Czy mogę oddać krew nie mając 18 lat?

Aktem prawnym, który określa kryteria dopuszczenia dawców krwi do oddawania krwi i jej składników jest ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi. To właśnie w nim znajdziemy informację zarówno o minimalnym wieku wymaganym aby zostać dawcą krwi i jej składników jak i górnej granicy tego kryterium.

Wiek:
18-65 lat
między 17 a 18 lat na warunkach określonych w art. 15 ust. 2 ustawy
– dawcy pierwszorazowi w wieku powyżej 60 lat – do decyzji lekarza w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi
– dawca wielokrotny powyżej 65 lat – po corocznym uzyskaniu zgody lekarza w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi

Tak jak to, że osoba pełnoletnia może oddać krew (jeżeli spełnia również pozostałe kryteria z rozporządzenia) nie jest niczym nadzwyczajnym tak podpunkt, który mówi, że osoby między 17 a 18 rokiem życia mogą oddać krew jest znany niewielu osobom. Warto przy tym zwrócić uwagę, że zaznaczono w nim, że dawca w tym wieku może oddać krew na określonych dodatkowo warunkach. Jakie to warunki?

Art 15 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1996 r. o publicznej służbie krwi:

Jeżeli przemawiają za tym względy fizjologiczne lub lecznicze, kandydatem na dawcę krwi lub dawcą krwi może zostać również osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, powyżej 17. roku życia, po wyrażeniu przez nią oraz przez jej przedstawiciela ustawowego, w obecności lekarza, w formie pisemnej, zgody na pobranie. (…)

Jak widać są 2 wymogi:
– występują i przemawiają za tym względy fizjologiczne lub lecznicze
– wyrażenie zgody kandydata na dawcę oraz jego przedstawiciela ustawowego

I tak jak opiekun prawny często się zgadza tak lekarze kwalifikujący nie potwierdzają wystąpienia względów leczniczych czy fizjologicznych. Poniżej możecie zobaczyć grafikę reprezentującą wiek dawców krwi. W 2021 roku lekarze dopuścili 10 osób (2 kobiety, 8 mężczyzn) w wieku między 17 a 18 rokiem życia do oddania krwi lub jej składników. Ogółem krew i jej składniki w 2021 roku oddało łącznie 615927 osób. Jak więc widać bardzo rzadko kiedy tak młoda osoba jest dopuszczana do donacji.

Co z osobami poniżej 17 roku życia? One nie mogą oddawać krwi bezwzględnie.

Liczba dawców
2020 – 570 077
Liczba donacji
2020 – 1 215 469

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Discover more from Honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading