Wszystkie legitymacje Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi zachowują swoją ważność

W dniu wczorajszym w poście opublikowanym na facebooku zamieściłem między innymi informację, że odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi są nadawane od 1969 roku. Dostałem na maila wiele zapytań czy legitymacje w czasach PRL są ważne. Temat był już poruszany w 2012 roku przez Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża. Oto odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia na zapytanie PCK:

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 13 lutego 2012 r. (znak: Krw/040/8/2012) w sprawie ważności wszystkich wystawionych przez Polski Czerwony Krzyż od 1969 r. legitymacji stwierdzających nadanie odznaki “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” uprzejmie informuję, iż zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia tak jak legitymacje stwierdzające nadanie odznaki “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej Z dnia 9 września 1999 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” (Dz. U. nr 84, poz.939), tak i legitymacje stwierdzające nadanie odznaki “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” wydane na podstawie uchwały nr 148 Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1969 r. w sprawie akcji honorowego krwiodawstwa (M. P. nr 36, poz. 276) zachowują ważność. W konsekwencji nie wymagają wymiany i są dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń określonych w art. 43 i art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

Marek Haber
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Zdrowia

Doszło jednak do kolejnych zmian w prawie. Podczas ostatniej (2016/2017 r.) zmiany przepisów wprowadzono wymóg zamieszczania w dokumencie numeru PESEL jak i “stopnia” odznaki. Aby rozwiać wątpliwości ustawodawca w Ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw dodał przepis, który wprost mówi o zachowaniu ważności wcześniej wydanych legitymacji ZHDK (bez PESELu). Brzmi on następująco:

Art. 10. Legitymacje “Honorowego Dawcy Krwi”, “Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” oraz “Honorowego Dawcy Krwi – Zasłużonego dla Zdrowia Narodu” wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność po tym dniu.

Tak więc zmiany przepisów nie powodują obowiązku wymiany dokumentu. Bez względu kiedy wydano Wam legitymację Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi jest ona ważna. Jako taka stanowi dokument zarówno potwierdzający nadanie odznaki jak i Wasze uprawnienia wynikające z odrębnych przepisów.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Discover more from Honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading