Fabryka frakcjonowania osocza – ciąg dalszy

Jak wiecie w 2010 roku Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs na budowę i uruchomienie pierwszej w Polsce fabryki przetwarzania osocza, w której będą produkowane leki m.in. dla chorych na hemofilię i białaczkę. Ma ona powstać do końca 2015 r. Teraz kupujemy leki dla chorych za granicą i mamy pełne magazyny nadwyżek osocza od naszych dawców. Ma … Dowiedz się więcej

Postępowanie konkursowe

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KONKURSOWYM Zespół Konkursowy powołany przez Ministra Zdrowia informuje, że wszczyna się postępowanie konkursowe na: WYBÓR PRYWATNEGO INWESTORA DYSPONUJĄCEGO TECHNOLOGIĄ I ŚRODKAMI NA INWESTYCJĘ POLEGAJĄCĄ NA WYBUDOWANIU I URUCHOMIENIU FABRYKI PRZETWARZANIA OSOCZA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ PRZETWARZANIU OSOCZA W TEJ FABRYCE Warunki Konkursu dostępne są na stronach: 1. Ministerstwa Zdrowia www.mz.gov.pl 2. … Dowiedz się więcej

Zebranie zespołu

Pierwsze posiedzenie Zespołu Konkursowego W dniu 4 listopada 2010 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Konkursowego powołanego w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór prywatnego inwestora dysponującego technologią i środkami na inwestycję polegającą na wybudowaniu i uruchomieniu fabryki przetwarzania osocza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przetwarzaniu osocza w tej fabryce. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele … Dowiedz się więcej