Czy dawca krwi zachowuje uprawnienie do 33% ulgi na przejazdy w komunikacji krajowej po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego?

URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO

Szanowni Państwo,
w związku z pojawiającymi się wątpliwościami interpretacyjnymi, a także potrzebą jednolitego stosowania przepisów przez podmioty pasażerskich przewozów kolejowych, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wystąpił do Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby jednoznacznego określenia przez ten organ okresu, w jakim osobom, które oddały co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługiwać będzie ulga na przejazdy środkami transportu zbiorowego, o której mowa w art. 9a ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2023 r. poz. 318).

Zgodnie z odpowiedzią Ministra Zdrowia, 33% ulga na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego dla ww. dawców krwi przysługuje przez okres 6 miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia przez regionalne centra krwiodawstwa, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA. Stanowi o tym dodatkowo art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakażanych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 159).

Od 1 lipca 2023 r. ze względu na zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego regionalne centra krwiodawstwa, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA nie wydają już zaświadczeń poświadczających oddanie 3 donacji krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19. Natomiast posiadacze zaświadczeń wydanych przed 1 lipca 2023 r. zachowują prawo do korzystania z ulgi 33% w transporcie publicznym najpóźniej do daty ważności podanej w posiadanym dokumencie.

Mając powyższe na uwadze wskazuję na potrzebę umożliwienia ww. grupie podróżnych zakupu biletów na przejazd transportem kolejowym z 33% ulgą w okresie ważności wymaganego zaświadczenia, które spełnia określone wymogi formalne, tj. posiada wpisane imię i nazwisko dawcy krwi, datę wydania zaświadczenia, numer PESEL dawcy krwi oraz informację o oddaniu 3 donacji krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19.

z up. Prezesa
Urzędu Transportu Kolejowego

KAMIL WILDE
WICEPREZES URZĘDU
TRANSPORTU KOLEJOWEGO DS.
BEZPIECZEŃSTWA


DLT.405.78.2023.AS
Warszawa, 27 czerwca 2023

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące interpretacji przepisów w zakresie przysługującej 33% ulgi na przejazdy dla honorowego dawcy krwi, który oddał co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19, Departament Lecznictwa zwraca się z prośbą o przyjęcie poniższego.

Od 26 stycznia 2021 r. zostały nadane dodatkowe uprawnienia, tj. honorowemu dawcy krwi, który oddał co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługuje ulga w wysokości 33% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego:
a) kolejowego w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej,
b) kolejowego w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne

na podstawie biletów jednorazowych.

Dawca krwi potwierdza ten fakt przez okazanie zaświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy o publicznej służbie krwi. Zaświadczenie to wydaje regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA i zawiera ono: imię i nazwisko dawcy krwi, datę wydania zaświadczenia, numer PESEL dawcy krwi oraz informację o oddaniu 3 donacji krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19. Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw2 ww. uprawnienie przysługuje przez okres 6 miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia.

Z wyrazami szacunku
z up. Dyrektora
Michał Misiura
Zastępca Dyrektora
/dokument podpisany elektronicznie/

9 komentarzy do “Czy dawca krwi zachowuje uprawnienie do 33% ulgi na przejazdy w komunikacji krajowej po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego?”

 1. Wciąż przez www można kupić bilet na lipiec z wykorzystaniem ulgi, na infolinii Pani stwierdził, że skoro ulga jest dostępna to i będzie uznana. to jak to w końcu jest? Czy kupując teraz bilet będzie dopłata u konduktora czy nie ?

  Odpowiedz
 2. Dziwne że przed wyborami, nikt nie chce zostawić tej ulgi. Tym bardziej, że nie jest ona sporym obciążenem dla budżetu – czy rzeczywiście sporo osób korzysta z HDK Covid? Nie sądzę. Dlatego dziwię się że nikt nie pomyśli o tej zachęcie do oddawania krwi.
  Na szczęście lokalni przewoźnicy kolejowi wprowadzili swoje ulgi.

  Odpowiedz
 3. Nie chodzi tu nawet o zachętę, ale o rekompensatę. Oddawanie krwi jest honorowe, ale utrata zarobku i oddawanie czasu już takie być nie muszą i nie powinny. Zwłaszcza gdy samo czekanie na donację zajmuje czasem 2-3h. Honorowo można i należy oddawać krew, natomiast za pozostałe elementy z tym procederem związane należy się rekompensata. Skoro zwracamy za dojazd i rekompensujemy (rzekomo) ubytek kalorii pakietem czekolad, rekompensujmy również w miarę realnie ubytek w czasie i dochodzie.

  Ktoś mógłby podnieść argument, że wprowadzono uprawnienie do 2 dni wolnego, które rekompensuje poświęcony czas, a pracodawca musi za to zapłacić. Tylko że działa ono chyba głównie dla budżetówki, względnie korporacji. Natomiast dla sporej części, jeśli nie większości krwiodawców jest to uprawnienie bezużyteczne (studenci, przedsiębiorcy, wolne zawody) albo niemal niemożliwe do wykorzystania (pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw – tak wiem, można walczyć z pracodawcą i w konsekwencji szukać nowej pracy). Ale nawet dla tych “szczęśliwców”, którzy mogą skorzystać z 2 dni wolnych należy wziąć pod uwagę ubytek w przyszłej emeryturze.
  Jest też ulga podatkowa, ale i ta ma swoje wady i ograniczenia, o których wiele już napisano (np. brak stosowania przeliczników, limit 6% przychodu i kumulacja z innymi podstawami odliczeń). Nie każdy i nie w każdych warunkach może z niej skorzystać. Poza tym zastanawiający jest w tym kontekście aspekt honorowości krwiodawstwa, bo tutaj wyliczamy stawkę “ekwiwalentu pieniężnego”, a więc cenę krwi.
  Ulga na przejazdy, mogłaby z pewnością być uzupełnieniem wspomnianych niedoskonałych uprawnień, choć sama też jest niedoskonała. W obecnym, tymczasowym kształcie ulga obowiązuje również w komunikacji autobusowej, która to jest tradycyjnie oporna do stosowania jakichkolwiek ulg ustawowych, a ich egzekwowanie wiąże się z wieloma przykrościami. Ponadto część osób nie korzysta (bo np. nie może) z przejazdów transportem zbiorowym.

  Wszystkie te przypadki są uprawnieniami, więc korzystać z nich można, a nie trzeba, ale możliwość skorzystania z nich bywa istotnie ograniczona (jak dawać, żeby nie dać;), a ograniczona powinna być istotnie mniej. Warto by ustawodawca pochylił się nad pakietem realnych rekompensat, które byłyby powiązane z aktywnością krwiodawczą, a w szerszym zakresie stażem (ilości oddanej krwi i składników krwi). Po części takie rozwiązanie wdrożyły niektóre samorządy. Dane uprawnienia mogłyby również przysługiwać alternatywnie, pod warunkiem, że byłyby naprawdę poważne.

  Odpowiedz
 4. Zgadzam się z przedmówca, oddaje krew głównie w dniu wolnym od pracy bo mam potrzebę pomagania (a nie ze względu na 2 dni wolne) ale także uważam ze ulga na przejazdy to realna zachęta i powinna być utrzymana na stałe. Może niekoniecznie po 3 donacjach ale np. po uzyskaniu odznaki ZHDK III stopnia.

  Odpowiedz
 5. Ale na kampanie telewizyjne promujące krwiodawstwo to jest budżet… 2 dni wolnego przepchali a realną zachętę do regularnego krwiodawstwa sprytnie pominięto

  Odpowiedz

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Discover more from Honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading