Zamieszanie w sprawie przetargu na czekolady

2023.09.14 – Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie: “Sukcesywna dostawa pakietów czekolad dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla Honorowych Dawców Krwi” za najkorzystniejszą uznano ofertę wykonawcy: MILLANO Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, ul. Wysogotowska 15, 62-081 Przeźmierowo

2023.12.13 – Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia niniejszym informuje, iż dokonuje unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanego w dniu 14.09.2023 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie: “Sukcesywna dostawa pakietów czekolad dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla Honorowych Dawców Krwi”. Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

2023.12.28 – Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia niniejszym informuje, iż dokonuje unieważnienia czynności unieważnienia postępowania dokonanego w dniu 22.12.2023 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie: “Sukcesywna dostawa pakietów czekolad dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla Honorowych Dawców Krwi”

Czy to koniec zamieszania? Zobaczymy. A tymczasem …

2024.01.04Ogłoszenie nowego zamówienia: “Sukcesywna dostawa pakietów czekolad dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla Honorowych Dawców Krwi”

Jakie zmiany w specyfikacji nowego przetargu?

1. LICZBA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW CZEKOLAD

Zamawiający a więc Narodowe Centrum Krwi podjęło decyzję, że tym razem nie będzie zamawiać 3 sztuk czekolad deserowych (40-45% masy kakaowej) z dodatkami. Natomiast w ich miejsce zamówi czekolady mleczne (nie mniej niż 30% masy kakaowej) z dodatkami.

2. OCENIANE KRYTERIA I ICH RANGA W OCENIE:

Stary przetargNowy przetarg
1. Oferowana cena – waga – 60 pkt (maksymalna wartość do uzyskania).1. Oferowana cena – waga – 60 pkt (maksymalna wartość do uzyskania).
2. Walory zdrowotne – waga – 40 pkt (maksymalna wartość do uzyskania),2. Łączna procentowa zawartość suchej masy kakaowej w pakiecie czekolad – waga – 20 pkt (maksymalna wartość do uzyskania)
3. Łączna liczba gramów cukrów w pakiecie czekolad – waga – 20 pkt (maksymalna wartość do uzyskania)

Skąd zmiany i nowy przetarg? Przeczytajcie odpowiedź z Narodowego Centrum Krwi:

Szanowny Panie,

Narodowe Centrum Krwi w odpowiedzi na e-mail z dnia 05.01.2024 r. pragnie poinformować, że zmiany w ilości poszczególnych rodzajów czekolad są następstwem konieczności pilnego procedowania postępowania przetargowego na dostarczanie czekolad do Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

W procedowanym obecnie przetargu zrezygnowano z tzw. czekolad deserowych (z dodatkami), które miały dotychczas 40-45% masy kakaowej, a w ich miejsce weszły czekolady (z dodatkami) z minimalną granicą zawartości masy kakaowej 30%. Biorąc pod uwagę doświadczenia z dotychczasowych przetargów należy spodziewać się, iż zgłaszane czekolady nie będą znacznie wykraczały poza minimalną zawartość tego składnika, a więc będą zbliżone do czekolad mlecznych. Oznacza to automatycznie, że Dawca krwi otrzyma 6 czekolad mlecznych (3 klasyczne i 3 z dodatkami). Omawiana zmiana podyktowana jest umożliwieniem udziału w przetargu szerszemu gronu producentów, którzy w swojej ofercie rzadko mają czekolady deserowe, a co za tym idzie w mniejszym stopniu będzie to wymagało wprowadzenia przez nich dużych zmian technologicznych. 

W przypadku zastąpienia czekolad deserowych czekoladami mlecznymi zasadne jest jednocześnie zwiększenie ilości czekolad gorzkich (z 2 na 3), mając na uwadze wspominaną już wielokrotnie ich wysoką wartość odżywczą. Przy takim podejściu, staramy się pogodzić preferowany przez wielu Krwiodawców smak czekolad mlecznych z aktualnymi zaleceniami żywieniowymi, w świetle których spożycie cukru wymaga ograniczenia, a spożycie bioaktywnych składników pochodzenia roślinnego (m.in. polifenoli) jest rekomendowane. W tym miejscu chcemy podkreślić, że do współpracy w ramach przygotowania dokumentacji przetargowej ponownie zaproszony został ekspert z zakresu żywienia z ówczesnego Instytutu Żywności i Żywienia – obecnie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy.  

Jednocześnie pragniemy poinformować, że zmiana ilości poszczególnych rodzajów czekolad w pakietach była przedmiotem dyskusji z udziałem Dyrektorów Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, którzy wyrazili poparcie aktualnej propozycji.    

Z poważaniem
Narodowe Centrum Krwi

Pozostałe wymagania opisaliśmy w Nowy przetarg na pakiety czekolad

38 komentarzy do “Zamieszanie w sprawie przetargu na czekolady”

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Discover more from Honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading