Interpretacja przepisów wprowadzających nowe przywileje dla dawców w okresie epidemii

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami części środowiska honorowych dawców krwi przedstawiamy Państwu “interpretację przepisów” dokonaną przez Narodowe Centrum Krwi:

W dniu 25 tycznia 2021 r. opublikowana została ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, nadającą dodatkowe uprawnienia m.in. Honorowym Dawcom Krwi i jej składników.

W przedmiotowej ustawie zawarte są zapisy, że w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19 (zatem nie tylko po chorobie COVID-19) przysługują:

 • zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od czynności służbowych w dniu, w którym oddał krew lub jej składniki oraz w dniu następnym,
 • ulga w wysokości 33% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego (przysługuje honorowemu dawcy krwi, który oddał co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19).

Uprawnienie, przysługuje przez 6 miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia przez centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Uprawnienie do korzystania z ulgi na przejazdy przysługuje także przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy także w przypadku oddania co najmniej 3 donacji krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Warunkiem skorzystania z ulgi jest wydane zaświadczenie potwierdzające oddanie co najmniej 3 donacji krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, tj. od 14.03.2020 r. (dzień głoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego).

Z powyższego wynika zatem, że uprawnienia nie zostały ograniczone jedynie do honorowych dawców krwi, po przebytej chorobie COVID-19, ale przysługują wszystkim honorowym dawcom krwi spełniającym wyżej określone warunki.

W odniesieniu do wydawania zaświadczeń uprawniających do 33% ulgi na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z treścią art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 159) uprawnienia, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 3, tj. ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, przysługują przez 6 miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy zmienianej w art. 3. Ponadto przepisy nie przewidują możliwości przedłużenia zaświadczenia, gdyż stanowiłoby to zaprzeczenie celu, dla którego zostały wprowadzone, tj. zagwarantowanie odpowiedniej ilości krwi dla pacjentów w okresie pandemii. Dlatego w przypadku, gdy zaświadczenie uprawniające do skorzystania z 33 % ulgi wystawione przez Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa straci swoją ważność (tj. upłynie 6 miesięcy od daty jego wystawienia), koniecznym jest ponowne spełnienie przesłanek uprawniających do wystawienia zaświadczenia, tj. Dawca musi oddać trzy donacje krwi i jej składników, w tym trzy donacje osocza od ozdrowieńców, w okresie od daty wystawienia poprzedniego zaświadczenia jednak w czasie stanu zagrożenia epidemicznego, bądź stanu epidemii.

Literalna treść art. 33 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy prowadzi do wniosku, że uprawnienie, o którym mowa w art. 9a ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 3, tj. ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi ma charakter terminowy “przez 6 miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia“.

W celu dokonania właściwej wykładni należy odwołać się również do oceny skutków regulacji (dalej jako “osr”) projektu ustawy, gdzie wskazano, że “Projekt ustawy przewiduje przyznanie dawcom krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi pełnej lub osocza po chorobie COVID- 19 czasowe wsparcie na okres nie dłuższy niż przez 6 miesięcy od dnia wystawienia przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA stosownego zaświadczenia w tym zakresie w postaci prawa do zakupu biletów jednorazowych z ulgą 33%” (podkreślenie autora). Z powyższego wynika, że szczególne uprawnienie ma charakter terminowy i przysługuje na okres do 6 miesięcy od dnia wydania zaświadczenia. Przy czym zawarta analiza kosztów przyjętej regulacji dowodzi wprost, że w założeniu każdy z beneficjentów będzie korzystał z tej formy wsparcia nie dłużej niż przez 6 miesięcy.

Przedstawione powyżej stanowisko, nie jest interpretacją Narodowego Centrum Krwi a brzmieniem zapisów zawartych w ustawie z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 159).

Kierownik Wydziału
Główny Specjalista
Wydział Komunikacji i Promocji
Narodowe Centrum Krwi

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

PYTANIA DODATKOWE:

Od kiedy liczyć donacje, które pozwalają na uzyskanie dodatkowych przywilejów w czasie trwania zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii?
– Stan zagrożenia epidemicznego od 14 marca 2020 do 19 marca 2020: https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000043301.pdf
– Stan epidemii od 20 marca 2020 roku do chwili obecnej: https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000049101.pdf
Oznacza to, że od 14 marca 2020 liczymy donacje do nowych uprawnień.

Czy ulga w wysokości 33% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego dotyczy również komunikacji miejskiej?

Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, która to reguluje uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w regularnych przewozach osób, wykonywanych przez uprawnionych przewoźników kolejowych i autobusowych przepisów ustawy nie stosuje się do komunikacji miejskiej.

127 komentarzy do “Interpretacja przepisów wprowadzających nowe przywileje dla dawców w okresie epidemii”

 1. Ja mam trochę inne pytanie.
  W zaświadczeniu, w pkt. II, jest taki zapis “dawca uzyskał prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach”.
  Czy należy to rozumieć podobnie, jak przywilej na podstawie legitymacji ZHDK?
  Czy ta osoba, może skorzystać poza kolejnością np. z rehabilitacji, porad specjalisty itp.

  Odpowiedz
 2. Witam, czy jeśli napisze upoważnienie dla dziewczyny i dam jej mój dowód osobisty to wydadzą jej dla mnie zaświadczenie na zniżkę pkp czy muszę być osobiście?

  Odpowiedz
 3. Witam, mam pytanie. W okresie epidemii oddałam trzy razy krew i poprosiłam o zaświadczenie w celu uzyskania zniżki. Nie wykorzystałam go jednak, pół roku minęło. Czy chcąc obecnie uzyskać zniżkę, czy muszę kolejne trzy razy oddać krew, czy mogę ponownie poprosić o wystawienie zaświadczenia?

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Nie napiszę Ci nic nowego. Czytając przepisy wprost nie ma takiego wymogu. Część centrów krwiodawstwa interpretuje tak te przepisy. Samo NCK podchodzi podobnie do tej kwestii. Jeżeli jednak znajdziesz chwilę by przeczytać je nie znajdziesz takiego wymogu. Uważam, że jest to niedopatrzenie ustawodawcy, który chciał by dawcy oddawali krew regularnie jednak źle sformułował same paragrafy.

   Odpowiedz
 4. Mam pytanie. Odebrałam raz z krwiodawstwa zaświadczenie o trzykrotnym oddaniu krwi w trakcie trwania epidemii, ale nie wykorzystałam go jednak. Pół roku minęło, w związku z czym mam pytanie. Jeżeli chciałabym teraz uzyskać zniżkę na przejazd, czy muszę kolejne trzy razy oddać krew by uzyskać zaświadczenie, czy mogę kolejny raz poprosić o zaświadczenie?

  Odpowiedz
 5. Co zrobić jeśli na legitymacji honorowego dawcy krwi urzędnik zrobił błąd w imieniu np. jedno l zamiast dwóch? Pracodawca w tej sytuacji nie honoruje tego dokumentu, czyli osoba zostaje pozbawiona przywilejów.

  Odpowiedz
 6. Dzień dobry,
  ile razy w ciągu roku pracownik może oddać krew? Czy jest możliwość, aby pracownik co miesiąc oddawał krew i co miesiąc odbierał 2 dni wolnego?
  Jest podstawa prawna regulująca dane zwolnienie?
  Dziękuję

  Odpowiedz
 7. Dzień dobry,

  Czy zaświadczenie o trzykrotnym oddaniu krwi uzyskuje się od ręki w RCKiK czy jest jakiś czas oczekiwania? I czy mogę poprosić o wydanie dokumentu w imieniu bliskiej osoby? Dziękuję za odpowiedź, sam artykuł rozwiewa część wątpliwości 😉

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Zaświadczenie jest wydawane od ręki. Jeżeli nie jesteś upoważnioną osobą to nie otrzymasz takiego zaświadczenia dla kogoś innego gdyż ono posiada w sobie numer PESEL.

   Odpowiedz
 8. Witam.
  Mam pytanie czy zaświadczenie do zniżki 33 procent musi być w wersji papierowej czy może być to screen z maila przesłanego z centrum krwiodawstwa na telefonie ? Pozdrawiam

  Odpowiedz
 9. Witam .
  Czy do skorzystania z ulgi musi być zaświadczenie w wersji papierowej czy wystarczy screen z maila z zaświadczeniem w telefonie ? Pozdrawiam

  Odpowiedz
 10. To jest lekceważenie krwiodawców, którzy z różnych powodów już nie mogą oddawać krwi, a przed wybuchem epidemii bardzo zasłużyli się dla krwiodawstwa w kraju. Dlatego nie warto oddawać krwi, ponieważ ludzie są traktowani jak krowy. Wydoicć i zapomnieć

  Odpowiedz
 11. Witam,
  mam pytanie odnośnie zaświadczenia.
  Mój pracownik chciał oddać krew, jednak nie zakwalifikowano go do donacji. Jednak otrzymał zaświadczenie od lekarza (nie to godzinowe, tylko na cały dzień), na którym jest informacja o jej oddaniu. Przez co ma dzień wolny mimo nieoddania krwi. Czy nie jest to nadużycie?

  Odpowiedz
 12. Jaka Jest podstawa prawna iż należy ponownie oddać krew 3 razy po wystawieniu pierwszego zaświadczenia aby otrzymać ponownie drugie?

  Odpowiedz
  • Dzień dobry, w odpowiedzi na e-mail dotyczący wydawania zaświadczeń Honorowym Dawcom Krwi uprawniających do 33% ulgi na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego, uprzejmie informujemy, że można uzyskać następne zaświadczenie za trzy kolejne donacje. Koniecznym jest ponowne spełnienie przesłanek uprawniających do wystawienia zaświadczenia, tj. dawca musi oddać trzy donacje krwi i jej składników albo trzy donacje osocza od ozdrowieńców (w okresie od daty wystawienia pierwszego zaświadczenia jednak w czasie stanu zagrożenia epidemicznego, bądź stanu epidemii).
   Z poważaniem,
   Monika Rutkowska
   Narodowe Centrum Krwi

   Odpowiedz
   • Jaka jest interpretacja i podstawa prawna skoro przepis mówi:

    Art. 9a. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
    epidemii:

    2) honorowemu dawcy krwi, który oddał co najmniej 3 donacje krwi lub jej
    składników, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługuje ulga
    w wysokości 33% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego
    transportu zbiorowego: (…)

    Skąd wynika termin ważności zaświadczenia (6 miesięcy ) z jakiego przepisu? Skąd wynika termin ważności zaświadczenia od dnia wystawienia, a nie od terminu ostatniej donacji?
    Czy osoba kontynuująca oddawanie krwi traci uprawnienia do zniżki z chwilą wydania zaświadczeni i musi nabywać nowe?
    Czy nie wystarczy, że oddaje nadal krew i wystąpi o kolejne zaświadczenie skoro ustawa mówi co najmniej trzy razy?

    Odpowiedz
    • Witam serdecznie!
     Ustawa o publicznej służbie krwi otrzymała tekst jednolity 6 września 2021 roku. Niestety część przepisów nie została do niej wstawiona i nadal pozostaje w “Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw”. Dawcy często o tym zapominają. Przepisy są zamieszczone przed tekstem ustawy https://krwiodawcy.org/akty_prawne/D2021000174901.pdf

     Odpowiedz
 13. Dzień dobry,
  Bardzo proszę o informację, co ma zrobić pracodawca w sytuacji, kiedy stan zdrowia pracownika nie pozwala mu na oddanie krwi. Wiem, że wtedy stacja krwiodawstwa również powinna wystawić zaświadczenie godzinowe, w którym wskaże czas spędzony przez pracownika w tym miejscu, czyli na przykład od godziny 8.30, czyli od momentu otwarcia. Ale jak rozwiązać ten problem, gdy na przykład: pracownik powinien wykonywać obowiązki służbowe od godziny 6.00, a stacja krwiodawstwa jest czynna od godz. 8.30. Co z pozostałym czasem pracy, kto je usprawiedliwia (od godz. 6.00 do 8.30)? Co w sytuacji, kiedy krwiodawca uda się do stacji o godzinie np. 12.00 (powinien być wyspany, wypoczęty, przecież nie musi czekać pod budynkiem stacji od godziny 6.00 rano), nie uda mu się oddać krwi, opuści stację w momencie zakończenia pracy? Czasem procedura trwa nawet do 2 godzin. Czy wtedy dostanie zaświadczenie za cały dzień?

  Czekam na odpowiedź, dziękuję i pozdrawiam.

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Takie godziny zgodnie z przepisami pracownik musi odrobić. Oczywiście jeżeli godziny z zaświadczenia nie pokryły się z godzinami pracy w całości. Niestety ale punkt krwiodawstwa nie powinien wystawiać zaświadczenia za czas, który nie jest związany z oddawaniem krwi. Centrum nie wie na co pracownik przeznacza godziny przed donacją: czy na wypoczynek czy na załatwianie swoich prywatnych spraw. Dlatego na zaświadczeniu są wypisywane godziny, które są związane “bezpośrednio” z oddawaniem krwi. To samo się tyczy akcji w godzinach popołudniowych. Jeżeli zbiórka krwi jest od godziny 12:00 to personel nie może potwierdzić w przypadku nie oddania krwi, że czas przed zbiórką był przez dawcę wykorzystywany np do przygotowania się do oddania. W związku z tym dawca na swój sposób ponosi pewne ryzyko tego, że będzie musiał odrobić godziny nieobecności nieusprawiedliwionej. Dodatkowo nie ma pewności, że gdyby przepisy były tak sformułowane, że należałby się dzień wolny bez względu na to czy ktoś oddał rzeczywiście krew czy został zdyskwalifikowany mogłoby dochodzić do nadużyć o których już wspominaliśmy w jednej z odpowiedzi w komentarzach gdzie pracownik z góry zakłada, że zaznaczy odpowiedź w kwestionariuszu, która spowoduje dyskwalifikację a skorzysta również z dnia wolnego mimo nie oddania. Mimo iż są to skrajne sytuacje to jednak mogłyby się zdarzać.

   Odpowiedz
 14. Witam serdecznie,
  proszę o udzielenie informacji, jak należy zastosować dwa dni wolne w przypadku systemu równoważnego – dwie zmiany po 12 godzin (dzień / noc) – dniówka na
  I zmianie przypada od 7:00 do 19:00 i w tym dniu oddano krew, następnego dnia praca przypada na II zmianę od 19:00 do 7:00 dnia następnego – w jakim przedziale czasowym należy udzielić drugiego dnia wolnego w związku z oddaniem krwi, przypadającym na II zmianę?.

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Nie jest to doprecyzowane przepisami. Samo Narodowe Centrum Krwi na swojej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/nck/po-donacji przedstawia informację, że wolne jest do godziny 24:00: “Honorowemu Dawcy Krwi przysługuje zwolnienie od pracy w dniu oddania krwi i na czas okresowego badania lekarskiego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (do godziny 24:00 w dniu oddania krwi”, jednak to tylko interpretacja przepisów. Bezpośrednio taki zapis nie znajduje się w aktach prawnych. Oczywiście jest to zapis ogólny odnoszący się do czasu kiedy to nie ma ogłoszonego stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego.

   Odpowiedz
 15. Witajcie
  Będę wdzięcznaza informację.
  W listopadzie byłam na Zanzibarze. Czy mogę oddać krew wcześniej aniżeli po roku? Jeśli tak to na jakich warunkach?
  Dziękuję!

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Same przepisy dopuszczają taką możliwość: 12 miesięcy od dnia opuszczenia terenów endemicznego występowania malarii; okres ten może być skrócony do 4 miesięcy, jeżeli badania w kierunku malarii przeprowadzone metodami immunologicznymi dają wyniki negatywne. Natomiast niektóre RCKiK nie akceptują takich wyników gdyż mają one małą czułość i żądają badań metodami biologii molekularnej. Inne w ogóle nie zgadzają się na skrócenie dyskwalifikacji. Druga sprawa to znalezienie miejsca gdzie je wykonasz i koszty.

   Odpowiedz
 16. Witam.
  Moje pytanie: Czy pracownik może wykorzystać tylko 1 dzień zwolnienia od pracy po oddaniu krwi a z 2 dnia zrezygnować?

  Odpowiedz
   • Witam, mój błąd, zapomniałem dostarczyć zaświadczenie pracodawcy w terminie 7 dni. W efekcie kosztem dwóch dni nieobecności zostały mi zredukowane 16 wypracowanych nadgodzin. Czy są przepisy pozwalające mi wybrać dni wolne w późniejszym okresie? Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź.

    Odpowiedz
    • Nie, nie ma takiej możliwości. Dniami wolnymi mogą być tylko dzień donacji i dzień kolejny po dniu donacji. Dni te nie są nagrodą a mają pozwolić zregenerować się organizmowi. W związku z tym nie da się ich “przenosić”, odbierać w innym terminie.

     Odpowiedz
 17. Witam, czy RCKiK przy wystawianiu zaświadczenia wysyła je automatycznie do pracodawcy? Czy to pracownik musi dostarczyć zaświadczenie w formie pisemnej? Pytam ponieważ pracodawca dopiero teraz (mimo, że jestem wieloletnim krwiodawcą) każe mi dostarczać wersje papierową, tak jakby tej elektronicznej nie widział i przez to prawdopodobnie zostało mi źle wyliczane wynagrodzenie (80% a nie 100%). Pierwszy raz się spotykam z taką sytuacją i nie wiem po której stronie leży wina…

  Odpowiedz
 18. Dzień dobry
  Czy pracodawca może nie zapłacić za dni wolne z powodu oddania krwi? Dostaliśmy informację, że firma nie będzie płacić bo dużo pracowników zaczęło oddawać krew ze względu na wolne 2 dni.

  Odpowiedz
 19. Jeżeli jestem dawcą od wielu lat – oddałem już 12l, z czego w ostatnim byłem 5x, to czy aby jutro jadąc POL-REGIO muszę mieć faktycznie te śmieszne zaświadczenie? Więcej zachodu aby to zdobyć niż samej korzyści. Powinni wszystkim honorowym dawcą (z legitymacją) akceptować ulgę.

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Tak, musi mieć Pan zaświadczenie potwierdzające 3 krotne oddanie krwi w czasie epidemii gdyż taki dokument został wpisany do przepisów ustawy. Taki wzór dokumentu również został dostarczony do podmiotów świadczących usługi przewozowe krajowe.

   Odpowiedz
 20. Dzień dobry. Moje pytanie dotyczy ulgi na przejazdy. Czy obowiązek dopłaty różnicy między biletami z 1 i 2 klasy dotyczy każdej sytuacji tj. zarówno gdy kupuję bilet że zniżka w 1 jak i w 2 klasie? Jeśli tak to w przypadku pkp i biletów na długie trasy zniżki praktycznie nie ma gdyż zapłata różnicy w cenach biletów skutecznie ją niweluje, często do 0

  Odpowiedz
 21. Dzień dobry Czy do oddania osocza jako ozdrowieniec wystarczy zaświadczenie z portalu pacjent.gov.pl o odbyciu izolacji czy muszę załatwić jakieś inne zaświadczenie? Jeśli tak to skąd je wziąć?

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Oto odpowiedź z RCKiK w Raciborzu:
   Osocze może być pobrane m.in. od osób, które są po zakażeniu SARS-CoV-2/po wyzdrowieniu z potwierdzonego COVID-19, u których minął okres co najmniej 14 dni od zakończenia izolacji na podstawie wpisu do systemu gabinet.gov.pl/pacjent.gov.pl, a więc wystarczy. Pozdrawiam.

   Odpowiedz
 22. Witam, chciałbym oddać krew 30go kwietnia, w związku z tym chciałbym skorzystać jedynie z dnia wolnego dnia 1go maja a w dniu oddania chciałbym pójść do pracy, czy jest taka możliwość?

  Odpowiedz
  • W dniu 25 stycznia 2021 r. opublikowana została ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, nadającą dodatkowe uprawnienia m.in. Honorowym Dawcom Krwi i jej składników. W przedmiotowej ustawie zawarty jest zapis, że w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19 (zatem nie tylko po chorobie COVID-19) przysługuje, m.in. zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od czynności służbowych w dniu, w którym oddał krew lub jej składniki oraz w dniu następnym.

   Mając jednak na uwadze sygnały napływające od Honorowych Dawców Krwi w kontekście skorzystania z dnia wolnego wyłącznie w dniu donacji, co wynika ze specyfiki niektórych zakładów pracy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Dawców, Centra Krwiodawstwa takie zaświadczenia wydają. Odbywa się to w porozumieniu z Krwiodawcą, tj. Krwiodawca określa, czy zaświadczenie powinno odnosić się do jednego czy dwóch dni wolnych od pracy. Wobec powyższego, w przypadku wyrażenia chęci otrzymania zaświadczenia uprawniającego wyłącznie do jednego dnia wolnego od pracy bądź wykonywania czynności służbowych Krwiodawca składa stosowne oświadczenie, iż chce skorzystać tylko z jednego dnia wolnego. Jednakże biorąc pod uwagę cel, któremu ma służyć dzień wolny, tj. zrekompensowanie wydatku energetycznego związanego z donacją krwi, w tym ewentualnie z towarzyszącym donacji stresem (który może mieć w indywidualnych przypadkach różne nasilenie), przedmiotowe zaświadczenia nie mogą być wydawane tylko na dzień przypadający po dniu donacji, ponieważ nie byłoby to zgodne z tym celem.

   Odpowiedz
 23. Jak się ma sprawa wydania zaświadczenia uprawniającego do zniżki na przejazdy w wypadku, gdy donacje odbywały się w dwóch lub trzech różnych centrach? Zakładając, że były to centra z różnych województw (a nie tylko oddział terenowy), np. dwie donacje w Ciechanowie i jedna w Suwałkach.

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Należy napisać prośbę np. mailem do “starego” centrum o przesłanie zaświadczenia potwierdzającego oddanie krwi w danym okresie czasu. Z tym zwykłym zaświadczeniem proszę udać się do “obecnego” centrum celem wystawienia zaświadczenia potwierdzającego 3 oddania w czasie epidemii.

   Odpowiedz
 24. Dzień dobry,
  Dzisiaj w WCKiK (mimo oddania w okresie epidemii 5 donacji krwi pełnej) odmówiono mi wystawienia zaświadczenia potrzebnego do zniżki 33%. Argumentowano to tym, że dotyczy ona wyłącznie osób które oddały osocze po chorobie COVID-19. Czy jest jakiś sposób na wymuszenie na pracownikach centrum wydania takiego zaświadczenia? Czy zależy to wyłącznie od dobrej woli centrum?

  Odpowiedz
 25. Witam, Jestem strażakiem, pelnię służbe 24 godziny od 8.00 rano so 8.00 rano, czy zwolnienie na dwa nie oznacza że powinienem mieć zaliczone 24 godz. ? Kadry chcą mi zapisać tylko 16 godzin z pierwszego dnia.

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Zwolnienie obowiązuje do 24:00. Jednak w przypadku oddania krwi w czasie ogłoszenia stanu epidemii są 2 dni wolnego. oznacza to, że pierwszy dzień jest do 24:00 oraz druga doba od 00:00 do 24:00 co oznacza, że pierwsze 24 godziny pracy powinny być uwzględniane w całości. W drugi dzień wolne przysługuje zgodnie z interpretacją NCK do 24:00.

   Odpowiedz
 26. Czy oddając krew w piątek mając sobotę i niedzielę wolną z grafiku w pracy można odebrać dzień wolny za oddanie krwi w poniedziałek? Podejrzewam , że w tej kwestii były już jakieś wyroki proszę o info w tej sprawie jak to interpretować. Drugie pytanie jaki jest czas na dostarczenie pracodawcy zaświadczenia o oddaniu krwi jest na to jakaś podstawa prawna ? Siedem dni ? Niezwłocznie?

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Wolne jest w dzień donacji i dzień następny a więc sobota. Aby był poniedziałek powinno być użyte sformułowanie następny dzień roboczy.
   Jeżeli chodzi o kwestię usprawiedliwienia to rozporządzenie https://krwiodawcy.org/akty_prawne/D20141632.pdf mówi tylko:
   “§ 2. 1. Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia.
   2. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Jeżeli przepisy prawa pracy obowiązujące u danego pracodawcy nie określają sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego.”
   Nie ma więc w tym akcie prawnym nic na temat terminu. Jednak uważam, że w takim nieunormowanej sytuacji nalezy korzystać z przepisów Kodeksu Pracy a więc “Ubezpieczony był zobowiązany do doręczenia zwolnienia pracodawcy nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Termin 7 dni, w jakim pracownik miał dostarczyć zwolnienie lekarskie, liczono od dnia następującego po dniu otrzymania tego zwolnienia przez ubezpieczonego.”

   Odpowiedz
 27. Witam.
  Czy jeżeli pracuje na zmiany i zdecydowałem sie oddac krew na przypadajacej Mi 3zm to z racji przysługującego mi następnego dnia wolnego musze sie zjawić wpracy na 3zm na 24:00 ??

  Odpowiedz
 28. Czy jeżeli przyjdę oddać krew (pierwszorazowo), a z jakichś nieprzewidzianych powodów (np. słabe wyniki wstępnego badania lub inne) okaże się, że jednak nie mogę tej krwi oddać, to czy przysługuje mi wtedy jeden dzień wolny, dwa dni czy żaden?

  Odpowiedz
 29. Po cichu liczyłem że potanieją mi koszty dojazdu do pracy. Niestety w Kolejach Śląskich zniżka jest tylko na bilety jednorazowe. Trudno .. następna donacja możliwa za 31 dni . Pozdrawiam z Zawiercia.

  Odpowiedz
 30. Witam jeśli oddałem w 2020 krew więcej niż 3 razy, oraz jestem ozdrowiencem ale nie oddałem osocza i nie mam tytułu zhk to mogę skorzystać z 33% ulgi jeśli nie to co muszę zrobić?

  Odpowiedz
 31. “Czy mogę rozbić dni wolne na piątek i poniedziałek, bo w sobotę i niedzielę nie pracuję?

  Nie, nie ma możliwości rozbijania dni wolnych. Przysługuje dzień wolny w dniu oddania i następnym.”

  Otóż sprawa wcale nie jest taka oczywista.
  W dodatku do “Dziennika Gazeta Prawna” 11 lutego 2021 nr 28 (5436) – opublikowany został tekst Katarzyna Wilczyk – radcy prawnego, pt. Czy dodatkowy czas wolny
  za oddanie krwi może przepaść, w którym pani mecenas wskazuje także na całkiem możliwą taką interpretację, która pozwalałby wykorzystać piątek i poniedziałek.
  Niestety ze względu na prawa autorskie nie można tutaj wkleić całej opinii, zasadza się ona jednak głównie na konkluzji, że wprowadzone uprawnienie do 2 dni wolnego nie ma charakteru zapewnienia czasu na regenerację po oddaniu krwi, lecz jest formą benefitu/zachęty. Inne ujęcie by się “nie kleiło” – skoro bowiem miałoby być czasem na rekonwalescencję, to z jakiego niby powodu miałoby być wprowadzone tylko na czas epidemii? Jeżeli zaś jest to zachęta, to zmniejszenie uprawnień pracownikowi, który akurat w czwartek oddał krew a sobotę miał wolną – byłoby nierównym traktowaniem, a to jest zabronione.

  Autorka wskazuje też na wyrok TK z 2 października 2012 r. (sygn. K 27/11). “Trybunał uznał w nim za niezgodny z konstytucją art. 130 par. 21 kodeksu pracy, który stanowił, że jeżeli zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy święto przypada w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, to nie obniża ono wymiaru czasu pracy. Przepis ten został wprowadzony w związku z dodaniem święta Trzech Króli do dni ustawowo wolnych od pracy. Trybunał wskazał jednak, że w efekcie zastosowania tego przepisu pracownicy, dla których dzień tygodnia, w którym wystąpiło święto, jest dniem wolnym od pracy wynikającym z zachowania zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, nie otrzymają dodatkowego jednego dnia wolnego, podczas gdy pozostali zatrudnieni u tego samego pracodawcy, w tym samym systemie pracy, a nawet na tym samym stanowisku, dla których ten dzień był dniem pracy, będą do takiego dodatkowego dnia wolnego za święto uprawnieni”. Dlatego od tego czasu mamy zawsze dodatkowe dni wolne, gdy święto przypada w sobotę. Pani mecenas przez analogię odnosi się do uprawnienia do 2 dni dla HDK stawiając tezę, że doszłoby do nierównego traktowania.

  Odpowiedz
   • Są różne.
    W tym tekście prawo.pl też jest opinia pokrywająca się z opinią mec. Wilczyk:
    “Mec. Szkurłat jest jednak przeciwny nowelizowaniu przepisu. ? Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie wyinterpretować go w drodze wykładni celowościowej, która powinna zyskać prymat nad wykładnią językową. Tym bardziej, że zamierzeniem ustawodawcy było nagrodzenie krwiodawców w trudnym czasie epidemii. I choć jestem przeciwny różnego rodzaju wytycznym, to w tym przypadku takie wytyczne wydane przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii ukształtowałyby praktykę pracodawców ? uważa mec. Adam Szkurłat”. – Czyli ratunkiem tutaj byłby cel = zachęta. Wtedy piątek i poniedziałek usuwa zarzut nierównego traktowania.

    No mamy niechlujne prawo, to potem są takie problemy – co zrobić.

    Jest jeszcze jedna wskazówka – w prawie pracy obowiązuje zasada korzystności: Ze względu na to, że pracownik jest stroną z definicji słabszą, wszelkie wątpliwości interpretować należy na korzyść pracownika.

    Odpowiedz
    • Jest też druga ważna rzecz, że taka interpretacja przepisów musiałby zostać zaakceptowana przez Ministerstwo Zdrowia. Inaczej każdy dawca musiałby o nią walczyć w sądzie.

     Odpowiedz
     • Nie mogę się z tym zgodzić, że taka interpretacja musiałaby zostać zaakceptowana przez jakiekolwiek ministerstwo. W Polsce (może zapomnieliśmy o tym) stanowiska i poglądy ministerstw nie są źródłami prawa. Każde stanowisko wydawane przez ministerstwo zawiera klauzule, że nie ma mocy obowiązującej i jest wyłącznie poglądem.

      Ale z praktycznego punktu widzenia to by ułatwiło zadanie – to prawda. Choć przerażające jest to, że władza wykonawcza ma aż tak duży wpływ na to jak cała reszta stosuje prawo.

     • Także poprosiłem MZ i Narodowe Centrum Krwiodawstwa o jakieś stanowisko i pomoc w wyjaśnieniu – bo przygotowuję na ten temat mały materiał prasowy. Dzisiaj NCK kontaktowało się ze mną. Myślę, że w poniedziałek coś więcej się dowiem.

 32. A z czego wynika, że 3 donacje muszą odbyć się od 14 marca 2020 r.? Przepis wydaje się nic o tym nie wspominać. Napisano jedynie, że trzeba oddać 3 razy a ulga przysługuje w stanie epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Nic nie ma o 14 marca 2020. Co więcej, przepis jest przyszłościowy – przecież nie musi dotyczyć tylko tej epidemii, ale każdej innej, w której stan zagrożenia lub epidemii będzie ogłaszany w przyszłości i 14 marca 2020 r. nie będzie miał nic do tego. O co chodzi?

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Zgadza się ale obecnie jest to pierwszy stan epidemii i zagrożenia epidemicznego dlatego jest podawana data 14 marca 2020. Trzeba mieć też na uwadze, że przywilej jest czasowy a więc donacje z wcześniejszych okresów nie będą brane pod uwagę.

   Odpowiedz
   • Przepis nic takiego nie mówi:

    Art. 9a.
    1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii:
    1) honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 9, z tym że wymiar zwolnienia od pracy oraz zwolnienia od wykonywania czynności służbowych przysługuje w dniu, w którym oddał krew lub jej składniki, oraz w dniu następnym;
    2) honorowemu dawcy krwi, który oddał co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługuje ulga w wysokości 33% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego:
    a) kolejowego w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej,
    b) kolejowego w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne
    – na podstawie biletów jednorazowych.
    2. Honorowy dawca krwi, któremu przysługuje ulga na przejazd, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest obowiązany do uiszczenia dopłaty w wysokości stanowiącej różnicę między należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 1 a należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 2.
    3. Dokumentem poświadczającym uprawnienia, o których mowa w ust. 1:
    1) pkt 1 – jest zaświadczenie wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA;
    2) pkt 2 – jest zaświadczenie potwierdzające co najmniej 3 donacje wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA.
    4. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, zawiera:
    1) datę wydania zaświadczenia;
    2) imię i nazwisko dawcy krwi;
    3) numer PESEL dawcy krwi;
    4) informację o oddaniu 3 donacji krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19.
    5. Środki finansowe na realizację uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 2, pochodzą z budżetu państwa.

    Odpowiedz
   • Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw a nie publicznej służby krwi:

    Art. 33. 1. Uprawnienia, o których mowa w:
    1) art. 9a ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 3, przysługują przez 6 miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy zmienianej w art. 3;
    2) art. 47c ust. 1 pkt 12 ustawy zmienianej w art. 7, przysługują przez 12 miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy zmienianej w art. 3

    A ZWŁASZCZA TO:
    2. Uprawnienia określone w ust. 1 przysługują także przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy w przypadku oddania, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19, jeżeli co najmniej w dniu jej wejścia w życie liczba donacji wynosi 3 i zostało wydane zaświadczenie, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy zmienianej w art. 3.

    Zwyczajnie trochę się pogubiłem : ) Dam się chętnie naprowadzić na właściwe tory.

    Odpowiedz
 33. Czy zaświadczenie uprawniające do ulgi na przejazdy wygląda tak samo jak to do rozliczenia PIT? I czy można je otrzymać przez internet?

  Odpowiedz
 34. Witam,
  po krótkiej analizie mam rozumieć, że w przypadku oddawania osocza należeć może się dawcy nawet 48 dni wolnych w roku!?
  (ilość oddanego osocza w roku to 25 litrów. Jednorazowo można oddać 650 ml nie częściej jednak niż co dwa tygodnie, daje nam to możliwość oddania osocza 24 razy w roku).
  Pozdrawiam Monika

  Odpowiedz
     • dzień dobry.
      bardzo proszę o podpowiedź, skąd taki wniosek?
      Ustawa posługuje się sformułowaniem o “honorowym” krwiodawcy?

      Oczywiście wiem, że takie ograniczenie nie byłoby logiczne, ponieważ wykluczałoby krwiodawców właśnie “pierwszorazowych’ oraz innych, którzy nie posiadają formalnego potwierdzenia statusu “honorowego” (?), jednak tak wynikałoby ściśle z przepisu ogólnie obowiązującego.

     • Witam serdecznie!
      Krwiodawca pierwszorazowy posiada tytuł “honorowego dawcy krwi” wraz z oddaniem pierwszej donacji i tak gdy zasiada na fotelu go nie ma tak po zejściu z niego już tak. A więc po donacji nawet pierwszej zgodnie z uopsk “Art. 5. Użyte w ustawie określenia oznaczają: (…) dawca krwi – osobę, która oddała krew lub jej składniki do celów innych niż badania diagnostyczne;” dawca taki ma prawo do zaświadczenia potwierdzającego oddanie krwi a tym samym do przywilejów z tym związanych.

 35. Witam ,oddałem krew dzisiaj tj.piatek czy należy mi się jeszcze wolny poniedziałek? Pracuje w systemie od poniedziałku do piątku

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Żołnierze również mogą korzystać z 2 dni wolnych. Podstawa prawna jest taka sama jak dla dawców cywilnych. W ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych nie wymienia się, że przysługuje 1 dzień.
   3. Jeżeli zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym żołnierz zawodowy jest zwolniony od zajęć służbowych z powodu:
   (…)
   6) oddania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi lub z powodu badania lekarskiego dawców krwi,
   (…)
   Art. 60c. Okres przebywania na zwolnieniu lekarskim stwierdza zaświadczenie lekarskie wystawione zgodnie z art. 55 ust. 1 i art. 55a ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa albo wydruk zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6 tej ustawy, z tym że:
   (…)
   2) w przypadku, o którym mowa w art. 60b ust. 1 pkt 2 ? zaświadczenie jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi;
   (…)
   3. Zaświadczenie jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi albo decyzję, o której mowa w art. 60c pkt 5, żołnierz zawodowy jest obowiązany dostarczyć dowódcy jednostki wojskowej w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.
   (…)
   3. Jeżeli zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym żołnierz zawodowy jest zwolniony od zajęć służbowych z powodu:
   (…)
   6) oddania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi lub z powodu badania lekarskiego dawców krwi,
   (…)
   – zachowuje on prawo do 100% uposażenia.

   Odpowiedz
 36. Oddałam krew w dniu 25.01.2021 r., otrzymałam zaświadczenie na jeden dzień wolny, na dzień oddania krwi. Czy dla tej dotacji powinnam otrzymać również dwa dni wolnego?

  Odpowiedz
 37. Witam. Mam pytanie jeżeli obecnie mam dwa dni wolne za oddanie krwi ( pierwszy ustawowo A za drugi płaci zakład na podstawie porozumienia z klubem hak) to na podstawie obecnych przepisów można starać się o trzy dni wolnego?

  Odpowiedz
 38. Witam zwykle zostaję zaświadczenie potwierdzające oddanie krwi, czy po nowych zmianach jest tam wpisane że przysługują dwa dni wolnego ?

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Tak, jest napisane, że przysługują 2 dni. Niektóre centra wpisują dwie daty inne dodają tylko dzień donacji i dalej sformułowanie “oraz w dniu następnym”.

   Odpowiedz
 39. Co na to pracodawcy? Kto im zwróci za pensje dla pracownika za w dni wolne? Jeśli w danym roku krwiodawca odda krew 6 razy jest to 12 dni płatnych z czyjej kieszeni?

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   W czasie procesu legislacji ustawodawca prosi określone podmioty o opinie i uwagi do procedowanego aktu prawnego. Oczywiście nie ma możliwości wzięcia pod uwagę postulatów wszystkich przedstawicieli. Największe organizacje zrzeszające pracodawców nie zgłosiły uwag w tej kwestii. Zdajemy jednak sobie sprawę, że nie do końca jest to właściwe, że za oddaną krewi jej składniki na rzecz publicznej służby krwi koszty ponoszą pracodawcy a nie państwo.
   PS. W przypadku dawca osocza, który oddaje regularnie ten składnik, czyli co 2 tygodnie otrzyma w roku 52 dni wolnego 100% płatnego.

   Odpowiedz
 40. Czy 2 dni zwolnienia to 2 doby czy 2 dni gdzyz pracuje w systemie nocnych zmian. I ten drugi dzień byłby tylko zatem do 24?

  Odpowiedz
 41. Witam.
  1.Czy tylko osobie po przebyciu covid i oddaniu krwi przysługują 2 dni?
  2.Czy jak oddam dopiero krew 2 raz też przysługuje mi dzień wolny?

  Odpowiedz
 42. Witam,
  Proszę o odpowiedź, czy należy mieć własne badanie potwierdzające przebytą chorobę, czy jest ono wykonywane w Centrum Krwiodastwa podczas donacji?.
  Dziękuję

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Jest klika możliwości. Przechorowanie na COVID-19 potwierdza:
   – wpis na portalu pacjent.gov.pl albo
   – pozytywny wynik testu PCR (wymaz z nosogardzieli) / testu antygenowego albo
   – pozytywny wynik badań na przeciwciała anty-SARS-CoV-2.
   Jeżeli spełnia się któryś z tych warunków należy skontaktować się z RCKiK: https://krwiodawcy.org/ozdrowiency/

   Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Nie, nie może Pani oddawać osocza dla ozdrowieńców. Jak tylko będą wyniki badań klinicznych potwierdzających działanie osocza z przeciwciałami powstałymi w wyniku szczepień wytyczne zostaną dostosowane.

   Odpowiedz
 43. A czy to zaświadczenie mogę odebrać podczas kolejnej donacji w krwiobusie, czy też muszę udać się bądź skontaktować z RCKiK? Pytam, bo do RCKiK mam 60 kilometrów i zazwyczaj oddaję krew w busie.

  Odpowiedz
 44. Ale czy ten przepis działa wstecz? Czy liczymy, że wszystkie donacje na 6 m-c od 25.01.2021 do tyłu przysługuje ten dzień dodatkowy?
  Czy od 25.02.2021 dopiero liczymy?
  Pytam bo niby prawo nie działa wstecz, ale za PO i PIS już byly takie ustawy działające wstecz.

  Odpowiedz

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.