Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi

Jak wiecie wchodzą nowe wkładki do legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi https://krwiodawcy.org/nowe-legitymacje-zasluzonego-honorowego-dawcy-krwi-peselem Niestety okazało się, że we wzorze jednej z legitymacji zostały pomylone grafiki przedstawiające odznakę. Należało to poprawić. Do czasu wejścia w życie nowego poprawionego aktu prawnego nie będą wydawane powyższe legitymacje.

Zgodnie z obecnym brzmieniem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wzorów
odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi (Dz. U. poz. 1742) istnieje niespójność pomiędzy wyglądem legitymacji a wizerunkiem odznak “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”. Wobec tego, istnieje potrzeba dokonania stosownych zmian w drodze nowelizacji ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia. Przedmiotowy projekt rozporządzenia ma na celu zmianę brzmienia załącznika nr 3 (wzór legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi) w celu zachowania spójności pomiędzy wyglądem legitymacji a wizerunkiem odznaki w związku z honorowym dawstwem krwi.

 

Termin wejścia w życie rozporządzenia został określony na dzień następujący po dniu ogłoszenia. Odstąpienie od vacatio legis jest spowodowane koniecznością wydawania poprawnie wyglądających legitymacji. Z tego względu wymagane jest natychmiastowe wejście w życie aktu normatywnego, przy czym zasady demokratycznego państwa prawa z uwagi na charakter regulacji, nie stoją temu na przeszkodzie.

Ewentualne uwagi można zgłaszać do 30 października 2017 roku

Zobacz Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi

1 komentarz do “Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi”

  1. Przykre, że ktoś za nasze pieniądze wypuszcza takie buble tj. niesprawdzone rozporządzenia. Czeski błąd, kompletny brak profesjonalizmu 🙁

    Odpowiedz

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Discover more from Honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading