Tag : wirus-zachodniego-nilu

Aktualizacja sytuacji epidemiologicznej

Co jakiś czas otrzymujemy maila z zapytaniem:

Jak szybko po powrocie z ………… mogę oddawać krew?

W zależności od kraju i chorób tam występujących różny jest okres dyskwalifikacji. Pobyt w krajach wymienionych w wykazie może wiązać się z ryzykiem zakażenia następującymi wirusami: Denga, Ebola, Wirusem Zachodniego Nilu i zarodźcem Malarii. Właśnie w związku z takimi zagrożeniami kandydat na dawcę musi powstrzymać się od oddawania krwi przez okres czasu ustalony przepisami lub przez lekarza.

AKTUALIZACJA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ 22.02.2023

Obowiązująca dyskwalifikacja krwiodawców z powodu sytuacji epidemiologicznej
I. W związku z występowaniem zakażenia Wirusem Zachodniego Nilu osoby powracające z wymienionych poniżej terenów są dyskwalifikowane na 28 dni:

 1. Przebywali na terenie prowincji: Piacenza, Lodi, Parma, Reggio nell?Emilia, Rovigo Vercelli, Novara, Brescia, Mantua, Werona, Wenecja, Padwa, Modena, Ferrara, Rawenna, Treviso, Cuneo, Varse, Pawia, Mediolan, Nuoro, Udine, Alessandria, Cremina, Oristano, Vicenza, Pordenone, Bolonia, Lukka, Pistoia, Turyn, Asti, Bergamo, Forli-Cesena, Gorizia, Monza e della Brianza, Trapani, Biella, miasta metropolitalnego Cagliari, Katania (Włochy)
 2. Przebywali na terenie jednostki regionalnej: Larisa, Saloniki, Imatia, Kilkis, Pella, Pieria, Karditsa, Trikala, Chalikidiki, Seres, Kawala, Tasos, Ftiotyda, Drama, Eubea, Leukada (Grecja)
 3. Przebywali na terenie okręgu: Miasto Belgrad, Banat południowy, szumadyjskiego, braniecewskiego, morawickiego, północnobackiego, południowobackiego, sremskiego, kolubarskiego, podunajskiego, pomorawskiego, północnobanackiego, Banat Środkowy, maczwańskiego, zachodniobackiego (Serbia)
 4. Przebywali na terenie regionu bratysławskiego (Słowacja)
 5. Przebywali na terenie komitatu Gyor-Moson-Sopron, Pest, Csongrád, Heves (Węgry)
 6. Przebywali na terenie Lipska, Berlina oraz powiatu Vogtland, Marburg, Harz, Saalekreis, Salzland (Niemcy)
 7. Przebywali na terenie okręgu administracyjnego Konstanca, Jassy, Gałacz, Dymbowica, Giurgiu, Ilfov, Aluta, Braiła, Braszów, Sybin, Botoszany oraz w Bukareszcie (Rumunia)
 8. Przebywali na terenie departamentu Var, Pireneje Wschodnie, Pireneje Wysokie, Górna Garonna, Alpy Nadmorskie, Tarn i Garonna (Francja)
 9. Przebywali na terenie Wiednia, kraju związkowego Burgenland Dolna Austria, regionu wiedeńskiego, w części południowej (Austria)
 10. Przebywali na terenie komitatu: Żupania osijecko-barańska, Żupania vukowarsko-srijemska, Żupnia karlowacka, Żupnia sisacko-moslawoińska, Żupania zagrzebska, Zagrzebia (Chorwacja)
 11. Przebywali na terenie prowincji Tarragona, Kadyks (Hiszpania)

Oto dyskwalifikacje określone przepisami z powodu innych chorób:

Kryteria dyskwalifikacji stałej dla dawców krwi allogeniczne
Choroby zakaźne 1) zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B;
2) zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C;
3) wirusowe zapalenie wątroby o nieustalonym rodzaju wirusa w wywiadzie, żółtaczka o niejasnej etiologii;
4) HIV-1/2;
5) HTLV I/II;
6) babeszjoza;
7) kala-azar (leiszmanioza trzewna);
8) trypanosomoza amerykańska (gorączka Chagasa);
9) promienica;
10) tularemia;
11) gorączka Q – postać przewlekła
12) kiła
Gbczaste zwyrodnienie mózgu (TSE) (np. choroba Creutzfeldta-Jakoba, wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba) Kandydaci na dawców krwi lub dawcy krwi:
1) u których wywiad medyczny wskazuje na zagrożenie TSE oraz u których wykonano w przeszłości przeszczep rogówki lub opony twardej albo którzy byli leczeni preparatami uzyskanymi z ludzkich przysadek;
2) przebywający łącznie przez 6 miesięcy lub dłużej na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Republiki Francuskiej lub Irlandii w okresie od dnia 1 stycznia 1980 r. do dnia 31 grudnia 1996r.;
3) którym po dniu 1 stycznia 1980 r. przetoczono krew lub jej składniki na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Republiki Francuskiej lub Irlandii
Kiła
Kryteria dyskwalifikacji tymczasowej dawców krwi allogeniczne
Malaria:
1) kandydaci na dawców krwi lub dawcy krwi, którzy w dowolnym okresie życia nieprzerwanie przez co najmniej 6 miesięcy zamieszkiwali na terenach endemicznego występowania malarii;
– 4 miesiące po powrocie z ostatniego pobytu na terenach endemicznego występowania malarii; warunkiem późniejszej kwalifikacji jest uzyskanie negatywnych wyników badań w kierunku malarii przeprowadzonych metodami immunologicznymi; jeżeli wynik badania jest powtarzalnie reaktywny – dyskwalifikacja na 3 lata, następnie konieczne jest wykonanie kolejnego badania; jeżeli nie przeprowadzono badań w kierunku malarii – dyskwalifikacja do czasu ich wykonania i uzyskania wyniku negatywnego,
2) kandydaci na dawców krwi lub dawcy krwi, którzy przebyli malarię; – na czas występowania objawów i leczenia; warunkiem późniejszej kwalifikacji jest uzyskanie negatywnych wyników badań w kierunku malarii przeprowadzonych metodami immunologicznymi, wykonanych nie wcześniej niż 4 miesiące po ustąpieniu objawów i zakończeniu leczenia; jeżeli wynik badania jest powtarzalnie reaktywny – dyskwalifikacja na 3 lata, następnie wykonanie kolejnego badania; jeżeli nie przeprowadzono kolejnych badań w kierunku malarii – dyskwalifikacja do czasu ich wykonania i uzyskania wyniku negatywnego,
3) kandydaci na dawców krwi lub dawcy krwi, którzy powracają z terenów endemicznego występowania malarii bez objawów choroby; – 12 miesięcy od dnia opuszczenia terenów endemicznego występowania malarii; okres ten może być skrócony do 4 miesięcy, jeżeli badania w kierunku malarii przeprowadzone metodami immunologicznymi dają wyniki negatywne; jeżeli wyniki badań są powtarzalnie reaktywne – dyskwalifikacja na 3 lata, następnie wykonanie kolejnych badań; jeżeli nie przeprowadzono kolejnych badań w kierunku malarii – dyskwalifikacja do czasu ich wykonania i uzyskania wyniku negatywnego,
4) kandydaci na dawców krwi lub dawcy krwi, u których w czasie pobytu na obszarach endemicznego występowania malarii lub w ciągu 6 miesięcy po powrocie występowała gorączka o niejasnym pochodzeniu – na czas występowania objawów i leczenia oraz do uzyskania negatywnych wyników badań immunologicznych (wykonanych nie wcześniej niż 4 miesiące po ustąpieniu objawów/zakończeniu leczenia); jeżeli badania dają wynik powtarzalnie reaktywny – dyskwalifikacja na 3 lata, następnie kolejne badanie; jeżeli nie przeprowadzono badań w kierunku malarii – dyskwalifikacja do czasu ich wykonania i uzyskania wyniku negatywnego
ndydaci na dawców krwi lub dawcy krwi, powracający z obszaru ryzyka zakażenia:
1) wirusem Zachodniego Nilu (WNV);
2) wirusem dengi;
3) wirusem chikungun
– 28 dni od dnia opuszczenia obszaru ryzyk zakażenia, chyba że badania wykonane metodami biologii molekularnej dają wyniki negatywne,
– w przypadku zakażenia – 120 dni od dnia wyleczeń
Wirus Zika (nie dotyczy dawców krwi lub kandydatów na dawców krwi oddających osocze metodą plazmaferezy przeznaczonego do przetworzenia w produkty krwiopochodne):
1) kandydaci na dawców krwi lub dawcy krwi, którzy powracają z terenów potwierdzonej transmisji wirusa Zika;
2) kandydaci na dawców krwi lub dawcy krwi zgłaszający kontakty seksualne z osobami, u których stwierdzono zakażenie wirusem Zika lub które przybywały na terenach występowania zakażeń wirusem Zika (w ciągu ostatnich 2 miesięcy w przypadku kobiet i w ciągu ostatnich 6 miesięcy w przypadku mężczyzn)
– 28 dni od opuszczenia obszaru ryzyka, na którym występuje zakażenie,
– 28 dni od dnia ostatniego kontaktu
Szczególna sytuacja epidemiologiczna (np. wystąpienie epidemii choroby zakaźnej) okres uzależniony od sytuacji epidemiologicznej i ryzyka zakażenia drogą przetoczenia krwi

Oprócz stałych przepisów zamieszczonych w ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi poszczególne centra upubliczniają również we własnym zakresie wykazy państw po powrocie z których dawca nie może oddawać krwi. Taki spis bardzo ułatwia dawcy zorientowanie się czy dyskwalifikacja dotyczy jego osoby czy też nie.

Dokładne informacje na temat występowania wyżej wymienionych chorób można znaleźć na stronach:
– Głównego Inspektora Sanitarnego – Departamentu Zwalczania i Zapobiegania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u ludzi (zakładka “Informacje dla podróżujących”) – Wojskowego Instytutu Medycznego – Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej www.medycynatropikalna.pl
– Alfabetyczna lista wszystkich krajów z opisem sytuacji epidemiologicznej dotyczącej występowania malarii:
http://cdc.gov/malaria/travelers/country_table/a.html
– Mapa występowania malarii na świecie https://www.cdc.gov/malaria/travelers/about_maps.html
– Strony internetowe umożliwiają bieżące monitorowanie sytuacji epidemiologicznej Wirus Zachodniego Nilu (WNV):
* Europa oraz kraje sąsiadujące https://ecdc.europa.eu/en/west-nile-fever
* USA https://wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/list/

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków pobierania krwi

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków pobierania krwi

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków pobierania krwi

   W dniu 6 sierpnia weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi. Zmiany nie są duże, jednak warto o nich wspomnieć. Pierwsza zmiana podyktowana jest wejściem w życie Dyrektywy Komisji 2014/110/UE z dnia 17 grudnia 2014 roku. Powyższa dyrektywa wprowadza zmiany w odniesieniu do czasowych kryteriów wykluczenia dawców w przypadku alogenicznych (gdy dawca i biorca to dwie różne osoby) pobrań krwi. Rozporządzenie nie różni się od projektu, który przedstawiłem Wam we wcześniejszym wpisie Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków. Powyższy akt prawa wprowadził zmianę w punkcie 2.2.1 Choroby zakaźne. Dokładniej zmianie podlega sposób kwalifikowania kandydatów na dawców, którzy mogą być zakażeni Wirusem Zachodniego Nilu. Przypominam, że nosicielami wirusa są ptaki, ale na człowieka przenosi się za pośrednictwem komarów.

[table]

PRZED nowelizacją PO nowelizacji
Wirus Zachodniego Nilu (WNV) – 28 dni od dnia opuszczenia terenu, gdzie występują przypadki
przeniesienia WNV na ludzi
Wirus Zachodniego Nilu (WNV) – 28 dni od dnia opuszczenia terenu, gdzie występują przypadki
przeniesienia WNV na ludzi chyba, że indywidualne badanie metodą biologii molekularnej (wykrywające kwasy nukleinowe NAT) dało wynik ujemny

[/table]

   Oznacza to, że osoby, które wrócą do Polski z zagranicy a przebywały tam na terenach, gdzie występowały przypadki przeniesienia WNV na ludzi, muszą zostać zdyskwalifikowane czasowo na 28 dni. Jednak po nowelizacji przepisów centra krwiodawstwa otrzymują możliwość wykonania na koszt publicznej służby krwi u takiej osoby badań biologii molekularnej, których negatywny wynik pozwoliłby dopuścić taką osobę do oddania przed minięciem 28 dni. Jak widzicie o tym czy centrum będzie wykonywać je zalezy tylko od decyzji personelu medycznego stacji.
Informacje na temat aktualnej sytuacji epidemiologicznej są publikowane na stronach internetowych European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). W sezonie od czerwca do listopada powyższe informacje są co tydzień aktualizowane, a centra krwiodawstwa mają obowiązek ich śledzenia. W przypadku stwierdzenia co najmniej jednego przypadku zakażenia WNV stosuje się dyskwalifikację na danym obszarze w sezonie od czerwca do listopada, natomiast w przypadku Stanów Zjednoczonych oraz Kanady dyskwalifikacja na danym obszarze trwa cały rok. W przypadku aktualizowania powyższych informacji Konsultant Krajowy w dziedzinie transfuzjologii klinicznej bezpośrednio lub za pośrednictwem NCK przekazuje aktualną sytuację epidemiologiczną do wiadomości i stosowania przez centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Obszar jest uznawany za endemiczny pod względem występowania WNV, jeżeli podczas pięciu kolejnych sezonów zostanie wykryte przynajmniej jedno potwierdzone laboratoryjnie zakażenie.

   Druga zmiana dotyczy punktu 3 umieszczonego w załączniku 1 a więc kryteriów dyskwalifikacji dawców krwi autologicznej, czyli takich którzy oddają krew sami dla siebie np. przed operacją. W tym zakresie nowelizacja ma tylko na celu dostosowanie polskich przepisów do dyrektywy 2004/33/WE i od teraz nie dopuszcza do autotransfuzji osób u których stwierdza się “aktywne zakażenie bakteryjne” a nie jak do tej pory “ostre zakażenie bakteryjne”. Dzięki wprowadzeniu tej zmiany zwiększy się bezpieczeństwo krwi i pochodnych z krwi na poziomie nie mniejszym niż w innych krajach Unii Europejskiej.
[table]

PRZED nowelizacją PO nowelizacji
ostre zapalenie bakteryjne aktywne zakażeenie bakteryjne

[/table]

   Centra krwiodawstwa oraz inne podmioty miały możliwość zgłoszenia uwag do powyższego rozporządzenia. Większych uwag jednak nie wniesiono przez co rozporządzenie ma taki sam kształt jak zaproponowany wcześniej projekt.

[button url=”http://krwiodawcy.org/akty_prawne/D20151012.pdf” center=”yes” desc=”Pobierz dokument w formacie .pdf”]Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi. [/button]