fbpx

Ustawa przyjęta przez Sejm

AKTUALIZACJA:

Prezydent 25 stycznia 2021 roku podpisał ustawę i przekazał do opublikowania. Tego samego dnia wieczorem ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw i weszła w życie. Przepisy w niej zawarte obowiązują zatem od 26 stycznia 2021 roku.


21 stycznia 2021 roku Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu), innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Przyjął ją z częścią poprawek zaproponowanych przez Senat. Przepisy w niej zawarte jeszcze nie obowiązują, ustawa wejdzie w życie dzień po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw (z wyjątkami).

Uzasadnienie przeprowadzenia zmian w przepisach

W dniu 8 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą COVID-19”. Koncentrowała się ona na regulacjach z zakresu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej wirusem SARS-CoV-2. W chwili przyjmowania ww. regulacji nie były znane rzeczywiste skutki wywołanego wybuchem pandemii kryzysu. Mając na uwadze konieczność zapewnienia funkcjonowania kolejnych sektorów gospodarki oraz wprowadzenia rozwiązań usprawniających funkcjonowanie organów państwa, niezbędne jest wprowadzenie zmian w ww. ustawie oraz regulacjach z nią związanych. Art.3 tejże ustawy wprowadza zmiany w ustawie o publicznej słuzbie krwi.

Przywileje dla … (właśnie dla kogo?)

Celem regulacji zawartej w nowych przepisach jest częściowa rekompensata dla ozdrowieńców po chorobie COVID-19 kosztów związanych z oddaniem osocza, dodatkowa mobilizacja osób oddających osocze krwi oraz umożliwienie i ułatwienie ozdrowieńcom przemieszczania się do różnych punktów poboru krwi, niezależnie od miejsca ich zamieszkania. Regulacje te służą zabezpieczeniu zapotrzebowania na krew i jej składniki w okresie epidemii w stosunku do wszystkich dawców. Szpitale w okresie zimowym realizują zabiegi na poziomie sierpnia/września, a dostęp do dawców krwi jest bardzo ograniczony. W związku z tym, że w przypadku tych dawców krwi są to zazwyczaj trzy donacje, centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa będą wydawać zaświadczenie potwierdzające otrzymanie przywileju własnie po 3 oddaniach. Warto przy tej okazji wspomnieć, że na dzień 25 listopada 2020 r. było 6 373 donacje, co daje ok. 5 000 dawców ozdrowieńców.

Przepis wprowadzający spójność dla służb mundurowych

Zatwierdzone zmiany zmierzają również do zapewnienia ustawie wewnętrznej spójności. Zgodnie z art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy o publicznej służbie krwi, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19 przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 9, z tym że wymiar zwolnienia od pracy oraz zwolnienia od wykonywania czynności służbowych przysługuje w dniu, w którym oddał krew lub jej składniki, oraz w dniu następnym. W art. 9 jest jednak mowa tylko o zwolnieniu od pracy. Senatorowie uznali, że jeżeli założeniem przyjętym w art. 9a ust. 1 pkt 1 było zwolnienie od wykonywania czynności służbowych osób pozostających w stosunku służby, należy zmienić w tym kierunku także art. 9.

Poprawka dotyczącą przeprowadzania kontroli w placówkach publicznej służby krwi

Uchwalając ustawę Sejm wprowadził możliwość prowadzenia kontroli, o której mowa w ustawie o publicznej służbie krwi, w sposób zdalny. Zapewni to w okresie zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii bezpieczeństwo zarówno kontrolerom, jak i osobom kontrolowanym.

Ustawa teraz trafi do Marszałek Sejmu, która przekaże ją do podpisania Prezydentowi. Tak jak wspomnieliśmy na początku przepisy wejdą w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Dokładnie jak brzmią przepisy zmieniające możecie zobaczyć w tym artykule Projekt nowelizacji ustawy o publicznej służbie krwi

46 komentarzy

 • Tomasz Górski

  Na wstępie zaznaczę, że pracuję w systemie zmiennym (12h pracy, 24 h wolnego, 12 h pracy). Jeżeli oddam osocze w dzień wolny, to dostanę zaświadczenie na następny dzień (pracujący). Mam wtedy dzień wolny, który nie jest traktowany jak urlop wypoczynkowy tylko jako „dodatkowy”?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Dzień wolny wypisywany jest na dzień oddania i następny dzień. Nie ważne jest kiedy kto wykonuje pracę. Nie ma możliwości odbierania dnia wolnego.

 • Adrian

  Czy jak oddam krew w niedzielę to będę miał wolny poniedziałek i wtorek czy tylko poniedziałek? Niedzielę też mi zapłacą tak jak jest przy l4?

 • Krystian

  Jeżeli chodzi o dwa dni wolne to dotyczy to dni kalendarzowych czy dni pracy wynikających z zmianowości pracownika? Czy pracownik, który pracuje w danym tygodniu na zmianie nocnej od godz: 22 do 6:00 oddający krew w poniedziałek ma wolne dwa dni kalendarzowe i powinien przyjść do pracy we wtorek o godz:24 czy ma wolne dwa dni wynikające z jego rozkładu pracy i ma wolne dwie pełne nocki?

 • Krwiodawcaaaa

  Pierwszy dzień wolnego jest pokrywany odpłatnym urlopem, natomiast drugi ? Jest to zaliczane jako urlop bezpłatny czy również płatny tak samo jak dzień pierwszy?

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   2 dzień to również nieobecność usprawiedliwiona za którą pracownik zachowuje 100% wynagrodzenia, którego koszty ponosi bezpośrednio pracodawca.

 • das

  Zdecydowanie NIE dodatkom do emerytury a w szczególności w postaci %! Dlaczego? Po pierwsze to byłoby już kupczenie a nie honorowe dawstwo. Po drugie: nie sprawiedliwe, 3% emki generała a 3% od minimalnej emerytury to mega różnica. Znowu byliby faworyzowani patologiczni mundurowi przed 40 r.ż. Proszę policzyć ile ta krew byłaby warta: 3% x 12msc x (74l-40l) = min.12 emerytur mundurowych. A taka np. średnia emerytura mundurowa funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej może wynosić średnio ponad 8 tys.zł netto. Czyli przeciętnie otrzymaliby ok.100 tys. zł za 'honorowe’ krwiodawstwo !!! Czy nie taniej Polsce byłoby komercyjnie pobierać krew? Jaki próg litrażowy musiałby być wyznaczony? Co z krwiodawcami którym by zabrakło 'trochę’ do tego progu? Czy nie niosłoby to ryzyka zatajenia stanu zdrowia by dobrnąć do przywileju?

  • Piotr Wąchocki

   Zgadzam się, że dodatek procentowy do emerytury byłyby niesprawiedliwy. Proponowałem wcześniej dla ZHDKZDN ujednolicony (na poziomie waloryzowanych co roku np. 200 złotych) dodatek kwotowy do emerytury po uzyskaniu ustawowego wieku emerytalnego. A zatem ujawniła się w „dasie” totalna niewiedza w kwestii emerytur mundurowych. Dzisiaj nie ma już emerytów mundurowych przed czterdziestką bo to kłóci się z Ustawą o nowych emerytuach np.wojskowych. Po drugie w dobie profesjonalizacji armii diametralnie obniżył asie liczba ludzi w mundurach, którym można nadać odznakę i tytuł ZHDKZDN bo nie ma już tzw. służby zasadniczej. Po trzecie; Żołnierze bardzo często uczestniczą w misjach zagranicznych i innych działaniach wojennych i przez to sami bardzo często mogą być narażeni na śmierć lub kalectwo. Zatem tak złowieszczy ton pod ich adresem jest co najmniej nietaktem i brakiem wyobraźni. Oddałem kilkadziesiąt krwi, z czego ponad 22 litry jako oficer, a wczesniej jako szeregowy marynarz. Jest to więc „mój” temat.

  • Paweł krwiodawca

   Tyle się mówi i pisze o przywilejach dla krwiodawców. Jednym z nich jest obsługa poza kolejką ZHDK o raz ZHDKZDN w przychodniach i aptekach. Jest to przepis w zasadzie martwy. W dobie pandemii widać to najwyraźniej. Mój lekarz rodzinny w niewielkim miasteczku (jest ich tutaj pięciu w POZ) z wypisywaniem recepty na leki ratujące życie (także zasłużonym krwiodawcom) każe standardowo czekać 5-7 dni. Notorycznie unika zaznaczania na receptach Zasłużonych dla Zdrowia Narodu krwiodawców więcej niż symbolicznych ulg na tych receptach 9na szczęście panie w aptece są bardziej przyjazne) i tak dalej. Rodzi się więc pytanie czy krwiodawca w wieku emerytalnym (blisko siedemdziesiątki) może skorzystać poza kolejnością ze szczepienia na COVID, skoro Ustawa mówi o jakichś przywilejach? Ministerstwo Zdrowia oraz min. Dworczyk o tym milczy. Na zadane pytanie na oficjalnej stronie Ministerstwa o tym „cicho”. Niech zatem zamilkną ci, którzy głoszą przywileje dla krwiodawców, przypinają sobie ordery i wysokie odznaczenia państwowe i stawiają krwiodawców za „zuchami z WOT”, policjantami pałującymi kobiety gdy te występują w obronie prawa i własnego życia, czy urzędnikami pracującymi zdalnie i niechętnie dla petentów. Żenada!!!

 • Piotr Markowski

  Też oddaję krew zhdk . No to jak podpisał Prezydent taką ustawę , to niech dołoży 3% do emerytury , kiedyś tak było …

 • Sadek

  I po co bicie tej piany? Kto chce korzystać niech korzysta. Nie mam nic przeciwko.
  Oddałem ponad 30 litrów krwi. Pozdrawiam

 • montypajton

  Czytam niektóre komentarze i ręce opadają.
  Po pierwsze – ludzie! Skąd ta zazdrość? O jeden dzień wolnego więcej? O 33% zniżki na PKP? I wy nazywacie się HONOROWYMI dawcami krwi?
  Po drugie – dwa dni wolne przysługują KAŻDEMU dawcy krwi w czasie stanu epidemii. Podział na ozdrowieńców dotyczy jedynie POZ i aptek poza kolejnością, ale to i tak ograniczone do 12 miesięcy, nie dożywotnio.
  Po trzecie – w czasie COVID spadła liczba dawców, również tych regularnych. Każdy pomysł zachęcający do donacji jest cenny, a jeśli ktoś pisze „nigdy nie korzystałem choć mogłem z przywilejów” to niech teraz z łaski swojej nie dąsa się na nowe propozycje.
  Po czwarte – każdy dawca jest ważny, tak samo jednorazowy i wielokrotny. Być może kiedyś do was, wielokrotnych wielolitrowych dawców trafi krew takiego jednorazowego dawcy i was uratuje. Trochę pokory…

  Pozdrawiam, 10-cio litrowy dawca.

  • Katarzyna

   ustawa pisze coś innego

   ?Art. 9a. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii:

   1) honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19 przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 9, z tym że wymiar zwolnienia od pracy oraz zwolnienia od wykonywania czynności służbowych przysługuje w dniu, w którym oddał krew lub jej składniki, oraz w dniu następnym;

 • Kuba

  Kochani, leczenie osoczem ozdrowieńców jest realizowane tylko w Polsce, z całym szacunkiem ale na świecie nikt nie potwierdza skuteczności tym sposobem leczenia poza Polską. Do przemyślenia oczywiście.

 • das

  W skrócie (o ile dobrze zrozumiałem) to po 3 donacjach w okresie epidemii (również tych w 2020) mamy przywileje:
  – 2 dni wolnego tj.w dniu donacji i następnym
  – 33% zniżki na kolej i autobusy przez 6 miesięcy od otrzymania zaświadczenia o tych 3 donacjach
  – pierwszeństwo w kolejce do lekarza przez 12mscy

  Miły gest, ja z tego raczej nie skorzystam, ale część krwiodawców się ucieszy.

  • Robson

   Przepraszam, w którym miejscu jest napisane, że pierwszeństwo w świadczeniach opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych tylko po trzech donacjach i dodatkowo w okresie epidemii jest na okres 12 miesięcy? Chyba że na zaświadczeniu o trzech donacjach jest data ważności zaświadczenia – w ustawie nie ma takiej informacji jakby było bezterminowo.

   • krwiodawca

    Tak jest na 12 miesięcy. Na zaświadczeniu jest data.
    Art. 7. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.8)) w art. 47c w ust. 1 w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
    „12) dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19 – na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1777 oraz z 2021 r. poz. 159).”

    „art. 47c ust. 1 pkt 12 ustawy zmienianej w art. 7, przysługują przez 12 miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy zmienianej w art. 3.”

 • September

  Nie jest napisane ze tylko dla ozdrowiencow ale „w tym ozdrowiencow”. Przywileje będą dotyczyc wszystkich krwiodawców. Usuńcie te bzdurne komentarze.

 • ROBERT tarnów

  Ten rząd nawet w tak szlachetnej sprawie jak HONOROWE BEZINTERESOWNE w swej ideii sprawie dzieli ludzi . Oddałem 23litry krwi nigdy nie korzystałem choć mogłem z przywilejów, i co jestem horszy od tych co 3 razy oddadzą osocze , puszczą filmik na fejsa dla szpanu!!! A gdzie idea szlachetnych bezinteresownych zachowań. Ten rząd nawet w takich sprawach potrafi podzielić ludzi. Możze się myślę ……napiszcie co myślicie

  • Aga

   A to Ci, którzy są ozdrowieńcami i chodzą teraz co miesiąc albo i częściej oddawać osocze to nie robią tego szlachetnie i bezinteresownie?
   Ja właśnie z takich pobudek poszłam po raz pierwszy w życiu oddać krew, żeby bezinteresownie komuś pomoc.

   • Paweł krwiodawca

    Szanowni Państwo!
    Dyskutując o honorowych krwiodawcach należy wyjść od zrozumienia pojęcia „honorowy”. To nie tylko „bezpłatny” ale przede wszystkim „szlachetny”. W dobrym tonie jest owej szlachetności i bezinteresowności nie mylić z naiwnością oraz pogardą dla tych, którzy przez wiele lat ratowali czyjeś „anonimowe” dla krwiodawców życie. Godzi się natomiast ową szlachetność zauważyć i docenić. Oddawanie długoletnie krwi niekiedy (na szczęście nie w każdym przypadku!) pozostawić może swój ślad i obniżenie walorów zdrowotnych. Zatem kiedy Zasłużony Honorowy krwiodawca np. po czterdziestu latach oddawania honorowo krwi podupadnie na zdrowiu, ma prawo usłyszeć od Państwa, Służby Zdrowia w podzięce za oddawanie leku, którego niczym nie da się zastąpić, zwykłe „dziękuję” w postaci zauważalnej ulgi przy wykupywaniu dla siebie leków kardiologicznych czy odznaczenia. Kto uważa inaczej niech pierwszy „rzuci w honorowych krwiodawców kamieniem” zawoalowanym pod pretekstem posądzeń o pazerność, chciwość i … Wystarczy, że Państwo stwarza pozory i bije szkodliwą pianę. No chyba, że potrzebuje osocza „ozdrowieńców” więc wykona pod ich adresem jakiś – pusty w gruncie rzeczy – gest w postaci dwóch dni wolnego, w sytuacji kiedy jeden dzień i tak poświęcony jest na wizytę w odległym punkcie poboru tego „specyfiku”. Klękajcie Narody przed tą dobrodusznością. Naprawdę.

  • Piotr Wąchocki

   Oddałem honorowo ponad 47 litrów krwi. Nigdy nie zastanawiałem nad odznaczeniami czy ulgami z tym związanymi. Kiedy jednak słyszę komentarze o podziale na „lepszych” nowych krwiodawcach i ozdrowieńców oraz na starych, gorszych krwiodawców, warto wspomnieć o zaangażowaniu tzw. Służbie Krwi. To towarzystwo dostatnio żyje z krwiodawców. Czy zatem oni także nie powinni czynić tego honorowo. A może inaczej. Skoro oni biorą za naszą honorowo oddaną krew „grubą kasę”, to czy przywileje typu wartościowe odznaczenia (np. Krzyże Zasługi RP po oddaniu przez nas kiludziesięciu litrów krwi) nie były by miłym gestem w naszym kierunku? Warto zatem mieć świadomość że …
   Ustawa z dnia 5 października 2020 r. określa koszty krwi na rzecz Służby Krwi

   w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2021 r.
   Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1222 oraz z 2020 r. poz. 567) zarządza się, co następuje:
   § 1. 1. Ustala się następujące opłaty za krew i jej składniki, wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2?4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi:
   1) 275 zł ? za jednostkę krwi pełnej konserwowanej;
   2) 186 zł ? za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych z krwi pełnej;
   3) 263 zł ? za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych z aferezy;
   4) 558,60 zł ? za dawkę terapeutyczną ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej;
   5) 1111 zł ? za dawkę terapeutyczną ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy;
   6) 1255 zł ? za jednostkę koncentratu granulocytarnego;
   7) 100 zł ? za jednostkę osocza świeżo mrożonego;
   8) 195 zł ? za jednostkę krioprecypitatu.
   2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
   1) jednostka krwi pełnej konserwowanej ? 450 ml (? 10%) z odpowiednią ilością płynu konserwującego;
   2) jednostka koncentratu krwinek czerwonych ? odpowiednią objętość składnika zawierającą nie mniej niż 40 g hemo-globiny, a w przypadku rozmrażanego koncentratu krwinek czerwonych nie mniej niż 36 g hemoglobiny, uzyskaną z jednostki krwi pełnej lub metodą aferezy;
   3) dawka terapeutyczna ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek

 • Małgorzata Nowakowska

  Jako biorca od wielu lat jestem niezmiernie wdzięczna wszystkim którzy ratują mi życie.Krwiodastwo istnieje od lat i wyróżnianie kogokolwiek jest wysoce niesprawiedliwe.To znaczy że moja choroba i ci którzy mnie ratują swoją krwią to gorszy sort.Nic gorszego nie mogli wymyślić.Pozdrawiam serdecznie wszystkich krwiodawców ??

  • ROBERT tarnów

   Małgosiu mnie nie zniechęcą i nie podzielą te przepisy. Może i mój prezent dostajesz, dokąd będę zdrowy to możesz na mnie liczyć ?

 • Rafał

  Kolega ma rację. Jestem krwiodawcą gorszej kategorii pomimo że oddałem 35 litrów krwi. Gdyby nie to że oddaję krew dla ludzi którym jest potrzebna to już dawno bym zrezygnował. Przywileje dla krwiodawców…. a co to takiego czekolady i odpis około 200 zł … Żenada. Jedyna satysfakcja to możliwość być może uratowania czyjegoś życia.

 • BzyQ

  Wiem, że krew oddaje się dla ludzi a nie nagród, ale patrząc od strony przywilejów – ewidentnie podział na lepszych i gorszych krwiodawców! Oddałem prawie 30 litrów krwi i w czym jestem gorszy od 'ozdrowieńca’ który dla wolnych 2 dni w pracy pójdzie raz oddać i będzie szczycił się tym jakby uratował co najmniej połowę ludzkości. Wiem że może ostro piszę ale jestem pewien że jest ktoś, kto przyzna mi rację.

 • Karl

  Przecież jasno powiedziano że osocze ozdrowieńców nie pomaga w leczeniu COVID-19 to następna furtka na niekontrolowany wyciek kasy z budżetu państwa… Podobnie jak dodatki covidowe dla medyków

  • krwiodawca

   Witam serdecznie!
   Według tak brzmiących przepisów jakie zostały sformułowane ostatecznie wszyscy dawcy, którzy oddadzą w stanie epidemii będą mieli 2 dni wolnego + ylgę 33% na transport krajowy.

 • Grzegorz 1984

  Pyt odnośnie 2 dni wolnego dla oddających osocze jako ozdrowienc. Jak to jest z osobami które już oddały… I nie mają możliwości oddania po tym jak ustawa wejdzie w życie… Pozdrawiam

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.