Obliczanie przerwy między donacjami po staremu

Od 11 maja tego roku dawcy nie muszą już doliczać do przerwy między donacjami dodatkowego dnia. Przypomnijmy, że konieczność dodawania 1 dnia wynikała z decyzji Krajowej Rady do Spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Uznała ona, że w związku z brakiem przepisu mówiącym o sposobie obliczania przerwy bezpośrednio w rozporządzeniu w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi należy stosować przepisy Kodeksu Cywilnego (KC). Więcej na ten temat znajdziecie w artykule Zasada obliczania odstępu między donacjami Jednak 11 maja weszło w życie rozporządzenie, które już wprowadziło brakujący zapis mówiący o sposobie obliczania przerwy.

Przy obliczaniu terminów wskazanych w tabeli uwzględnia się  dzień pobrania krwi lub jej składników.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi.

Tym samym przywrócono “stare” zasady i od wspomnianej daty do przerw nie musimy dodawać dodatkowego dnia. Wyjaśnię to na przykładzie.

Oddałem osocze w poniedziałek. Zgodnie z przepisami rozporządzenia musiałem odczekać 2 tygodnie. Jednak te 2 tygodnie nie mijały w poniedziałek a zgodnie z KC dopiero we wtorek. A więc 2 tygodnie + 1 dzień. Teraz jeżeli oddam osocze w poniedziałek mogę iść ponownie oddać osocze za 2 tygodnie ale już w poniedziałek.

Zmiana drobna a cieszy.

Na koniec wspomnę, że w trakcie prac padła propozycja również utrzymania sposobu obliczania terminów dodającego 1 dzień. Ministerstwo Zdrowia jednak uznało, że lepszym rozwiązaniem jest niedoliczanie dodatkowego dnia.

Załącznik DOPUSZCZALNA ILOŚĆ ODDAWANEJ KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ ICH ODDAWANIAPrzy obliczaniu terminów wskazanych w tabeli nie uwzględnia się dnia pobrania krwi lub jej składników – termin rozpoczyna bieg od dnia następnego.Doprecyzowanie sposobu liczenia terminów w samym rozporządzeniu wydaje się rozwiązaniem uzasadnionym i przydatnym. Przyjęcie określonego sposobu liczenia przerw między donacjami rodzi konkretne skutki – liczenie  zgodnie z pierwszym podanym sposobem (cywilistycznie zgodnie z art. 111 § 2 kc) powoduje, że dawcy krwi oddający krew systematycznie, w szczególności podczas cyklicznych wyjazdowych akcji pobierania krwi (np. akcji odbywających się co dwa tygodnie) oddadzą jej mniej. Rozważenia wymaga, czy taki sposób liczenia przerw między donacjami jest uzasadniony ? czy ryzyko zdrowotne dotyczące dawcy krwi jest istotnie mniejsze niż w przypadku uwzględniania przy liczeniu przerw między donacjami dnia pobrania krwi lub jej składników (drugi ze wskazanych sposobów).Uwaga zasadna
Uwzględniono
Przy obliczaniu terminów wskazanych w tabeli uwzględnia się  dzień pobrania krwi lub jej składników.

Zapoznaj się z pozostałymi zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem w artykule Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi opublikowane lub zajrzyj bezpośrednio do aktu prawnego https://krwiodawcy.org/akty_prawne/D2024000065001.pdf

UWAGA AKTUALIZACJA!
W związku z wątpliwościami dawców poprosiłem o stanowisko w tej kwestii Narodowe Centrum Krwi. Oto odpowiedź:

Dzień dobry,

Odpowiadając na pytanie dotyczące kwalifikacji do oddania krwi uprzejmie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz.U.2022.1279 z późn. zm.), ?Przy obliczaniu terminów wskazanych w tabeli uwzględnia się dzień pobrania krwi lub jej składników? oznacza to, że przerwa pomiędzy donacjami liczona jest od dnia pobrania krwi lub jej składników.

Z poważaniem,
Kacper Wójcik
Wydział Komunikacji i Promocji

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Discover more from Honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading