Program lojalnościowy
Oddaj krew - znajdź najbliższy punkt krwiodawstwa
Grafika przedstawia przykładowe hasła jakie możesz dodać do zdjęć promujących dawstwo
Grafika zachęca do dodawania znaczków promujących krwiodawstwo na zdjęcia
Grafika przedstawia certyfikat potwierdzający oddanie krwi
Grafika przedstawia kroplę symbolizującą zapasy krwi
Grafika przedstawia osobę oddającą krew
Grafika przedstawia licznik odmierzający dni do donacji

Ostateczna wersja rozporządzenia w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł “Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub “Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”

Poniżej możecie zapoznać się z ostateczną wersją Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł “Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub “Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”. Zmiana wynika z tego, że część leków przewidzianych we wcześniejszym wykazie  nie jest już obecna w obrocie na rynku polskim (zobacz: Hemofer Prolongatum – stałe wstrzymanie produkcji oraz Hemofer Prolongatum – ciąg dalszy). Rozporządzenie  w dniu wczorajszym (04.05.2021) skierowano do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Po 14 dniach od jego ogłoszenia przepisy zawarte w rozporządzeniu wejdą w życie (26.05.2021).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 4 maja 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł “Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub “Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”

   Na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm. )) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł “Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub “Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2098) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2021 r.

WYKAZ LEKÓW, KTÓRE ŚWIADCZENIOBIORCA POSIADAJĄCY TYTUŁ “ZASŁUŻONEGO HONOROWEGO DAWCY KRWI” LUB “ZASŁUŻONEGO DAWCY PRZESZCZEPU” MOŻE STOSOWAĆ W ZWIĄZKU Z ODDAWANIEM KRWI LUB W ZWIĄZKU Z ODDAWANIEM SZPIKU LUB INNYCH REGENERUJĄCYCH SIĘ KOMÓREK I TKANEK ALBO NARZĄDÓW
Lp. Kategoria dostępności Skład Nazwa produktu leczniczego Postać farmaceutyczna Dawka Wielość opakowania zgodnie z Rejestrem Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Nr GTiN (Global Trade Item Number)
Preparaty zawierające żelazo:
1. Rp Ferrosi sulfas + Acidum ascorbicum Sorbifer durules Tabletki o przedłużonym uwalnianiu 100 mg / 60 mg 50 tabl. 05909990864553
2. Rp Ferrosi sulfas Tardyferon Tabletki o przedłużonym uwalnianiu 80 mg 30 tabl. 05909990325818
3. Rp Ferrosi sulfas + Acidum folicum Tardyferon-Fol Tabletki o przedłużonym uwalnianiu 80 mg / 0,35 mg 30 tabl. 05909990668816
4. OTC Ferrosi gluconas Ascofer 200 Tabletki drażowane 200 mg 50 tabl. 05909990325313
5. Rp Ferri proteinatosuccinas Feroplex Roztwór doustny 40 mg / 15 ml 20 fiol. 15 ml 05909990609994
Preparaty zawierające witaminę B:
6 OTC Calcii pantothenas
Riboflavinum (Vitaminum B2)
Thiamini nitras
Nicotinamidum (Vitaminum PP)
Pyridoxini hydrochloridum (Vitaminum B6)
Vitaminum B compositum Tabletki drażowane Złożony 50 tabl. 05909990104840
Preparaty zawierające kwas foliowy:
7. Rp Acidum folicum Acidum folicum Richter Tabletki 5 mg 30 tabl. 05909990109210
8. Rp Acidum folicum Acidum folicum Richter Tabletki 15 mg 30 tabl. 05909990109319
9. Rp Acidum folicum Acidum folicum Hasco Tabletki 5 mg 30 tabl. 05909991027216
10. Rp Acidum folicum Acidum folicum Hasco Tabletki 15 mg 30 tabl. 05909991027315
11. Rp Acidum folicum Folacid Tabletki 5 mg 30 tabl. 05909990960811
12. Rp Acidum folicum Folacid Tabletki 15 mg 30 tabl. 05909990960910

Przypominamy, że leków z tej listy nie znajdziecie na liście leków refundowanych.

Porównanie “mocy” preparatów posiadających żelazo:

Sorbifer Durules 1 tabletka zawiera 100 mg żelaza(II) w postaci żelaza(II) siarczanu (Ferrosi sulfas) oraz 60 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum).
Tardyferon 1 tabletka zawiera 80 mg jonów żelaza(II) w postaci żelaza(II) siarczanu wysuszonego 247,25 mg (Ferrosi sulfas)
Tardyferon-Fol 1 tabletka zawiera zawiera 80 mg jonów żelaza(II) w postaci żelaza(II) siarczanu (Ferrosi sulfas) oraz 0,35 mg kwasu foliowego (Acidum folicum)
Ascofer 200 1 tabletka zawiera zawiera 23,2 mg jonów żelaza(II) w postaci żelaza(II) glukonianu (Ferrosi gluconas) 200 mg
Feroplex 1 fiolka zawiera 40 mg jonów żelaza (III) w postaci 800 mg żelaza proteinianobursztynianu (Ferri proteinatosuccinas)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 4 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł “Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub “Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej ? zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541).

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.