fbpx

Dni Honorowego Krwiodawstwa – 1972 r.

22-23 maja 1970 roku odbył się V Krajowy Zjazd Polskiego Czerwonego Krzyża. Jednak nie z tego powodu był to ważny rok dla PCK. Polski Czerwony Krzyż przekroczył wtedy liczbę 5 milionów członków.  W czasie wydarzenia w pierwszej kolejności wybrano nowy Zarząd Główny. Prezesem został: doc. Dr med. Jan Rutkiewicz. Wiceprezesami zostali: dr med. Irena Domańska, mgr Alicja Musiałowa (posłanka) oraz doc. Dr med. Hab. Czesław Półtorak. Natomiast sekretarzem generalnym został Roman Bliźniewski.

W czasie trwania ww. Zjazdu podjęto szereg uchwał w tym jedną dotyczącą honorowego krwiodawstwa:

„Skoncentrować uwagę na propagowaniu honorowego krwiodawstwa i pozyskiwaniu honorowych dawców krwi wśród ludności cywilnej, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców wsi, w oparciu o koła PCK, przodownice zdrowia, miejskie ośrodki zdrowia i inne instytucje i organizacje działające w terenie. Pobudzać inicjatywę w kierunku organizowania nowych klubów honorowych dawców krwi lub banków krwi. Nasilić wszechstronną działalność propagandową zmierzającą do dalszego upowszechniania honorowego krwiodawstwa we wszystkich środowiskach poprzez stosowanie bardziej nowoczesnych i atrakcyjnych form i metod oddziaływania, poprzez organizowanie Dni i Tygodnia honorowego krwiodawstwa.”

To właśnie wtedy po raz pierwszy wspomniano oficjalnie o potrzebie zorganizowania Dni Honorowego Krwiodawstwa.

W 1971 roku zebrano 280 000 litrów krwi. Jednak zapotrzebowanie na krew w tamtych latach było znacznie większe. Obliczono je na blisko 400.000 litrów. Zgodnie z podjętymi na ostatnim zjeździe uchwałami Polski Czerwony Krzyż postanowił zorganizować na terenie całego kraju po raz pierwszy Dni Honorowego Dawstwa Krwi. Pomysł został zrealizowany już kilka miesięcy później. W 1972 roku zorganizowano pierwsze Dni Honorowego Krwiodawstwa.

Przeprowadzono wykłady na temat krwiodawstwa. Wykorzystano przy tym na masową skalę radio, telewizję i prasę. Zorganizowano szereg wydarzeń, które pozwoliły zapoznać społeczeństwo  z tą jakże piękną ideą. W czasie uroczystości wręczano dawcom krwi  upominki oraz wyróżnienia. Aby dotrzeć do jak największej grupy ludzi poproszono o wsparcie inne organizacje społeczne oraz zawodowe. Miarą oceny tej akcji niech będzie wzrost liczby klubów HDK: z 374 w 1970 roku do 1056 w 1973 roku.

Dni HDK zostały bardzo pozytywnie odebrane przez ludność zarówno miast jak i małych miasteczek czy wsi.  Od tamtej pory Dni Honorowego Krwiodawstwa są obchodzone corocznie od 22 do 26 listopada.

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.