Dziale III Taryfy przewozowej (TPR) lub obowiązującej oferty pozataryfowej,
z uwzględnieniem przysługującego uprawnienia do ulg przejazdowych.

ZWROTY

1) zwrot należności za całkowicie niewykorzystany bilet dobowy nabyty w punktach odprawy lub automatach biletowych można uzyskać:
a) przed rozpoczęciem terminu ważności biletu – w dowolnym punkcie odprawy prowadzącym sprzedaż biletów wg oferty,
b) po rozpoczęciu terminu ważności biletu – po uzyskaniu odpowiedniego poświadczenia nie później niż przed upływem 2-giej godziny jego ważności w punkcie odprawy wyłącznie na stacji nabycia biletu, z potrąceniem 10% odstępnego;
2) nie zwraca się należności za bilety dobowe częściowo niewykorzystane;
3) zwrot należności za bilety nabyte za pośrednictwem Systemu MKA lub aplikacji mobilnej iMKA – można uzyskać na zasadach określonych w regulaminie właściwym dla tego systemu.

INNE

1) bilet na przewóz pod nadzorem podróżnego: bagażu ręcznego, roweru lub psa, wydany do biletu dobowego – uprawnia do przewozu w terminie ważności tego biletu;
2) w sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach stosuje się odpowiednie postanowienia:
a) Regulaminu przewozu (RPR) i Taryfy przewozowej (TPR) dostępnych na stronie www.polregio.pl,
b) Regulaminu wydawania i korzystania z Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej, aplikacji mobilnej iMKA oraz sprzedaży biletów przez internet (Regulaminu MKA), dostępnego na stronie www.mka.malopolska.pl

ZAŁĄCZNIKI

DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE UPRAWNIENIE DO OTRZYMANIA BILETÓW

Wygląd legitymacji Honorowego Dawcy Krwi – Zasłużonego dla Zdrowia Narodu

Wygląd “starej” legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi nadawanej po oddaniu 18 (mężczyznom) i 15 (kobietom) litrów krwi. Legitymacje te nie posiadają określonego słownie stopnia oraz PESELu.

Wygląd legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia

Więcej ulg na: https://krwiodawcy.org/ulga/index.html

1 comment

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.