Program lojalnościowy
Oddaj krew - znajdź najbliższy punkt krwiodawstwa
Grafika przedstawia przykładowe hasła jakie możesz dodać do zdjęć promujących dawstwo
Grafika zachęca do dodawania znaczków promujących krwiodawstwo na zdjęcia
Grafika przedstawia certyfikat potwierdzający oddanie krwi
Grafika przedstawia kroplę symbolizującą zapasy krwi
Grafika przedstawia osobę oddającą krew
Grafika przedstawia licznik odmierzający dni do donacji

Zebranie zespołu

Pierwsze posiedzenie Zespołu Konkursowego

W dniu 4 listopada 2010 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Konkursowego powołanego w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wybór prywatnego inwestora dysponującego technologią i środkami na inwestycję polegającą na wybudowaniu i uruchomieniu fabryki przetwarzania osocza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przetwarzaniu osocza w tej fabryce.
W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele ministra właściwego do spraw zdrowia, ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw finansów, Prezesa Zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Narodowego Centrum Krwi, Konsorcjum Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, którzy zostali powołani w skład Zespołu Konkursowego przez Ministra Zdrowia.
Jednocześnie w posiedzeniu Zespołu Konkursowego uczestniczyli przedstawiciele niebędący członkami Zespołu z głosem doradczym, zaproszeni przez Przewodniczącego Zespołu Konkursowego.
Na posiedzeniu przewodniczący Zespołu Konkursowego wręczył powołania członkom Zespołu oraz wyznaczył spośród członków Zespołu Konkursowego ? sekretarza. Ponadto przedstawił harmonogram prac Zespołu Konkursowego, regulamin organizacyjny prac Zespołu Konkursowego oraz projekt warunków konkursu.
Ustalony został również termin kolejnego posiedzenia Zespołu Konkursowego.
W dniu wczorajszym wszyscy uczestnicy posiedzenia Zespołu Konkursowego sygnowali oświadczenia, w których zobowiązali się do nie ujawniania informacji związanych z całym przebiegiem postępowania konkursowego, mając na uwadze ważny interes Ministra Zdrowia i Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, interesy handlowe stron oraz zasady uczciwej konkurencji.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.