Oświadczenie NCK

Warszawa, dnia 14 grudnia 2010 r. OŚWIADCZENIE Narodowe Centrum Krwi oświadcza, że podana przez Panią Redaktor Judytę Watołę informacja w artykule pt.: “Nadmiar osocza kupią Niemcy” w Gazecie Wyborczej z dnia 9 grudnia 2010 r., iż cyt.: “Potem jednak Narodowe Centrum Krwi zdecydowało, że to ono będzie handlować osoczem. Właśnie od tego momentu nie udało … Dowiedz się więcej

Podpisanie umowy o sprzedaży nadwyżek osocza

Podpisanie umowy o sprzedaży nadwyżek osocza Podpisano umowę o sprzedaży nadwyżek osocza pomiędzy Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa a CSL Plasma GmbH Minister Zdrowia, Narodowe Centrum Krwi i CSL Plasma GmbH informują, że 3 grudnia 2010 r. zostały podpisane umowy sprzedaży nadwyżek osocza oraz umowy określające jakościowe warunki sprzedawanego osocza pomiędzy Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i … Dowiedz się więcej