Postępowanie konkursowe

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KONKURSOWYM
Zespół Konkursowy powołany przez Ministra Zdrowia
informuje, że wszczyna się postępowanie konkursowe na:

WYBÓR PRYWATNEGO INWESTORA DYSPONUJĄCEGO TECHNOLOGIĄ I ŚRODKAMI NA INWESTYCJĘ POLEGAJĄCĄ NA WYBUDOWANIU I URUCHOMIENIU FABRYKI PRZETWARZANIA OSOCZA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ PRZETWARZANIU OSOCZA W TEJ FABRYCE

Warunki Konkursu dostępne są na stronach:

1. Ministerstwa Zdrowia www.mz.gov.pl
2. Narodowego Centrum Krwi www.nck.gov.pl
3. Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia www.zzpprzymz.pl

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu konkursowym należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczątką składającego wniosek, z dopiskiem:

KONKURS NA WYBÓR PRYWATNEGO INWESTORA DYSPONUJĄCEGO TECHNOLOGIĄ I ŚRODKAMI NA INWESTYCJĘ POLEGAJĄCĄ NA WYBUDOWANIU I URUCHOMIENIU FABRYKI PRZETWARZANIA OSOCZA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ PRZETWARZANIU OSOCZA W TEJ FABRYCE.

w terminie do dnia 21.01.2011 roku, do godziny 15.00. na adres: Narodowe Centrum Krwi, ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa

Na pytania dotyczące sposobu przygotowania wniosku o dopuszczenie do postępowania konkursowego, zadane do dnia 7.01.2011 r. na adres korespondencyjny: Narodowe Centrum Krwi, ul. Miodowa 1; 00-080 Warszawa, tel.: 22 556 49 00, fax 22 556 49 30, e-mail: konkurs@nck.gov.pl, Zespół Konkursowy opublikuje odpowiedzi na stronach internetowych: www.mz.gov.pl, www.nck.gov.pl, www.zzpprzymz.pl

Zespół Konkursowy zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu, na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

DO NINIEJSZEGO KONKURSU NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA PRZEPISY USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Warunki konkursu

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Discover more from Honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading