Przesuni臋cie terminu oddania systemu e-krew

Termin zako艅czenia prac na projektem systemu eKrew: 2021-05-31, 2022-05-31, 2022-08-31, 2023-12-31 馃檨


Artyku艂 archiwalny: aktualny stan prac na projektem dost臋pny pod adresem: Kolejne przesuni臋cie terminu oddania systemu e-krew


O systemie e-krew a聽 prawd臋 m贸wi膮c o jego projekcie i za艂o偶eniach mo偶ecie przeczyta膰 w artykule E-krew – co to jest?. Niestety ju偶 po tytule tego posta pewnie si臋 domy艣lacie, 偶e daty, kt贸re s膮 przedstawione na powy偶szej stronie nie s膮 ju偶 aktualne. Oficjalna data rozpocz臋cia realizacji projektu to 01.06.2018 i ona ju偶 si臋 oczywi艣cie nie zmieni. Jednak ju偶 data zako艅czenia realizacji czyli 31.05.2021 jest nierealna. Poni偶sza tabela m贸wi, 偶e prawdopodobnie oddanie ostatnich us艂ug z systemu e-krew (w tym dost臋p do systemu dla dawc贸w) odb臋dzie si臋 w po艂owie 2022 roku. Na to przesuni臋cie z艂o偶y艂o si臋 kilka przyczyn.

Post臋p prac nad systemem e-krew

Nazwa realizowanych prac Powi膮zane wska藕niki projektu Planowany termin osi膮gni臋cia Rzeczywisty termin osi膮gni臋cia Status realizacji celu
Zako艅czenie prac nad analiz膮 biznesow膮, w ramach prac nad dokumentem Analiza biznesowo-techniczna systemu e-Krew, w zakresie funkcjonalno艣ci dedykowanych dla obszar贸w: Portal dawcy, Administracja, Rejestracja i Gabinet lekarski Nie dotyczy 06.2019 06.2019 Osi膮gni臋ty
Zako艅czenie prac nad analiz膮 biznesow膮, w ramach prac nad dokumentem Analiza biznesowo-techniczna systemu e-Krew, w zakresie funkcjonalno艣ci dedykowanych dla pozosta艂ych obszar贸w: Portal PWDL, Modu艂 IHiT, Dzia艂 Pobra艅, Dzia艂 Preparatyki, Pracownie diagnostyczne CKiK, Dzia艂 Ekspedycji, Magazyn sk艂adnik贸w krwi, Magazyn materia艂贸w jednorazowego u偶ytku, Dzia艂 Zapewnienia Jako艣ci, Programy Lojalno艣ciowe i raportowa-nie Nie dotyczy 12.2019 12.2019 Osi膮gni臋ty
Przekazanie do CKiK i IHiT zakresu danych i protoko艂贸w komunikacyjnych niezb臋dnych do wsp贸艂pracy CKiK i IHIT z Platform膮 Nie dotyczy 09.2019 09.2019 Osi膮gni臋ty
Przeprowadzona analiza przedwdro偶eniowa modernizacji system贸w informatycznych CKiK i IHiT Nie dotyczy 12.2019 12.2019 Osi膮gni臋ty
Dostosowanie/modernizacja system贸w informatycznych CKiK i IHiT Nie dotyczy 08.2020
01.2022
Planowany
Zatwierdzona zmiana terminu realizacji kamienia na dzie艅 2022-01-01
Udost臋pnienie 艣rodowiska testowego us艂ug dla podmiot贸w wykonuj膮cych dzia艂alno艣膰 lecznicz膮 Nie dotyczy 10.2020
11.2021
Planowany
Zatwierdzona zmiana terminu realizacji kamienia na dzie艅 2021-11-15
Udost臋pnienie 艣rodowiska testowego us艂ug dla dawc贸w i kandydat贸w na dawc贸w Nie dotyczy 10.2020
11.2021
W trakcie realizacji
Zatwierdzona zmiana terminu realizacji kamienia na dzie艅 2021-11-15
Migracja danych z istniej膮cych system贸w (CKiK i IHiT) Nie dotyczy 12.2020
12.2021
W trakcie realizacji
Zatwierdzona zmiana terminu realizacji kamienia na dzie艅 2021-12-31
Udost臋pnienie 艣rodowiska produkcyjnego us艂ug dla podmiot贸w wykonuj膮cych dzia艂alno艣膰 lecznicz膮 1. (=2)
2. (=5)
3. (=1)
4. (=155)
5. (=108)
6. (=47)
04.2021
04.2022
Planowany
Zatwierdzona zmiana terminu realizacji kamienia na dzie艅 2022-04-06
Udost臋pnienie 艣rodowiska produkcyjnego us艂ug dla dawc贸w i kandydat贸w na dawc贸w 2. (=4)
3. (=1)
4. (=155)
5. (=108)
6. (=47)
7. (=250tys.)
04.2021
04.2022
Planowany
Zatwierdzona zmiana terminu realizacji kamienia na dzie艅 2022-04-06

Wska藕niki efektywno艣ci projektu

W zwi膮zku z zale偶no艣ci膮 wyst臋puj膮c膮 mi臋dzy wska藕nikami efektywno艣ci projektu zamieszczonych poni偶ej a punktami z wy偶szej tabeli takimi jak “Udost臋pnienie 艣rodowiska produkcyjnego us艂ug dla podmiot贸w wykonuj膮cych dzia艂alno艣膰 lecznicz膮” oraz “Udost臋pnienie 艣rodowiska produkcyjnego us艂ug dla dawc贸w i kandydat贸w na dawc贸w” pewne jest, 偶e termin realizacji ustalony na 05.2021 jest niemo偶liwy do osi膮gni臋cia.

Nazwa Jednostka miary Warto艣膰 docelowa Planowany termin osi膮gni臋cia Warto艣膰 osi膮gni臋ta od pocz膮tku realizacji projektu (narastaj膮co)
1. Liczba us艂ug publicznych udost臋pnionych online o stopniu dojrza艂o艣ci 3 – dwustronna interakcja szt 2 05.2021
08.2022
0
2. Liczba us艂ug publicznych udost臋pnionych online o stopniu dojrza艂o艣ci co najmniej 4 – transakcja szt. 9 05.2021
08.2022
0
3. Liczba uruchomionych system贸w teleinformatycznych w podmiotach wykonuj膮cych zadania publiczne szt. 1 05.2021
08.2022
0
4. Liczba pracownik贸w podmiot贸w wykonuj膮cych zadania publiczne nie b臋d膮cych pracownikami IT, obj臋tych wsparciem szkoleniowym osoby 155 05.2021
08.2022
0
5. Liczba pracownik贸w podmiot贸w wykonuj膮cych zadania publiczne nieb臋d膮cych pracownikami IT, obj臋tych wsparciem szkoleniowym kobiety osoby 108 05.2021
08.2022
0
6. Liczba pracownik贸w podmiot贸w wykonuj膮cych zadania publiczne nieb臋d膮cych pracownikami IT, obj臋tych wsparciem szkoleniowym m臋偶czy藕ni osoby 47 05.2021
08.2022
0
7. Liczba za艂atwionych spraw poprzez udost臋pnion膮 online us艂ug臋 publiczn膮 sztuk/rok 250 000 05.2022
08.2023
0

Daty wdro偶enia e-us艂ug

Nazwa Planowana data wdro偶enia
eU.01 Planowanie wizyty 05.2021 08.2022 Planowana zmiana terminu realizacji
eU.02 Profilowana informacja 05.2021 08.2022 Planowana zmiana terminu realizacji
eU.03 Uzyskanie za艣wiadczenia 05.2021 08.2022 Planowana zmiana terminu realizacji
eU.04 Z艂o偶enie deklaracji o wycofaniu donacji 05.2021 08.2022 Planowana zmiana terminu realizacji
eU.05 Zam贸wienie krwi 05.2021 08.2022 Planowana zmiana terminu realizacji
eU.06 Zg艂oszenie reklamacji 05.2021 08.2022 Planowana zmiana terminu realizacji
eU.07 Zg艂oszenie o niepo偶膮danych zdarzeniach i reakcjach 05.2021 08.2022 Planowana zmiana terminu realizacji
eU.08 Uzyskanie informacji w ramach procedury “look back” 05.2021 08.2022 Planowana zmiana terminu realizacji
eU.09 Konsultacje immunohematologiczne 05.2021 08.2022 Planowana zmiana terminu realizacji
eU.10 Wgl膮d do historii bada艅 immunohematologicznych 05.2021 08.2022 Planowana zmiana terminu realizacji
eU.11 Zwrot krwi lub jej sk艂adnik贸w 05.2021 08.2022 Planowana zmiana terminu realizacji

Teraz kilka s艂贸w wyja艣nie艅 z Centrum E-Zdrowia na temat powod贸w op贸藕nie艅 w realizacji projektu.

I. Ograniczenia i utrudnienia w realizacji etap贸w Projektu “e-Krew” wynikaj膮ce z aktualnej sytuacji epidemiologicznej zwi膮zanej z obecno艣ci膮 w Polsce wirusa COVID-19.

Wniosek o przed艂u偶enie terminu zako艅czenia realizacji projektu jest spowodowany aktualn膮 sytuacj膮 epidemiologiczn膮 zwi膮zan膮 z obecno艣ci膮 w Polsce wirusa COVID-19 oraz znacz膮cym zaanga偶owaniem przez Ministra Zdrowia Partner贸w Projektu “e-Krew” (CKiK) do przeprowadzania test贸w na obecno艣膰 wirusa. Ze wzgl臋du na obecn膮 sytuacj臋 epidemiologiczn膮 w Polsce i na 艣wiecie, Minister Zdrowia poinformowa艂 o konieczno艣ci zaanga偶owania wszystkich Centr贸w Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (CKiK) w przeprowadzanie test贸w na obecno艣膰 wirusa COVID-19. Priorytetowym zadaniem wszystkich CKiK s膮 zadania zwi膮zane z ci膮g艂ym zapewnieniem bezpiecze艅stwa pacjentom wymagaj膮cym leczenia krwi膮 i jej sk艂adnikami. Zadania zwi膮zane z COVID-19 anga偶uj膮 personel ka偶dego CKiK, a w konsekwencji powoduj膮 znacz膮ce utrudnienia w zakresie anga偶owania personelu CKiK w dzia艂ania zwi膮zane z realizacj膮 Projektu “e-Krew”, w tym m.in. w kontakty wynikaj膮ce z zada艅 grup roboczych dzia艂aj膮cych w ramach Projektu “e-Krew”. Utrudnienia w realizacji etap贸w Projektu “e-Krew” wynikaj膮 w szczeg贸lno艣ci z nast臋puj膮cych przyczyn:

 1. Zmniejszonej liczby os贸b pracuj膮cych w tych samych godzinach w r贸偶nych a) CKiK w wyniku wprowadzenia pracy rotacyjnej w zespo艂ach oraz wprowadzenia zasad chroni膮cych przed zaka偶eniem, tj. pracy zdalnej, izolacji/kwarantanny os贸b z maj膮cych kontakt z zaka偶onymi, opieki nad dzie膰mi;
 2. Wykonywania zada艅 i dzia艂alno艣ci statutowej w trybie “cito” ze wzgl臋du na zmniejszon膮 liczb臋 dawc贸w krwi przy nieznacznym zmniejszeniu zapotrzebowania na krew i jej sk艂adniki dla pacjent贸w oddzia艂贸w onkologicznych, chirurgicznych, kardiochirurgicznych;
 3. Wprowadzenia dodatkowych czynno艣ci wykonywanych przez zmniejszon膮 liczb臋 wszystkich pracownik贸w takich jak: dodatkowa dezynfekcja wszystkich miejsc kontakt贸w z osobami z zewn膮trz, wyd艂u偶enie czasu obs艂ugi poszczeg贸lnych dawc贸w na ka偶dym etapie pobierania krwi: uruchomienie dodatkowej wst臋pnej kwalifikacji, zachowanie odpowiednich odst臋p贸w pomi臋dzy poszczeg贸lnymi osobami, dopilnowanie zachowania niekrzy偶owanych dr贸g pomi臋dzy dawcami i personelem, dyscyplina zwi膮zana z utylizacj膮 materia艂u badawczego;
 4. Przygotowania zar贸wno personelu jak i sprawno艣ci aparatury do podj臋cia wykonywania
  bada艅 w kierunku COVID-19.

Zadania CKiK, ze wzgl臋du na zmieniaj膮c膮 si臋 sytuacj臋 epidemiologiczn膮 w kraju, musz膮 by膰 realizowane w trybie natychmiastowym i wynikaj膮 z konieczno艣ci reagowania na zmieniaj膮ce si臋 warunki i zalecenia, poprzez dynamiczne podejmowanie decyzji i wprowadzanie zmian w procedurach. Zadania CKiK wymagaj膮 r贸wnie偶 przygotowania odpowiedniej liczby personelu na wypadek wprowadzenia pracy ca艂odobowej na ka偶dym stanowisku. W takiej sytuacji nie jest mo偶liwe przeprowadzanie przez reprezentatywn膮 liczb臋 Partner贸w Projektu “e-Krew” konsultacji dotycz膮cych dokumentacji zwi膮zanej z poszczeg贸lnymi etapami Projektu, a co za tym idzie nie jest mo偶liwe
dokonywanie zgodnie z harmonogramem Projektu ostatecznych ustale艅 wymaganych do realizacji za艂o偶e艅 Projektu. Nale偶y zauwa偶y膰, 偶e udzia艂 Partner贸w Projektu “e-Krew”, z uwagi na wnoszony przez przedstawicieli poszczeg贸lnych CKiK wk艂ad merytoryczny wynikaj膮cy z posiadanej wiedzy i do艣wiadczenia w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, jest kluczowy dla powodzenia Projektu oraz jego prawid艂owej realizacji.

Aktualna sytuacja epidemiologiczna ma r贸wnie偶 wp艂yw na funkcjonowanie CeZ b臋d膮cego Liderem Partnerstwa. Do obecnie realizowanych zada艅 przez CeZ nale偶y zaliczy膰 m.in. prace dotycz膮ce:

 • aplikacji Ewidencji Wjazd贸w do Polski (EWP) maj膮cej na celu monitorowanie wirusa, ruchu osobowego na granicach i rozwoju sytuacji epidemiologicznej,
 • elektronicznej ewidencji wyda艅 rezerw strategicznych,
 • elektronicznej ewidencji wjazd贸w na terytorium Polski “EWP 2”,
 • UW – raportowanie stanu oddzia艂贸w zaka藕nych/szpitali dla Urz臋d贸w Wojew贸dzkich,
 • WSSE – raportowanie wykonanych test贸w / zara偶onych / hospitalizowanych / wyleczonych /
  zmar艂ych,
 • Wojew贸dzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych,
 • stworzenia us艂ug umo偶liwiaj膮cych teleporady dla pacjent贸w,
 • zmiany w systemach P2 na potrzeby dostarczania danych z system贸w P2 do system贸w powstaj膮cych do walki z wirusem COVID-19,
 • zmiany w systemach CeZ dla integracji z powstaj膮cym systemem do telekonsultacji medycznych

Brak mo偶liwo艣ci wsp贸艂pracy z Partnerami Projektu (g艂贸wnymi u偶ytkownikami budowanego Systemu) zgodnie z uprzednio wypracowanymi standardami uniemo偶liwia CeZ zachowanie dotychczasowej dynamiki prac nad Projektem oraz zak艂adanego post臋pu prac projektowych. Wy偶ej opisana sytuacja przyczynia si臋 bezpo艣rednio do uniemo偶liwienia b膮d藕 znacz膮cego spowolnienia obecnie realizowanych zada艅 w Projekcie “e-Krew” poprzez:

 • Brak mo偶liwo艣ci organizacji spotka艅 Zespo艂u analityk贸w z pracownikami CKiK, kt贸re maj膮 na celu przeprowadzenie inwentaryzacji sprz臋tu laboratoryjnego oraz okre艣lenie interface贸w komunikacyjnych urz膮dze艅 w zwi膮zku z konieczno艣ci膮 zapewnienia integracji Systemu e-Krew z urz膮dzeniami dzia艂aj膮cymi w Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa;
 • Brak mo偶liwo艣ci prowadzenia z pracownikami CKiK konsultacji przygotowanego materia艂u dotycz膮cego analizy systemowej Systemu e-Krew. Aktualnie, spo艣r贸d 80 obszar贸w wyst臋puj膮cych w Systemie e-Krew, oko艂o 40 obszar贸w wymaga dodatkowych konsultacji ze stron膮 biznesow膮, tj. Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w celu doprecyzowania analizy systemowej.
 • Brak mo偶liwo艣ci organizowania spotka艅 Zespo艂u analityk贸w z pracownikami CKiK, kt贸rych celem by艂o okre艣lenie danych, kt贸re s膮 niezb臋dne do przeprowadzenia migracji z 23 lokalnych baz danych CKiK do tworzonej na potrzeby Systemu e-Krew centralnej bazy danych.
 • Brak mo偶liwo艣ci organizowania warsztat贸w oraz spotka艅 grup roboczych w celu
  wypracowania wsp贸lnego stanowiska w ramach poszczeg贸lnych obszar贸w systemowych.
 • Brak mo偶liwo艣ci akceptacji wytworzonego materia艂u biznesowo-systemowego.

Sytuacja zwi膮zana z pandemi膮 wirusa COVID-19 powoduj膮ca znaczne ograniczenie udzia艂u Partner贸w Projektu “e-Krew” w pracach biznesowo-systemowych bez w膮tpienia wp艂ynie negatywnie na mo偶liwo艣膰 prowadzenia zaplanowanych zada艅 oraz wygeneruje op贸藕nienia na kolejnych etapach realizacji Projektu, w kt贸rych zaanga偶owanie Partner贸w oraz ich udzia艂 jest niezb臋dny, np. etap zwi膮zany z wytwarzaniem rozwi膮za艅 IT. Partnerzy Projektu nie maj膮 bowiem mo偶liwo艣ci przeprowadzenia test贸w dostarczanych modu艂贸w Systemu e-Krew, a w konsekwencji nie maj膮 mo偶liwo艣ci zg艂oszenia uwag do Systemu, na kt贸rym w przysz艂o艣ci b臋dzie opiera艂a si臋 Publiczna S艂u偶ba Krwi w Polsce. W zwi膮zku z powy偶szym, przeprowadzenie test贸w, zg艂oszenie ewentualnych uwag przez Partner贸w Projektu oraz wprowadzenie niezb臋dnych poprawek w Systemie przez Zesp贸艂 developer贸w, a nast臋pnie ostateczna akceptacja modu艂贸w Systemu przez Partner贸w musi zosta膰 przesuni臋ta w harmonogramie do czasu stabilizacji obecnie panuj膮cej epidemii.

Ograniczony i utrudniony udzia艂 Partner贸w Projektu “e-Krew” w procesie wytw贸rczym Systemu e-Krew generuje konieczno艣膰 wyd艂u偶enia Projektu o dodatkowe miesi膮ce, poniewa偶 prace Zespo艂u developerskiego s膮 uzale偶nione od wynik贸w prac Zespo艂u analityk贸w. Ze wzgl臋du na konieczno艣膰 wyd艂u偶enia terminu realizacji zada艅 Zespo艂u analitycznego oraz developerskiego wyst臋puje r贸wnie偶 konieczno艣膰 przesuni臋cia terminu przeprowadzenia szkole艅 pracownik贸w CKiK w stosunku do terminu pierwotnie za艂o偶onego w dokumentacji projektowej (lipiec – grudzie艅 2020 r.). W zwi膮zku z powy偶szym, w opinii CeZ konieczne jest r贸wnie偶 wyd艂u偶enie realizacji Projektu “e-Krew” o czas niezb臋dny do przeprowadzenia szkole艅 w 23 Centrach Krwiodawstwa oraz Instytucie Hematologii i Transfuzjologii (IHiT).

Maj膮c na uwadze powy偶sze oraz bior膮c pod uwag臋 charakter dzia艂alno艣ci statutowej CKiK a tak偶e zaanga偶owanie Partner贸w Projektu w szerokie spektrum zada艅 zwi膮zanych z zapewnieniem bezpiecze艅stwa pacjentom wymagaj膮cym leczenia krwi膮 i jej sk艂adnikami, nale偶y oczekiwa膰, 偶e po zniesieniu stanu epidemicznego w Polsce mo偶liwo艣膰 udzia艂u CKiK w pracach projektowych b臋dzie nadal znacznie ograniczona, a dotychczas wypracowane ramy wsp贸艂pracy b臋d膮 wymaga艂y ponownego zdefiniowania. Na obecnym etapie 偶adna z instytucji nie jest w stanie okre艣li膰 okresu trwania epidemii wirusa oraz tego jak silny b臋dzie wp艂yw epidemii na funkcjonowanie instytucji zaanga偶owanych w zwalczanie wirusa COVID-19, w tym Partner贸w Projektu “e-Krew”. Nale偶y jednak podkre艣li膰, 偶e nawet po zniesieniu stanu epidemicznego w Polsce i powrotu do “normalnego funkcjonowania pa艅stwa”, Partnerzy Projektu “e-Krew” w dalszym ci膮gu b臋d膮 zmaga膰 si臋 ze skutkami epidemii, kt贸ra w spos贸b bezpo艣redni oddzia艂uje na ca艂膮 s艂u偶b臋 zdrowia, a w szczeg贸lno艣ci na podmioty dzia艂aj膮ce na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem, w tym Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Maj膮c na uwadze jak trudna i bezprecedensowa jest opisana sytuacja zasadnym jest wyd艂u偶enie okresu realizacji Projektu “e-Krew” o 12 miesi臋cy, tj. szacowany czas na przywr贸cenie dynamiki i tempa prac projektowych, wdro偶enie Systemu e-Krew oraz zako艅czenie realizacji Projektu.

II. Wysoki stopie艅 skomplikowania oraz z艂o偶ono艣ci systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

System krwiodawstwa i krwiolecznictwa jest rozwijany w Polsce od ponad 30 lat, obejmuje on wiele skomplikowanych procedur i proces贸w dzia艂aj膮cych wewn膮trz Centr贸w Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (CKiK), pomi臋dzy CKiK, jak r贸wnie偶 pomi臋dzy CKiK a Podmiotami Wykonuj膮cymi Dzia艂alno艣膰 Lecznicz膮 (PWDL). Zadaniem Zespo艂u analizy Projektu “e-Krew” jest przepisanie wszystkich proces贸w i procedur na system informatyczny, kt贸ry usprawni Publiczn膮 S艂u偶b臋 Krwi w Polsce. Na etapie opracowywania wniosku o dofinansowanie przewidziano, 偶e b臋dzie to skomplikowane zadanie, jednak偶e przed przyst膮pieniem do prac analitycznych przez Zespo艂u analityk贸w, nie by艂o mo偶liwo艣ci precyzyjnej weryfikacji sposobu funkcjonowania 23 Centr贸w Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii (IHiT). Po rozpocz臋ciu prac projektowych Zesp贸艂 analityk贸w przeprowadzi艂 szczeg贸艂ow膮 analiz臋 proces贸w zaplanowanych w zwi膮zku z realizacj膮 Projektu “e-Krew” – analiza zosta艂a dokonana m.in. na podstawie rozm贸w i szczeg贸艂owego omawiania proces贸w z pracownikami (ekspertami) najlepiej znaj膮cymi spos贸b funkcjonowania systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa, oddelegowanymi do udzia艂u w pracach grup roboczych oraz na podstawie prac analitycznych przeprowadzonych w trakcie wizyt analityk贸w w siedzibach CKiK i IHiT

W wyniku przeprowadzonych prac analitycznych dotycz膮cych proces贸w systemu krwiodawstwa i krwiolecznictw stwierdzono, 偶e stopie艅 z艂o偶ono艣ci Projektu “e-Krew” jest znacznie wy偶szy ni偶 wynika艂o to z pierwotnych za艂o偶e艅, w oparciu o kt贸re zosta艂a opracowana dokumentacja aplikacyjna Projektu “e-Krew” oraz podpisane Porozumienie o dofinansowanie Projektu. Pomimo braku zmian w zakresie merytorycznym Projektu, w trakcie opracowywania Analizy Biznesowo-Technicznej stwierdzono, 偶e wiele z zaplanowanych proces贸w charakteryzuje si臋 znacznie wy偶szym stopniem z艂o偶ono艣ci ni偶 pierwotnie zak艂adano, a w konsekwencji wi臋ksz膮 czasoch艂onno艣ci膮 i czasem niezb臋dnym na przeprowadzenie wszelkich prac zwi膮zanych z budow膮 i wdro偶eniem Systemu e-Krew.

Bior膮c pod uwag臋, i偶 od tego jak precyzyjnie System e-Krew zostanie zaprojektowany przez Zesp贸艂 analityk贸w, a nast臋pnie zbudowany przez Zesp贸艂 deweloper贸w b臋dzie zale偶a艂o 偶ycie wielu ludzi, niezb臋dnym jest, by Projekt “e-Krew” otrzyma艂 dodatkowy czas niezb臋dny na przeprowadzenie wszystkich prac koniecznych do wytworzenia Systemu e-Krew.

III. Konieczno艣膰 dostosowania harmonogramu integracji Systemu e-Krew z “cz臋艣ci膮 szar膮” CKiK do harmonogramu realizacji zam贸wienia i dostarczenia zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP dla CKiK i NCK.

Zmiana koncepcji integracji Systemu e-Krew z “cz臋艣ci膮 szar膮” podyktowana jest zmianami jakie dokonuj膮 si臋 w systemie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, i musi nast膮pi膰 w wyniku prowadzonej przez MZ i NCK centralizacji proces贸w “cz臋艣ci szarej” w CKiK, kt贸ra obejmie nast臋puj膮cy zakres przedmiotowy: finanse i ksi臋gowo艣膰, gospodarka magazynowa, czy raportowanie. Zmiany w tym zakresie dokona艂y si臋 r贸wnie偶 w nast臋pstwie wniosk贸w poczynionych na etapie analizy przedwdro偶eniowej system贸w informatycznych obs艂uguj膮cych tzw. “cz臋艣膰 szar膮” w CKiK, kt贸ra m.in. wykaza艂a, 偶e:

 • przeprowadzenie 23 samodzielnych zam贸wie艅 publicznych – obarczone ryzykiem niewy艂onienia wykonawcy lub przed艂u偶aj膮c膮 si臋 procedur膮 przetargow膮 w 23 przypadkach;
 • analiza rozwi膮za艅 informatycznych zastosowanych w niekt贸rych CKiK ujawni艂a, 偶e istniej膮 systemy, w przypadku kt贸rych dostosowanie system贸w “cz臋艣ci szarej” mo偶e okaza膰 si臋 w og贸le niemo偶liwe lub dostawcy system贸w charakteryzuj膮 si臋 ma艂膮 elastyczno艣ci膮;
 • obecnie wykorzystywane systemy “cz臋艣ci szarej” w CKiK cz臋sto s膮 systemami przestarza艂ymi, a co za tym idzie mniej efektywnymi i mniej bezpiecznymi. Dodatkowo przestarza艂e technologicznie systemy “cz臋艣ci szarej” w niekt贸rych centrach generuj膮 wysokie koszty utrzymania. Dlatego realizacja pierwotnej koncepcji dostosowania system贸w “cz臋艣ci szarej” do potrzeb Systemu e-Krew nios艂aby ryzyko nieefektywnego wydatkowania 艣rodk贸w finansowych, poniewa偶 po dostosowaniu obecnych system贸w w CKiK, w nied艂ugim czasie pojawi艂aby si臋 konieczno艣膰 wymiany system贸w na nowsze.

Wnioski wyci膮gni臋te z analizy doprowadzi艂y do rozpocz臋cia reorganizacji proces贸w wewn臋trznych publicznej s艂u偶by krwi (NCK, CKiK), kt贸re zostan膮 zintegrowane w ramach jednego systemu informatycznego klasy ERP, obejmuj膮cego ww. obszary funkcjonalne. Dostarczenie jednego systemu finansowo-ksi臋gowego z modu艂em magazynowym do wszystkich CKiK zoptymalizuje procesy wewn臋trzne instytucji publicznej s艂u偶by krwi, kt贸re wraz z centralnym systemem klasy ERP m.in. otrzymaj膮 r贸wnie偶 ujednolicone procedury, plany kont, kalkulacje koszt贸w, s艂owniki asortyment贸w, lub kontrahent贸w. Wdro偶enie nowego rozwi膮zania b臋dzie r贸wnie偶 bardziej efektywne, poniewa偶 zostanie wdro偶ony nowy system uwzgl臋dniaj膮cy najnowsze standardy oraz najlepsze praktyki stosowane w budowie system贸w klasy ERP. Zam贸wienie publiczne b臋dzie koordynowane przez Narodowe Centrum Krwi (NCK) i sfinansowane ze 艣rodk贸w bud偶etu pa艅stwa. Natomiast zakres prac dostosowuj膮cy system do wsp贸艂pracy z Systemem e-Krew zostanie sfinansowany ze 艣rodk贸w Projektu “e-Krew”.

Jednym z zada艅 Projektu “e-Krew” pozostanie niezmiennie integracja Systemu e-Krew z “cz臋艣ci膮 szar膮”, natomiast zmianie podlega system zewn臋trzny, z kt贸rym System e-Krew musi nawi膮za膰 wsp贸艂prac臋.

Wdro偶enie systemu ERP w 23 jednostkach publicznej s艂u偶by krwi to z艂o偶one i du偶e przedsi臋wzi臋cie. Po pierwsze niezb臋dne jest zr臋czne przygotowanie, przygotowanie i rozstrzygni臋cie post臋powania przez Partnera Projektu – NCK (etap przygotowania zam贸wienia aktualnie dobiega ko艅ca i odbywa si臋 przy asy艣cie technicznej zespo艂u e-Krew CeZ), a nast臋pnie wdro偶enie systemu ERP w wielu jednostkach w ograniczonym okresie czasu. Aby unikn膮膰 zmaterializowania si臋 ryzyka harmonogramowego tego zadania, fundamentalne znaczenie b臋dzie mia艂a sta艂a dost臋pno艣膰 zespo艂u specjalist贸w do realizacji r贸wnolegle dw贸ch tak ambitnych projekt贸w, kt贸rych zaanga偶owanie planuje si臋 w ramach dodatkowych 艣rodk贸w bud偶etowych. Co wi臋cej opr贸cz samego wdro偶enia tych system贸w, kluczowym zadaniem b臋dzie zapewnienie stabilnej i bezpiecznej komunikacji interfejs贸w po stronie dostawcy systemu ERP i systemu e-Krew. Nale偶y pami臋ta膰, 偶e zakupiony system nie b臋dzie systemem uniwersalnym, tzw. “pude艂kowym” i b臋dzie wymaga艂 dostosowania do specyficznych wymaga艅 jednostek publicznej s艂u偶by krwi, co mo偶e wp艂yn膮膰 na pracoch艂onno艣膰 prac po stronie dostawcy. R贸wnolegle spodziewamy si臋, 偶e skromne zasoby informatyczne w centrach krwiodawstwa b臋d膮 wymaga艂y sta艂ego zaanga偶owania specjalist贸w CeZ, w szczeg贸lno艣ci na etapie wdro偶enia, kiedy nieodzowna b臋dzie dost臋pno艣膰 specjalist贸w jednocze艣nie w 23 centrach. Czynnikiem kosztotw贸rczym dla Projektu w tym wypadku b臋dzie r贸wnie偶 wdro偶enie nowej technologii, w tym przede wszystkim konfiguracja i uruchomienie systemu w CKiK, nastawionego na wsp贸艂prac臋 z Systemem e-Krew, dostosowanie w zakresie funkcjonalnym do potrzeb Systemu e-Krew, przeprowadzenie test贸w z udzia艂em CKiK, wdro偶enie wsp贸lnego dla obu system贸w rozwi膮zania uwierzytelniania u偶ytkownik贸w, itp. Dodatkowo, aktualnie istnieje konieczno艣膰 uwzgl臋dnienia wzrostu stawek na rynku IT podczas wyceny koszt贸w prac przez potencjalnych dostawc贸w w por贸wnaniu do zak艂adanych stawek podczas tworzenia dokumentacji na etapie analizy przedwdro偶eniowej projektu.

Z punktu widzenia Projektu “e-Krew” zdecydowan膮 korzy艣ci膮 dla Projektu b臋dzie zwi臋kszenie kontroli nad realizacj膮 Zadania 4: Modernizacja system贸w informatycznych CKiK i IHIT (“cz臋艣膰 szara”) dzi臋ki integracji z jednym systemem spe艂niaj膮cym wymagania integracji z Systemem e-Krew zamiast 23 lokalnymi systemami CKiK. Aby zapewni膰 zgodno艣膰 rozwi膮za艅 zintegrowanego systemu informatycznego “cz臋艣ci szarej” CKiK oraz w艂a艣ciwe dostosowanie go do potrzeb Systemu e-Krew, proces przygotowania zam贸wienia publicznego koordynowanego przez NCK b臋dzie odbywa艂 si臋 przy wsparciu merytorycznym ze strony CeZ.

Bior膮c pod uwag臋 obowi膮zuj膮cy harmonogram prac nad Systemem e-Krew, jak r贸wnie偶 planowane terminy realizacji zam贸wienia i wdro偶enia ZSI ERP przez NCK i CKiK (1. Przygotowanie dokumentacji i wy艂onienie dostawcy ZSI do ko艅ca 2020 r.; 2. Prace analityczne i wdro偶eniowe do ko艅ca 2021 r.; 3. Uruchomienie ZSI z pocz膮tkiem 2022 r.) realizacja zadania Projektu “e-Krew” polegaj膮cego na integracji z systemami “cz臋艣ci szarej” CKiK nie b臋dzie mo偶liwa bez zmiany harmonogramu Projektu “e-Krew” i wyd艂u偶enia okresu jego realizacji. Wyd艂u偶enie Projektu o 12 miesi臋cy pozwoli na urealnienie harmonogramu i odpowiednie skorelowanie zada艅 na potrzeby przysz艂ej integracji.

Ponadto nale偶y zwr贸ci膰 uwag臋 na fakt, 偶e dzi臋ki zmianie podej艣cia do integracji system贸w “cz臋艣ci szarej” CKiK mo偶liwe staje si臋 zdecydowane zredukowanie ryzyka vendor-locku, kt贸re pozostawa艂o nadal aktualne dla Projektu “e-Krew” w tym obszarze i wykazanym w rejestrze ryzyk. Dzia艂ania w kierunku usprawnienia proces贸w wewn臋trznych systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa podejmowane przez NCK tj. wdro偶enie jednego, centralnego systemu we wszystkich CKiK inicjuj膮cego centralizacj臋 proces贸w w “cz臋艣ci szarej” stwarza szans臋, aby jeden podmiot publiczny odpowiedzialny za system krwiodawstwa i krwiolecznictwa sta艂 si臋 w艂a艣cicielem kodu 藕r贸d艂owego wytworzonego przez dostawc臋 oprogramowania “cz臋艣ci szarej” w CKiK. W wyniku zmiany koncepcji integracji system贸w “cz臋艣ci szarej” zmniejszona zostanie liczba dostawc贸w 艣wiadcz膮cych us艂ugi utrzymania system贸w informatycznych na rzecz centr贸w krwiodawstwa, co w zdecydowany i skuteczny spos贸b wp艂ynie na zredukowanie ryzyka vendor-locku. Redukcja tego ryzyka nast膮pi od dnia wdro偶enia Systemu, nie za艣 w bli偶ej nieokre艣lonej przysz艂o艣ci jak zak艂adano wcze艣niej w analizie ryzyk projektowych.

Reasumuj膮c: Wyd艂u偶enie okresu realizacji Projektu “e-Krew” jest konieczne do jego prawid艂owej realizacji oraz osi膮gni臋cia wszystkich zaplanowanych cel贸w i wska藕nik贸w Projektu. Nale偶y wzi膮膰 pod uwag臋, 偶e wniosek dot. wyd艂u偶enia okresu realizacji Projektu jest wypadkow膮 kilku czynnik贸w. Najwa偶niejszym z nich jest wyst膮pienie – niemo偶liwej do przewidzenia na etapie opracowywania za艂o偶e艅 Projektu oraz dokumentacji projektowej – si艂y wy偶szej zwi膮zanej z wyst膮pieniem wirusa COVID-19 i og艂oszeniem w Polsce stanu epidemicznego. Sytuacja ta ma charakter bezprecedensowy, jej konsekwencj膮 jest ograniczenie mo偶liwo艣ci bie偶膮cych kontakt贸w roboczych (np. udzia艂 w pracach grup roboczych, uzgadnianie dokumentacji analitycznej, itp.) ze wszystkimi Partnerami Projektu nale偶膮cymi do systemu s艂u偶by zdrowia, co bezpo艣rednio wp艂ywa na brak mo偶liwo艣ci utrzymania dotychczasowej dynamiki oraz post臋pu prac projektowych. Nale偶y pami臋ta膰 r贸wnie偶, 偶e Projekt “e-Krew”, kt贸rego celem jest wsparcie publicznej s艂u偶by krwi oraz nadzoru nad krwiolecznictwem w optymalnym wykorzystaniu zasob贸w krwi i jej sk艂adnik贸w, poprzez zastosowanie nowoczesnych narz臋dzi teleinformatycznych jest nowatorski, a zidentyfikowane w ramach Projektu procesy charakteryzuj膮 si臋 du偶ym stopniem z艂o偶ono艣ci, dlatego te偶 decyzje podejmowane w zwi膮zku z realizacj膮 Projektu (np. decyzja o wyborze wariantu polegaj膮cego na przeprowadzeniu centralnego zam贸wienia na dostarczenie jednego systemu finansowo-ksi臋gowego z modu艂em magazynowym do wszystkich Centr贸w Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa), musz膮 wsp贸艂gra膰 ze zmieniaj膮cymi si臋 warunkami organizacyjnymi i gospodarczymi, by w jak najwi臋kszym stopniu przyczynia膰 si臋 do rozwoju technologicznego us艂ug w sektorze publicznym.

Ww. czynniki, w spos贸b niezawiniony przez CeZ, maj膮 bezpo艣redni wp艂yw na zmian臋 ram czasowych niezb臋dnych na zrealizowanie pe艂nego zakresu rzeczowego Projektu, a w konsekwencji umo偶liwienie – po wdro偶eniu Systemu “e-Krew” – wykorzystywania wszystkich zaplanowanych funkcjonalno艣ci na rzecz Publicznej S艂u偶by Krwi.

I Skutkiem wyd艂u偶enia okresu realizacji Projektu “e-Krew” o 12 miesi臋cy, tj. do 31.05.2022 I. r. b臋dzie r贸wnie偶 konieczno艣膰 aktualizacji Harmonogramu Projektu wyznaczaj膮cego Kamienie milowe, zgodnie z poni偶szym:
a)Kamie艅 milowy nr 5: Dostosowanie /modernizacja system贸w informatycznych CKiK i IHiT.
Jest: 2020-08-11 / 2020-08-30 / 2020-09-20
Planowana zmiana: 2022-01-01 / 2022-01-21 / 2022-02-10
b)Kamie艅 milowy nr 6: Udost臋pnienie 艣rodowiska testowego us艂ug dla podmiot贸w wykonuj膮cych dzia艂alno艣膰 lecznicz膮.
Jest: 2020-10-15 / 2020-10-30 / 2020-11-20
Planowana zmiana: 2021-11-15 / 2021-11-30 / 2021-12-20
c)Kamie艅 milowy nr 7: Udost臋pnienie 艣rodowiska testowego us艂ug dla dawc贸w i kandydat贸w na dawc贸w.
Jest: 2020-10-15 / 2020-10-30 / 2020-11-20
Planowana zmiana: 2021-11-15 / 2021-11-30 / 2021-12-20
d)Kamie艅 milowy nr 8: Migracja danych z istniej膮cych system贸w (CKiK i IHiT).
Jest: 2020-12-31 / 2021-01-20 / 2021-02-15
Planowana zmiana: 2021-12-31 / 2022-01-20 / 2022-02-15
e)Kamie艅 milowy nr 9: Udost臋pnienie 艣rodowiska produkcyjnego us艂ug dla podmiot贸w wykonuj膮cych dzia艂alno艣膰 lecznicz膮.
Jest: 2021-04-06 / 2021-04-26 / 2021-05-14
Planowana zmiana: 2022-04-06 / 2022-04-26 / 2022-05-14
f) Kamie艅 milowy nr 10: Udost臋pnienie 艣rodowiska produkcyjnego us艂ug dla dawc贸w i kandydat贸w na dawc贸w.
Jest: 2021-04-06 / 2021-04-26 / 2021-05-14
Planowana zmiana: 2022-04-06 / 2022-04-26 / 2022-05-14

Uprzejmie informuj臋 r贸wnie偶, 偶e nast臋puj膮ce Kamienie milowe Projektu zaplanowane w zwi膮zku z realizacj膮 Projektu “e-Krew” zosta艂y zrealizowane zgodnie z terminem wynikaj膮cym z aktualnego Harmonogram Projektu wyznaczaj膮cego Kamienie milowe, tj.

 • Kamie艅 milowy nr 1: Zako艅czenie prac nad analiz膮 biznesow膮, w ramach prac nad dokumentem Analiza biznesowo-techniczna systemu e-Krew, w zakresie funkcjonalno艣ci dedykowanych dla obszar贸w: Portal dawcy, Administracja, Rejestracja i Gabinet lekarski – czerwiec 2019,
 • Kamie艅 milowy nr 2: Zako艅czenie prac nad analiz膮 biznesow膮, w ramach prac nad dokumentem Analiza biznesowo-techniczna systemu e-Krew, w zakresie funkcjonalno艣ci dedykowanych dla pozosta艂ych obszar贸w: Portal PWDL, Modu艂 IHiT, Dzia艂 Pobra艅, Dzia艂 Preparatyki, Pracownie diagnostyczne CKiK, Dzia艂 Ekspedycji, Magazyn sk艂adnik贸w krwi, Magazyn materia艂贸w jednorazowego u偶ytku, Dzia艂 Zapewnienia Jako艣ci, Programy
  Lojalno艣ciowe i raportowanie – grudzie艅 2019,
 • Kamie艅 milowy nr 3: Przekazanie do CKiK i IHiT zakresu – danych i protoko艂贸w komunikacyjnych niezb臋dnych do wsp贸艂pracy CKiK i IHIT z Platform膮 – wrzesie艅 2019;
 • Kamie艅 milowy nr 4: Przeprowadzona analiza przedwdro偶eniowa modernizacji system贸w informatycznych CKiK i IHiT – grudzie艅 2019.

II.Zmiana bud偶etu Projektu polegaj膮ca na zwi臋kszeniu kwoty przewidzianej na realizacj臋 Projektu, tj.
Obecnie: Kwota wydatk贸w ca艂kowitych/kwalifikowanych dofinansowania: 37 142 228,77 z艂
Planowana zmiana: Kwota wydatk贸w ca艂kowitych/kwalifikowanych dofinansowania 68 041 477,50 z艂
Wniosek o zwi臋kszeniu kwoty przewidzianej na realizacj臋 Projektu wynika z konieczno艣ci wyd艂u偶enia realizacji Projektu o 12 miesi臋cy, tj. do 31 maja 2022 r. w skutek okoliczno艣ci niezawinionych przez Beneficjenta i niemo偶liwych do przewidzenia na etapie prac planistycznych Projektu, w szczeg贸lno艣ci:

 • Wyst膮pienia si艂y wy偶szej zwi膮zanej z pojawieniem si臋 wirusa COVID-19, og艂oszeniem w Polsce stanu epidemicznego oraz okoliczno艣ci powoduj膮cych brak mo偶liwo艣ci utrzymania przez Partner贸w Projektu dotychczasowej dynamiki oraz post臋pu prac projektowych szczeg贸艂owo opisanych w pkt. 1 przedmiotowego pisma.
 • Przeprowadzenia szczeg贸艂owej analizy proces贸w zaplanowanych w ramach Projektu, w wyniku kt贸rej stwierdzono, 偶e zidentyfikowane i zaplanowane w ramach Projektu procesy s膮 bardziej z艂o偶one i skomplikowane, ni偶 wynika艂o to z za艂o偶e艅 na etapie opracowywania pierwotnej dokumentacji projektowej. W zwi膮zku z powy偶szym, realizacja zada艅 maj膮cych na celu wytworzenie Systemu e-Krew wymaga zwi臋kszonej pracoch艂onno艣ci, a w konsekwencji zapewnienia wi臋kszych nak艂ad贸w finansowych.

Na konieczno艣膰 zwi臋kszenia kwoty przewidzianej na realizacj臋 Projektu wp艂yn臋艂y r贸wnie偶: wzrost kosztu us艂ug zewn臋trznych w obszarze IT (bodyleasing) oraz potrzeba zapewnienia dost臋pno艣ci specjalist贸w z dziedziny IT na potrzeby prac integracyjnych systemu e-Krew z systemem “cz臋艣ci szarej” po stronie CeZ jak r贸wnie偶 przewidywanych koszt贸w dostosowania systemu “cz臋艣ci szarej” do specyficznych wymaga艅 systemu krwiodawstwa i zapewnienia komunikacji z systemem e-Krew po stronie dostawcy systemu “cz臋艣ci szarej”.

Poni偶ej przedstawiam poszczeg贸lne zadania projektowe kt贸rych warto艣膰 uleg艂a zmianie:

 1. Zadanie 2: Wytworzenie oprogramowania wraz z wdro偶eniem systemu
  Zadanie 2.1: Wytworzenie oprogramowania wraz z wdro偶eniem systemu
  Jest: Kwota wydatk贸w ca艂kowitych/kwalifikowanych dofinansowania: 22 230 737,10 z艂
  Planowana zmiana: 43 517 319,02 z艂.Zmiana kwoty przewidzianej na wytworzenie oprogramowania wraz z wdro偶eniem Systemu e-Krew jest wynikiem znacz膮cego wzrostu stawki godzinowej za us艂ugi zewn臋trzne w obszarze IT (bodyleasing) od momentu szacowania wysoko艣ci bud偶etu Projektu w roku 2017 r. oraz konieczno艣ci wyd艂u偶enia okresu realizacji prac projektowych do maja 2022 r. Zgodnie z pierwotnymi za艂o偶eniami okre艣lonymi w Studium Wykonalno艣ci, do obliczenia bud偶etu na wytworzenie oprogramowania wraz z wdro偶eniem systemu przyj臋to stawk臋 za 1 roboczogodzin臋 (rbh) w wysoko艣ci 166,05 z艂 brutto – ww. kwota zosta艂a skalkulowana na podstawie 艣rednich stawek rynkowych wynikaj膮cych z zam贸wie艅 publicznych oraz wiedzy i do艣wiadczenia zespo艂u projektowego. W wyniku przeprowadzonej w 2020 r. analizy ofert z艂o偶onych przez wykonawc贸w w ramach post臋powa艅 maj膮cych na celu zawarcie um贸w na 艢wiadczenie kompleksowych us艂ug z zakresu zapewnienia zasob贸w ludzkich z bran偶y IT na potrzeby realizacji projekt贸w oraz rozwoju i utrzymania system贸w informatycznych CeZ oraz kwot wynikaj膮cych z zawartych um贸w stwierdzono, 偶e 艣rednia stawka za 1 roboczogodzin臋 (rbh) wzros艂a do ok. 220 z艂/rbh, w konsekwencji wp艂ywaj膮c na znacz膮cy wzrost uprzednio zaplanowanych na ten cel wydatk贸w. Jednocze艣nie w zwi膮zku z wysokim stopniem z艂o偶ono艣ci Projektu oraz wzrostem czasoch艂onno艣ci poszczeg贸lnych prac wynikaj膮cych z przeprowadzonych prac analitycznych, Projekt wymaga zwi臋kszania zaanga偶owania wysokiej klasy specjalist贸w IT. W przypadku zawierania kolejnych um贸w wykonawczych oraz przed艂u偶ania um贸w wykonawczych ju偶 realizowanych, nale偶y wzi膮膰 pod uwag臋 mo偶liwo艣膰 zwi臋kszenia stawki wynagrodzenia za 1 roboczogodzin臋 do maksymalnego poziomu wskazanego w zawartych umowach ramowych, gdzie ceny stawek kszta艂tuj膮 si臋 nast臋puj膮co:- Cz臋艣膰 Zarz膮dzanie – 艣rednia cena 210,99 z艂 brutto (najwy偶sza stawka wynosi 395,00 z艂 brutto).
  – Cz臋艣膰 Development – 艣rednia cena 228,52 z艂 brutto (najwy偶sza stawka wynosi 395,00 z艂 brutto).Powy偶ej opisane czynniki stanowi艂y podstaw臋 kalkulacji zwi臋kszenia bud偶etu zadania, gdzie dla planowanego okresu jego przed艂u偶enia (tj. 06.2021 – 05.2022) zosta艂 on oszacowany na poziomie 15 678 915,12 PLN.
 2. Zadanie 4: Dostosowanie system贸w informatycznych CKiK i IHiT
  Jest: Kwota wydatk贸w ca艂kowitych/kwalifikowanych dofinansowania: 2 952 000,00 z艂
  Planowana zmiana: 5 904 000,00 z艂.W wyniku zmiany koncepcji realizacji integracji Systemu e-Krew z “cz臋艣ci膮 szar膮” Partner贸w, tj. wdro偶enie jednego, centralnego systemu we wszystkich CKiK wi膮偶膮cego si臋 z centralizacj膮 proces贸w w “cz臋艣ci szarej” nale偶y wskaza膰, 偶e wdro偶enie nowego rozwi膮zania jest zdecydowanie bardziej efektywne, poniewa偶 zostanie wdro偶ony nowy system uwzgl臋dniaj膮cy najnowsze standardy oraz najlepsze praktyki stosowane w budowie system贸w klasy ERP. Obecnie wykorzystywane systemy “cz臋艣ci szarej” w CKiK cz臋sto s膮 systemami przestarza艂ymi, wymagaj膮cymi wymiany w najbli偶szym czasie. Realizacja pierwotnej koncepcji dostosowania system贸w “cz臋艣ci szarej” do potrzeb Systemu “e-Krew” nios艂aby ryzyko nieefektywnego wydatkowania 艣rodk贸w finansowych, poniewa偶 po dostosowaniu obecnych system贸w w CKiK, w nied艂ugim czasie pojawi艂aby si臋 konieczno艣膰 wymiany system贸w na nowsze. Wprowadzone rozwi膮zanie jest zdecydowanie bardziej efektywne, jednak wdro偶enie nowszych technologii niesie za sob膮 konieczno艣膰 zwi臋kszenia wydatk贸w zwi膮zanych z wdro偶eniem centralnego systemu, r贸wnie偶 ze wzgl臋du na konieczno艣膰 uwzgl臋dnienia wzrostu stawek na rynku IT w por贸wnaniu do zak艂adanych stawek podczas tworzenia dokumentacji na etapie analizy przedwdro偶eniowej projektu.
 3. Zadanie 6: Zarz膮dzanie Projektem
  a) Zadanie 6.2. Wynagrodzenia zespo艂u projektowego bezpo艣rednio zaanga偶owanego w realizacj臋 projektu wraz z pozap艂acowymi kosztami pracy
  Jest: Kwota wydatk贸w ca艂kowitych/kwalifikowanych dofinansowania: 9 151 026,85 z艂
  Planowana zmiana: 20 135 199,97 z艂.
  b) Zadanie 6.3. Wynagrodzenia zespo艂u projektowego po艣rednio zaanga偶owanego w realizacj臋 projektu wraz z pozap艂acowymi kosztami pracy
  Jest: Kwota wydatk贸w ca艂kowitych/kwalifikowanych dofinansowania: 1 480 736,71 z艂
  Planowana zmiana: 3 061 230,40 z艂

Aktualizacja warto艣ci planowanych wydatk贸w w ramach niniejszego zadania, wynika z konieczno艣ci zapewnienia wynagrodze艅 dla pracownik贸w bezpo艣rednio i po艣rednio zaanga偶owanych w realizacj臋 Projektu w okresie wynikaj膮cym z wyd艂u偶enia realizacji Projektu “e-Krew”, tj. w okresie czerwiec 2021 r. – maj 2022 r. W powy偶szych kwotach uwzgl臋dniona zosta艂a r贸wnie偶 – wynikaj膮ca z przepis贸w prawa – waloryzacja wynagrodze艅 w obszarze Beneficjenta i NCK na poziomie 6% rocznie. Koszty wynagrodze艅 bezpo艣rednich obejmuj膮 r贸wnie偶 dwa dodatkowe etaty Partnera projektu – NCK, kt贸re s膮 niezb臋dne aby umo偶liwi膰 G艂贸wnemu U偶ytkownikowi systemu (NCK) dostateczne zaanga偶owanie w pracach wytw贸rczych i nale偶yte wype艂nienie roli Product Ownera w ramach obranej – zwinnej metodyki prowadzenia projektu. Zwa偶ywszy na skal臋 i stopie艅 skomplikowania systemu oraz potrzeb臋 unikni臋cia wszelkich ryzyk zwi膮zanych z niew艂a艣ciw膮 interpretacj膮 i wdro偶eniem wymaga艅 systemowych, na obecnym i zaawansowanym etapie prac kluczowe staje si臋 wzmocnienie roli G艂贸wnego U偶ytkownika w tworzeniu produktu, pracy nad wymaganiami, planowaniu wyda艅 a tak偶e w p贸藕niejszych etapach w przygotowaniu produktu do uruchomienia. Wynagrodzenia pracownik贸w Projektu, zar贸wno po stronie Beneficjenta jak i Partner贸w, oszacowane zosta艂y w oparciu o jednostkowe stawki miesi臋cznych wynagrodze艅, zatwierdzone we Wniosku o dofinansowanie Projektu “e-Krew”.

Wysoko艣膰 kwot wydatk贸w ca艂kowitych/kwalifikowanych/dofinansowania pozosta艂ych zada艅 i podzada艅 wynikaj膮cych z aktualnie obowi膮zuj膮cego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie ulegnie zmianie, jednak偶e z uwagi na opisan膮 w pi艣mie konieczno艣膰 wyd艂u偶enia okresu realizacji Projektu o 12 miesi臋cy, tj. do 31.05.2022 r., adekwatnemu przesuni臋ciu ulegn膮 terminy poniesienia wydatk贸w w ramach ww. Zada艅/podzada艅.

Informuj臋 r贸wnie偶, 偶e pomimo zwi臋kszonych nak艂ad贸w na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia, Projekt “e-Krew” jest nadal efektywny kosztowo. Zgodnie z za艂膮czon膮 analiz膮 wska藕niki efektywno艣ci finansowanej wyliczone dla Projektu, tj. Ekonomiczna bie偶膮ca warto艣膰 netto inwestycji (ENPV) jest dodatnia, natomiast ekonomiczna wewn臋trzna stopa zwrotu z inwestycji (ERR) jest wy偶sza od przyj臋tej stopy dyskontowej, co dowodzi, 偶e Projekt jest efektywny ekonomicznie.

Jednocze艣nie nale偶y podkre艣li膰, 偶e CeZ jest jedynym podmiotem, kt贸ry podj膮艂 si臋 pot臋偶nego wyzwania w zakresie skompilowania analizy danych dotycz膮cych krwi, kt贸re w chwili obecnej s膮 rozproszone w systemach informatycznych poszczeg贸lnych centr贸w krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Jednostki publicznej s艂u偶by krwi wykorzystuj膮 r贸偶ne, niezale偶ne i niewymieniaj膮ce ze sob膮 danych systemy teleinformatyczne, co skutkuje nieefektywno艣ci膮 systemu przep艂ywu informacji oraz zarz膮dzania, kt贸ry oparty jest o tradycyjn膮 posta膰 gromadzenia danych oraz wymiany informacji.

Utrudniony przep艂yw informacji powoduje, i偶 tworzy膰 si臋 mog膮 czasowe nadmiary krwi i jej sk艂adnik贸w, szczeg贸lnie krwi grup najcz臋艣ciej wyst臋puj膮cych w populacji, kt贸re ze wzgl臋du na brak mo偶liwo艣ci d艂ugotrwa艂ego magazynowania prowadz膮 do jej niewykorzystania i utylizacji.

Poniewa偶 przedsi臋wzi臋cie realizowane jest na ogromn膮 skal臋 we wsp贸艂pracy a偶 z 25 Partnerami, a prace koncepcyjne posiadaj膮 wysoki stopie艅 trudno艣ci, a tym samym obarczone s膮 wysokim ryzykiem, w zwi膮zku z czym projekt podlega bie偶膮cej ewaluacji.

Pierwotna koncepcja planu projektowania oraz wdra偶ania nowych rozwi膮za艅 IT w jednostkach publicznej s艂u偶by krwi zak艂ada艂a realizacj臋 zada艅 w formule trzech projekt贸w tj.:

 1. e-Krew – informatyzacja publicznej s艂u偶by krwi oraz rozw贸j 1. nadzoru nad krwiolecznictwem;
  Bud偶et: 42 868 970,58
  Za艂o偶enia:
  – Budowa portalu dawcy
  – Budowa portalu PWDL
  – Dostosowanie system贸w CKiK i IHiT
  – Migracja danych
  2.e-Krew 2 Etap I – Kompleksowa informatyzacja proces贸w biznesowych w jednostkach organizacyjnych publicznej s艂u偶by krwi;
  Bud偶et: 37 173 601,50
  G艂贸wne za艂o偶enia:
  – Informatyzacja proces贸w cz臋艣ci bia艂ej CKiK + procesy kontroli i nadzoru IHiT i NCK
  – Wytworzone oprogramowanie dla wszystkich CKiK obejmuj膮ce zakres funkcjonalny:
  Rejestracja dawc贸w, Gabinet lekarski, Punkty pobra艅, Ekipy wyjazdowe, Laboratorium, Magazyny, ekspedycja, Bank tkanek i kom贸rek
  – Wymiana (wdro偶enie) system贸w lokalnych w 2 CKiK i IHiT
  3.Migracja danych e-Krew 2 Etap II – kompleksowa informatyzacja proces贸w biznesowych w jednostkach organizacyjnych publicznej s艂u偶by krwi:
  Bud偶et: 35 189 818,90
  G艂贸wne za艂o偶enia:
  – Wymiana (wdro偶enie) system贸w lokalnych w 20 CKiK
  – Migracja danych

Wszystkie powy偶sze projekty zosta艂y pozytywnie zaopiniowane, a tym samym uj臋te w wykazie projekt贸w zidentyfikowanych przez IZ POPC w ramach trybu pozakonkursowego w SZOOP POPC.

W dalszej analizie koncepcyjnej w porozumieniu z CPPC, podj臋ta zosta艂a decyzja o po艂膮czeniu powy偶szych projekt贸w i realizacji najwa偶niejszych przypisanych im zada艅 w ramach jednego projektu pn. Projekt e-Krew – informatyzacja publicznej s艂u偶by krwi oraz rozw贸j nadzoru nad krwiolecznictwem. Bud偶et niniejszego projektu ustalony zosta艂 na poziomie 37 142 228,77, co stanowi niespe艂na 30% 艂膮cznego bud偶etu przyznanego na projekt e-krew (e-Krew, e-Krew 2 Etap I, e-Krew 2 Etap II). Na obecnym etapie do艂o偶ono wszelkich stara艅, aby wyeliminowa膰 ewentualne zagro偶enia w realizacji Projektu oraz dokona膰 wyceny kosztu Projektu w oparciu o jak najlepsz膮 posiadan膮 na ten moment wiedz臋 rynkow膮. Jak wynika z do艣wiadczenia Centrum i obecnej wiedzy przyj臋ta w poprzednim roku koncepcja po艂膮czenia projekt贸w i zmiany spos贸b realizacji przedsi臋wzi臋cia bez jednoczesnego zwi臋kszenia 艣rodk贸w, nie przynios艂a oczekiwanych efekt贸w w zwi膮zku z czym aby zapewni膰 prawid艂ow膮 realizacje projektu jego warto艣膰 musi zosta膰 zwi臋kszona.

Projekt jest realizowany z nale偶yt膮 staranno艣ci膮 i du偶ym po艣wi臋ceniem, ka偶dy jego etap jest dok艂adnie analizowany, w zwi膮zku z powy偶ej opisanymi przes艂ankami zaistnia艂y niezale偶ne od CeZ okoliczno艣ci generuj膮ce potrzeb臋 wyd艂u偶enia projektu oraz zwi臋kszenia kwoty jego dofinansowania jako jedyne rozwi膮zanie umo偶liwiaj膮ce osi膮gni臋cia za艂o偶onego w Projekcie celu.

 

6 komentarzy do “Przesuni臋cie terminu oddania systemu e-krew”

  • Witam serdecznie!
   Nie mog膮 tak przesuwa膰 w niesko艅czono艣膰, bo cz臋艣膰 dotycz膮ca dawc贸w to tylko ma艂y wycinek systemu. Na takim przesuwaniu trac膮 same plac贸wki publicznej s艂u偶by krwi oraz podmioty lecznicze, kt贸re krew wykorzystuj膮.

   Odpowiedz

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczy膰 spam. Dowiedz si臋 wi臋cej jak przetwarzane s膮 dane komentarzy.

Discover more from Honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading