Tag : krwinki-plytkowe

Podwójna donacja krwinek płytkowych – jak przeliczać

   Na rożnych forach dyskusyjnych, portalach czy mediach społecznościowych co jakiś czas przewija się temat podwójnych donacji krwinek płytkowych. Chodzi głównie o sposób przeliczania ich na krew pełną. Takie przeliczenie trzeba zastosować przy wypełnianiu wniosku o odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi. Przepisy, które regulują to są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie równoważnej ilości innych składników krwi, których oddanie umożliwia dawcy otrzymanie tytułów i odznak honorowych. Oto fragment z tego aktu prawnego:

§ 1. Równoważnymi ilościami składników krwi odpowiadającymi jednemu litrowi oddanej krwi uprawniającymi do tytułu i odznaki honorowej “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” oraz umożliwiającymi otrzymanie odznaki “Honorowy Dawca Krwi ? Zasłużony dla Zdrowia Narodu” są:

1) 3 litry osocza
2) 2 donacje krwinek płytkowych, pobranych przy użyciu separatora komórkowego;
3) 0,5 donacji krwinek białych, pobranych przy użyciu separatora komórkowego;
4) 2 jednostki krwinek czerwonych, pobranych przy użyciu separatora komórkowego.

   W latach wcześniejszych były stosowane inne przeliczniki. Ale o tym pisaliśmy o tym w artykule Przelicznik krwi a data donacji.

   Głównym problemem jest to, że podwójna donacja krwinek płytkowych nie występuje jako osobny punkt. Krwiodawcy spotykają się z różnymi sposobami przeliczania tych donacji. Część centrów krwiodawstwa przelicza bez względu na ilość oddanych płytek donację jako 500ml krwi pełnej, druga część przelicza donację podwójną jakby były oddane dwie osobne jednostki a więc 1 litr krwi pełnej, trzecia część punktów oprócz przeliczenia donacji płytek dodaje przeliczone osocze pobrane dodatkowo w ramach tej samej donacji. W związku z tym poprosiłem o wyjaśnienie Narodowe Centrum Krwi jak powinno przeliczać się takie podwójne donacje krwinek płytkowych. Oto odpowiedź:

Pismo z Narodowego Centrum Krwi wyjaśniające sposób przeliczania podwójnej donacji krwinek płytkowych

Pismo z Narodowego Centrum Krwi wyjaśniające sposób przeliczania podwójnej donacji krwinek płytkowych

Pismo z Narodowego Centrum Krwi wyjaśniające sposób przeliczania podwójnej donacji krwinek płytkowych

Pismo z Narodowego Centrum Krwi wyjaśniające sposób przeliczania podwójnej donacji krwinek płytkowych

Przykładowe wpisy w legitymacjach honorowego dawcy krwi:

Z pisma wynika według mnie, że taką donację należy przeliczyć jako 500ml krwi pełnej + przeliczone dodatkowo pobrane osocze.

  • Jak u Was w centrum przelicza się takie donacje?
  • Ile płytek krwi oddajecie w czasie takiej donacji?
  • Jak Wy uważacie, że powinny być przeliczane takie donacje?