Program lojalnościowy
Oddaj krew - znajdź najbliższy punkt krwiodawstwa
Grafika przedstawia przykładowe hasła jakie możesz dodać do zdjęć promujących dawstwo
Grafika zachęca do dodawania znaczków promujących krwiodawstwo na zdjęcia
Grafika przedstawia certyfikat potwierdzający oddanie krwi
Grafika przedstawia kroplę symbolizującą zapasy krwi
Grafika przedstawia osobę oddającą krew
Grafika przedstawia licznik odmierzający dni do donacji

Zasada obliczania odstępu między donacjami

W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi zasad obliczenia terminu kolejnej donacji krwi pełnej lub jej składników po przerwie podawanej w tygodniach Narodowe Centrum Krwi uprzejmie  informuje, że zgodnie z rekomendacją KRdsKiK z dnia 31 sierpnia 2021 r. do obliczenia terminów ciągłych oznaczonych w tygodniach zastosowanie ma art. 112 k.c., w którym  termin oznaczony w tygodniach (miesiącach, latach) kończy się z upływem dnia, który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu. W sytuacji, gdy koniec takiego terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to zostaje on przesunięty automatycznie na następny dzień nie będący dniem wolnym od pracy (art. 115 k.c.).

Z powyższego wynika, że po oddaniu krwi pełnej np. w sobotę w dniu 10 lipca 2021 r. przerwa 8 tygodni kończy się w sobotę w dniu 4 września o godzinie 24:00 i najwcześniejszy możliwy termin kolejnej donacji krwi pełnej przypada w poniedziałek w dniu 6 września 2021 r. lub ; w przypadku zorganizowanej ekipy wyjazdowej – w niedzielę w dniu 5 września 2021 r.

Przerwy między donacjami wynikające z przepisów zamieściliśmy w artykule https://krwiodawcy.org/przerwy-miedzy-donacjami

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.