Projekt nowej ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie opublikowany

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem nowej ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie:
https://krwiodawcy.org/akty_prawne/dokument609943.pdf

Główne założenia projektu:


– zagospodarowanie nadwyżek osocza, powstanie Narodowego Frakcjonatora Osocza z siedzibą w Katowicach

– nowa odznaka po 40/50 litrach – odznaka Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu I stopnia (stara odznaka za 20 litrów otrzyma nazwę Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu II stopnia)

– doprecyzowanie przepisu dotyczącego dnia wolnego dla pracy zmianowej. Obejmuje całą zmianę roboczą a nie tylko do końca dnia czyli 24:00

– wydanie rozporządzenia zawierającego przepisy dotyczące zwrotu kosztów dojazdu (nie jak do tej pory rozliczanie kosztów na podstawie przepisów dotyczących diet czy zarządzeń poszczególnych dyrektorów RCKiK)

– duplikaty odznak i legitymacji ZHDK odpłatne po koszcie wytworzenia a kolejne duplikaty po 10 zł (nadwyżki nad koszt wyprodukowania PCK przesyła na konto Narodowego Centrum Krwi)

– 2 dni wolnego na stałe (dzień donacji i następny)

– możliwość kwalifikacji dawców przez pielęgniarki (wymóg odpowiedniego wykształcenia i praktyki)

– możliwość przetaczania krwi biorcom przez osoby wykonujące dodatkowe zawody: ratownik, perfuzjonista. Przetaczanie dopuszczalne również w transporcie “międzyszpitalnym” przez LPR.

– określenie struktury całego systemu służby krwi oraz hierarchii i kompetencji poszczególnych jednostek wchodzących w jej skład w tym NCK

– kierownik (dyrektor) RCKiK może zawierać ze stowarzyszeniami o zasięgu ogólnopolskim lub zasięgu obejmującym obszar działania danej jednostki, zrzeszającymi honorowych dawców krwi, umowy na organizowanie akcji promowania honorowego krwiodawstwa oraz organizowania akcji poboru krwi.

– tytuł “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” i odznakę honorową “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” ma znowu nadawać Polski Czerwony Krzyż.

– dopuszcza się, po uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, możliwość przeprowadzenia badania kwalifikacyjnego i wywiadu medycznego w języku angielskim pod warunkiem, że:
1) kandydat na dawcę krwi albo dawca krwi przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej 6 miesięcy i posługuje się biegle językiem angielskim;
2) osoba przeprowadzająca badanie kwalifikacyjne i wywiad medyczny posługuje się biegle językiem angielskim;
3) jednostka organizacyjna publicznej służby krwi dysponuje kwestionariuszami dawcy krwi w języku angielskim5 komentarzy

  • Adamuss

    Powinny być jaśniej określone warunki uzyskania krzyża zasługi. W praktyce osoba która ma już oddane 30 czy 50 litrów może tylko pomarzyć a prośba która zorganizuje kilka okazji i nigdy nie odda nawet ml takie odznaczenie brązowe już może mieć.

    • Rygas

      Mam podobne zdanie. Zamiast tworzenia dodatkowej odznaki (a właściwie stopniowanie obecnie już istniejącej), ustawodawca powinien pomyśleć o możliwości nadawania przez prezydenta Krzyża Zasługi tylko na podstawie ilości oddanej krwi, np. brązowy za 40/50l, srebrny – 60/75l, złoty -80/100l, odpowiednio dla kobiet i mężczyzn. Aby oddać taką ilość potrzeba oddawać systematyczne co najmniej przez kilkanaście lat, a w przypadku ilości rzędu 70-100l to i kilkadziesiąt. Przy takich ilościach myślę, że nie potrzebne są jakieś dodatkowe zasługi jak to jest obecnie ujęte w ustawie, która określa wymagania nadania tego odznaczenia.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Akcja Planuje Długie Życie
Akcja Profilaktyka 40 Plus