Tag : rada

Krajowa Rada ds. krwiodawstwa i krwiolecznictwa

28 czerwca odbyło się zebranie Rady ds. Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
W skład rady wchodzą:


CZĘŚĆ ROBOCZA:

“Medyczne zasady pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania, obowiązujące w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi”- wersja 2011
Interpretacja art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 2997 roku o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681 z późn. zm.) – w odniesieniu do zwolnienia od pracy
w dniu, w którym honorowy dawca krwi oddaje krew.
Udostępnianie osocza dla potrzeb produkcji standardów do badań wirusologicznych.
Górny poziom ph w koncentracie krwinek płytkowych – podsumowanie dyskusji
i głosowanie.
Powołanie zespołu ds. czuwania nad bezpieczeństwem krwi
Posiedzenie Organów odpowiedzialnych ds. krwi i jej składników:
– Zakażenie Wirusem Zachodniego Nilu i bezpieczeństwo krwi. Postęp
w pracach nad przygotowaniem planu gotowości na 2011 r.
– Przypadkach nie wykrycia HIV-1 RNA przy użyciu znakowanego CE testu NAT.

Zarządzenie Ministra Zdrowia
http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m111111&ms=1&ml=pl&mi=785&mx=0&mt=&my=6&ma=04316

Posiedzenie Krajowej Rady ds. Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

W dniu 11 stycznia 2011r., w siedzibie Narodowego Centrum Krwi, przy ulicy Miodowej 1 w Warszawie, odbyło się pierwsze w tym roku, posiedzenie Krajowej Rady ds. Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Podczas debaty Krajowej Rady ds. Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa omówiono tematy:

  • 1. Wartość diagnostyczna testów wykrywania HBV u krwiodawców (referat P. Prof. dr hab. n. med. Ewa Brojer).
  • 2. Wprowadzenie zmian do istniejącej listy składników krwi oraz opłat za składniki krwi.
  • 3. Autohemoterapia – wnioski końcowe.
  • 4. Podsumowanie raportu ze spotkania “Joint meeting of the Competent Authorities and the Regulatory Committee on Blood and Blood Components” odbytego w Brukseli w dniach 27 – 28 października 2010 r. (referował P. Prof. dr hab. n. med. Ryszard Pogłód).
  • 5. Głuchoniemi dawcy krwi – interpretacja obowiązujących przepisów.
  • 6. Informacje.