Zebranie zespołu

Pierwsze posiedzenie Zespołu Konkursowego

W dniu 4 listopada 2010 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Konkursowego powołanego w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór prywatnego inwestora dysponującego technologią i środkami na inwestycję polegającą na wybudowaniu i uruchomieniu fabryki przetwarzania osocza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przetwarzaniu osocza w tej fabryce.
W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele ministra właściwego do spraw zdrowia, ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw finansów, Prezesa Zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Narodowego Centrum Krwi, Konsorcjum Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, którzy zostali powołani w skład Zespołu Konkursowego przez Ministra Zdrowia.
Jednocześnie w posiedzeniu Zespołu Konkursowego uczestniczyli przedstawiciele niebędący członkami Zespołu z głosem doradczym, zaproszeni przez Przewodniczącego Zespołu Konkursowego.
Na posiedzeniu przewodniczący Zespołu Konkursowego wręczył powołania członkom Zespołu oraz wyznaczył spośród członków Zespołu Konkursowego ? sekretarza. Ponadto przedstawił harmonogram prac Zespołu Konkursowego, regulamin organizacyjny prac Zespołu Konkursowego oraz projekt warunków konkursu.
Ustalony został również termin kolejnego posiedzenia Zespołu Konkursowego.
W dniu wczorajszym wszyscy uczestnicy posiedzenia Zespołu Konkursowego sygnowali oświadczenia, w których zobowiązali się do nie ujawniania informacji związanych z całym przebiegiem postępowania konkursowego, mając na uwadze ważny interes Ministra Zdrowia i Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, interesy handlowe stron oraz zasady uczciwej konkurencji.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Discover more from Honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading