Program lojalnościowy
Oddaj krew - znajdź najbliższy punkt krwiodawstwa
Grafika przedstawia przykładowe hasła jakie możesz dodać do zdjęć promujących dawstwo
Grafika zachęca do dodawania znaczków promujących krwiodawstwo na zdjęcia
Grafika przedstawia certyfikat potwierdzający oddanie krwi
Grafika przedstawia kroplę symbolizującą zapasy krwi
Grafika przedstawia osobę oddającą krew
Grafika przedstawia licznik odmierzający dni do donacji

Tag : separator

Ile jest separatorów komórkowych w Polsce?

Szanowni Państwo,

Narodowe Centrum Krwi uprzejmie informuje, iż w centrach krwiodawstwa na bieżąco pobierane jest osocze od ozdrowieńców z wykorzystaniem posiadanego sprzętu. Osocze od ozdrowieńców pobierane jest najczęściej z wykorzystaniem specjalnych urządzeń – separatorów komórkowych, które są zlokalizowane w siedzibach głównych wszystkich Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz niektórych oddziałach terenowych. Dotychczas centra nie zgłaszały niedoborów w zakresie zaopatrzenia w aparaturę niezbędną do pobierania osocza od ozdrowieńców, przy czym na bieżąco monitorowane są potrzeby centrów krwiodawstwa. W miarę rozwoju sytuacji epidemicznej i wzrostu aktywności dawców osocza – ozdrowieńców, pojawiła się potrzeba zakupu dodatkowego sprzętu celem poprawy efektywności i zwiększenia dostępności również w mniejszych miejscowościach, wobec czego podjęte zostały stosowne działania  zmierzające do zwiększenia liczby urządzeń do pobierania osocza w centrach jak również w pozostałych oddziałach terenowych. Do dyspozycji jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi pozostaje ponad 200 separatorów komórkowych.  Dodatkowo, w sierpniu br. Centra przystąpiły do projektu realizowanego przez Komisję Europejską, w ramach którego z Funduszu Emergency Support Instrument zostało przyznane wsparcie finansowe na zakup sprzętu potrzebnego do gromadzenia, przechowywania i testowania osocza, szkolenia bądź inne potrzeby organizacyjne w zakresie pobierania osocza od ozdrowieńców po COVID-19, w tym separatory.  Dodatkowo, co należy wyraźnie podkreślić, we wszystkich placówkach publicznej służby krwi ozdrowieńcy mogą oddawać krew pełną, z której po preparatyce można również otrzymać osocze z przeciwciałami.

Z poważaniem,

Beata Lewandowska

 

Pobieranie osocza metodą aferezy (plazmafereza)