Szpitalny Bank Krwi

Samodzielne zamawianie krwi przez poszczególne oddziały na których leżą pacjenci u których występuje potrzeba wykonania transfuzji byłoby kłopotliwe i nastręczałoby wielu problemów logistycznych. Dlatego w wielu szpitalach jest stworzony i działa w jego strukturach Szpitalny Bank Krwi. Komórka ta w związku z powierzonymi zadaniami ściśle współpracuje z Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i to własnie ona odpowiada za zamawianie krwi i jej składników. Do przykładowych zadań takiego Banku Krwi należy:

  1. składanie zamówień na krew i jej składniki we właściwym centrum, zgodnie z zamówieniami jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego;
  2. odbiór krwi i jej składników;
  3. przechowywanie krwi i jej składników do czasu ich wydania do jednostki lub komórki organizacyjnej zakładu leczniczego;
  4. wydawanie krwi i jej składników do jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego;
  5. prowadzenie dokumentacji dotyczącej przychodów i rozchodów krwi i jej składników;
  6. sporządzanie sprawozdań dotyczących zużycia krwi i jej składników i przekazywanie ich do właściwego centrum;

Kierownikiem banku krwi jest lekarz odpowiedzialny za gospodarkę krwią lub kierownik pracowni immunologii transfuzjologicznej. Dodatkowo Bank Krwi ma obowiązek przechowywania wszystkich zbiorczych i indywidualnych zamówień na krew i jej składniki przez 5 lat od dnia ich złożenia oraz prowadzić książkę przychodów i rozchodów, którą przechowuje przez 30 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Discover more from Honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading