DODAJ ZNACZEK

Dodaj znaczek

STWÓRZ CERTYFIKAT

Bądź jak ...

BRAKUJE KRWI

Brakuje krwi

BĄDŹ JAK …

DO DONACJI ZOSTAŁO …

Wampiriada 2017

Wampiriada 2017 wiosna

Likwidacja komisji do spraw opiniowania wniosków o odznakę Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu

Zarządzenie rozwiązujące komisję do spraw opiniowania wniosków o odznakę HDK-ZdZN

W ostatnim swoim wpisie Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie legitymacji i odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” informowałem Was o zmianach jakie nastąpią w przepisach dotyczących zasad nadawania odznaki Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu. M.in. chodziło o zniesienie wymogu dodatkowej działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz o to, że ze stosownym wnioskiem o odznakę może wystąpić zarówno organ ogólnopolskiego stowarzyszenia zrzeszającego krwiodawców jak i dyrektor centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa. W odpowiedzi od Ministerstwa Zdrowia otrzymaliśmy następujące wytłumaczenie proponowanych zmian:

W ocenie projektodawców i ustawodawców, dotychczasowy obowiązek o którym mowa wcześniej (tj. wykazania zasług), był zbędny. Należy mieć na uwadze, że już samo oddanie 20 litrów krwi lub równoważnej jej ilości stanowi dostateczny powód do otrzymania odznaki Honorowy dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu.

W innym starszym poście wyjaśniałem sposób nadawania odznaki na starych zasadach Posiedzenie Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” . Wniosek o powyższą odznakę był rozpatrywany przez specjalnie powołaną do tego Komisję do spraw opiniowania wniosków o nadanie odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. W skład komisji wchodzili przedstawiciele Narodowego Centrum Krwi, Ministerstwa Zdrowia oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii. Co w związku ze zmianami będzie z komisją?

Departament informuje, iż z uwagi na zmiany w zakresie przyznawania ww. odznaki, funkcjonowanie komisji w obecnej formule (tj, do opiniowania opisu zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa) jest zbędne.

Poniżej zamieszczamy zarządzenie rozwiązujące Komisję do spraw opiniowania wniosków o nadanie odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie rozwiązania Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

5 komentarzy

 • Andrzej

  Ja uważam, że limit powinien być zmieniony na 23 litry dla kobiet i 20 litrów dla mężczyzn. W końcu kobiety przy mniejszym litrażu uzyskują legitymacje i odznaczenia HDK. Byłaby to więc jakaś sprawiedliwość.

 • Max

  Ja natomiast uważam, że jeśli zlikwidowane zostaną dodatkowe wymogi to litraż powinien zostać podniesiony do 25 l dla kobiet i 30 l dla mężczyzn. Dawanie ZdZN po roku od dotrzymania ZHDK I stopnia (w przypadku mężczyzn jest bez sensu) Niech litraż będzie motywatorem.

 • Gabriel

  Witam. Czy to już oznacza że każda osoba oddając 20 L krwi lub odpowiednik zostanie odznaczona Zasłużonym dla Zdrowia Narodu? I kto w takim razie będzie zgłaszał te osoby? Pozdrawiam Gabriel

  • krwiodawca

   Witam! Jeszcze długa droga do wejścia w życie rozporządzenia. Obecnie jest 30 dniowy okres konsultacji społecznych w trakcie którego można zgłaszać uwagi do projektu. Po tym czasie Ministerstwo Zdrowia będzie musiało rozpatrzyć te uwagi i albo wprowadzić zmiany albo je odrzucić. Po wszystkich pracach rozporządzenie zostanie opublikowane. Teraz pytanie jest czy w akcie zostanie określony jakiś czas między opublikowaniem a wejściem w życie rozporządzenia.

Dodaj komentarz

Zgoda na Życie

Zgoda na Życie

W 2016 roku portal krwiodawcy.org odwiedziliście:
1 499 057 razy
Dziękujemy!

Źródło: Google Analytics 2016