Petycja dotycząca uprawnień dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi

Słowem wstępu…

art. 63 Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Kto może złożyć petycję i czego może dotyczyć?

Art. 2. 1. Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej podmiotem wnoszącym petycję“, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

2. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

Petycja dotycząca 33% ulgi w komunikacji zbiorowej

W dniu dzisiejszym sejmowa Komisja do spraw Petycji miała po raz kolejny pochylić się nad petycją dotyczącą rozszerzenia uprawnień dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi. Niestety posiedzenie Komisji zostało ODWOŁANE. Przedstawię Wam zawarte w niej postulaty.

Osoba fizyczna (jeden z podmiotów mogących składać petycje) proponuje:

 1. Wprowadzić 33% ulgę w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego (ulga obowiązywała w czasie trwania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego po 3 oddaniach krwi lub jej składników) i dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi III stopnia
 2. Wprowadzić 100% ulgę “wszędzie” dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi I stopnia
 3. Wykreślenia obowiązku każdorazowego przedstawiania przez zasłużonego honorowego dawcę krwi legitymacji potwierdzającej prawo do ulgi przy realizacji recepty
 4. Uszczegółowić przepisy dotyczące obowiązku umieszczania informacji o obsłudze poza kolejnością w podmiotach farmaceutycznych. Umiejscawiać je w bardziej widocznych miejscach oraz wprowadzić możliwość karania za brak informacji.

Autor petycji nie sprecyzował do końca co rozumie pod pojęciem “wszędzie”. Czy proponuje wprowadzić 100% ulgę w komunikacji miejskiej na terenie całego kraju czy chodziło również o ulgę w komunikacji krajowej (kolejowy i autobusowy transport). Na samym dole podlnkowałem orginalny dokument abyście sami się z nim zapoznali.

Na poprzednim posiedzeniu Komisja do Spraw Petycji podjęła decyzję o przygotowaniu i wystąpieniu z dezyderatem do prezesa Rady Ministrów w sprawie uprawnień dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi. Dezyderat – jest to rodzaj aktu prawnego zawierającego oficjalnie wystosowywane postulaty lub życzenia. Niestety w związku z odwołaniem posiedzenia nie doszło do uchwalenia powyższego dokumentu. Znowu sprawa odwlecze się w czasie. Jak tylko zostanie ponownie zaplanowane posiedzenia damy Wam znać.

A Wy sami co uważacie na temat postulatów zawartych w petycji?

Treść petycji
Opinia prawna Biura Analiz Sejmowych

6 komentarzy do “Petycja dotycząca uprawnień dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi”

  • Witam serdecznie!
   Takich petycji nie trzeba popierać czy zbierać podpisów. Po wpłynięciu do odpowiedniej Komisji; członkowie tejże rozpatrują ją pod względem merytorycznym, proszą o zajęcie stanowisk przez poszczególne Ministerstwa czy opinii prawnych. Gdy zapoznają się z materiałami podejmują decyzję o sposobie jej załatwienia np popiera ją i wnosi o zmianę przepisów albo nie nadaje dalszemu biegowi i tak kończy rozpatrywanie petycji.

   Odpowiedz
 1. Ulga 33 procent w komunikacji krajowej jest jak najbardziej trafiona dla ZHDK III stopnia. Skoro przez kilka lat obowiązywała dla osób, które w dwa miesiące oddały 3 razy płytki, uważam że było to wręcz krzywdzące dla osób, które oddały wielokrotnie więcej krwi przed 2020 rokiem, a po 2020 z jakichś powodów nie mogły oddać. Powinno to być podstawowe uprawnienie krwiodawcy, które w dodatku jest proekologiczne.

  Ulga 100 % “wszędzie” dla ZHDK I stopnia? Z jednej strony byłoby to mocno obciążające budżet państwa. Chociaż z drugiej strony pokazałoby to krwiodawcy (obecnemu i przyszłemu), że krew jest dla Państwa bezcennym lekiem, za który nie płaci bezpośrednio gotówki, ale może dać coś w zamian, w ramach uhonorowania za wieloletni wkład w zdrowie Narodu. Do rozważenia, osobiście jestem na tak.

  Odpowiedz
  • Rozumiem, że jak ktoś odda 3 razy płytki krwi to jest gorszy… Biedni, którzy nie mogli oddać “po 2020”. A ci, którzy chcieli, a w ogóle nigdy nie mogli oddać, bo konował z łapanki w latach 40. zrobił im zbędną transfuzję? Błogosławieni wszyscy, którzy z jakichś przyczyn chcieli, a nie mogli 😉

   Ulga covidova była (i jest jeszcze, choć pierwotny cel się rozmył, jak widać) narzędziem bieżącej polityki mającym na celu zwiększenie podaży krwi i jej składników w momencie, kiedy było o nie znacznie trudniej, stąd nagroda dla osób, które wtedy (a nie wcześniej) np. w dwa miesiące trzykrotnie oddały płytki.

   A co do petycji i ulg generalnie – moim zdaniem stałe zniżki, jeśli w ogóle, powinny przysługiwać osobom z odznaką I stopnia lub ZdZN, natomiast mniejsze mogłyby być tymczasowe i powiązane z aktywnością krwiodawczą, choć to generuje dodatkowe zamieszanie.

   Odpowiedz

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Discover more from Honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading