Tag : ceny

Nowe ceny za krew i jej składniki w 2012?

Większość placówek medycznych ma długi wobec centrów krwiodawstwa. Od 2012 roku będą musiały wydać jeszcze więcej pieniędzy na zakup krwi. Tak wynika z projektu rozporządzenia w tej sprawie, który Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji społecznych. Ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2012 roku. Zgodnie z nim cena jednostki krwi pełnej ma wzrosnąć w przyszłym roku o 9 zł (z 260 do 269 zł). O 6 zł podrożeje jednostka koncentratu krwinek czerwonych (ze 170 do 176 zł). Wzrosną także ceny świeżo mrożonego osocza. Jego jednostka kosztuje obecnie 130 zł, a po podwyżce ? 135 zł.

Źródło: http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/537787,z_powodu_podwyzek_cen_krwi_dlugi_szpitali_beda_coraz_wieksze.html

Wyższe opłaty za krew.

Wprowadzenie wyższych opłat za krew oznacza wzrost wydatków NFZ na ten cel.

Od przyszłego roku wzrosną opłaty za krew oraz część jej składników. Rozporządzenie w tej sprawie zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2011 r. Zgodnie z nim za krew pełną konserwowaną będzie trzeba zapłacić 260 zł (w 2010 roku było to 250 zł). Zakup jednego preparatu koncentratu krwinek płytkowych z aferezy obecnie kosztuje 1050 zł. Cena ta zostanie utrzymana również w przyszłym roku. O 10 zł wzrośnie w 2011 roku również cena (za jednostkę) osocza świeżo mrożonego po karencji.

Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że wzrost ceny krwi i jej składników jest spowodowany wyższymi kosztami ich produkcji, a także wzrostem inflacji. Wynika również ze wzrostu kosztów poszczególnych specjalistycznych procedur wytwórczych obejmujących koszty bezpośrednie i pośrednie. Poza tym od 2009 roku na regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa przeniesiono koszty zakupu materiałów, tj. testów do badań wirusologicznych i pojemników do poboru krwi, które wcześniej były finansowane w 100 proc. z budżetu ministra właściwego do spraw zdrowia. To dla nich większe wydatki.

Wzrost ceny krwi i jej składników oznacza również dla regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa konieczność przygotowania nowych cenników. Nie jest jednak jednoznaczne z uzyskaniem dodatkowych dochodów. Wynika to np. z tego, że pobrana krew musi być bardzo dokładnie zbadana przy wykorzystaniu coraz droższych odczynników.

Wyższe ceny krwi oznaczają również dodatkowe wydatki dla NFZ. Łącznie na jej zakup fundusz wyda w tym roku prawie 260 mln zł. Natomiast w przyszłym roku o 26,3 mln zł więcej. Produkcja krwi i jej pochodnych jest dofinansowywana z budżetu w ramach dotacji celowej.

Podstawa prawna

Rozporządzenie MZ z 9 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2011 r. (Dz.U. nr 153, poz. 1031).

Źródło: http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/475204,w_2011_roku_wzrosna_oplaty_za_krew.html