Ostateczna wersja rozporządzenia w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł “Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub “Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”

Poniżej możecie zapoznać się z ostateczną wersją Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł “Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub “Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”. Zmiana wynika z tego, że część leków przewidzianych we wcześniejszym wykazie  nie jest już obecna w obrocie na rynku polskim (zobacz: Hemofer Prolongatum – stałe wstrzymanie produkcji oraz Hemofer Prolongatum – ciąg dalszy). Rozporządzenie  w dniu wczorajszym (04.05.2021) skierowano do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Po 14 dniach od jego ogłoszenia przepisy zawarte w rozporządzeniu wejdą w życie (26.05.2021).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 4 maja 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł “Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub “Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”

   Na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm. )) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł “Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub “Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2098) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2021 r.

WYKAZ LEKÓW, KTÓRE ŚWIADCZENIOBIORCA POSIADAJĄCY TYTUŁ “ZASŁUŻONEGO HONOROWEGO DAWCY KRWI” LUB “ZASŁUŻONEGO DAWCY PRZESZCZEPU” MOŻE STOSOWAĆ W ZWIĄZKU Z ODDAWANIEM KRWI LUB W ZWIĄZKU Z ODDAWANIEM SZPIKU LUB INNYCH REGENERUJĄCYCH SIĘ KOMÓREK I TKANEK ALBO NARZĄDÓW
Lp. Kategoria dostępności Skład Nazwa produktu leczniczego Postać farmaceutyczna Dawka Wielość opakowania zgodnie z Rejestrem Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Nr GTiN (Global Trade Item Number)
Preparaty zawierające żelazo:
1. Rp Ferrosi sulfas + Acidum ascorbicum Sorbifer durules Tabletki o przedłużonym uwalnianiu 100 mg / 60 mg 50 tabl. 05909990864553
2. Rp Ferrosi sulfas Tardyferon Tabletki o przedłużonym uwalnianiu 80 mg 30 tabl. 05909990325818
3. Rp Ferrosi sulfas + Acidum folicum Tardyferon-Fol Tabletki o przedłużonym uwalnianiu 80 mg / 0,35 mg 30 tabl. 05909990668816
4. OTC Ferrosi gluconas Ascofer 200 Tabletki drażowane 200 mg 50 tabl. 05909990325313
5. Rp Ferri proteinatosuccinas Feroplex Roztwór doustny 40 mg / 15 ml 20 fiol. 15 ml 05909990609994
Preparaty zawierające witaminę B:
6 OTC Calcii pantothenas
Riboflavinum (Vitaminum B2)
Thiamini nitras
Nicotinamidum (Vitaminum PP)
Pyridoxini hydrochloridum (Vitaminum B6)
Vitaminum B compositum Tabletki drażowane Złożony 50 tabl. 05909990104840
Preparaty zawierające kwas foliowy:
7. Rp Acidum folicum Acidum folicum Richter Tabletki 5 mg 30 tabl. 05909990109210
8. Rp Acidum folicum Acidum folicum Richter Tabletki 15 mg 30 tabl. 05909990109319
9. Rp Acidum folicum Acidum folicum Hasco Tabletki 5 mg 30 tabl. 05909991027216
10. Rp Acidum folicum Acidum folicum Hasco Tabletki 15 mg 30 tabl. 05909991027315
11. Rp Acidum folicum Folacid Tabletki 5 mg 30 tabl. 05909990960811
12. Rp Acidum folicum Folacid Tabletki 15 mg 30 tabl. 05909990960910

Przypominamy, że leków z tej listy nie znajdziecie na liście leków refundowanych.

Porównanie “mocy” preparatów posiadających żelazo:

Sorbifer Durules 1 tabletka zawiera 100 mg żelaza(II) w postaci żelaza(II) siarczanu (Ferrosi sulfas) oraz 60 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum).
Tardyferon 1 tabletka zawiera 80 mg jonów żelaza(II) w postaci żelaza(II) siarczanu wysuszonego 247,25 mg (Ferrosi sulfas)
Tardyferon-Fol 1 tabletka zawiera zawiera 80 mg jonów żelaza(II) w postaci żelaza(II) siarczanu (Ferrosi sulfas) oraz 0,35 mg kwasu foliowego (Acidum folicum)
Ascofer 200 1 tabletka zawiera zawiera 23,2 mg jonów żelaza(II) w postaci żelaza(II) glukonianu (Ferrosi gluconas) 200 mg
Feroplex 1 fiolka zawiera 40 mg jonów żelaza (III) w postaci 800 mg żelaza proteinianobursztynianu (Ferri proteinatosuccinas)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 4 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł “Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub “Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej ? zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541).

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Discover more from Honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading