Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi

Jak wiecie wchodzą nowe wkładki do legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi https://krwiodawcy.org/nowe-legitymacje-zasluzonego-honorowego-dawcy-krwi-peselem Niestety okazało się, że we wzorze jednej z legitymacji zostały pomylone grafiki przedstawiające odznakę. Należało to poprawić. Do czasu wejścia w życie nowego poprawionego aktu prawnego nie będą wydawane powyższe legitymacje.

Zgodnie z obecnym brzmieniem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wzorów
odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi (Dz. U. poz. 1742) istnieje niespójność pomiędzy wyglądem legitymacji a wizerunkiem odznak „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”. Wobec tego, istnieje potrzeba dokonania stosownych zmian w drodze nowelizacji ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia. Przedmiotowy projekt rozporządzenia ma na celu zmianę brzmienia załącznika nr 3 (wzór legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi) w celu zachowania spójności pomiędzy wyglądem legitymacji a wizerunkiem odznaki w związku z honorowym dawstwem krwi.

 

Termin wejścia w życie rozporządzenia został określony na dzień następujący po dniu ogłoszenia. Odstąpienie od vacatio legis jest spowodowane koniecznością wydawania poprawnie wyglądających legitymacji. Z tego względu wymagane jest natychmiastowe wejście w życie aktu normatywnego, przy czym zasady demokratycznego państwa prawa z uwagi na charakter regulacji, nie stoją temu na przeszkodzie.

Ewentualne uwagi można zgłaszać do 30 października 2017 roku

Zobacz Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi

1 comment

  • Kasia

    Przykre, że ktoś za nasze pieniądze wypuszcza takie buble tj. niesprawdzone rozporządzenia. Czeski błąd, kompletny brak profesjonalizmu 🙁

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Czerwona Nitka 30 sekund

Spot w ramach kampanii Twoja krew, moje życie

Opublikowany przez krwiodawcy.org na 15 czerwca 2016

... zobacz inne spoty ...
Film edukacyjny NCK

Widzieliście film edukacyjny Narodowe Centrum Krwi. 5-minutowy spot propaguje honorowe krwiodawstwo. Jak Wam się podoba? Film stworzony został w ramach kampanii Twoja krew, moje życie Obejrzyj i PODAJ DALEJ! #czerwonanitka https://www.facebook.com/krwiodawcy/videos/1164644343556434/

Opublikowany przez krwiodawcy.org na 10 lipca 2016

... zobacz inne spoty ...
Kto to jest bohater?

Opublikowany przez krwiodawcy.org na 29 września 2016

... zobacz inne spoty ...

Zgoda na Życie

Zgoda na Życie

Statystyki 2016