Cena mobilnych punktów poboru krwi ostro w górę

Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (CKiK) pobierają krew w swoich siedzibach, w oddziałach (RCKiK) lub stacjach terenowych (WCKiK MON), a także w systemie ekipowym, który polega na uruchomieniu mobilnego punktu poboru krwi, działającego przez kilka godzin lub kilka dni w roku i obsługiwanego przez ekipę składającą się z wykwalifikowanego personelu. Taki system pracy pozwala dotrzeć pracownikom Centrów bezpośrednio do krwiodawców – w ich miejscach pracy lub zamieszkania. Akcje tego typu przeprowadza się w punktach stacjonarnych albo w specjalnie przystosowanych autobusach. Rozwój poboru krwi w tym systemie w Polsce był właśnie możliwy m.in. poprzez zakup autobusów do poboru krwi z wyposażeniem umożliwiającym prowadzenie poboru niezależnie od możliwości korzystania z zewnętrznych źródeł
zasilania czy pomieszczeń. W każdym centrum (poza CKiK MSWiA) znajdują się co najmniej 2 takie mobilne punkty a w niektórych centrach jest ich aż 5.

Cena takiego krwiobusa nie jest mała i nigdy nie była. Jednak w tym roku doszło do bardzo dużej “podwyżki”.

W przetargu z początku tego roku 03.01.2023 (termin składania dokumentów) ZESZUTA Sp. z o.o. dostarczyła krwiobusy w cenie 2.713.999 zł. A 7 miesięcy później 11.08.2023 (termin składania dokumentów) ten sam dostawca złożył ofertę za 3.744.120 zł. Różnica ponad 1 milion złotych. Dla fanów motoryzacji przypomnijmy, że ZESZUTA Sp. z o.o. dostarcza autobusy marki Mercedes-Benz Travego.

Termin RCKiK Cena MZ Firma Cena firmy Rozstrzygnięcie
2021.11.22– Radom
– Kalisz
– Słupsk
6 000 000
2 000 000/szt.
ZESZUTA Sp. z o.o.8 856 000
2 952 000/szt.
Przetarg unieważniono
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia(…).
2021.11.22– Olsztyn
– Racibórz
4 000 000
2 000 000/szt.
ZESZUTA Sp. z o.o.6 150 000
3 075 000/szt.
Przetarg unieważniono
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia(…).
2022.02.15– Olsztyn
– Racibórz
2 000 000ZESZUTA SPORT Sp. z o.o.
ZESZUTA Sp. z o.o.
2 595 300Wybrano ofertę
Wykonawcy w danej części zamówienia spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego, określone w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) i w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o ww. bilans kryteriów wyboru. Oferta ww. Wykonawcy w ocenie końcowej uzyskała największą liczbę punktów w ramach danego zamówienia. Mimo iż cena była wyższa niż dopuszczał MZ to jako zamawiający był w stanie zwiększyć kwotę do najkorzystniejszej oferty.
2022.03.14– Radom
– Kalisz
– Słupsk
2 000 000Przetarg unieważniono
W wyroku z dnia 1 lutego 2022 r., sygn. akt KIO 126/22, Krajowa Izba Odwoławcza nakazała Zamawiającemu: – dokonanie w rozdziale VIII pkt 4.1 Specyfikacji warunków zamówienia zmiany poprzez ustalenie, że wskazany w SWZ termin realizacji zamówienia nie może być krótszy niż 12 (dwanaście) miesięcy, liczony od dnia zawarcia umowy z wybranym wykonawcą, – dokonanie odpowiednich modyfikacji w dokumentacji postępowania uwzględniających powyższą zmianę SWZ.
2022.08.23– Kraków
– Rzeszów
– Łódź
– Szczecin
2 000 000– GISS Sp. z o.o.
– ZESZUTA SPORT Sp z o.o.
– ZESZUTA Sp. z o.o.
3 489 000
2 200 000
2 443 764
Przetarg unieważniono
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
2022.10.31– Radom
– Kalisz
– Słupsk
2 500 000ZESZUTA Sp. z o.o.2 713 999Radom, Kalisz: Wybrano ofertę
Wykonawcy w danej części zamówienia spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego, określone w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) i w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o ww. bilans kryteriów wyboru. Oferta ww. Wykonawcy w ocenie końcowej uzyskała największą liczbę punktów w ramach danego zamówienia. Mimo iż cena była wyższa niż dopuszczał MZ to jako zamawiający był w stanie zwiększyć kwotę do najkorzystniejszej oferty.
Słupsk: Przetarg unieważniono
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia(…).Mimo iż cena była taka sama jak dla 2 pierwszych centrów to niestety nie wystarczyło środków na zakup 3 mobilnych punktów w “podwyższonej” cenie.
2023.01.03– Kraków
– Rzeszów
– Łódź
– Szczecin
2 500 000ZESZUTA Sp. z o.o.2 713 999Wybrano ofertę
Wykonawcy w danej części zamówienia spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego, określone w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) i w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o ww. bilans kryteriów wyboru. Oferta ww. Wykonawcy w ocenie końcowej uzyskała największą liczbę punktów w ramach danego zamówienia. Mimo iż cena była wyższa niż dopuszczał MZ to jako zamawiający był w stanie zwiększyć kwotę do najkorzystniejszej oferty.
2023.06.28– Kielce
– Opole
– Wrocław
– Zielona Góra
2 500 000ZESZUTA Sp. z o.o.3 744 120Przetarg unieważniono
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
2023.08.11– Kielce
– Opole
– Wrocław
– Zielona Góra
2 500 000ZESZUTA Sp. z o.o.3 744 120Wybrano ofertę
Wykonawcy w danej części zamówienia spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego, określone w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) i w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o ww. bilans kryteriów wyboru. Oferta ww. Wykonawcy w ocenie końcowej uzyskała największą liczbę punktów w ramach danego zamówienia. Mimo iż cena była wyższa niż dopuszczał MZ to jako zamawiający był w stanie zwiększyć kwotę do najkorzystniejszej oferty.

Jak wyglądają te nowoczesne, wyspecjalizowane pojazdy do poboru krwi?

Autor filmu: ZESZUTA Sp. z o.o.

PS.

Warto przy tej okazji wspomnieć, że oprócz Ministerstwa Zdrowia same Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa mogą dokonywać zakupów mobilnych punktów za własne środki. Tak też zrobiły w tym roku RCKiK w Katowicach oraz RCKiK w Krakowie. Co ciekawe RCKiK w Krakowie wybrało markę Setra.

Autor: RCKiK w Krakowie

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Discover more from Honorowe krwiodawstwo i krwiolecznictwo

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading