logo-osocze-od-ozdrowiencow

Kilka tygodni temu to Ty potrzebowałeś pomocy.
Teraz to Ty tą pomoc możesz nieść.
Twoje osocze może uratować komuś życie!
Jeżeli przebyłeś COVID-19 skontaktuj się z najbliższym centrum krwiodawstwa.

Kto to jest ozdrowieniec?

Zgodnie z Ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 określenie ozdrowieniec zarezerwowane jest dla osoby, u której ustąpiły objawy choroby zakaźnej. A więc to osoba u której wykryto materiał genetyczny wirusa SARS-CoV-2 ( może przebyć zakażenie bezobjawowo lub objawowo o różnym stopniu nasilenia objawów COVID-19) a obecnie nie wykrywa się obecności wirusa (badanie wymazu z nosogardzieli RT-PCR) lub osoba, która nie miała stwierdzonego zakażenia, a obecnie w jej krwi wykrywa się przeciwciała przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Osocze od takich osób zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia.


Kto może oddać osocze po COVID-19?

 1. Przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, lub osoby, które przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2,
 2. Sa obecnie uznane za zdrowe, czyli:
  • od wykonania ostatniego badania na obecność materiału genetycznego wirusa (badanie wymazu z nosogardzieli metodą RT-PCR), które było ujemne minęło 14 dni,
  • lub przebyły potwierdzone zakażenie SARS-CoV-2 i minęło co najmniej 28 dni od zakończenia objawów lub zakończenia izolacji (bez wykonywania badań kontrolnych metodą PCR),
  • lub miały stwierdzone przeciwciała anty-SARS-CoV-2 i nigdy nie miały objawów COVID-19, u których minął okres co najmniej 14 dni od dodatniego wyniku na obecność przeciwciał (bez wykonywania badań kontrolnych metodą PCR).
 3. Są w wieku 18-60 lat,
 4. Nie otrzymały w przeszłości transfuzji krwi lub jej składników.
 5. Osocza dla chorych na COVID-19 nie mogą oddać kobiety, które kiedykolwiek były w ciąży.
 6. Spełniają kryteria kwalifikujące dla dawców określone w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi
osocze ozdrowieńców
osocze ozdrowieńców
osocze ozdrowieńców
osocze ozdrowieńców
Ostateczną i wiążącą decyzje podejmuje lekarz w dniu kwalifikacji lekarskiej

Jak pobiera się osocze?

Osocze pobierane jest metodą plazmaferezy. Podczas plazmaferezy pobierana jest krew, którą rozdziela się (w specjalnym urządzeniu - separatorze) na osocze i pozostałe składniki, które są przetaczane z powrotem do tej samej żyły. Pobieranie osocza nie boli, jest całkowicie bezpieczne i trwa od 30 do 40 minut. Jednorazowo pobierane jest 600 ml osocza. Jeśli z jakiegoś powodu nie można pobrać osoczą w taki sposób możemy pobrać 450 ml krwi pełnej, z której otrzymamy ok 220-230 ml osocza. Pobrane osocze może być już bez obecności dawcy poddawane dodatkowym procedurom czy też podziałom na mniejsze jednostki lecznicze (po 200 ml).


Kontakt

- Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku tel. 85 745 63 11, 85 745 63 33
- Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy tel. 52 322 18 73, 52 322 18 71
- Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku tel. 58 520 40 20, 58 520-40-10 lub mailowo ozdrowieniec@krew.gda.pl
- Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu tel. 62 76 79 416, 62 76 79 417
- Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach tel. 726 227 229
- Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach tel. 41 345 21 14, 41 33 59 401
- Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie tel. 12 261 88 16
- Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie tel. 509 169 059
- Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi tel. 42 61 61 457, 42 61 61 467, 42 61 61 405, 42 61 61 456 lub mailowo rejestracja@krwiodawstwo.pl
- Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie tel. 668 015 522, 668 015 577, 89 526 01 56 w. 152
- Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu tel. 77 44 13 803
- Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu tel. 61 886 33 54 lub mailowo ozdrowieniec@rckik.poznan.pl
- Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu tel. ozdrowiency@rckik.pl
- Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu tel. 516 860 338, 500 754 538
- Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie tel. 17 867 20 33
- Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku tel. 58 520 40 40
- Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie tel. 726 530 560, 91 424 36 45
- Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu tel. 76 664 63 13
- Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie tel. 723 203 207
- Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu tel. 71 37 15 824 lub mailowo rejestracja@rckik.wroclaw.pl
- Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze tel. 68 329 83 93, 68 329 83 89
- Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie tel. 515 633 105 lub napisz maila na adres COVID-19OSOCZE@gmail.com


Najczęściej zadawane pytania

Ciężko chorowałem czy ktoś może sprawdzić czy to był COVID-19?
Fakt przebycia ciężkiej infekcji dróg oddechowych, bez potwierdzenia patogenu, który spowodował infekcję nie pozwala nam traktować takiej osoby jako ozdrowieńca COVID-19 / SARS-CoV-2. RCKiK nie zleca wykonywania badań przeciwciał oraz wymazów. Badania są wykonywane na zlecenie lekarzy, którzy sprawują opiekę nad pacjentem w czasie infekcji. Możesz też jako osoba prywatna zlecić wykonanie badania w laboratorium, które wykonuje testy na obecnośc przeciwciał anty-SARS-COV-2.


Czy Ministerstwo zamierza badać krew krwiodawczyń i krwiodawców, aby móc ją wykorzystać do leczenia COVID-19 i do badań nad wirusem SARS-CoV-2?
Zgodnie z wytycznymi ECDC (European Centre for Disease Preventionand Control) laboratoryjne badania przesiewowe dawców i/lub donacji krwi, osocza do wytwarzania produktów leczniczych oraz komórek i tkanek w kierunku SARS-CoV-2 nie są obecnie zalecane. Aktualnie brak jest dowodów naukowych wskazujących na możliwość przeniesienia wirusa COVID-19 na drodze krwi i jej składników. Poziomy wykrytego materiału genetycznego wirusa w osoczu pokrywające się z objawami klinicznymi są bardzo niskie i nie wdrożono polityki w zakresie badań przesiewowych innych wirusowych chorób układu oddechowego, dla których transmisja transfuzji pozostaje teoretyczna, w tym grypy. Nie bez znaczenia jest również fakt, że diagnostyka w kierunku COVID-19 oparta jest na pobieraniu wymazu, najczęściej z nosogardzieli. Zgromadzone dotychczas przez jednostki publicznej służby krwi ilości osocza z przeciwciałami anty-SARS-CoV-2 są przeznaczone do stosowania w lecznictwie w postaci transfuzji pacjentom chorym na COVID-19. Aktualnie nie podjęto decyzji o innym jego przeznaczeniu – priorytetem jest przede wszystkim kliniczne wykorzystanie osocza od ozdrowieńców, dopiero po zabezpieczeniu lecznictwa mogą być rozpatrywane decyzje o innym wykorzystaniu osocza.