Uprawnienie do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością dawców, którzy oddali 3 donacje krwi lub jej składników w okresie pandemii COVID-19

Departament
Lecznictwa

Szanowny Panie,
odpowiadając na zapytanie w sprawie uprawnień do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością dawcom krwi, którzy oddali 3 donacje krwi lub jej składników w okresie pandemii COVID-19, Departament Lecznictwa uprzejmie prosi o przyjęcie poniższego.

Zgodnie z art. 47c ust. 1 pkt 12 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych1 prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach przysługuje dawcom krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19. Dawca krwi potwierdza ten fakt przez okazanie zaświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy o publicznej służbie krwi2. Zaświadczenie to wydaje regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA i zawiera ono: imię i nazwisko dawcy krwi, datę wydania zaświadczenia, numer PESEL dawcy krwi oraz informację o oddaniu 3 donacji krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19. Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw3 ww. uprawnienie przysługuje przez okres 12 miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy o publicznej służbie krwi, niezależnie od tego czy w okresie tym nadal obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego, czy stan ten został odwołany.

Z wyrazami szacunku
Agnieszka Beniuk-Patoła
Zastępca Dyrektora
/dokument podpisany elektronicznie/


1 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.).
2 Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. z 2023 r. poz. 318, z późn. zm.).
3 Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 159).

2 komentarze do “Uprawnienie do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością dawców, którzy oddali 3 donacje krwi lub jej składników w okresie pandemii COVID-19”

  1. Witam, oddałem ok 50 litrów krwi, nigdy nie korzystałem z tego przywileju, ale jeśli chodzi o dostanie się do lekarza pierwszego kontaktu, to zawsze słyszę że nie należy się 🙁

    Odpowiedz

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Discover more from Honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading