Oddaj krew - znajdź najbliższy punkt krwiodawstwa
Grafika przedstawia kroplę symbolizującą zapasy krwi
Grafika przedstawia certyfikat potwierdzający oddanie krwi
Grafika zachęca do dodawania nakładek na zdjęcia
Grafika przedstawia licznik odmierzający dni do donacji

Tag : ceny

Nowe ceny za krew i jej składniki w 2012?

Większość placówek medycznych ma długi wobec centrów krwiodawstwa. Od 2012 roku będą musiały wydać jeszcze więcej pieniędzy na zakup krwi. Tak wynika z projektu rozporządzenia w tej sprawie, który Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji społecznych. Ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2012 roku. Zgodnie z nim cena jednostki krwi pełnej ma wzrosnąć w przyszłym roku o 9 zł (z 260 do 269 zł). O 6 zł podrożeje jednostka koncentratu krwinek czerwonych (ze 170 do 176 zł). Wzrosną także ceny świeżo mrożonego osocza. Jego jednostka kosztuje obecnie 130 zł, a po podwyżce ? 135 zł.

Źródło: http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/537787,z_powodu_podwyzek_cen_krwi_dlugi_szpitali_beda_coraz_wieksze.html

Wyższe opłaty za krew.

Wprowadzenie wyższych opłat za krew oznacza wzrost wydatków NFZ na ten cel.

Od przyszłego roku wzrosną opłaty za krew oraz część jej składników. Rozporządzenie w tej sprawie zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2011 r. Zgodnie z nim za krew pełną konserwowaną będzie trzeba zapłacić 260 zł (w 2010 roku było to 250 zł). Zakup jednego preparatu koncentratu krwinek płytkowych z aferezy obecnie kosztuje 1050 zł. Cena ta zostanie utrzymana również w przyszłym roku. O 10 zł wzrośnie w 2011 roku również cena (za jednostkę) osocza świeżo mrożonego po karencji.

Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że wzrost ceny krwi i jej składników jest spowodowany wyższymi kosztami ich produkcji, a także wzrostem inflacji. Wynika również ze wzrostu kosztów poszczególnych specjalistycznych procedur wytwórczych obejmujących koszty bezpośrednie i pośrednie. Poza tym od 2009 roku na regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa przeniesiono koszty zakupu materiałów, tj. testów do badań wirusologicznych i pojemników do poboru krwi, które wcześniej były finansowane w 100 proc. z budżetu ministra właściwego do spraw zdrowia. To dla nich większe wydatki.

Wzrost ceny krwi i jej składników oznacza również dla regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa konieczność przygotowania nowych cenników. Nie jest jednak jednoznaczne z uzyskaniem dodatkowych dochodów. Wynika to np. z tego, że pobrana krew musi być bardzo dokładnie zbadana przy wykorzystaniu coraz droższych odczynników.

Wyższe ceny krwi oznaczają również dodatkowe wydatki dla NFZ. Łącznie na jej zakup fundusz wyda w tym roku prawie 260 mln zł. Natomiast w przyszłym roku o 26,3 mln zł więcej. Produkcja krwi i jej pochodnych jest dofinansowywana z budżetu w ramach dotacji celowej.

Podstawa prawna

Rozporządzenie MZ z 9 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2011 r. (Dz.U. nr 153, poz. 1031).

Źródło: http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/475204,w_2011_roku_wzrosna_oplaty_za_krew.html