Program lojalnościowy
Oddaj krew - znajdź najbliższy punkt krwiodawstwa
Grafika przedstawia przykładowe hasła jakie możesz dodać do zdjęć promujących dawstwo
Grafika zachęca do dodawania znaczków promujących krwiodawstwo na zdjęcia
Grafika przedstawia certyfikat potwierdzający oddanie krwi
Grafika przedstawia kroplę symbolizującą zapasy krwi
Grafika przedstawia osobę oddającą krew
Grafika przedstawia licznik odmierzający dni do donacji

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi

Jak wiecie wchodzą nowe wkładki do legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi https://krwiodawcy.org/nowe-legitymacje-zasluzonego-honorowego-dawcy-krwi-peselem Niestety okazało się, że we wzorze jednej z legitymacji zostały pomylone grafiki przedstawiające odznakę. Należało to poprawić. Do czasu wejścia w życie nowego poprawionego aktu prawnego nie będą wydawane powyższe legitymacje.

Zgodnie z obecnym brzmieniem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wzorów
odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi (Dz. U. poz. 1742) istnieje niespójność pomiędzy wyglądem legitymacji a wizerunkiem odznak “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”. Wobec tego, istnieje potrzeba dokonania stosownych zmian w drodze nowelizacji ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia. Przedmiotowy projekt rozporządzenia ma na celu zmianę brzmienia załącznika nr 3 (wzór legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi) w celu zachowania spójności pomiędzy wyglądem legitymacji a wizerunkiem odznaki w związku z honorowym dawstwem krwi.

 

Termin wejścia w życie rozporządzenia został określony na dzień następujący po dniu ogłoszenia. Odstąpienie od vacatio legis jest spowodowane koniecznością wydawania poprawnie wyglądających legitymacji. Z tego względu wymagane jest natychmiastowe wejście w życie aktu normatywnego, przy czym zasady demokratycznego państwa prawa z uwagi na charakter regulacji, nie stoją temu na przeszkodzie.

Ewentualne uwagi można zgłaszać do 30 października 2017 roku

Zobacz Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi

1 comment

  • Kasia

    Przykre, że ktoś za nasze pieniądze wypuszcza takie buble tj. niesprawdzone rozporządzenia. Czeski błąd, kompletny brak profesjonalizmu 🙁

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.