Tag : nadwyzki

Nie niepotrzebna krew

To nietypowa sytuacja, bo zwykle alarmujemy, gdy polskim szpitalom brakuje krwi. Tym razem chodzi o to, że krwi jest za dużo. A ponieważ to bezcenny lek ratujący życie szkoda, by się zmarnował. Dlatego warto poczekać z jej oddaniem na gorsze czasy. Czyli do przyszłego roku.

krew

Oświadczenie NCK

Warszawa, dnia 14 grudnia 2010 r.

OŚWIADCZENIE

Narodowe Centrum Krwi oświadcza, że podana przez Panią Redaktor Judytę Watołę informacja w artykule pt.: “Nadmiar osocza kupią Niemcy” w Gazecie Wyborczej z dnia 9 grudnia 2010 r., iż cyt.:

“Potem jednak Narodowe Centrum Krwi zdecydowało, że to ono będzie handlować osoczem. Właśnie od tego momentu nie udało się nic sprzedać”

jest nieprawdziwa.

Narodowe Centrum Krwi nigdy nie zajmowało się i nie zajmuje sprzedażą nadwyżek osocza. Zawsze pozostawało to w gestii Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, które produkują krew i jej składniki na potrzeby lecznictwa. Przede wszystkim to RCKiK zainteresowane są sprzedażą pozostających nadwyżek osocza. Działając na mocy Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2010, Narodowe Centrum Krwi podejmuje działania w celu realizacji m.in. zadań związanych z nadzorem nad organizacją pobierania krwi, oddzielania jej składników oraz zaopatrzenia w krew, a następnie monitorowaniem potrzeb w tym zakresie, jak również NCK realizuje zadania związane z monitorowaniem gospodarki osoczem.

W związku z tym NCK uczestniczy w negocjacjach prowadzonych przez Liderów Konsorcjum, a następnie przekazuje informacje uzyskane w trakcje negocjacji do odpowiedzialnego za te kwestie członka Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia.

Podpisanie umowy o sprzedaży nadwyżek osocza

Podpisanie umowy o sprzedaży nadwyżek osocza

Podpisano umowę o sprzedaży nadwyżek osocza pomiędzy Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa a CSL Plasma GmbH

Minister Zdrowia, Narodowe Centrum Krwi i CSL Plasma GmbH informują, że 3 grudnia 2010 r. zostały podpisane umowy sprzedaży nadwyżek osocza oraz umowy określające jakościowe warunki sprzedawanego osocza pomiędzy Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa a CSL Plasma GmbH.

Liderzy Konsorcjum Dyrektorów Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz przedstawiciele firmy CSL Plasma GmbH ustalili warunki sprzedaży nadwyżek osocza.

Dyrektorzy 21 Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz przedstawiciele CSL Plasma GmbH 3 grudnia 2010 r. w Poznaniu podpisali umowy sprzedaży nadwyżek osocza obowiązujące od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2013 r. Każde z Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa określiło minimalne ilości sprzedaży osocza na rok 2011. Umowa przewiduje, że ilości sprzedawanego osocza mogą ulec zwiększeniu w danym roku. Ilości sprzedawanego osocza oraz ceny będą ustalane corocznie.

Obecny na podpisaniu umów Minister Marek Haber wyraził zadowolenie, że umowa została podpisana, co pozwoli na systematyczne zmniejszenie nadwyżek osocza.

Dyrektor CSL Plasma GmbH, Michael Schroeder oświadczył, że Polska jest pierwszym krajem Europy Środkowo-Wschodniej, z którym firma podpisała umowę na dostawę osocza.