Tag : po-szczepieniach

Szczepionki a krwiodawstwo

Okresy dyskwalifikacji po szczepieniach

Nie tylko choroby są podstawą do czasowej dyskwalifikacji dawcy. Również przez pewien czas po szczepieniach ochronnych nie można oddawać krwi. Poniższa tabela została stworzona na podstawie przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi.

Kryterium/przeciwwskazanie Szczegółowy opis kryterium/przeciwwskazania oraz warunki pobierania krwi od kandydata na dawcę krwi lub dawcy krwi
1.1 Szczepionka przeciw COVID-19 (mRNA):
– Comirnaty firmy Pfizer/BioNTech,
– firmy Moderna
48 godzin od szczepienia (po każdej dawce) lub 7 dni po całkowitym ustąpieniu objawów reakcji poszczepiennej (np. gorączka, wysypka)
1.2 Szczepionka przeciw COVID-19 (zawierająca żywe, atenuowane wirusy):
– COVID-19 Vaccine firmy Astra Zeneca,
– Ad26.COV2.S firmy Johnson&Johnson,
2 tygodnie
2 Wirusy lub bakterie atenuowane – wirusami przeciw BCG (gruźlicy), odrze, ospie wietrznej, różyczce, żółtej febrze, nagminnemu zapaleniu ślinianek przyusznych (świnka), nagminnemu porażeniu dziecięcemu, durowi brzusznemu (Vivotif), cholerze, grypy (Fluenz Tetra) 4 tygodnie
3 Inaktywowane/zabite wirusy, bakterie lub riketsje – wirusami przeciw cholerze, durowi brzusznemu (Ty-szczepionka durowa, TyT- szczepionka durowo-tężcowa, Typhim VI ), krztuścowi, durowi plamistemu, nagminnemu porażeniu dziecięcemu, grypy (Influvac Tetra, Vaxigrip Tetra) 48 godzin
4 Anatoksyny – anatoksyny błonicowej i tężcowej 48 godzin
5 WZW typu A 48 godzin pod warunkiem braku ekspozycji na zakażenie
6 WZW typu B 2 tygodnie pod warunkiem braku ekspozycji na zakażenie
7 Wścieklizna 48 godzin
w przypadku ryzyka zakażenia – dyskwalifikacja na okres 1 roku
8 Kleszczowe zapalenie mózgu 48 godzin
w przypadku ryzyka zakażenia – dyskwalifikacja na okres 1 roku
9 Poddanie się biernemu uodpornianiu surowicami odzwierzęcymi dyskwalifikacja na 3 miesiące
O ostatecznym dopuszczeniu lub dyskwalifikacji decyduje lekarz kwalifikujący w danym punkcie krwiodawstwa. Może on również określić inny okres dyskwalifikacji niż mówią przepisy.