O zniżce na leki dla ZHDK raz jeszcze

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, ze zm.), zwanej dalej “uośoz” świadczeniobiorcy, który posiada tytuł “Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub “Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” i przedstawi legitymację “Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub “Zasłużonego Dawcy … Dowiedz się więcej

Informator dla dawcy koncentratu granulocytarnego

Koncentrat granulocytarny można oddać tylko na wezwanie centrum. Jest on bardzo rzadko pobierany (ok. 100 pobrań rocznie w całej Polsce). Co to są granulocyty? Granulocyty – jest to jeden z rodzajów białych krwinek Co to jest koncentrat granulocytarny? Koncentrat granulocytarny stanowią zawieszone w osoczu granulocyty, otrzymane od jednego dawcymetodą leukaferezy (proces polegający na odseparowaniu granulocytów … Dowiedz się więcej

Odpowiedź w sprawie możliwości wprowadzenia dodatku do emerytury dla honorowych dawców krwi

Szanowna Pani Marszałek, w związku z interpelacją, znak: K9INT37707, Posła na Sejm RP Pana Patryka Wichra wraz z grupą posłów w sprawie możliwości wprowadzenia dodatku do emerytury dla honorowych dawców krwi, proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień. Dzięki altruistycznej postawie honorowych dawców krwiodawstwo w swojej idei jest honorowe i dobrowolne. Zgodnie z dyrektywą 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego … Dowiedz się więcej

300 milionów złotych na inwestycje dla krwiodawstwa

Nowe lub wyremontowane budynki, najnowocześniejszy sprzęt medyczny, ambulanse do poboru krwi – to inwestycje, które już wkrótce będą realizować regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce. Ministerstwo Zdrowia przyznało właśnie na ten cel ze środków europejskich prawie 300 mln zł. Zakup nieruchomości, budowa obiektów od podstaw, budowa mroźni, przebudowa oraz remont istniejących budynków, zakup sprzętu … Dowiedz się więcej

Życzenia z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa

Szanowni Państwo, z okazji święta wszystkich polskich Honorowych Dawców Krwi składam podziękowania wszystkim Krwiodawcom i Przyjaciołom dzielenia się tym najcenniejszym dobrem. Dziękuję za ofiarność, zaangażowanie i oddanie idei bezinteresownego ofiarowania własnej krwi dla ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka. Życzę, aby każdy dzień przynosił radość, satysfakcję i poczucie spełnienia misji honorowego krwiodawstwa. Krew jest bezcennym … Dowiedz się więcej

Zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie określenia kwalifikacji i stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek

Projekt rozporządzenia dokonuje zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2017 r. w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek (Dz. U. poz. 1724), które wydane zostało na podstawie art. 14 ust. 1i ustawy z … Dowiedz się więcej

Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa 2022

Oddając krew, pomagasz potrzebującym! Możesz to zrobić już 17 listopada. Weź udział w Bankowej Akcji Honorowego Krwiodawstwa w 11. miastach: w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. Na wszystkich czekają atrakcyjne upominki! Od lat w Bankowej Akcji Honorowego Krwiodawstwa oddajemy krew i jej składniki, pomagając w ratowaniu zdrowia i … Dowiedz się więcej

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Pacjenta oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Promocji Krwiodawstwa, Dawstwa Szpiku Kostnego oraz Transplantologii

11:06 Powitanie gości przez przewodniczącego, 11:11 początek wystąpienia Dyrektor Narodowego Centrum Krwi: projekt ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie, organizacja publicznej służby krwi, pielęgniarki jako personel kwalifikujący dawców, przetaczanie krwi przez ratowników i perfuzjonistów, 11:07 nowe odznaczenie dla dawców, 11:18 oddawanie krwi przez obcokrajowców, 11:20 brak jasności w przepisach międzynarodowych oraz pozostałe działania na arenie międzynarodowej, … Dowiedz się więcej

Poziom białka istotny szczególnie dla dawców osocza

Osocze a białko Osocze w dużej mierze składa się z wody, ale zawiera również niezbędne białka, takie jak przeciwciała oraz białka biorące udział w procesie krzepnięcia. Dawcy osocza muszą spełniać określone wymagania kwalifikacyjne i przejść badania, w tym okresowe badanie stężenie białka w osoczu. Jeśli stężenie białka będzie poniżej 6 g/I, nie będzie można pobrać … Dowiedz się więcej

Sprawozdanie Polskiego Czerwonego Krzyża dotyczące krwiodawstwa za 2021

Fragment sprawozdania Polskiego Czerwonego Krzyża dotyczący działu krwiodawstwo za rok 2021. HONOROWE KRWIODAWSTWO PCK w ramach zadań statutowych prowadzi działania na rzecz krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz pozyskiwania honorowych dawców krwi. “Oddając krew – darujesz życie” – to hasło towarzyszy działaniom PCK ponad 60 lat. W 2021 r. w Stowarzyszeniu działały 922 Kluby Honorowych Dawców Krwi … Dowiedz się więcej