Zasada obliczania odstępu między donacjami

W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi zasad obliczenia terminu kolejnej donacji krwi pełnej lub jej składników po przerwie podawanej w tygodniach Narodowe Centrum Krwi uprzejmie  informuje, że zgodnie z rekomendacją KRdsKiK z dnia 31 sierpnia 2021 r. do obliczenia terminów ciągłych oznaczonych w tygodniach zastosowanie ma art. 112 k.c., w którym  termin oznaczony w tygodniach (miesiącach, latach) kończy się z upływem dnia, który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu. W sytuacji, gdy koniec takiego terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to zostaje on przesunięty automatycznie na następny dzień nie będący dniem wolnym od pracy (art. 115 k.c.).

Z powyższego wynika, że po oddaniu krwi pełnej np. w sobotę w dniu 10 lipca 2021 r. przerwa 8 tygodni kończy się w sobotę w dniu 4 września o godzinie 24:00 i najwcześniejszy możliwy termin kolejnej donacji krwi pełnej przypada w poniedziałek w dniu 6 września 2021 r. lub ; w przypadku zorganizowanej ekipy wyjazdowej – w niedzielę w dniu 5 września 2021 r.

Przerwy między donacjami wynikające z przepisów zamieściliśmy w artykule https://krwiodawcy.org/przerwy-miedzy-donacjami

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Discover more from Honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading