Oddaj krew - znajdź najbliższy punkt krwiodawstwa
Grafika przedstawia kroplę symbolizującą zapasy krwi
Grafika przedstawia certyfikat potwierdzający oddanie krwi
Grafika zachęca do dodawania nakładek na zdjęcia
Grafika przedstawia licznik odmierzający dni do donacji

Tag : bank

Szpitalny Bank Krwi

Samodzielne zamawianie krwi przez poszczególne oddziały na których leżą pacjenci u których występuje potrzeba wykonania transfuzji byłoby kłopotliwe i nastręczałoby wielu problemów logistycznych. Dlatego w wielu szpitalach jest stworzony i działa w jego strukturach Szpitalny Bank Krwi. Komórka ta w związku z powierzonymi zadaniami ściśle współpracuje z Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i to własnie ona odpowiada za zamawianie krwi i jej składników. Do przykładowych zadań takiego Banku Krwi należy:

  1. składanie zamówień na krew i jej składniki we właściwym centrum, zgodnie z zamówieniami jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego;
  2. odbiór krwi i jej składników;
  3. przechowywanie krwi i jej składników do czasu ich wydania do jednostki lub komórki organizacyjnej zakładu leczniczego;
  4. wydawanie krwi i jej składników do jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego;
  5. prowadzenie dokumentacji dotyczącej przychodów i rozchodów krwi i jej składników;
  6. sporządzanie sprawozdań dotyczących zużycia krwi i jej składników i przekazywanie ich do właściwego centrum;

Kierownikiem banku krwi jest lekarz odpowiedzialny za gospodarkę krwią lub kierownik pracowni immunologii transfuzjologicznej. Dodatkowo Bank Krwi ma obowiązek przechowywania wszystkich zbiorczych i indywidualnych zamówień na krew i jej składniki przez 5 lat od dnia ich złożenia oraz prowadzić książkę przychodów i rozchodów, którą przechowuje przez 30 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu.