Życzenia z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa

Szanowni Państwo, z okazji święta wszystkich polskich Honorowych Dawców Krwi składam podziękowania wszystkim Krwiodawcom i Przyjaciołom dzielenia się tym najcenniejszym dobrem. Dziękuję za ofiarność, zaangażowanie i oddanie idei bezinteresownego ofiarowania własnej krwi dla ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka. Życzę, aby każdy dzień przynosił radość, satysfakcję i poczucie spełnienia misji honorowego krwiodawstwa. Krew jest bezcennym … Dowiedz się więcej

Zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie określenia kwalifikacji i stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek

Projekt rozporządzenia dokonuje zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2017 r. w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek (Dz. U. poz. 1724), które wydane zostało na podstawie art. 14 ust. 1i ustawy z … Dowiedz się więcej

Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa 2022

Oddając krew, pomagasz potrzebującym! Możesz to zrobić już 17 listopada. Weź udział w Bankowej Akcji Honorowego Krwiodawstwa w 11. miastach: w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. Na wszystkich czekają atrakcyjne upominki! Od lat w Bankowej Akcji Honorowego Krwiodawstwa oddajemy krew i jej składniki, pomagając w ratowaniu zdrowia i … Dowiedz się więcej

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Pacjenta oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Promocji Krwiodawstwa, Dawstwa Szpiku Kostnego oraz Transplantologii

11:06 Powitanie gości przez przewodniczącego, 11:11 początek wystąpienia Dyrektor Narodowego Centrum Krwi: projekt ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie, organizacja publicznej służby krwi, pielęgniarki jako personel kwalifikujący dawców, przetaczanie krwi przez ratowników i perfuzjonistów, 11:07 nowe odznaczenie dla dawców, 11:18 oddawanie krwi przez obcokrajowców, 11:20 brak jasności w przepisach międzynarodowych oraz pozostałe działania na arenie międzynarodowej, … Dowiedz się więcej

Poziom białka istotny szczególnie dla dawców osocza

Osocze a białko Osocze w dużej mierze składa się z wody, ale zawiera również niezbędne białka, takie jak przeciwciała oraz białka biorące udział w procesie krzepnięcia. Dawcy osocza muszą spełniać określone wymagania kwalifikacyjne i przejść badania, w tym okresowe badanie stężenie białka w osoczu. Jeśli stężenie białka będzie poniżej 6 g/I, nie będzie można pobrać … Dowiedz się więcej

Sprawozdanie Polskiego Czerwonego Krzyża dotyczące krwiodawstwa za 2021

Fragment sprawozdania Polskiego Czerwonego Krzyża dotyczący działu krwiodawstwo za rok 2021. HONOROWE KRWIODAWSTWO PCK w ramach zadań statutowych prowadzi działania na rzecz krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz pozyskiwania honorowych dawców krwi. “Oddając krew – darujesz życie” – to hasło towarzyszy działaniom PCK ponad 60 lat. W 2021 r. w Stowarzyszeniu działały 922 Kluby Honorowych Dawców Krwi … Dowiedz się więcej

Skład Komitetu Sterującego do spraw projektu e-Krew

W skład Komitetu wchodzą:   Przewodniczący Komitetu Sterującego e-Krew – Waldemar Kraska, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia;  Główny Użytkownik – Małgorzata Lorek, Dyrektor Narodowego Centrum Krwi;  Główny Dostawca – Bartosz Jaroszewski, Dyrektor Pionu Architektury i Usług e-Zdrowia (Zastępca Dyrektora do Spraw Architektury i Usług e-Zdrowia), Centrum e-Zdrowia;  Nadzór Projektu po stronie Głównego Użytkownika – Agnieszka Beniuk-Patoła, Zastępca … Dowiedz się więcej

Nowy skład Krajowej Rady do spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

W dniu 30 sierpnia 2022 r. w siedzibie Narodowego Centrum Krwi odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Krajowej Rady ds. Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na lata 2022 – 2024. Powołania Członków nowej kadencji zostały wręczone przez Pana Waldemara Kraskę – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Czym zajmuje się Krajowa Rada do spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa? KRdsKiK doradza … Dowiedz się więcej

Czy mogę oddać krew nie mając 18 lat?

Aktem prawnym, który określa kryteria dopuszczenia dawców krwi do oddawania krwi i jej składników jest ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi. To właśnie w nim znajdziemy informację zarówno o minimalnym wieku wymaganym aby zostać dawcą krwi i jej składników … Dowiedz się więcej

Szczepionka Novavax a oddawanie krwi

W związku z dopuszczeniem do użytku na ternie Unii Europejskiej szczepionki białkowej firmy Novavax o nazwie Nuvaxovid przeciw COVID-19 (…) Narodowe Centrum Krwi po konsultacji z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii informuje, że w przypadku podania tej szczepionki, obowiązuje taki sam okres dyskwalifikacji czasowej jaki został wprowadzony po szczepionkach mRNA, czyli 48 godzin.