fbpx

Dokumenty potwierdzające grupę krwi

Od 2005-11-03 do 2013-01-18 przepisy uznawały następujące dokumenty za wiarygodne:

2. Przed przetoczeniem należy sprawdzić, czy w dokumentacji medycznej pacjenta znajduje się wynik badania grupy krwi. Za niewiarygodną uznaje się informację o grupie krwi zawartą w karcie informacyjnej z pobytu w innym szpitalu. Za wiarygodny można uznać wyłącznie wynik wpisany w dowodzie osobistym, karcie identyfikacyjnej grupy krwi zgodnej z wzorem nr 3 określonym w załączniku do rozporządzenia, legitymacji honorowego dawcy krwi lub wynik z pracowni serologii transfuzjologicznej. Wynik badania grupy krwi umieszcza się w formularzu historii choroby w obecności dwóch osób, które składają własnoręczne podpisy po sprawdzeniu zgodności wyniku z wpisem.

W 2013-01-19 weszło w życie rozporządzenie zmieniające listę dokumentów potwierdzających grupę krwi. Wykreślono dowód osobisty. Zrobiono to ponieważ w nowym dokumencie nie ma możliwości wprowadzenia takiej informacji.

Za wiarygodny można uznać wyłącznie wynik badania grupy krwi wpisany w karcie identyfikacyjnej grupy krwi, której wzór jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia, lub wynik z pracowni serologii lub immunologii transfuzjologicznej.

Od 2017-11-07 do chwili obecnej obowiązuje nowe rozporządzenie, które dodało nowy dokument, który uznaje się za wiarygodne źródło oznaczenia grupy krwi oraz wykreślono co ważne dla dawców legitymację hdk.

Wiarygodnym wynikiem może być wyłącznie wynik grupy krwi oparty na dwóch oznaczeniach wykonanych z dwóch próbek krwi pobranych od tego samego pacjenta w różnym czasie:
1) wpisany w karcie identyfikacyjnej grupy krwi, której wzór jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia (karta jest ważna tylko łącznie z dokumentem tożsamości), albo
2) wpisany w legitymacji służbowej żołnierzy zawodowych, albo
3) pochodzący z  pracowni immunologii transfuzjologicznej zawierający wpisy o  dwóch oznaczeniach wykonanych w różnym czasie; jeżeli wynik pochodzi tylko z badania jednej próbki, lekarz zleca wykonanie drugiego oznaczania grupy krwi przed wydaniem składnika krwi; w przypadku koncentratu krwinek czerwonych, zwanego dalej „KKCz”, lub krwi pełnej konserwowanej, zwanej dalej „KPK”, badanie to może być wykonane przy próbie zgodności

Więcej o zasadach pozwalających na otrzymanie przez honorowych dawców krwi karty identyfikacyjnej na stronie: KrewKarta

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.