Zmiana zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej dla ZHDK

Informacja ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od dnia 18 maja 2014 r. zmieniają się zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia w tym zakresie.
W szczególności świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia.
Jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.
W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Informacja o powyższych uprawnieniach powinna zostać umieszczona przez świadczeniodawców w miejscach rejestracji pacjentów, miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz w aptekach.

Kto ma prawo do świadczeń poza kolejnością w dniu zgłoszenia:

– Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi;
– Zasłużeni Dawcy Przeszczepu;
– inwalidzi wojenni i wojskowi;
– kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art. 1-4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.);
– uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Podstawa prawna
Art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm)
“Art. 47c. 1. Osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
2. Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 2.
3. Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 i 2, w dniu zgłoszenia.
4. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
5. W miejscach rejestracji pacjentów do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach, odpowiednio świadczeniodawca albo kierownik apteki uwidacznia pisemną informację o uprawnieniach określonych w ust. 1-4.
6. Przepisy ust. 2-4 stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza kolejnością na podstawie art. 24a-24c.”

Źródło: http://www.nfz.gov.pl/

259 komentarzy do “Zmiana zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej dla ZHDK”

 1. Witam mam takie pytanie odnośnie rehabilitacji czy jeżeli mam przyspieszony termin rehabilitacji jako zhd to czy w tym przypadku fizjoterapeuta może zamienić zabieg masażu na zabieg laseroterapi tłumacząc że przez przyspieszony termin masaż nie może być wykonany?

  Odpowiedz
 2. Witam,
  Poproszę o poradę. W połowie grudnia chciałem skorzystać z podstawowej opieki zdrowotnej jako iż, jestem ZHDK. Podczas rejeststracji w POZ legitymowałem się legitymacją i chciałem skorzystać po za kolejnością, pracownik rejestracji odmówił mi powołując się na fakt, iż są już umówieni inni pacjenci i mogą mnie jedynie przyjąć zgodnie z obowiązującym harmonogrmame wizyt (czyli jednym słowem oczekując w kolejce). Zgłosiłem skarge na placówkę do NFZ. Powołując się, że placówka nie uwzględnia przysługujących praw dla ZHDK. Otrzymałem odpowiedź:

  Zasady rejestracji z uwzględnieniem uprawnień szczególnych
  Świadczeniodawca zobowiązany jest do zapewnienia bieżącej rejestracji pacjentów na podstawie zgłoszenia osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, w tym przy wykorzystaniu telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej. Powinien również przyjąć pacjenta w możliwie najkrótszym i ustalonym terminie [1] oraz zgodnie z posiadanymi uprawnieniami. [2]
  Wyjaśnienia Oddziału w zakresie realizacji świadczeń na rzecz osób uprawnionych
  Co do zasady i obowiązujących przepisów dotyczących osób uprzywilejowanych świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są w dniu zgłoszenia. Jeżeli nie jest to możliwe, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy.
  Ustawodawca jedynie w przypadku świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistyczne (poradni specjalistycznych) wskazał, że świadczenie winno zostać udzielone do 7 dni roboczych.
  W ramach podstawowej opieki zdrowotnej nie są prowadzone “kolejki oczekujących” w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej [3]. W konsekwencji należy przyjąć, że osoby uprzywilejowane obowiązuje harmonogram wizyt ustalony przez świadczeniodawcę dla danego dnia. Zatem posiadane uprawnienia nie upoważniają do udzielenia świadczenia poza wszelką kolejnością.
  Zasadność skargi
  W wyniku analizy skargi oraz wyjaśnień świadczeniodawcy nie znajdujemy podstaw do jej uznania za zasadną. Świadczeniodawca wyznaczył termin i wskazał godzinę wizyty. Porada została zrealizowana w dniu zgłoszenia.

  Czy związku z tym nasze uprawnienia dla ZHDK nie są uwzględniane w POZ?

  Odpowiedz
 3. Dzień dobry, w załączniku dotyczącym rehabilitacji wrzuconym dwa posty niżej jest zdanie: “ale w tym przypadku data wizyty może być wyznaczona w terminie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia” – czyli właściwie nie muszą wcale znaleźć terminu w ciągu 7 dni i obowiązuje normalna kolejka?

  Odpowiedz

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Discover more from Honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading