Oświadczenie NCK

Warszawa, dnia 14 grudnia 2010 r.

OŚWIADCZENIE

Narodowe Centrum Krwi oświadcza, że podana przez Panią Redaktor Judytę Watołę informacja w artykule pt.: „Nadmiar osocza kupią Niemcy” w Gazecie Wyborczej z dnia 9 grudnia 2010 r., iż cyt.:

„Potem jednak Narodowe Centrum Krwi zdecydowało, że to ono będzie handlować osoczem. Właśnie od tego momentu nie udało się nic sprzedać”

jest nieprawdziwa.

Narodowe Centrum Krwi nigdy nie zajmowało się i nie zajmuje sprzedażą nadwyżek osocza. Zawsze pozostawało to w gestii Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, które produkują krew i jej składniki na potrzeby lecznictwa. Przede wszystkim to RCKiK zainteresowane są sprzedażą pozostających nadwyżek osocza. Działając na mocy Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2010, Narodowe Centrum Krwi podejmuje działania w celu realizacji m.in. zadań związanych z nadzorem nad organizacją pobierania krwi, oddzielania jej składników oraz zaopatrzenia w krew, a następnie monitorowaniem potrzeb w tym zakresie, jak również NCK realizuje zadania związane z monitorowaniem gospodarki osoczem.

W związku z tym NCK uczestniczy w negocjacjach prowadzonych przez Liderów Konsorcjum, a następnie przekazuje informacje uzyskane w trakcje negocjacji do odpowiedzialnego za te kwestie członka Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Czerwona Nitka 30 sekund

Spot w ramach kampanii Twoja krew, moje życie

Opublikowany przez krwiodawcy.org na 15 czerwca 2016

... zobacz inne spoty ...
Film edukacyjny NCK

Widzieliście film edukacyjny Narodowe Centrum Krwi. 5-minutowy spot propaguje honorowe krwiodawstwo. Jak Wam się podoba? Film stworzony został w ramach kampanii Twoja krew, moje życie Obejrzyj i PODAJ DALEJ! #czerwonanitka https://www.facebook.com/krwiodawcy/videos/1164644343556434/

Opublikowany przez krwiodawcy.org na 10 lipca 2016

... zobacz inne spoty ...
Kto to jest bohater?

Opublikowany przez krwiodawcy.org na 29 września 2016

... zobacz inne spoty ...

Zgoda na Życie

Zgoda na Życie

Statystyki 2016