Krew oddana za granicą

Czy można wliczyć krew oddaną honorowo za granicami Polski?
Czy można wliczyć krew oddaną honorowo za granicami Polski?

W związku z pogarszającą się sytuacją na rynku pracy w ostatnich latach z Polski wyjechało kilkadziesiąt tysięcy osób. Wyjechały one w poszukiwaniu zatrudnienia za granicami kraju. Część z nich była krwiodawcami. Mimo opuszczenia ojczyzny nie zaprzestali oni jednak wspierania idei honorowego krwiodawstwa i kontynuują oddawanie krwi w państwach w których znaleźli pracę. Coraz częściej otrzymujemy zapytanie od takich osób: czy mogą sobie doliczyć tą krew do tej krwi oddanej w Polsce.

Czy krew oddana honorowo poza granicami Polski może być wliczana do np. otrzymania odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi?
Czy do “litrażu” można wliczać tylko krew i składniki krwi oddane na terytorium Polski w placówkach Publicznej Służby Krwi wymienionych w art.4 ust.3 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi?

Zgodnie z art.4 ustawy o publicznej służbie krwi jednostkami organizacyjnymi publicznej służby krwi są:
1) instytut naukowo-badawczy, którego zadania określa art. 25 zwany dalej “Instytutem”,
2) regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa, zwane dalej “regionalnymi centrami”,
3) Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, zwane dalej “Wojskowym Centrum”;
4) Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa utworzone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwane dalej “Centrum MSW”
Mimo iż w/w akcie prawnym nie ma mowy o jakichkolwiek podmiotach zagranicznych to jednak Narodowe Centrum Krwi poinformowało mnie, że:

Zgodnie z dyrektywą 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 roku ustanawiającą normy jakości i bezpiecznego pobierania, testowania, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji krwi ludzkiej i składników krwi oraz zmieniającą dyrektywę 2001/83/WE, w krajach należących do Unii Europejskiej honorowi dawcy krwi nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu honorowego oddawania krwi. Wobec powyższego w przypadku honorowego oddawania krwi lub jej składników w państwie należącym do Unii Europejskiej i na podstawie dokładnego udokumentowania oraz po sprawdzeniu litrażu krwi i jej składników oddanych poza granicami RP informacja taka może zostać wpisana do książeczki honorowego dawcy krwi.

Nie będę ukrywał, że odpowiedź mnie zaskoczyła. Otwiera ona drogę honorowym dawcom krwi oddającym krew poza granicami naszej ojczyzny do wliczenia tego litrażu do łącznej ilości krwi oddanej w Polsce. Teraz pytanie jak poszczególne centra krwiodawstwa podejdą do takiego stanowiska Narodowego Centrum Krwi oraz jak będzie przebiegać weryfikacja zaświadczeń otrzymanych w centrach krwiodawstwa innych państw Unii.

6 komentarzy do “Krew oddana za granicą”

 1. Dzień dobry chciałbym oddać krew w holandii dla kolegi który jest w Polsce i choruje na białaczkę. Czy jest możliwość zorganizowania tego żeby krew która ja oddam była wymieniona w pl na taką jaką on potrzebuje?

  Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Krew oddana za granicą jest przeznaczana dla tamtejszych pacjentów. Natomiast w Polsce RCKiK ma obowiązek zapewnić taką odpowiednią ilość krwi aby pokryć zapotrzebowanie zgłaszane przez szpitale. Jeżeli krew odpowiedniej grupy znajduje się na stanie magazynowym centrum to zostanie ona wydana.

   Odpowiedz
  • Witam serdecznie!
   Placówki publicznej służby krwi mogą tylko wydawać legitymacje dawcom, którzy oddali krew w ramach polskiej publicznej służby krwi. Kiedy pisaliśmy z tym tematem do Narodowego Centrum Krwi. Pytaliśmy o to czy placówki polskiej służby krwi przy nadawaniu odznaczeń mogą brać pod uwagę krew oddaną zagranicą i według ich urzędników mogą ale muszą to udokumentować dodatkowo. Natomiast samą ilość krwi nie wprowadza się do “naszych” legitymacji gdyż donacje mogą wprowadzać placówki, które pobrały krew.

   Odpowiedz

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Discover more from Honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading