Małopolski bilet dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi I stopnia

Zgodnie z przepisami od 17 lutego 2020 roku osoby posiadające tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia (złota odznaka) podróżujące po Małopolsce mogą korzystać z nowych warunków taryfowych. Dotyczą one komunikacji zapewnionej przez REGIO i Koleje Małopolskie.

UPRAWNIENI

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, którzy oddali bezpłatnie co najmniej 18 litrów krwi pełnej lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników – w przypadku mężczyzn, 15 litrów krwi pełnej lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników – w przypadku kobiet.

DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY

Na podstawie:
1) biletu dobowego;
2) biletu sieciowego miesięcznego imiennego

ZAKRES WAŻNOŚCI

Oferta dotyczy przejazdów pociągami REGIO na obszarze wewnątrz województwa małopolskiego ograniczonego stacjami:
1) Wałki i Jasło w kierunku województwa podkarpackiego;
2) Hucisko, Kęty Podlesie, Czechowice-Dziedzice, Balin i Bukowno Przymiarki w kierunku województwa śląskiego;
3) Sędziszów w kierunku województwa świętokrzyskiego.

WARUNKI STOSOWANIA

1) bilet dobowy w przypadku zakupu w dniu wyjazdu jest ważny do godziny 24:00, natomiast zakupiony w przedsprzedaży jest ważny od godziny 0:01 do godziny 24:00 w dniu wskazanym przez nabywcę;
2) bilet sieciowy miesięczny imienny jest ważny przez okres jednego miesiąca od daty wydania lub wskazanej przez nabywcę;
3) bilety wg oferty uprawniają w terminie ich ważności i na obszarze obowiązywania oferty do wielokrotnych przejazdów pociągami REGIO i pociągami spółki Koleje Małopolskie;
4) uprawnienie do korzystania z biletów wg oferty poświadczają legitymacje:
a) “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” – (wzór nr 1),
b) “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” – (wzór nr 2),
c) “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I Stopnia” – (wzór nr 3), wraz z dokumentem ze zdjęciem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej; dane podróżnego potwierdzać można również przy użyciu usługi mTożsamość. Wzory legitymacji określone są w Załączniku do niniejszych warunków;
5) osobę, która w trakcie kontroli dokumentów przewozu w pociągu, nie okaże dokumentu poświadczającego uprawnienie do korzystania z biletu wg oferty, uważa się za podróżnego bez ważnego dokumentu przewozu;
6) bilety można nabyć:
a) dobowe:
# w punktach odprawy, w automatach biletowych w tym wchodzących w skład Systemu Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej (System MKA) – w przedsprzedaży do 30 dni naprzód,
# w pociągu u obsługi i poprzez aplikację mobilną iMKA – wyłącznie w dniu wyjazdu,
b) sieciowe miesięczne imienne: w punktach odprawy, w automatach biletowych, w pociągu u obsługi oraz za pośrednictwem Systemu MKA lub aplikacji mobilnej iMKA
# w przedsprzedaży do 30 dni naprzód;
7) bilety wg oferty wydaje się z nadrukiem “Małopolski bilet dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi“;
8) oferty nie łączy się z ofertami taryfowymi oraz innymi ofertami pozataryfowymi i specjalnymi.

OPŁATY

Ceny biletów wg oferty wynoszą:
1) dobowego – 1,00 zł w tym 0,08 zł PTU;
2) miesięcznego imiennego – 10,00 zł w tym 0,74 zł PTU

ZMIANY UMOWY PRZEWOZU

1) podróżny ma prawo do zmiany umowy przewozu – w zależności od sposobu nabycia biletu na przejazd – wg zasad określonych w Regulaminie przewozu (RPR) albo Regulaminie wydawania i korzystania z Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej, aplikacji mobilnej iMKA oraz sprzedaży biletów przez internet (Regulaminu MKA);
2) zmiana umowy przewozu w zakresie terminu wyjazdu w przypadku biletów dobowych nabytych w punktach odprawy i automatach biletowych:
a) przed rozpoczęciem terminu ważności biletu – możliwa jest w dowolnym punkcie odprawy prowadzącym sprzedaż biletów wg oferty,
b) po rozpoczęciu terminu ważności biletu – możliwa jest nie później niż przed upływem 2-giej godziny jego ważności w punkcie odprawy wyłącznie na stacji nabycia biletu, poprzez wymianę biletu;
3) w pociągu zmiana terminu wyjazdu na podstawie biletu dobowego możliwa jest wyłącznie na termin wcześniejszy, pod warunkiem zgłoszenia się podróżnego do obsługi pociągu na zasadach określonych w Regulaminie przewozu (RPR) – w celu uzyskania odpowiedniego poświadczenia o nowym terminie ważności;
4) podróżny, który zamierza odbyć przejazd do nowej stacji przeznaczenia znajdującej się poza obszarem objętym ofertą, na zasadach przewidzianych w Regulaminie przewozu (RPR) zobowiązany jest nabyć nowy bilet jednorazowy na przejazd od granicznej stacji obszaru objętego ofertą do nowej stacji przeznaczenia z zastosowaniem opłat zawartych w Dziale III Taryfy przewozowej (TPR) lub obowiązującej oferty pozataryfowej,
z uwzględnieniem przysługującego uprawnienia do ulg przejazdowych.

ZWROTY

1) zwrot należności za całkowicie niewykorzystany bilet dobowy nabyty w punktach odprawy lub automatach biletowych można uzyskać:
a) przed rozpoczęciem terminu ważności biletu – w dowolnym punkcie odprawy prowadzącym sprzedaż biletów wg oferty,
b) po rozpoczęciu terminu ważności biletu – po uzyskaniu odpowiedniego poświadczenia nie później niż przed upływem 2-giej godziny jego ważności w punkcie odprawy wyłącznie na stacji nabycia biletu, z potrąceniem 10% odstępnego;
2) nie zwraca się należności za bilety dobowe częściowo niewykorzystane;
3) zwrot należności za bilety nabyte za pośrednictwem Systemu MKA lub aplikacji mobilnej iMKA – można uzyskać na zasadach określonych w regulaminie właściwym dla tego systemu.

INNE

1) bilet na przewóz pod nadzorem podróżnego: bagażu ręcznego, roweru lub psa, wydany do biletu dobowego – uprawnia do przewozu w terminie ważności tego biletu;
2) w sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach stosuje się odpowiednie postanowienia:
a) Regulaminu przewozu (RPR) i Taryfy przewozowej (TPR) dostępnych na stronie www.polregio.pl,
b) Regulaminu wydawania i korzystania z Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej, aplikacji mobilnej iMKA oraz sprzedaży biletów przez internet (Regulaminu MKA), dostępnego na stronie www.mka.malopolska.pl

ZAŁĄCZNIKI

DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE UPRAWNIENIE DO OTRZYMANIA BILETÓW

Wygląd legitymacji Honorowego Dawcy Krwi – Zasłużonego dla Zdrowia Narodu

Wygląd “starej” legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi nadawanej po oddaniu 18 (mężczyznom) i 15 (kobietom) litrów krwi. Legitymacje te nie posiadają określonego słownie stopnia oraz PESELu.

Wygląd legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia

Więcej ulg na: https://krwiodawcy.org/ulga/index.html

5 komentarzy do “Małopolski bilet dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi I stopnia”

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Discover more from Honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading