Światowy Dzień Krwiodawcy 2022: Oddawanie krwi jest aktem solidarności. Dołącz do wysiłku i ratuj życie

Światowy Dzień Krwiodawcy obchodzony jest corocznie 14 czerwca. Dzień ten jest dobrą okazją do:

 • podniesienia globalnej świadomości potrzeby zapewnienia bezpiecznej krwi i produktów krwiopochodnych do transfuzji;
 • podkreślenia kluczowego wkładu dobrowolnych, nieodpłatnych dawców krwi w krajowe systemy opieki zdrowotnej;
 • wsparcia publicznej służby krwi, organizacji zrzeszających dawców krwi oraz innych organizacji pozarządowych propagujących honorowe krwiodawstwo

Dzień jest również dobrą okazją do wezwania rządów, ministerstw zdrowia oraz innych podmiotów aby zapewniły odpowiednie środki pozwalające na zwiększenie możliwości pobierania krwi od dobrowolnych, honorowych dawców krwi oraz zarządzanie dostępem do krwi i transfuzji dla tych, którzy jej potrzebują.

Krew i produkty krwiopochodne są niezbędnymi zasobami dla:

 • skutecznego leczenia kobiet cierpiących na krwawienia związane z ciążą i porodem;
 • dzieci cierpiących na ciężką anemię z powodu malarii i niedożywienia;
 • pacjentów z chorobami krwi i szpiku kostnego,
 • pacjentów z dziedzicznymi zaburzeniami hemoglobiny i stanami niedoboru odporności;
 • ofiar nagłych wypadków i katastrof;
 • a także pacjentów poddawanych zaawansowanym zabiegom medycznym i chirurgicznym.

Potrzeba krwi jest powszechna, ale dostęp do krwi dla wszystkich, którzy jej potrzebują, już nie. Niedobory krwi są szczególnie dotkliwe w krajach o niskim i średnim dochodzie.

Aby zapewnić każdemu, kto potrzebuje transfuzji dostęp do bezpiecznej krwi wszystkie kraje potrzebują dobrowolnych, nieodpłatnych dawców krwi, którzy to będą tą krew regularnie oddawać. Skuteczny program zapewnienia samowystarczalności w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, charakteryzujący się szerokim i aktywnym udziałem ludności, ma kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeby transfuzji krwi w czasie pokoju jak również w sytuacjach kryzysowych lub katastrof, gdy występuje gwałtowny wzrost zapotrzebowania na krew. Choć sprzyjająca atmosfera społeczna i kulturalna z silną solidarnością ułatwia rozwój skutecznego systemu krwiodawstwa, powszechnie uznaje się również, że akt honorowego oddawania krwi przyczynia się do tworzenia więzi społecznych i budowania zjednoczonej społeczności.

Główny cel tegorocznej kampanii

Na rok 2022 hasłem Światowego Dnia Krwiodawcy będzie “Oddawanie krwi to akt solidarności. Dołącz do wysiłku i ratuj życie”. Hasło to ma zwrócić uwagę na rolę, jaką dobrowolne oddawanie krwi odgrywa zarówno w ratowaniu życia jak i wpływa na wzmacnianie solidarności w społecznościach lokalnych.

Szczegółowe cele tegorocznej kampanii to:

 • podziękowanie dawcom krwi na świecie i uświadamianie społeczeństwu potrzeby regularnego, nieodpłatnego oddawania krwi;
 • podkreślenie potrzeby pełnego zaangażowania po przez np. regularne, całorocznego oddawania krwi w celu utrzymania odpowiednich zapasów oraz uzyskanie powszechnego i szybkiego dostępu do bezpiecznej transfuzji krwi;
 • promowanie wartości dobrowolnego nieodpłatnego oddawania krwi w celu wzmocnienia solidarności społeczności lokalnych i spójności społecznej;
 • podnoszenie świadomości na temat potrzeby zwiększenia inwestycji ze strony rządów w celu zbudowania trwałego i odpornego na kryzysy krajowego systemu krwiodawstwa oraz zwiększenie poboru krwi od dobrowolnych, honorowych dawców krwi.

Szczególnym działaniem, do realizacji którego zachęca się kraje na świecie w ramach tegorocznej kampanii, jest rozpowszechnianie w  mediach historii osób, których życie zostało uratowane dzięki krwiodawstwu. Ma to być sposób motywowania stałych dawców krwi do dalszego jej oddawania oraz motywowania ludzie o dobrym zdrowiu, którzy nigdy nie oddawali krwi, aby zaczęli to robić.

Inne działania, które pomogą promować hasło tegorocznego Światowego Dnia Krwiodawcy mogą obejmować ceremonie wręczania odznaczeń dawcom, przeprowadzanie kampanii na portalach społecznościowych, specjalne tematyczne transmisje w mediach, wpisy indywidualne dawców w mediach społecznościowych pokazujące poszczególnych krwiodawców z tegorocznym hasłem, spotkania i warsztaty, imprezy muzyczne i artystyczne dla  dawców krwi i ich najbliższych.

Twoje zaangażowanie i wsparcie pomogą rozpowszechnić ideę honorowego krwiodawstwa zwiększając jednocześnie świadomość Twoich bliskich i otoczenia, że oddawanie krwi jest ratującym życie aktem solidarności, a usługi zapewniające bezpieczną krew i produkty krwiopochodne są niezbędnym elementem każdego systemu opieki zdrowotnej. Udział zainteresowanych partnerów jest mile widziany na wszystkich poziomach, aby Światowy Dzień Krwiodawcy 2022 stał się globalnym sukcesem.

Gospodarz wydarzeń Światowego Dnia Krwiodawstwa 2022

Corocznie na światowego gospodarza obchodów są wybierane kolejne państwa. W tym roku gospodarzem Światowego Dnia Krwiodawcy 2022 będzie Meksyk.

Światowy dzień Krwiodawcy 2022

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Discover more from Honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading