Propozycja nowych przerw między donacjami oraz okresu dyskwalifikacji po tatuażu, zabiegach

Propozycje zmian w rozporządzeniu:

Zgodnie z upoważnieniem ustawowym określonym w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi minister właściwy do spraw zdrowia ustala m.in. kryteria kwalifikacji kandydatów na dawców i dawców krwi i jej składników. W tym zakresie rozwiązywany jest problem ograniczonej liczby personelu jednostek publicznej służby krwi uprawnionego do kwalifikacji oraz orzekania o stanie zdrowia kandydatów na dawców krwi lub dawców krwi. Ponadto, zostają uszczegółowione i uproszczone zapisy dotyczące kwalifikacji dawców przez pracowników publicznej służby krwi.

Rekomendowanym rozwiązaniem jest dokonanie aktualizacji rozporządzenia i zmiana, która dopuszcza możliwość kwalifikacji oraz orzekania o stanie zdrowia kandydata na dawcę krwi lub dawcę krwi przez pielęgniarkę (zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o Krajowej Sieci Onkologicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 650.) Ponadto zmianie ulegną zasady dyskwalifikacji kandydatów na dawców krwi oraz częstotliwość donacji krwi i jej składników. Projekt rozporządzenia dookreśla i doprecyzowuje ww. zakres. Oczekiwanym efektem wprowadzanych zmian jest utrzymanie bezpieczeństwa krwi i jej składników w odniesieniu do najnowszych doniesień naukowych. Uszczegółowienie i poprawa zrozumiałości przepisów pozwoli na uniknięcie odmiennych interpretacji w stosowaniu przepisów w poszczególnych jednostkach publicznej służby krwi. Dopuszczenie możliwości kwalifikacji dawców przez pielęgniarki przyczyni się także do zwiększenia możliwości kwalifikacji dawców, w przypadku ograniczonej liczby lekarzy np. w oddziałach terenowych czy mobilnych akcjach pobierania krwi. Pozostałe zmiany są aktualizacją przepisów w odniesieniu do aktualnego stanu wiedzy i mają na celu poprawę zrozumiałości, uszczegółowienie zapisów oraz zasad i kryteriów, którymi powinni się kierować pracownicy publicznej służby krwi.

Najważniejsze zmiany dla dawców:

1. Niższe dopuszczalne ciśnienie skurczowe

Jest: 180 mm Hg – Propozycja: 160 mm Hg

3. Propozycja zmian w przerwie po tatuażu, zabiegach, badaniach endoskopem itp:

Jest: 6 miesięcy / Propozycja: 4 miesiące

4. Wykreślenie miesiączki jako przeciwwskazania do oddawania krwi i jej składników

5. Uszczegółowienie zabiegów stomatologicznych:

– ekstrakcja zęba, leczenie kanałowe – 7 dni od zabiegu,
– wszczepienie implantu i inne zabiegi chirurgiczne – 4 miesiące od zabiegu,
– pozostałe przypadki – odroczenie na 24 godziny.

6. Uszczegółowienie dyskwalifikacji osób z cukrzycą:

Cukrzyca leczona insuliną – stałą dyskwalifikacja – kandydaci na dawców krwi lub dawcy krwi z rozpoznaną cukrzycą leczoną insuliną

Cukrzyca typu 2 nieleczona insuliną – kandydaci na dawców krwi lub dawcy krwi mogą zostać dopuszczeni do pobrania tylko krwi pełnej, jeżeli są leczeni dietą lub metforminą

7. Propozycja zmian przerw między donacjami

Projekt rozporządzenia: https://krwiodawcy.org/akty_prawne/nowe-rozporzadzenie.pdf

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.