Dni Honorowego Krwiodawstwa – 1972 r.

22-23 maja 1970 roku odbył się V Krajowy Zjazd Polskiego Czerwonego Krzyża. Jednak nie z tego powodu był to ważny rok dla PCK. Polski Czerwony Krzyż przekroczył wtedy liczbę 5 milionów członków.  W czasie wydarzenia w pierwszej kolejności wybrano nowy Zarząd Główny. Prezesem został: doc. Dr med. Jan Rutkiewicz. Wiceprezesami zostali: dr med. Irena Domańska, mgr Alicja Musiałowa (posłanka) oraz doc. Dr med. Hab. Czesław Półtorak. Natomiast sekretarzem generalnym został Roman Bliźniewski.

W czasie trwania ww. Zjazdu podjęto szereg uchwał w tym jedną dotyczącą honorowego krwiodawstwa:

“Skoncentrować uwagę na propagowaniu honorowego krwiodawstwa i pozyskiwaniu honorowych dawców krwi wśród ludności cywilnej, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców wsi, w oparciu o koła PCK, przodownice zdrowia, miejskie ośrodki zdrowia i inne instytucje i organizacje działające w terenie. Pobudzać inicjatywę w kierunku organizowania nowych klubów honorowych dawców krwi lub banków krwi. Nasilić wszechstronną działalność propagandową zmierzającą do dalszego upowszechniania honorowego krwiodawstwa we wszystkich środowiskach poprzez stosowanie bardziej nowoczesnych i atrakcyjnych form i metod oddziaływania, poprzez organizowanie Dni i Tygodnia honorowego krwiodawstwa.”

To właśnie wtedy po raz pierwszy wspomniano oficjalnie o potrzebie zorganizowania Dni Honorowego Krwiodawstwa.

W 1971 roku zebrano 280 000 litrów krwi. Jednak zapotrzebowanie na krew w tamtych latach było znacznie większe. Obliczono je na blisko 400.000 litrów. Zgodnie z podjętymi na ostatnim zjeździe uchwałami Polski Czerwony Krzyż postanowił zorganizować na terenie całego kraju po raz pierwszy Dni Honorowego Dawstwa Krwi. Pomysł został zrealizowany już kilka miesięcy później. W 1972 roku zorganizowano pierwsze Dni Honorowego Krwiodawstwa.

Przeprowadzono wykłady na temat krwiodawstwa. Wykorzystano przy tym na masową skalę radio, telewizję i prasę. Zorganizowano szereg wydarzeń, które pozwoliły zapoznać społeczeństwo  z tą jakże piękną ideą. W czasie uroczystości wręczano dawcom krwi  upominki oraz wyróżnienia. Aby dotrzeć do jak największej grupy ludzi poproszono o wsparcie inne organizacje społeczne oraz zawodowe. Miarą oceny tej akcji niech będzie wzrost liczby klubów HDK: z 374 w 1970 roku do 1056 w 1973 roku.

Dni HDK zostały bardzo pozytywnie odebrane przez ludność zarówno miast jak i małych miasteczek czy wsi.  Od tamtej pory Dni Honorowego Krwiodawstwa są obchodzone corocznie od 22 do 26 listopada.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Discover more from Honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading