Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie legitymacji i odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu

Jak wspomniałem kilka dni temu w najbliższym czasie wyjdzie kilkanaście aktów wykonawczych do znowelizowanej ustawy o publicznej służbie krwi. Dzisiaj przedstawiam Wam projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie legitymacji i odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

UWAGA! W związku z licznymi pytaniami pragnę zaznaczyć, że jest to dopiero PROJEKT. A więc jeszcze długa droga do wejścia w życie przepisów zawartych w tym dokumencie.

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2014 r. poz. 332 oraz z 2016 r. poz. 823), zwanej dalej “ustawą”. Zgodnie z tym przepisem minister właściwy do spraw zdrowia, został obowiązany przez ustawodawcę do określenia, w drodze rozporządzenia:
1) wzoru:
a) wniosku o nadanie odznaki, o której mowa w art. 7 ust. 3 ustawy,
b) legitymacji i odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”;
2) sposobu dokumentowania objętości oddanej krwi lub równoważnej ilości jej składników do celów nadania odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.
Wskutek zmiany ustawy, podstawą nadania odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” jest obecnie objętość oddanej krwi lub równoważnych jej składników. To rozwiązanie ma na celu uhonorowanie tych dawców, którzy uzyskali już tytuł i odznakę “Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” (z którą to odznaką wiążą się określone przywileje dawcy), ale dalej oddają krew. W celu uzyskania odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, dawca musi oddać 5 litrów krwi w przypadku, gdy dawcą jest kobieta albo 6 litrów – w przypadku mężczyzny. Tymczasem są osoby, które oddały co najmniej 20 litrów krwi. Są też nieliczne przypadki oddania 50, 70 i 90 litrów krwi i więcej. Ponieważ oddanie tak znacznej ilości krwi wymaga czasu, nawet kilkudziesięciu lat, koniecznym stało się określenie, na podstawie jakich dokumentów lub danych oraz źródeł ich pochodzenia, ustala się objętość oddanej krwi. Ustawa zakłada, że od dnia 1 stycznia 2020 r. dane w tym zakresie będzie można pozyskać z systemu e-krew, który będzie budowany do końca 2019 r. Jednak dostęp do systemu e-krew będą miały tylko uprawnione podmioty. Dostępu nie będą miały ogólnopolskie stowarzyszenia honorowych dawców krwi (poza Polskim Czerwonym Krzyżem). Ponadto nawet, gdy system e-krew zacznie działać, znajdą się w nim tylko te dane, które w chwili wejścia w życie ustawy znajdowały się już w systemie komputerowym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Z tego względu, centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, w którym dawca oddał krew w ilości pozwalającej mu na uzyskanie objętości krwi, uprawniającej do nadania odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, będzie musiało ustalić, także po osiągnięciu pełnej funkcjonalności systemu e-krew, objętość oddanej krwi na podstawie danych zawartych w systemie komputerowym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, w archiwach zakładowych centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa (kart dawców krwi z lat nieobjętych systemem komputerowym), zaświadczeń wydanych przez kierowników jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi lub wpisów do legitymacji Honorowy Dawca Krwi z pieczątką jednostki, w którym odbyło się pobranie krwi lub jej składników.
W przypadku, gdy z wnioskiem o nadanie odznaki wystąpi organ ogólnopolskich stowarzyszeń honorowych dawców krwi, podstawą ustalenia objętości krwi będą albo dokumenty, które przedstawi sam dawca albo też stowarzyszenie będzie mogło zwrócić się do wskazanego w przepisie centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa o ustalenie tej objętości i wypełnienie wniosku w odpowiedniej pozycji.
Zgodnie z przepisami przejściowymi określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 823) legitymacje wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność po tym dniu. Brak tego przepisu powodowałby wiele wątpliwości, czy legitymacje wydane na podstawie wcześniejszych przepisów są w dalszym ciągu ważne. Ponadto, ustawodawca dopuścił wydawanie legitymacji oraz odznak “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, według wzoru określonego w przepisach dotychczasowych, aż do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak, niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia. Powyższy termin pozwoli na odpowiednie przygotowanie się wnioskodawców do nowych regulacji zawartych w rozporządzeniu, w zakresie m. in. wzoru wniosku.
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, w związku z czym nie podlega notyfikacji w trybie przewidzianym w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).
Przedmiot projektowanej nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Zobacz cały projekt: Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie legitymacji i odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”
Zobacz cały nowy projekt: Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie legitymacji i odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

Wniosek o odznakę Honorowy Dawca Krwi- Zasłużony dla Zdrowia Narodu

Honorowy Dawca Krwi-Zasłużony dla Zdrowia Narodu

26 komentarzy do “Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie legitymacji i odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu””

 1. Pamiętam jak kiedyś poszedłem do specjalisty i wyciągam książeczke zasłużonego mówię że wchodzę bez kolejki i jeden gościu co był pierwsz z łapami do mnie dopiero się uspokoił jak leżał na podłodze 🙂 że są idioci co nie rozumieją że mamy prawo wejść bez kolejki. Ale ksiązeczka pomaga na rechabilitacje barku bez książeczki 2.5lat z książeczką 5dni.

  Odpowiedz
 2. Witam. Dostałem w lutym medal ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU . Oddałem 43 litry krwi ,i co z tego. Muszę PILNIE dostać się do okulisty i niestety pani w rejestracji odmówiła mi zapisu. Żadne tłumaczenie nie pomogło ,pokazałem książeczkę z k i nic Jutro idę do kierownika przychodni z interwencją.

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Bardzo dobrze, że nie zostawił Pan tej sprawy. Okulista, który ma kontrakt z NFZ wykonuje procedury należace do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i musi Pana przyjąć poza kolejnością.

   Odpowiedz
  • Kolego, w dzienniku ustaw jest że kto jest zasłużonym krwiodawcom ma przywilej skorzystania z opieki zdrowotnej w ciągu 7 dni. A zatem jest to ustawowo nadany przywilej w ciągu tych dni ma obsłużyć służba zdrowia i na to można się powołać przy zapisie do specjalisty. Należy na internecie znaleźć taką ustawę i przedstawić ją w rejestracji . Czasami niewiedza tak nakazuje tym Paniom mówić i załatwiać ZHDK. Jak nie pomoże to do kierownika lub Dyrektora placówki.

   Odpowiedz
 3. A ja oddaję, mam 19,5 litra oddane. I lubię, czekolady, ciastka napoje, oraz przywileje. Wiem, że pomagam, mając odznaczenia warto się tym chwalić, bo zapracowalem i dam przykład innym, a jak oddawać ktoś zacznie dla interesu to też dobrze w końcu to dodatkowa krew.

  Odpowiedz
 4. Szanowni Koledzy Krwiodawcy jestem byłym krwiodawcą (aktualnie mam 72 lata). Oddałem honorowo 30 420 ml krwi . Pierwszy raz 6 listopada 1965 roku ostatni w 15 października 1987 roku. Otrzymałem wszystkie możliwe odznaczenia (bez kryształowego serduszka). Tytuł honorowy i odznaczenie Zasłużony dla Zdrowia Narodu 9 stycznia 1981 roku. W dniu 23 grudnia 1992 roku zlikwidowano wszelkie tytuły honorowe. Ze względów zdrowotnych musiałem zaprzestać oddawać krew ale tego , ze oddałem taką ilość krwi nie żałuję, sądzę ktoś z tego skorzystał. Ja aktualnie czasami korzystam z przywilejów. Zachęcam wszystkich komu zdrowie dopisuje do oddawania tak cennego leku jakim jest krew, której dotychczas jeszcze nie udało się niczym zastąpić. A odznaczenia i znaczki otrzymywane po przekroczeniu kolejnej granicy winny być nadawane bez upominania się przez Służbę Krwi organizującą krwiodawstwo.

  Odpowiedz
 5. Od 4.04 1976 roddaje krew pełna nieprzerwanie mam oddane 91 litrow i o nadanie mi odznaczenia Zasłużony Dla Zdrowia Narodu muszę się prosić od kilku lat ostatnie 3 lata Pana Janka Kowalczyka z klubu aHDK Sulechów k. Zielonej Góry dziękuję tym pseudo prezesem

  Odpowiedz
 6. Witam serdecznie wszystkich zainteresowanych.Oddane mam tylko a może aż 64l.nikt nigdy nie powiedział mi słowa DZIĘKUJĘ z małym wielkim wyjątkiem podczas transfuzji bezpośredniej chciałem pozostać anonimowy jak było to do tej pory jednak rodzina bircy zrobiła coś miłego! odnalazła dawce. Dla takich chwil warto żyć. Cóż znaczą te wszystkie znaczki wobec takiej chwili,przekona się tylko Ten kto to przeżył i zrozumiał na czym polega PRAWDZIWE HONOROWE ODDAWANIE KRWI.Może skończą się dywagacje, dysputy, domysły pytania, pretensje,żalle co mogliby mi za to daća czym nagrodzić. Kochani Dawcy nikt nigdy Was nie zmuszał do tego ,w każdej chwil MOŻECIE Z TEJ FORMY POMOCY ZREZYGNOWAĆ A W SZCZEGÓLNOŚCI JEŚLI ROBIONE BYŁO TO NA POKAŻ,DLA ZNACZKA ODZNACZENIA NAGRODY A NIE DLA SAMEJ IDEI KTÓRA PRZEZ LATA PROWADZIŁA DAWCÓW. Z WYRAZAMI SZACUNKU ZA WSPANIAŁY DAR SERDECZNIE POZDRAWIAM .DAWCA GRZEGORZ J.G.

  Odpowiedz
 7. Witam serdecznie. A tak nawiasem mówiąc po co te oznaczenie, to ma być tak jak z PRL-u? Dużooo medali w klapie marenary??? Ja jakiś czas nawet nie wiedziałem, że są jakieś przywileje za oddanie krwi, (darmowe bilety na komunikację w mieście) jedynie co cenię to to iż czasem mozna skorzystać z tego przywileju pójścia wcześniej do lekarza specjalisty, choc i to czasem nie lubię wykorzystywać, oddaje bo byc może kiedyś ta moja krew uratuje komuś te czasem marne życie……kiedy ma pójść do lekarza!

  Odpowiedz
 8. Panie Ministrze Zdrowia ! Jak długo będziemy czekali za tym rozporządzeniem ? Aż poumieramy ? Ustawa obowiązuje już rok, a Pan dalej śpi. U Pana jest chyba jeszcze czerwiec 2016 r. Szpitalom to Pan potrafi szybko szkodzić – Fe !.

  Odpowiedz
 9. WItam, oddałem 27 litrów krwii pełnej, do kogo należy złożyć wniosek o wydanie odznaki ZdZN? czy mogę zrobić to osobiście czy przez klub czy przez RCKIK? oraz czy podany formularz jest tym obowiązującym? Z góry dziękuje za informację

  Odpowiedz
  • Nowelizacja ustawy o publicznej służbie krwi weszło w życie już jesienią. Natomiast nie wyszły do niej wszystkie akty wykonawcze. Są to rozporządzenia, które dokładnie precyzują techniczne sprawy. Sama ustawa mówi
   “5. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
   1) wzory:
   a) wniosku o nadanie odznaki, o którym mowa w ust. 3,
   b) legitymacji i odznaki “Honorowy Dawcy Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”,
   2) sposób dokumentowania objętości oddanej krwi lub równoważnej ilości jej składników do celów nadania odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” – mając na uwadze zapewnienie jednolitości tych wzorów oraz uwzględniając dane,które powinien zawierać wniosek, oraz objętość oddanej krwi lub równoważnej ilości jej składników, a także potrzebę zachowania jednolitości dokumentowania objętości oddanej krwi lub jej składników oraz sprawnego trybu nadawania odznaki.

   Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Dotychczas spotkania komisji, która rozpatrywała wnioski nie były regularne. Odbywały się 2,3 razy w roku. Teraz nie wiadomo jak będzie gdyż komisja została rozwiązana a nowego rozporządzenia, które właśnie ma regulować sprawę sposobu nadawania odznaki nie ma.

   Odpowiedz
 10. Wreszcie PCK straci monopol na przyznawanie odznaczeń i bardzo dobrze , Ja mam dosyć nieprzyjemne wspomnienia zPCK .Trzeba było kilkakrotnie chodzić by odebrać legitymację z odznaką . Swoich działaczy lub miejscową elitę urzędniczą uroczyście odznaczają nawet po kilku donacjach , pozostałych mają gdzieś . Ja mam ponad 120 donacij po przeliczeniu 47 l. krwi i nigdy nie dostąpilem zaszczytu zaproszenia do udziału w uroczystości .Gdy odbierałem sam w siedzibie PCK ŁOMŻA legitymację po oddaniu 25l. krwi to pani z biura pck wyrzuciła to wszystko w kopercie i siędząc wskazała rubrykę do podpisu tak bez żadnego podziękowania .Legitymację odebrałem zaś odznakę zostawiłem jej na biurku przecież sam się nie będę odznaczał .Inni krwiodawcy z tego rejonu nie zrzeszeni w pck też dzielili się podobnymi wrażeniami .Pracownicy z RCKIK ŁOMŻA zaś są zupełnie inni są kompetentni ,mili ,i potrafią powiedzieć dziękuję ,panuje tam wspaniała atmosfera dla nich oraz dla potrzebujących warto dzielić się własną krwią .Gdyby zaś były to panie z pck to myślę że niewielu dawców zgłaszało by ponowne oddanie krwi . Dlatego też wszelkie odznaczenia powinny być nadawane przez RCKIK a PCK jest niepotrzebny ma mierne zasługi.

  Odpowiedz
 11. witam mam odane prawie 50 litrłów krwi nie należe do klubu czy mogę sie ubiegać o odznakę zasłużony dla zdrowia i narodu

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Na chwilę obecną lepiej nie składać wniosków gdyż jeszcze obowiązują stare przepisy gdzie odznaka była nadawana uznaniowo a komisja, która je oceniała już została zlikwidowana. Tak więc lepiej wstrzymać się te kilka tygodni i złożyć wniosek gdy będzie wymagany tylko litraż.

   Odpowiedz
 12. Czy po 48 litrach moge wystapic o odznaczenie .Nie naleze do zadnego klubu HDK .Czy gdy nie jestem czlonkiem klubu tez mozna .

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Oczywiście też można tylko jest ciężej ją zdobyć. Trzeba potwierdzić swoją działalność na rzecz propagowania honorowego krwiodawstwa. Wiadomo, że łatwiej jak “ktoś”: centrum krwiodawstwa czy jakaś organizacja może poświadczyć podejmowane przez nas działania na rzecz krwiodawstwa. Teraz ma się jednak to zmienić. Komisja opiniująca wnioski została zlikwidowana więc nie będzie uznaniowości. Teraz każdy kto odda 17 (kobieta) i 20 (mężczyzna) litrów krwi i wypełni wniosek otrzyma odznakę Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu.

   Odpowiedz

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.