Dokumenty potwierdzające grupę krwi

Od 2005-11-03 do 2013-01-18 przepisy uznawały następujące dokumenty za wiarygodne: 2. Przed przetoczeniem należy sprawdzić, czy w dokumentacji medycznej pacjenta znajduje się wynik badania grupy krwi. Za niewiarygodną uznaje się informację o grupie krwi zawartą w karcie informacyjnej z pobytu w innym szpitalu. Za wiarygodny można uznać wyłącznie wynik wpisany w dowodzie osobistym, karcie identyfikacyjnej … Dowiedz się więcej